Toate licentele din domeniul Constructii

 • Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire

  Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul conferă urmatoarele conditii: Teren de fundare: In conformitate cu studilu geotehnic fundarea se va face prin depaşirea obligatorie a solului vegetal si a umpluturilor, la adâncime minima de 1,20m, pe stratul de argilă prăfoasa galbenă plastic virtoasă, cu Ppl = 200 KPa. Nivelul hidrostatic 2,60-2,80 m de la cota terenului natural si are caracter...

 • Modernizarea statiei de epurare a apei uzate din Municipiul Slobozia Judetul Ialomita

  BIBLIOGRAFIE 86 Capitolul I Introducere 1.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite sau prezenţa unor elemente străine (dăunători) în mediu, ca urmare a activităţii directe sau indirecte a omului sau ca urmare a unor fenomene naturale şi care duc la deteriorarea echilibrelor ecologice, a activităţilor ecologice şi a stării de sănătate, confortului fizic şi moral al omului. Fenomenul de...

 • Case de Locuit din Lemn - Noi Tehnologii de Constructii

  Introducere O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe rudimentare din cele mai îndepărtate timpuri la complexele rezindenţiale de azi. Datorită numărului mare de case există diferite materiale din care sunt construite locuinţele. Locuinţa constituie mediul adecvat care îi permite omului să îşi refacă forţa de muncă prin asigurarea celor mai potrivite condiţii de odihnă, prin sentimentul de siguranţă care îi...

 • Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

  Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); - Stabilirea eforturilor sectionale; - Verificarea deplasarilor; - Calcul placa nivel curent; - Calcul grinzi cadrul transversal si cadru longitudinal; - Calcul stalp intersectia celor doua cadre; - Calcul scara; - Predimensionare radier; 2. Piese desenate: - Partiu arhitectura-plan nivel curent (scara 1:100); - Plan cofraj placa nivel curent...

 • Managementul Executiei Lucrarilor de Constructii

  CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic Lista cuprinzând cantitatea de lucrări - F3 Structură 1.3. Liste cuprinzând consumurile de resurse. 1.3.1. Lista cuprinzând consumurile de resurse material - C6 1.3.2. Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru - C7 1.3.3. Lista cuprinzând consumurile de ore funcţionale utilaje - C8 1.3.4. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile-C9...

 • Analiza Diagnostic a unei Firme de Constructii

  INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice. Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de aspecte privind importantă şi necesitatea efectuării analizei diagnostic. În al doilea capitol al lucrării prezentaţi, analizaţi şi prelucrarti o serie de indicatori ce vor stă...

 • Organizarea Executiei Lucrarilor de Constructie si Montaj

  INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și organizarea activităților de construcții ș.a. Procesele care se desfășoară în domeniu construcțiilor pot fi împărțite în procese naturale și în procese organizatorice. Procesele...

 • Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roti Dintate de Dimensiuni Medii

  Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din producția acestui domeniu este destinată construcțiilor sudate. Pe plan mondial se menționează faptul că vârful productivității din domeniul precizat îl dețin state ca Statele Unite ale Americii, Rusia, Germania și Japonia. În țara noastră tehnologia sudării ocupă o pondere din ce în ce mai mare în industria construcțiilor de mașini cât și în...

 • Casa de Locuit

  TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate, seismic zone, etc., we have adopted a number of technical solutions to ensure optimal conditions for habitation. PLACEMENT CONDITIONS The construction project will be placed in the town of Iasi, Iasi County. The sizes of the construction are: - The height is P+2E; - The dimensions of the construction plan are: 19.55x11.75m (A.1 drawing); -...

 • Realizarea unui Camin Studentesc

  1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare emisă de Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de 1. Amplasament si destinaţie Obiectul proiectat are destinaţia CAMIN STUDENTESC şi este amplasată în municipiul Baia Mare. Conform temei proiectului,se cere întocmirea proiectului structurii de rezistenţă pentru o construcţie etajată P+3E, ocupând în plan o suprafaţă aproximativ egală cu...

 • Realizarea unui Bloc de Locuinte

  1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa de 2475.8mp. Obiectul proiectat are destinaţia BLOC DE LOCUINŢE şi este amplasată în municipiul Baia Mare. - regim de înălţime D+P+4E - forma în plan este regulata - dimensiuni în plan : 24,40m x 15,50 - aria construită : 390.76 mp - înălţime subsol: 3.87 m - înălţime parter: 3.15 m - înălţime etaj: 2,80 m Amplasarea clǎdirii pe teren se...

 • Studiu Privind Biodeteriorarea Produselor Industriale

  CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE BIODETERIORARE 1.1.Definitie biodeteriorare Biodeteriorarea este fenomenul prin care o substanta se descompune natural cu ajutorul unor microorganisme, din descompunerea acesteia rezultand alte substante inofensive. În contrast cu factorii poluanti din apa care necesita o tratare speciala pentru a fi eliminati, exista insa si substante, numite biodegradabile, care nu polueaza mediul. Un produs este numit biodegradabil atunci cand se transforma, se...

 • Materiale Adezive

  Rezumat În acestă lucrare este prezentată o parte a chimiei şi anume materialele adezive. În primul capitol sunt analizate fenomenul de adeziune şi modul de realizare a acestuia, prin cuplare mecanică, adsorbţie, adeziune chimică, difuzie şi atracţie electrostatică. Sunt prezentate deasemenea designul îmbinărilor adezive, modul de cedare al acestora precum şi diferite teste utile în vederea realizării unei îmbinări cât mai rezistente. Al doilea capitol al prezentei lucrări ne oferă o...

 • Plan Integrat de Dezvoltare Urbana pentru Municipiul Curtea de Arges

  CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea de nord a judetului Arges, la o distanta de 38 km de municipiul resedinta de judet Pitesti, la 36 km de municipiul Ramnicu Valcea, resedinta judetului Valcea si la 45 km de municipiul Campulung. Suprafata municipiului masoara 75 kmp impartiti in 10 cartiere si este definita de urmatoarele coordinate geografice: la nord paralela 45°10' latitudine...

 • Instalatii - Pompa de Caldura

  MEMORIU TEHNIC Prin temă s-a cerut proiectarea unei instalaţii de pompă de căldură cu compresie mecanică de vapori într-o treaptă pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum într-un imobil cu regimul de construcţie S+P+E1+E2+M. Pompa de căldură proiectată preia energia din pânza freatică cu nivel termic scăzut pe care împreună cu energia dezvoltată în compresor o cedează utilizatorului în condensatorul instalaţiei la nivel termic ridicat. Izvorul pompei de căldură este apa din...

Pagina 1 din 2