Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 21930
Mărime: 808.45KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I 6

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMUNICAREA ÎN MEDIUL MILITAR 6

1.1.Particularitatile comunicarii in organizatia militara 6

1.1.1. Rolul si importanţa comunicării în organizaţia militară 8

1.1.2. Aspecte şi particularităţi ale comunicării în mediul militar 11

1.2. Patologii ale comunicarii 15

1.2.1. Manipularea 15

1.2.2. Persuasiunea şi influenţarea 17

1.2.3. Zvonul 21

1.2.4. Minciuna 22

1.2.5. Dezinformarea 26

1.2.6. Propaganda 28

1.2.7. Intoxicarea 30

CAPITOLUL II 32

MANIPULAREA ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ 32

2.1. Manipularea la nivelul relaţiilor interpersonale în mediul militar 32

2.2. Tendinţe şi evoluţii în profilul conflictelor armate 35

2.3. Manipularea opiniei publice în conflictele armate 40

CAPITOLUL III 46

MANIPULAREA ŞI INFLUENŢAREA PSIHOLOGICĂ ÎN PRIMUL RĂZBOI DIN GOLF 46

3.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării 46

3.2. Analiza şi interpretarea datelor 47

3.2.1. Analiza frecvenţelor 48

3.2.2. Analiza contingenţei 49

CONCLUZII 52

BIBLIOGRAFIE 54

ANEXE 57

Extras din document

INTRODUCERE

Studiul comunicării în cadrul organizaţiilor a apărut din necesitatea normală de a obţine performanţă. A comunica poate însemna a informa, a explica, a împărtăşi, a deroga un ordin, a influenţa, a convinge, a manipula, a asculta, a uni şi motiva pentru a acţiona. Toate acestea pot avea influenţe asupra fiinţării organizaţiilor. Scopul general al comunicării este schimbarea, iar prin cuvânt, omul are la îndemână cel mai puternic şi mai comod mijloc de influenţare a semenilor.

Realizarea performanţei comunicative este condiţia de care are nevoie organizaţia militară pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei la cele mai înalte standarde de performanţă.

În lucrarea de faţă, structurată pe trei capitole, am pornit de la abordarea generală a conceptului de comunicare, şi m-am îndreptat succesiv înspre conturarea nuanţelor persuasive ale comunicării, constituind obiectivul principal al procesului comunicaţional. Studiul a fost elaborat din perspectiva organizaţiei militare, acordând o atenţie deosebită felului cum aceasta apare în cadrul conflictelor armate şi a modului în care poate influenţa derularea şi deznodământul acţiunilor militare specifice confruntării.

Primul capitol din această lucrare l-am dedicat evidenţierii particularităţilor de comunicare în mediul militar precum şi menţionării şi abordării pe plan teoretic a patologiilor de comunicare.

În cadrul celui de-al doilea capitol, am deschis problematica existenţei manipulării în interiorul organizaţiei militare şi a modului în care aceasta se reflectă asupra populaţiei civile, principalul scop fiind constituit de necesitatea atingerii obiectivelor politico-militare.

Dimensiunea psihologică a unui conflict sau crize este cel puţin la fel de importantă ca şi cea fizică, deoarece atitudinea şi comportamentul militarilor pot fi decisive în stabilirea deznodământului sau în natura evoluţiilor post-conflict.

Ultima parte a lucrării a fost rezervată părţii aplicative unde intenţia mea a fost, ca având la dispoziţie o varietate de metode şi tehnici de cercetare sociologică, să întreprind o analiză de conţinut asupra primului război din Golf, din perspectiva acţiunilor manipulative destinate influenţării psihologice. Acest război a deschis noi orizonturi de abordare a conflictelor armate, desfăşurat printr-o confruntare crâncenă pe arena manipulării informaţiei, obţinându-se rezultatele scontate atât pe direcţia trupelor inamice, cât şi în ceea ce priveşte reacţia opiniei publice mondiale.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMUNICAREA ÎN MEDIUL MILITAR

1.1.Particularităţile comunicării în organizaţia militară

Etimologic, cuvântul „comunicare" provine din latinescul „comunis", care înseamnă „a fi în legătură cu" acest fapt evidenţiind un dublu sens al conţinutului acestuia: cel de relaţie între oameni respectiv cel de transfer a „ceva" între aceştia.

