Analiză diagnostic a unei firme de construcții

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 8873
Mărime: 1.60MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE .2

CAPITOLUL 1. ANALIZA DIAGNOSTIC

1.1. Conţinut şi abordare .3

1.2. Obiectivele analizei diagnostic .5

1.3. Importanta analizei diagnostic.6

1.4. Descrierea societaţii.7

CAPITOLUL 2. ANALIZA BILANŢULUI ŞI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

2.1. Noţiuni introductive .13

2.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar.Studiu de caz .14

2.3. Analiza contului de rezultate.26

2.3.1. Contul de rezultate.Studiu de caz.28

2.3.2. Capacitatea de autofinanţare.29

CAPITOLUL 3. ANALIZA RENTABILITAŢII

3.1. Noţiuni introductive .32

3.2. Rate de rentabilitate economică.Studiu de caz .33

STUDIU DE CAZ .34

3.3. Rate de rentabilitate financiară.Studiu de caz.37

STUDIU DE CAZ .38

CAPITOLUL 4. ORIENTARI NOI IN ANALIZA PERFORMANTELOR

4.1. Metoda de analiza S.W.O.T. Introducere .46

4.2. Analiza S.W.O.T. Aspecte teoretice.48

CAPITOLUL 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI. .52

BILIOGRAFIE.54

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice.

Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de aspecte privind importantă şi necesitatea efectuării analizei diagnostic.

În al doilea capitol al lucrării prezentaţi, analizaţi şi prelucrarti o serie de indicatori ce vor stă la baza analizei rentabilităţii întreprinderii precum şi riscului comportat de acesta.

Al treilea capitol prezintă analiză rentabilităţii propriu zisă şi cuprinde sistemul ratelor pe baza cărora se apreciază gradul de independenţa economică şi financiară a întreprinderii,precum şi elementele care permit detectarea la momentul oportun a diferitelor cauze care generează schimbări nedorite în activitatea întreprinderii.

Capitolul patru prezintă un model de analiză complexă folosit pe plan internaţional pentru a obţine o imagine de ansamblu a tuturor elementelor interne şi externe care pot afecta întreprinderea la un moment dat.

Ultimul capitol al lucrării cuprinde concluzii si propuneri.

Pe baza acestei analize pot fi adoptate strategii de valorificare a elementelor favorabile şi de contracarare a celor nefavorabile.

CAPITOLUL 1

ANALIZĂ DIAGNOSTIC

1.1.Conţinut şi abordare

Din punct de vedere etimologic, diagnosticul înseamnă capacitatea de discernământ şi este organic implicat în teoria şi practică medicală, iar prin analogie, în activitatea întreprinderii că organism social.

Cuvântul diagnostic îşi are originea în cuvântul grecesc"diagnostikos" care înseamnă apt de a discerne, de a delimita cu obiectivitate un subiect oarecare după manifestările acestuia. Într-o accepţiune sintetică, analiză diagnostic presupune reperarea simptomelor şi a disfuncţionalităţilor unei întreprinderi, cercetarea şi analiză faptelor şi responsabilităţilor, identificarea cauzelor care le-au generat, elaborarea unor programe de acţiune, prin a căror aplicare să se asigure redresarea sau ameliorarea performanţelor.

Efectuarea unui diagnostic a unei firme poate fi motivată nu numai de situaţia în care această are dificultăţi, ci şi atunci când "întreprinderea are o bună stare de sănătate, dar se doreşte îmbunătăţirea ei".

Specialişti în domeniu precum: Fayol H., Osear J., Norbert Wiener, G, P1esoianu au definit analiză diagnostic că fiind o etapă, un proces, o metodă sau un rezultat.

Prin analogie cu medicină, diagnosticul presupune atât un studiu al stării pacientului (simptomologia), determinarea cauzelor (etimologia), cât şi prescrierea măsurilor de remediere corespunzătoare( terapeutică).

