Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 31280
Mărime: 139.81KB (arhivat)
Publicat de: Fabian Peter
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I
 3. COMUNICAREA INTERCULTURALĂ 4
 4. 1.1.Definirea conceptuală 5
 5. 1.2.Ştiinţa comunicării interculturale 6
 6. 1.3.Începuturile şi dezvoltarea comunicării interculturale 8
 7. 1.4. Etapele dezvoltării comunicării interculturale 10
 8. 1.4.1. Baza conceptuală 10
 9. 1.4.2. Acceptarea paradigmei 12
 10. 1.4.3. Baza teoretică 13
 11. 1.4.4. Noi direcţii 18
 12. CAPITOLUL II
 13. MINORITATE ŞI MAJORITATE ÎN ROMANIA 20
 14. 2.1. Statutul minorităţilor în societatea românească 21
 15. 2.2. Minoritatea ca alteritate. Minoritatea Romilor 23
 16. 2.3. Imaginea populaţiei rome în mass- media românească cât şi în cea străină 27
 17. 2.4. Convieţuirea între români şi romi 31
 18. 2.4.1. Aculturaţia şi relaţiile etnice 35
 19. 2.4.2. Rasism şi antirasism 38
 20. 2.4.3. Comunitate şi relaţiile interetnice 40
 21. CAPITOLUL III
 22. STUDIU DE CAZ – IMPACTUL PROIECTELOR DESTINATE INTEGRĂRII SOCIALE A MINORITĂŢII ROME 43
 23. 3.1. Proiectul ,,Fem.Rrom” 43
 24. 3.2. Proiectul ,, Şanse egale pentru o educaţie de calitate” 51
 25. CONCLUZII 68
 26. BIBLIOGRAFIE 81

Extras din licență

INTRODUCERE

Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi jumătate în Europa Centrală dezvăluie o situaţie paradoxală ; în ciuda modernizării naţiunilor sale, în pofida aderării lor treptate la sistemul de protecţie a drepturilor minorităţilor, potenţialul de conflict, bazat pe criterii etnice nu a dispărut în totalitate nicicând” Dacă Rousseau înţelegea prin democraţie regulă majorităţii, suveranitatea poporului, voinţa generală care era mult mai mult decât suma voinţelor individuale, în epoca noastră are loc o transformare la nivelul discursului academic referitor la democraţie, democraţia înţeleasă ca regulă a majorităţii pierzând teren în faţa democraţiei de tip participativ. Importanţa acordată minorităţilor, indiferent de ce natura ar fi ele, a cunoscut o ascensiune rapidă în post modernism, protecţia acordată drepturilor acestora fiind unul dintre principiile de aderare a statelor la structuri şi organizaţii multinaţionale.

În România există în prezent mai multe minorităţi naţionale, printre care enumerăm maghiari, germani, romi, italieni, turci, tătari, lipoveni, armeni, sârbi, albanezi, polonezi, cehi, ucrainieni, ruteni, etc.,

Una dintre minorităţile cele mai controversate de-a lungul timpului a fost minoritatea roma. “Lăsaţi la marginea societăţii, romii au constituit de-a lungul istoriei mărul discordiei al societăţii româneşti, purtând cu ei vină marilor neîmpliniri ale acesteia” spunea Viorel Achim în ,,Ţiganii în istoria României”

Nu puţine sunt vocile care consideră romii responsabili de imaginea nefavorabila a neamului românesc peste hotare.

Despre romi s-au scris multe, mai ales în perioada postcomunistă, însă majoritatea lucrărilor sunt în speţă preocupate de evoluţia istorică a etniei ( vezi Septimiu Chelcea sau Viorel Achim), iar altele tratează situaţia social-economică a acesteia ( cum ar fi, de exemplu, studiul Elenei şi al lui Cătălin Zamfir), sau cea culturală ( Nicolae Gheorghe, Vasile Ionescu, etc).

Majoritatea cercetătorilor sunt preocupaţi să vadă câţi romi nu sunt angajaţi, sau câtor romi li s-a refuzat îngrijirea medicală, dar prea puţini se concentrează pe analiza cauzelor care au determinat de-a lungul timpului această situaţie nefavorabilă a romilor pe teritoriul României şi a altor ţări.. Ori, pentru a putea propune politici eficiente de diminuare a efectelor unui fenomen, trebuie să plecăm de la identificarea cauzelor acestuia. A surprinde multitudinea factorilor care generează condiţia marginală a populaţiei de romi este un proces extrem de complex, deoarece acest proces poate fi interpretat din punct de vedere psihologic, cu ajutorul teoriei identităţii sociale, sociologic cu ajutorul teoriilor referitoare la interacţiunile dintre diferitele grupuri de oameni, politic, ca o lipsă de coalizare a acestei populaţii s.a.m.d.

Ipoteza prezentei lucrări este aceea ca una dintre cauzele care au generat şi au întreţinut această condiţie marginală a populaţiei de romi a fost reprezentarea lacunară a intereselor acestei minorităţi la nivelul politicilor de stat, sau cu alte cuvinte, lipsa de participare a romilor la viaţa politică românească.

