Manipularea prin informație și utilizatorii de informație

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 13968
Mărime: 7.36MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: E. Mocanu

Cuprins

Argument

I. MANIPULAREA PRIN INFORMAŢIE: DELIMITĂRI TEORETICE

II. MANIPULAREA PRIN INFORMAŢIE: TEHNICI DE REALIZARE

III. MANIPULAREA PRIN INFORMAŢIE: STUDIU APLICATIV

Unele concluzii

Bibliografie

Izvoare web

Extras din document

Argument

Obiectul. În lucrarea de faţă ne propunem să punem în discuţie unele aspecte ale manipulării prin informaţie: definirea conceptului, unele trăsături specifice, precum şi surprinderea acestui fenomen în funcţionarea sa atît în actul comunicării spontane, cît şi în transmiterea de informaţie prealabil construită şi cu un scop sau intenţie bine fixată (cum ar fi spoturile publicitare). Acest tip de abordare îşi găseşte reflectare în structura lucrării, organizată corespunzător în trei capitole: concept (primul capitol), funcţionare la nivel general (al doilea capitol), funcţionare în context concret (al treilea capitol).

Actualitatea temei. Chiar dacă este un subiect destul de întins, şi existe diverse studii în acest domeniu, am optat pentru observarea acestui fenomen din mai multe motive, dîndu-i astfel un aspect de actualitate:

- În primul rînd, am considerat oportun să dezvăluim mecanismele de funcţionare a acestui fenomen într-o comunitate concretă, cum e cea a Republicii Moldova, pentru a contribui la crearea unei imunităţi sau rezistenţe la manipulare.

- Să punem în discuţie aspectele morale ale acestui fenomen şi să prezentăm rolul acestora în comunitatea noastră.

- La fel, dat fiind specificul epocii – masificarea oamenilor, economia de piaţă, conglomeratul informaţional, cadru prielnic pentru dezvoltarea manipulării, considerăm că e necesar ca acest fenomen să fie periodic pus în discuţie pentru a-l actualiza şi racorda la necesităţile de astăzi.

Surse. În lucrarea de faţă s-a adoptat o abordare sintetică a două şcoli diferite: cea rusească şi cea românească, făcîndu-se trimitere pe alocuri şi la cea din occident, intermediată bineînţeles de traducerile primelor două.

Ipoteză. Drept idei care au direcţionat demersul de faţă şi pe care încercăm totodată să le demonstrăm valabilitatea, pot fi identificate următoarele:

- Fenomenul manipulării reprezintă un aspect imanent unei comunităţi în care se dezvoltă anumite relaţii sociale: dominaţie, supremaţie, pe de o parte şi supunere, pe de altă parte, prezentîndu-se astfel ca o necesitate a timpului în condiţiile socio-economice actuale.

- Fenomenul manipulării îşi are premisele în însuşi actul comunicării, astfel că acolo unde există informaţie şi un subiect care transmite această informaţie vor exista şi nişe de dezvoltare a manipulării.

- Despre latura morală a acestui fenomen e necesar a se discuta în situaţii concrete, în grupuri, comunităţi concrete.

Noutatea observaţiilor. Referitor la acest aspect putem considera că acesta poate fi recunoscut în partea aplicativă a lucrării, unde s-a încercat să se aplice generalul la particular, criteriu existent în cercetarea ştiinţifică la stabilirea aspectului de noutate. La fel, putem considera că efectul unui astfel de demers în cercetare mai are avantajul de a surprinde fenomenul în funcţionarea sa, în aspectele sale „vii” am spune, a căror urmărire, investigare necesită actualizări frecvente.

Metodele aplicate sunt cele ale metodologiei generale ale ştiinţelor socio-umaniste: deducţia şi inducţia, analiza.

I. MANIPULAREA PRIN INFORMAŢIE:

DELIMITĂRI TEORETICE

1. Conceptul de manipulare

Etimonul latin al termenului manipulare e mani pulus, unde „manus” însemna 'mînă', iar „pulus”/”ple” – 'popor' şi 'a umple'.

Cu acest sens cuvîntul manipulare se utiliza în chimie . Acesta făcea trimitere la imaginea mînuirii cu grijă sau abilă a substanţelor nocive sau inflamabile, departe de surse de lumină sau de energie termică, pentru a evita incidentele. Astfel că verbul manipulare implica automat circumstanţa experiment, laborator.