Deşi termenul este de origine latină, primele preocupări pentru comunicare le-au avut grecii. Pentru aceştia, arta cuvântului, măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-1 expune în agoră era o condiţie indispensabilă a statutului de cetăţean. Elemente concrete de teorie a comunicării apar însă prima dată în lucrarea lui Corax din Siracuza, „Arta retoricii", în secolul V î. Hr. Platon şi Aristotel vor continua aceste preocupări, instituţionalizând comunicarea ca disciplină de studiu, alături de filozofie sau matematică în Lyceeum sau în Academia Greaca. Romanii vor prelua de la greci aceste preocupări, dezvoltându-le şi elaborând în jurul anului 100 î. Hr. primul model al sistemului de comunicare

Pentru relaţiile sociale, juridice, economice, publice, sau în domeniul militar, pentru orice activitate, indiferent care ar fi aceasta, comunicarea reprezintă o componentă esenţială, o stare de spirit şi un instrument. Ea este calea spre înţelegere, armonie şi dreptate, dar şi o sursă a conflictelor, a urii şi a răului din lume.

Comunicarea este un proces a cărui esenţă o reprezintă deplasarea, transferul sau transmiterea informaţiei de la un participant la altul în cadrul unui proces de comunicare. Cu alte cuvinte, un emiţător transmite informaţie receptorului prin intermediul unui canal de comunicare cu scopul de a produce receptorului anumite efecte. În acest sens, comunicarea reprezintă un proces complex de utilizare de către doi sau mai mulţi interlocutori a unui sistem comun de simboluri, semne şi comportamente pentru realizarea schimbului de informaţii, idei şi emoţii, în scopul influenţării lor reciproce, a cunoaşterii, a interrelaţionării lor grupale sau microgrupale, ori în vederea îndeplinirii unui obiectiv comun.

Preview document

Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 1
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 2
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 3
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 4
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 5
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 6
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 7
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 8
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 9
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 10
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 11
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 12
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 13
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 14
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 15
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 16
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 17
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 18
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 19
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 20
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 21
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 22
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 23
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 24
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 25
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 26
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 27
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 28
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 29
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 30
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 31
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 32
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 33
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 34
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 35
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 36
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 37
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 38
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 39
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 40
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 41
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 42
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 43
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 44
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 45
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 46
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 47
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 48
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 49
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 50
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 51
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 52
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 53
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 54
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 55
Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Analiza Comunicarii Publicitare din Presa Scrisa

INTRODUCERE Societatea contemporană este alcătuită dintr-un număr impresionant de factori şi variabile, un studiu generalist al ei presupunând...

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în...

Patologii Comunicationale - Persuasiunea

CCAPITOLUL I POZITIONAREA si DEFINIREA CONCEPTULUI de “PERSUASIUNE” „Comunicarea este cea prin intermediul careia ne formam si ne modificam...

Manipularea prin informație și utilizatorii de informație

Argument Obiectul. În lucrarea de faţă ne propunem să punem în discuţie unele aspecte ale manipulării prin informaţie: definirea conceptului,...

Relatii Publice Militare

INTRODUCERE Activitatea de relaţii publice în armată constituie o funcţie distinctă a conducerii şi constă în stabilirea, menţinerea şi...

Aspecte ale Comunicarii in Organizatia Militara

ASPECTE ALE COMUNICARII IN ORGANIZATIA MILITARA Fara indoiala ca in organizatia militara comunicarea influenteaza intr-un inalt grad organizarea,...

Comunicarea la Nivelul Unitatilor de Pompieri

CAPITOLUL 1 COMUNICAREA – NOŢIUNI TEORETICE Comunicarea apare ca schimb de idei, opinii şi informaţii prin intermediul cuvintelor, gesturilor şi...

Ai nevoie de altceva?