Argumentele alegerii acestei teme sunt în număr de trei:

Primul argument este acela al caracterului oarecum inedit. Aş fi putut sǎ scriu despre modǎ, sau despre paste, sau despre situaţiile de crizǎ din comunicare, însǎ am preferat sǎ cercetez un capitol cu care ne confruntǎm, zi de zi, pe stradǎ: etnia romǎ. Poate este vecinul de bloc sau persoana care iţi vinde ziare la semaforul din centru, ideea este cǎ nu- i putem învinui pe toţi pentru infracţiunile pe care le fac doar o parte dintre ei. Şi pentru a continua cu acestǎ concepţie pe care mi- am format- o, am început sǎ mǎ documentez, debutând desigur cu ceea ce numim noi comunicare interculturalǎ, interacţiunea directă între oameni de diferite culturi. Aceasta presupune acceptarea şi tolerarea diferenţelor. Urmatorul pas a fost analizarea dezvoltǎrii ei de- a lungul timpului, cu scopul de a o asocia intr- un fel cu convieţuirea dintre noi, românii şi ei, romi.

Cel de-al doilea argument este acela al utilităţii. Cunoaşterea fenomenului poate reliefa anumite caracteristici ale sale, anumite lacune şi poate ajuta la identificarea unor idei pentru îmbunătăţirea procesului de coabitare între români şi romi, şi de ce nu a unei evoluţii pe scara societǎţii, a romilor.

Cel de-al treilea argument ţine de interesul personal legat de minoritatea romǎ. Aş vrea sǎ pot ajuta intr- un fel acele persoane de etnie romǎ care işi doresc sǎ desfaşoare o munca cinstitǎ. Prin urmare am adaugat lucrǎrii de licenţǎ doua studii de caz privind dezvoltarea masei de etnie romǎ.

Lucrarea de licenţă este structurată în trei capitole. Primul capitol teoretic include definierea conceptuală a comuncării interculturale, urmăreşte evoluţia domeniului comunicării interculturale şi surprinde, de asemenea, etapele dezvoltării comunicării interculturale.

Cel de- al doilea capitol, Minoritate şi majoritate în România, dezvoltă statutul minorităţilor în societatea românească, minoritatea romilor, convieţuirea între români şi romi.

Capitolul trei cuprinte cele două studii de caz, Proiectul Fem.Rrom şi Şanse egale pentru o educaţie de calitate, în care ne- am propus să analizăm care este impactul actual al proiectelor destinate integrării sociale a minorităţii Rome în Romania şi care au fost rezultatele reale la nivel naţional, în urma implementării acestor proiecte.

CAPITOLUL I

COMUNICAREA INTERCULTURALǍ

Comunicarea interculturală este unul dintre proiectele în care se investeşte multă încredere şi căruia îi sunt dedicate numeroase, deşi recente, preocupări. Pentru cei care au abandonat conceptele impregnate de ideologie şi proiecţii politice, precum cele de „etnie” şi „naţiune”, conceptul de „cultură” este deocamdată suficient de maleabil pentru a plomba faliile artificiale dintre oameni, cu un material flexibil, corespunzător nevoii de mişcare mai comodă şi mai puţin periculoasă pe terenul aglomerat de stereotipuri al auto-definirii. Pentru cei încă ancoraţi în modelul naţional, cultura este un spaţiu suficient de cuprinzător pentru a-şi desfăşura graniţele mentale, arareori corespunzătoare realizării geografice a statului naţional, şi a-şi transpune în interiorul lor valorile definitorii. Expresivitatea termenului de „cultură” şi puterea lui de a evidenţia diferenţele specifice face ca acesta să domine discursul auto-afirmativ al tuturor grupurilor dornice de o mai mare recunoaştere externă şi coeziune internă. În acelaşi timp, acest termen, suficient de „corect din punct de vedere politic”, se bucură de neutralitatea propice promotorilor pluralismului şi diversităţii.

Preview document

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 1
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 2
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 3
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 4
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 5
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 6
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 7
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 8
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 9
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 10
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 11
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 12
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 13
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 14
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 15
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 16
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 17
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 18
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 19
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 20
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 21
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 22
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 23
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 24
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 25
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 26
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 27
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 28
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 29
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 30
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 31
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 32
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 33
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 34
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 35
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 36
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 37
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 38
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 39
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 40
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 41
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 42
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 43
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 44
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 45
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 46
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 47
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 48
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 49
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 50
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 51
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 52
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 53
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 54
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 55
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 56
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 57
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 58
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 59
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 60
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 61
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 62
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 63
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 64
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 65
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 66
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 67
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 68
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 69
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 70
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 71
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 72
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 73
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 74
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 75
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 76
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 77
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 78
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 79
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 80
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 81
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 82
Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Comunicare Interculturala - Convietuirea intre Romani si Rromi si Impactul Proiectelor Destinate Integrarii Sociale a Minoritatii Rrome.doc

Alții au mai descărcat și

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în...

Reflectarea Minorităților în Presă

ARGUMENT O simplă analiză a situaţiei actuale, ne-ar duce la concluzia că minorităţile naţionale din România sunt puţin promovate în presă, în...

Comunicare interculturală

Definirea conceptuală Comunicarea interculturală înseamnă interacţiunea directă între oameni de diferite culturi. Comunicarea interculturală...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare interculturală

INTRODUCERE Este cunoscut faptul ca, datorita diversilor factori care au contribuit la disparitia frontierelor si la întalnirea culturilor,...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Ai nevoie de altceva?