Licențele din domeniul Construcții

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul conferă urmatoarele conditii: Teren de fundare: In conformitate cu studilu geotehnic fundarea se va face prin depaşirea obligatorie a solului vegetal si a umpluturilor, la... citește mai departe

168 pagini 14 puncte Extras Preview

Modernizarea stației de epurare a apei uzate din Municipiul Slobozia Județul Ialomița

BIBLIOGRAFIE 86 Capitolul I Introducere 1.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite sau prezenţa unor elemente străine (dăunători) în mediu, ca urmare a activităţii directe sau indirecte a omului sau ca urmare a... citește mai departe

106 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții

Introducere O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe rudimentare din cele mai îndepărtate timpuri la complexele rezindenţiale de azi. Datorită numărului mare de case există diferite materiale din care sunt construite locuinţele.... citește mai departe

109 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); - Stabilirea eforturilor sectionale; - Verificarea deplasarilor; - Calcul placa nivel curent; - Calcul grinzi cadrul transversal si cadru longitudinal; - Calcul stalp... citește mai departe

114 pagini 14 puncte Extras Preview

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic Lista cuprinzând cantitatea de lucrări - F3 Structură 1.3. Liste cuprinzând consumurile de resurse. 1.3.1. Lista cuprinzând consumurile de resurse material - C6 1.3.2.... citește mai departe

92 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Analiză diagnostic a unei firme de construcții

INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice. Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roți Dințate de Dimensiuni Medii

Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din producția acestui domeniu este destinată construcțiilor sudate. Pe plan mondial se menționează faptul că vârful productivității din domeniul precizat îl dețin state ca... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Casă de locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate, seismic zone, etc., we have adopted a number of technical solutions to ensure optimal conditions for habitation. PLACEMENT CONDITIONS The construction project will be placed... citește mai departe

158 pagini 14 puncte Extras Preview

Realizarea unui cămin studențesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare emisă de Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de 1. Amplasament si destinaţie Obiectul proiectat are destinaţia CAMIN STUDENTESC şi este amplasată în municipiul... citește mai departe

88 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa de 2475.8mp. Obiectul proiectat are destinaţia BLOC DE LOCUINŢE şi este amplasată în municipiul Baia Mare. - regim de înălţime D+P+4E - forma în plan este regulata -... citește mai departe

116 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Privind Biodeteriorarea Produselor Industriale

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE BIODETERIORARE 1.1.Definitie biodeteriorare Biodeteriorarea este fenomenul prin care o substanta se descompune natural cu ajutorul unor microorganisme, din descompunerea acesteia rezultand alte substante inofensive. În contrast cu factorii poluanti din apa care necesita o... citește mai departe

49 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Materiale Adezive

Rezumat În acestă lucrare este prezentată o parte a chimiei şi anume materialele adezive. În primul capitol sunt analizate fenomenul de adeziune şi modul de realizare a acestuia, prin cuplare mecanică, adsorbţie, adeziune chimică, difuzie şi atracţie electrostatică. Sunt prezentate deasemenea designul îmbinărilor... citește mai departe

94 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea de nord a judetului Arges, la o distanta de 38 km de municipiul resedinta de judet Pitesti, la 36 km de municipiul Ramnicu Valcea, resedinta judetului Valcea si la 45 km... citește mai departe

161 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Instalații - pompă de căldură

MEMORIU TEHNIC Prin temă s-a cerut proiectarea unei instalaţii de pompă de căldură cu compresie mecanică de vapori într-o treaptă pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum într-un imobil cu regimul de construcţie S+P+E1+E2+M. Pompa de căldură proiectată preia energia din pânza freatică cu nivel termic... citește mai departe

81 pagini 15 puncte Extras Preview