În accepţiunea specialistului Jean Pierre Thibout, analiză diagnostic Urmăreşte să găsescă răspuns unor probleme, cum ar fi:

• Care sunt rezultatele întreprinderii?

• Dacă sunt sau nu satisfăcătoare şi de ce?

• Cum au fost performanţele?

• Care sunt performanţele şi obiectivele dorite?

• Ce trebuie făcut pentru atingerea lor?

• Care sunt măsurile concrete ce se urmăresc a fi întreprinse, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung?

Bibliografie

2) Stancu D. ~ "Finanţe şi contabilitate pentru ingineri ", Ed. Economică, Bucureşti, 2004

3) Brezeanu P. - "Diagnostic financiar ", Ed. Economică, Bucureşti, 2003

4) Ştefănescu e. - "Analiza economic-financiara ", Ed. Economica, Bucureşti, 2002

5) Vintila G. - "Diagnosticul financiar şi evoluţia întreprinderii", Ed. Economică, Bucureşti, 2002

6) Documente interne ale societatii AGISFOR SRL

7) www.agisfor.ro

Preview document

Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 1
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 2
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 3
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 4
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 5
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 6
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 7
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 8
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 9
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 10
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 11
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 12
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 13
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 14
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 15
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 16
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 17
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 18
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 19
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 20
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 21
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 22
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 23
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 24
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 25
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 26
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 27
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 28
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 29
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 30
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 31
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 32
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 33
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 34
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 35
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 36
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 37
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 38
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 39
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 40
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 41
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 42
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 43
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 44
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 45
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 46
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 47
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 48
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 49
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 50
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 51
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 52
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 53
Analiză diagnostic a unei firme de construcții - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a unei Firme de Constructii.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită...

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Caiet practică tencuieli, finisaje

Caiet de practică Executarea lucrărilor de tencuială , zugrăveală şi vopsitorii Tencuiala este stratul de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a...

Calcul Cofraje

Număr de ordine: 37 1. Date iniţiale : - grosime placă : hpl= 16 cm - înălţime nivel : Hnivel = 2.80 m - dimensiuni în plan a plăcii : 3.95 x...

Formarea Bunurilor Imobile

Formarea bunurilor imobile un complex de lucrari executate pentru aparitia de noi bunuri imobile, ca obiecte de drept independente, în urma...

Construcții

1.3 Coordonarea modulară şi toleranţele Coordonarea dimensională în construcţii reprezintă metoda de stabilire a dimensiunilor şi poziţiilor...

Tehnici de Modelare Fizică

1. OBIECTUL TEMEI Obiectul temei reprezintă modelarea fizică a fenomenului de convecţie forţată în interiorul conductelor circulare. Se va modela...

Materiale de construcții

Rezistenţa, siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa tehnico-economică a construcţiilor depind de calitatea materialelor puse în operă,...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Managementul schimbării

Firma “IOR” a luat fiintã oficial în anul 1936 ca urmare a nevoilor pe care tara le avea în acea perioadã pentru unele mãrfuri si produse...

Diagnostic Financiar

PRINCIPII GENERALE DIAGNOSTICUL FINANCIAR - este un INSTRUMENT AL ANALIZEI FINANCIARE. Analiza financiara, ca un studiu metodic al situatiei...

Analiza performanțelor financiare ale societății comerciale SC Andral Expos SRL

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE a. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea: S.C ANDRAL EXPO S.R.L Sediul social: calea Aradului nr 25, Timisoara...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Principala operatiune bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod...

Diagnosticul financiar al întreprinderii SC Lasselsberger România SA

Prezentarea generală a S.C. LASSELSBERGER ROMANIA S.A S.C. LASSELSBERGER ROMANIA S.A. este unul dintre cei mai importanţi producători de plăci...

Asigurarea cu resurse a unei societăți comerciale

CAP 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C 1.1 Caracteristici tipologice ale firmei (scurt istoric) SC GENERAL CONSTRUCT MONTAJ SRL cu sediul în...

Ai nevoie de altceva?