În farmaceutică acest cuvînt trimitea la imaginea abilităţii mînuirii substanţelor prime, proporţionalizării lor, pentru a nu căpăta efectul drogului.

Mai tîrziu, în limba română, cu sensul apropiat de cel din chimie şi farmaceutică, şi care implică nuanţa de sens 'cu mîna', cuvîntul este utilizat pentru a exprima mînuirea intenţionată, cu un anumit scop a obiectelor, insistîndu-se mai ales pe nuanţa 'abilitate' şi 'îndemînare'. Considerăm oportun să remarcăm că dicţionarul explicativ al limbii ruse surprinde această evoluţie a sensului cuvîntului manipulare (манипуляция) în pletora sa semantică: МАНИПУЛЯЦИЯ, манипуляции, ж. (латин. manipulatio) (книжн.). 1. Движение руки (устар.). 2. Сложный прием, сложное действие над чем-н. Химик производил непонятные для непосвященных манипуляции. 3. Проделка, махинация (неодобрит.) (Ушаков)

Reminiscenţe ale sensului primar în limba română s-au păstrat în domeniul tehnicii, unde dispozitivele sau aparatele care ar avea o funcţie asemănătoare cu cea a mîinii, sau, mai exact, care ar fi un fel de prelungire a mîinii, se numesc manipulatoare: MANIPULATÓR, -OÁRE, manipulatori, -oare, subst. 1. S.n. Aparat cu care se apucă și se manipulează piesele calde într-o uzină sau într-un atelier. 2. S.n. Dispozitiv cu ajutorul căruia se stabilește sau se întrerupe circuitul electric la transmiterea semnalelor telegrafice. 3. S.m. și f. Manipulant. – Din fr. manipulateur.

Bibliografie

1. Bougnoux, Daniel. Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Polirom, 2000

2. Crişan, Corina, Lucian Danciu, Manipularea opiniei publice prin televiziune, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000.

3. Cuilenberg, JJ, Scholten, O, Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, (1998)

4. Diaconu, Mihai, Ioan JINGA “Pedagogie”, Partea 1 – Introducere în pedagogie, Curs în format digital: www.ase.ro, sursa: http://ro.scribd.com/doc/16348735/Pedagogie

5. Dictionar de sociologie, autori coordonatori, Lazăr Vlăsceanu & Cătălin Zamfir, Editura Babel, Bucure;ti 1998. Sursa: http://ro.scribd.com/

6. Dinu, Mihai, Comunicarea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997

7. Du Moulin, Arnauld de Labarthete, Manipularea în relaţiile publice, treducere de Aurelia Persinaru, Editura Antet, 1998.

8. Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, traducere de Anca Giurescu, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982.

9. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării, Polirom, Iaşi, 2003.

10. Gavreliuc, Alin, O călătorie alături de "celălalt", studii de psihologie socială, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2002.

11. Gogu, Nadine; Macovei, Petru; Bunduchi, Ion, Stimularea gândirii critice a jurnaliştilor Dileme etice si editoriale, Studii de caz din mass-media din Republica Moldova, Chişinău, 2011.

12. Grisham, George, Manipularea prin idei, traducere de Aurelian Ardeleanu, Editura Antet Press XX, Bucureşti, 2000.

13. Gueguen Nicolas, Psihologia manipulării şi a supunerii, editura Polirom, Iaşi, 2007.

14. Jowett O’Donnell, Persuasion: An interactive dependency approach, New York, Random House, 1982.

15. Lee, Sandra şi Grisham, George, Manipularea în afaceri, Editura Editura Antet XX Press, 2002.

16. Nelson, Robert, Manipularea în vînzări, traducere în română de Trifan Mariana, Editura Antet XX Press, 2000.

17. Schiller, I. Gerbert, The Mind Managers, Beacon Press, 1973, traducere rusească de V. M. Pogostin şi A. N. Burmistenko, Editura Mysl’ 1980.

18. Slama-Cazacu, Tatiana, Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Polirom, Iaşi, 2000.

19. Stan, Sonia Cristina, Manipularea prin presă, Editura Bucureşti, Humanitas, 2004.

20. Ţîru, Laurenţiu, Construcţia identitară şi manipulare prin mass media, Universitatea Alexandru Ioan Cuza , Iaşi, 2008.

