Analiza Diagnostic a unei Firme de Constructii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Analiza Diagnostic a unei Firme de Constructii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 54 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

INTRODUCERE .2
CAPITOLUL 1. ANALIZA DIAGNOSTIC
1.1. Conţinut şi abordare .3
1.2. Obiectivele analizei diagnostic .5
1.3. Importanta analizei diagnostic.6
1.4. Descrierea societaţii.7
CAPITOLUL 2. ANALIZA BILANŢULUI ŞI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
2.1. Noţiuni introductive .13
2.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar.Studiu de caz .14
2.3. Analiza contului de rezultate.26
2.3.1. Contul de rezultate.Studiu de caz.28
2.3.2. Capacitatea de autofinanţare.29
CAPITOLUL 3. ANALIZA RENTABILITAŢII
3.1. Noţiuni introductive .32
3.2. Rate de rentabilitate economică.Studiu de caz .33
STUDIU DE CAZ .34
3.3. Rate de rentabilitate financiară.Studiu de caz.37
STUDIU DE CAZ .38
CAPITOLUL 4. ORIENTARI NOI IN ANALIZA PERFORMANTELOR
4.1. Metoda de analiza S.W.O.T. Introducere .46
4.2. Analiza S.W.O.T. Aspecte teoretice.48
CAPITOLUL 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI. .52
BILIOGRAFIE.54

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice.

Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de aspecte privind importantă şi necesitatea efectuării analizei diagnostic.

În al doilea capitol al lucrării prezentaţi, analizaţi şi prelucrarti o serie de indicatori ce vor stă la baza analizei rentabilităţii întreprinderii precum şi riscului comportat de acesta.

Al treilea capitol prezintă analiză rentabilităţii propriu zisă şi cuprinde sistemul ratelor pe baza cărora se apreciază gradul de independenţa economică şi financiară a întreprinderii,precum şi elementele care permit detectarea la momentul oportun a diferitelor cauze care generează schimbări nedorite în activitatea întreprinderii.

Capitolul patru prezintă un model de analiză complexă folosit pe plan internaţional pentru a obţine o imagine de ansamblu a tuturor elementelor interne şi externe care pot afecta întreprinderea la un moment dat.

Ultimul capitol al lucrării cuprinde concluzii si propuneri.

Pe baza acestei analize pot fi adoptate strategii de valorificare a elementelor favorabile şi de contracarare a celor nefavorabile.

CAPITOLUL 1

ANALIZĂ DIAGNOSTIC

1.1.Conţinut şi abordare

Din punct de vedere etimologic, diagnosticul înseamnă capacitatea de discernământ şi este organic implicat în teoria şi practică medicală, iar prin analogie, în activitatea întreprinderii că organism social.

Cuvântul diagnostic îşi are originea în cuvântul grecesc"diagnostikos" care înseamnă apt de a discerne, de a delimita cu obiectivitate un subiect oarecare după manifestările acestuia. Într-o accepţiune sintetică, analiză diagnostic presupune reperarea simptomelor şi a disfuncţionalităţilor unei întreprinderi, cercetarea şi analiză faptelor şi responsabilităţilor, identificarea cauzelor care le-au generat, elaborarea unor programe de acţiune, prin a căror aplicare să se asigure redresarea sau ameliorarea performanţelor.

Efectuarea unui diagnostic a unei firme poate fi motivată nu numai de situaţia în care această are dificultăţi, ci şi atunci când "întreprinderea are o bună stare de sănătate, dar se doreşte îmbunătăţirea ei".

Specialişti în domeniu precum: Fayol H., Osear J., Norbert Wiener, G, P1esoianu au definit analiză diagnostic că fiind o etapă, un proces, o metodă sau un rezultat.

Prin analogie cu medicină, diagnosticul presupune atât un studiu al stării pacientului (simptomologia), determinarea cauzelor (etimologia), cât şi prescrierea măsurilor de remediere corespunzătoare( terapeutică).

În accepţiunea specialistului Jean Pierre Thibout, analiză diagnostic Urmăreşte să găsescă răspuns unor probleme, cum ar fi:

• Care sunt rezultatele întreprinderii?

• Dacă sunt sau nu satisfăcătoare şi de ce?

• Cum au fost performanţele?

• Care sunt performanţele şi obiectivele dorite?

• Ce trebuie făcut pentru atingerea lor?

• Care sunt măsurile concrete ce se urmăresc a fi întreprinse, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung?

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Diagnostic a unei Firme de Constructii.docx

Bibliografie

2) Stancu D. ~ "Finanţe şi contabilitate pentru ingineri ", Ed. Economică, Bucureşti, 2004
3) Brezeanu P. - "Diagnostic financiar ", Ed. Economică, Bucureşti, 2003
4) Ştefănescu e. - "Analiza economic-financiara ", Ed. Economica, Bucureşti, 2002
5) Vintila G. - "Diagnosticul financiar şi evoluţia întreprinderii", Ed. Economică, Bucureşti, 2002
6) Documente interne ale societatii AGISFOR SRL
7) www.agisfor.ro