Patologiile comunicării în organizația militară

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 21930
Mărime: 808.45KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I 6

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMUNICAREA ÎN MEDIUL MILITAR 6

1.1.Particularitatile comunicarii in organizatia militara 6

1.1.1. Rolul si importanţa comunicării în organizaţia militară 8

1.1.2. Aspecte şi particularităţi ale comunicării în mediul militar 11

1.2. Patologii ale comunicarii 15

1.2.1. Manipularea 15

1.2.2. Persuasiunea şi influenţarea 17

1.2.3. Zvonul 21

1.2.4. Minciuna 22

1.2.5. Dezinformarea 26

1.2.6. Propaganda 28

1.2.7. Intoxicarea 30

CAPITOLUL II 32

MANIPULAREA ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ 32

2.1. Manipularea la nivelul relaţiilor interpersonale în mediul militar 32

2.2. Tendinţe şi evoluţii în profilul conflictelor armate 35

2.3. Manipularea opiniei publice în conflictele armate 40

CAPITOLUL III 46

MANIPULAREA ŞI INFLUENŢAREA PSIHOLOGICĂ ÎN PRIMUL RĂZBOI DIN GOLF 46

3.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării 46

3.2. Analiza şi interpretarea datelor 47

3.2.1. Analiza frecvenţelor 48

3.2.2. Analiza contingenţei 49

CONCLUZII 52

BIBLIOGRAFIE 54

ANEXE 57

Extras din document

INTRODUCERE

Studiul comunicării în cadrul organizaţiilor a apărut din necesitatea normală de a obţine performanţă. A comunica poate însemna a informa, a explica, a împărtăşi, a deroga un ordin, a influenţa, a convinge, a manipula, a asculta, a uni şi motiva pentru a acţiona. Toate acestea pot avea influenţe asupra fiinţării organizaţiilor. Scopul general al comunicării este schimbarea, iar prin cuvânt, omul are la îndemână cel mai puternic şi mai comod mijloc de influenţare a semenilor.

Realizarea performanţei comunicative este condiţia de care are nevoie organizaţia militară pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei la cele mai înalte standarde de performanţă.

În lucrarea de faţă, structurată pe trei capitole, am pornit de la abordarea generală a conceptului de comunicare, şi m-am îndreptat succesiv înspre conturarea nuanţelor persuasive ale comunicării, constituind obiectivul principal al procesului comunicaţional. Studiul a fost elaborat din perspectiva organizaţiei militare, acordând o atenţie deosebită felului cum aceasta apare în cadrul conflictelor armate şi a modului în care poate influenţa derularea şi deznodământul acţiunilor militare specifice confruntării.

Primul capitol din această lucrare l-am dedicat evidenţierii particularităţilor de comunicare în mediul militar precum şi menţionării şi abordării pe plan teoretic a patologiilor de comunicare.

În cadrul celui de-al doilea capitol, am deschis problematica existenţei manipulării în interiorul organizaţiei militare şi a modului în care aceasta se reflectă asupra populaţiei civile, principalul scop fiind constituit de necesitatea atingerii obiectivelor politico-militare.

Dimensiunea psihologică a unui conflict sau crize este cel puţin la fel de importantă ca şi cea fizică, deoarece atitudinea şi comportamentul militarilor pot fi decisive în stabilirea deznodământului sau în natura evoluţiilor post-conflict.

Ultima parte a lucrării a fost rezervată părţii aplicative unde intenţia mea a fost, ca având la dispoziţie o varietate de metode şi tehnici de cercetare sociologică, să întreprind o analiză de conţinut asupra primului război din Golf, din perspectiva acţiunilor manipulative destinate influenţării psihologice. Acest război a deschis noi orizonturi de abordare a conflictelor armate, desfăşurat printr-o confruntare crâncenă pe arena manipulării informaţiei, obţinându-se rezultatele scontate atât pe direcţia trupelor inamice, cât şi în ceea ce priveşte reacţia opiniei publice mondiale.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMUNICAREA ÎN MEDIUL MILITAR

1.1.Particularităţile comunicării în organizaţia militară

Etimologic, cuvântul „comunicare" provine din latinescul „comunis", care înseamnă „a fi în legătură cu" acest fapt evidenţiind un dublu sens al conţinutului acestuia: cel de relaţie între oameni respectiv cel de transfer a „ceva" între aceştia.