21. Victorian, Armen, Manipularea creierelor, traducere de Anastasia Stroia, Editura Alfa, Bucureşti, 2004.

22. Доценко, Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.— М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997, sursa: http://www.klex.ru/2un

23. Кара-Мурза, С., Манипуляция сознанием, Издательский дом: ЭКСМО, 2006 sursa: http://royallib.ru

24. Ожегов, С. И., Словарь русского языка, sursa: http://slovarozhegova.ru/.

25. Сидоренко, Е.В., Тренинг влияния и противостояния влиянию (авторская концепция, методы психологического влияния, алгоритм противостояния манипуляции, психологический тренажер), СПб.: Речь, 2004. — 256 с. Sursa: http://bookfi.org

26. Сороченко, Виктор, Энциклопедия методов пропаганды. (Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама), cu dreptul de autor: © Виктор Сороченко, 2002 г.

27. Ушаков, Дмитрий Николаевич, Большой толковый словарь современного русского языка, sursa: http://ushdict.narod.ru/

28. Шейнов, В.П. , Скрытое управление человеком (психологи манипулирования), М.: ООО "Издательство АСТ", Мн.: Харвест, 2001, sursa: http://www.klex.ru/3fl.

Izvoare web:

1. http://fr.wiktionary.org

2. http://www.webdex.ro

3. http://www.anunturi.semaforul.ro

4. http://www.avantaje.ro

5. http://www. reclame.md

6. http://www.top-shop.md/

Preview document

Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 1
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 2
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 3
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 4
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 5
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 6
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 7
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 8
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 9
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 10
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 11
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 12
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 13
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 14
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 15
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 16
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 17
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 18
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 19
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 20
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 21
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 22
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 23
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 24
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 25
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 26
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 27
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 28
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 29
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 30
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 31
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 32
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 33
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 34
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 35
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 36
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 37
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 38
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 39
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 40
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 41
Manipularea prin informație și utilizatorii de informație - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Manipularea prin informatie si utilizatorii de informatie.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Patologiile comunicării în organizația militară

INTRODUCERE Studiul comunicării în cadrul organizaţiilor a apărut din necesitatea normală de a obţine performanţă. A comunica poate însemna a...

Reflectarea Minorităților în Presă

ARGUMENT O simplă analiză a situaţiei actuale, ne-ar duce la concluzia că minorităţile naţionale din România sunt puţin promovate în presă, în...

Publicitatea ca Mijloc de Manipulare

PUBLICITATEA CA MIJLOC DE MANIPULARE MOTTO: ,,Descoperiţi mijloacele de convingere disponibile într-un caz” (Aristotel) I. OMUL ŞI MANIPULAREA...

Manipularea

I. Comunicarea - procesul de transmitere şi recepţionare de mesaje Comunicarea poate fi definite ca fiind procesul de transmitere si receptionare...

Impactul Noilor Tehnologii Asupra Societății Românești

INTRODUCERE Tema lucrării de față, ”Impactul noilor tehnologii asupra societății românești”, este un fenomen de actualitate, întrucât schimbările,...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare Verbala si Non-Verbala

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Vamuirea Marfurilor – Regimul Vamal si Procedura Vamala in Romania

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordeaza tematica vamuirii marfurilor in Romania. Ea se concentreaza in principal asupra regimurilor vamale si a...

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Aplicarea Sistemului Informational – Decizional in Activitatea SC Agrovet SA

Plecând de la necesitatile impuse de conditiile si tendintele actuale în domeniul informational, precum si de la situatiile existente în cadrul...

Sistem de Achiziție Utilizat în Acționări Electrice

Sistem de achizitie utilizat în actionari electrice Industria este ramura productiei materiale în cadrul careia au loc pe scara larga,...

Sisteme Informaționale și Aplicații Informatice

Introducere Secolul XXI cunoaşte o tot mai mare nevoie de simplificare a operaţiunilor necesare a se efectua zilnic, de îndeplinire a tot mai...

Comunicarea Nonverbală în Politică

CAPITOLUL I ROLUL COMUNICĂRII NONVERBALE ÎN FORMAREA IMAGINII POLITICE Acest capitol, chintesenţa căruia o găsim în titlu va prezenta o bază...

Tehnici de Manipulare

Cartea lui Bogdan Ficeac isi propune sa raspunda unor intrebari precum ”Care sunt efectele mesajelor subliminale?Cum se obtine controlul total al...

Ai nevoie de altceva?