Deşi termenul este de origine latină, primele preocupări pentru comunicare le-au avut grecii. Pentru aceştia, arta cuvântului, măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-1 expune în agoră era o condiţie indispensabilă a statutului de cetăţean. Elemente concrete de teorie a comunicării apar însă prima dată în lucrarea lui Corax din Siracuza, „Arta retoricii", în secolul V î. Hr. Platon şi Aristotel vor continua aceste preocupări, instituţionalizând comunicarea ca disciplină de studiu, alături de filozofie sau matematică în Lyceeum sau în Academia Greaca. Romanii vor prelua de la greci aceste preocupări, dezvoltându-le şi elaborând în jurul anului 100 î. Hr. primul model al sistemului de comunicare

Pentru relaţiile sociale, juridice, economice, publice, sau în domeniul militar, pentru orice activitate, indiferent care ar fi aceasta, comunicarea reprezintă o componentă esenţială, o stare de spirit şi un instrument. Ea este calea spre înţelegere, armonie şi dreptate, dar şi o sursă a conflictelor, a urii şi a răului din lume.

Comunicarea este un proces a cărui esenţă o reprezintă deplasarea, transferul sau transmiterea informaţiei de la un participant la altul în cadrul unui proces de comunicare. Cu alte cuvinte, un emiţător transmite informaţie receptorului prin intermediul unui canal de comunicare cu scopul de a produce receptorului anumite efecte. În acest sens, comunicarea reprezintă un proces complex de utilizare de către doi sau mai mulţi interlocutori a unui sistem comun de simboluri, semne şi comportamente pentru realizarea schimbului de informaţii, idei şi emoţii, în scopul influenţării lor reciproce, a cunoaşterii, a interrelaţionării lor grupale sau microgrupale, ori în vederea îndeplinirii unui obiectiv comun.

Preview document

Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 1
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 2
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 3
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 4
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 5
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 6
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 7
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 8
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 9
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 10
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 11
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 12
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 13
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 14
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 15
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 16
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 17
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 18
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 19
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 20
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 21
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 22
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 23
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 24
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 25
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 26
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 27
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 28
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 29
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 30
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 31
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 32
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 33
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 34
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 35
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 36
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 37
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 38
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 39
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 40
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 41
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 42
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 43
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 44
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 45
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 46
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 47
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 48
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 49
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 50
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 51
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 52
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 53
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 54
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 55
Patologiile comunicării în organizația militară - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Patologiile Comunicarii in Organizatia Militara.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în...

Patologii comunicaționale - persuasiunea

CCAPITOLUL I POZITIONAREA si DEFINIREA CONCEPTULUI de “PERSUASIUNE” „Comunicarea este cea prin intermediul careia ne formam si ne modificam...

Manipularea prin informație și utilizatorii de informație

Argument Obiectul. În lucrarea de faţă ne propunem să punem în discuţie unele aspecte ale manipulării prin informaţie: definirea conceptului,...

Relații publice militare

INTRODUCERE Activitatea de relaţii publice în armată constituie o funcţie distinctă a conducerii şi constă în stabilirea, menţinerea şi...

Persuasiunea

Introducere Există oameni care au darul de a convinge. Oare cum fac? Au o genă specială? Persuasiunea reprezintă o abilitate necesară atât în...

Comunicarea la nivelul unităților de pompieri

CAPITOLUL 1 COMUNICAREA – NOŢIUNI TEORETICE Comunicarea apare ca schimb de idei, opinii şi informaţii prin intermediul cuvintelor, gesturilor şi...

Aspecte ale comunicării în organizația militară

ASPECTE ALE COMUNICARII IN ORGANIZATIA MILITARA Fara indoiala ca in organizatia militara comunicarea influenteaza intr-un inalt grad organizarea,...

Ai nevoie de altceva?