Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 35 fișiere: doc, docx, xls, dwg, log
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 15994
Mărime: 22.02MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

Capitolul 1

Memoriu Tehnic Justificativ

Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M

Amplasamentul:Municipiul Suceava

Amplasamentul conferă urmatoarele conditii:

Teren de fundare:

In conformitate cu studilu geotehnic fundarea se va face prin depaşirea obligatorie a solului vegetal si a umpluturilor, la adâncime minima de 1,20m, pe stratul de argilă prăfoasa galbenă plastic virtoasă, cu Ppl = 200 KPa. Nivelul hidrostatic 2,60-2,80 m de la cota terenului natural si are caracter fluctuant.

Conform normativului P 100-1/2006 :

Localitatea Suceava se afla intr-o zona ce este caracterizata de o valoare a acceleratiei terenului ag = 0,16g si perioada de colt Tc = 0,7 sec.

-Clasa de importanţă – III .

-Categoria de importanţă din anexa 3 cap. III este “C” – normală.

-Zona climatică este III

-Zonarea valorii caracteristice a zăpezii – Sok = 2,5 KN/mp conform CR1.1.3. – 2005

- Zonarea val. caracteristice a vîntului – V = 41m/s conform NP 082-04

Structura de rezistenţă:

Construcţia propusă are urmatoarea structură de rezistenţă:

-cadre din beton armat;stâlpi si grinzi monolite;

-planşee din beton armat monolit cu grosimea plăcilor de 13cm

-sistemul de fundare:grinzi de fundare

- Cota de fundare se stabileste cu respectarea adâncimei din conditia de inghet si incastrarea de 20 cm in stratul bun de fundare.

-elevatii continui din beton armat cu latime de 30cm la exterior şi 25cm la interior. La partea superioară a elevaţiei se prevede centura 30x25cm, 25x25cm, armatăcu 6 respectiv 4ø10 şi etrieri ø6.

(Intre elevatie si zidărie se prevede hidroizolatie.)

-Acoperisul este tip şarpanta pe scaune cu invelitoare din tablă.

-Compartimentarile se realizeaza din zidarie de cărămida.

La execuţia lucrărilor se vor avea în vedere:

1. Fundaţii:

- orice lucrare de fundare se va începe după verificarea şi recepţionarea terenului de fundare, dimensiunilor săpăturii şi a elementelor menţionate în procesul verbal de fază determinantă. Pentru orice tip de fundaţii de beton simplu se cere ca terenul să fie uscat înaintea betonării ;

- trasare a axelor fundaţiilor se realizeaza pe baza planurilor de execuţie, în raport cu punctele şi reperele de nivel pentru amplasarea clădiri.

Se vor verifica:

-unghiurile drepte, cu ajutorul echerului dulgherului cu laturile de 3m , 4m şi ipotenuza de 5m;

-liniile paralele,astfel încât la 6m lungime să nu existe o diferenţă mai mare de 15mm;

-planurile orizontale care se face cu nivele sau bolobocul sau cu ajutorul furtunului de nivel pentru distanţe mai mari;

- planurile verticale care se face cu bolobocul sau cu ajutorul firului cu plumb. Inceperea lucrărilor de betonare a fundaţiilor se începe după verificarea cofrajelor şi a armăturilor de fundaţie, verificare care constituie suportul unui proces verbal de lucrări ascunse.

- după executarea lucrărilor de betonare a fundaţiilor se poate face o recepţie a acestora care impun nişte abateri maxime admise faţă de planuri, după cum urmează:

- lungime ± 5 mm

- lăţime ± 5 mm

- înălţime ± 10 mm

- la recepţie se va verifica de asemenea aspectul betonului, iar după 28 zile de la turnare (maxim 45 zile de la turnare laboratorul de încercări trebuie să transmită aceste rezultate) se vor analiza certificatele cu rezultatele probelor de marca betonului prescrisă în proiect.

2. Cofraje

-se vor trasa axele elementelor de beton şi poziţia cofrajelor faţă de axe;

-se va verifica armarea elementelor în curs de betonare-se întocmeşte un proces verbal de lucrări ascunse cu semnături de la inspectorul de şantier şi constructor;

-se verifică elementul care trebuie cofrat pentru îndepărtarea degradărilor, obiectelor străine, gunoaie, aşchii de lemn;

-se verifică panourile tego dacă sunt curate, unse cu decofrol sau asigură etanşeitatea astfel încât să fie împiedecată scurgerea laptelui de ciment din beton.

- se vor inspecta de asemenea:

- susţinerile şi sprijinirile;

- dimensiunile interioare ale cofrajelor;

- etanşeitatea cofrajelor;

- poziţia cofrajelor fată de elementele inferioare.

3. Armături

Înaintea începerii activităţii de montaj este necesar să se facă verificări la:

- existenţa certificatului de calitate a armăturilor;

- verificarea dimensiunilor armăturii;

- examinarea aspectului armăturii;

- verificarea prin îndoirea la rece.

Se urmareste: suprapunerea barelor pe zona de petreceri, verificarea acopririi

cu beton a armăturii – 15mm placi, 25mm grinzi şi stâlpi, 35mm fundaţii.

Betonul folosit in grinzile de fundare C12/15, în elevatii C12/15, in suprastructura (stâlpi, grinzi si plăci) B250, Bc20 (C16/20).

Pe timpul execuţiei se vor respecta toate normele de protectia muncii si P.S.I.

valabile la ora actuală, specifice fiecărei categorii de lucrări.

Preview document

Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 1
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 2
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 3
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 4
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 5
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 6
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 7
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 8
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 9
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 10
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 11
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 12
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 13
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 14
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 15
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 16
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 17
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 18
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 19
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 20
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 21
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 22
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 23
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 24
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 25
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 26
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 27
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 28
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 29
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 30
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 31
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 32
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 33
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 34
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 35
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 36
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 37
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 38
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 39
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 40
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 41
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 42
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 43
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 44
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 45
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 46
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 47
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 48
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 49
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 50
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 51
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 52
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 53
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 54
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 55
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 56
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 57
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 58
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 59
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 60
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 61
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 62
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 63
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 64
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 65
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 66
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 67
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 68
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 69
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 70
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 71
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 72
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 73
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 74
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 75
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 76
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 77
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 78
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 79
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 80
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 81
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 82
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 83
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 84
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 85
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 86
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 87
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 88
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 89
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 90
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 91
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 92
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 93
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 94
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 95
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 96
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 97
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 98
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 99
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 100
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 101
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 102
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 103
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 104
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 105
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 106
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 107
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 108
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 109
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 110
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 111
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 112
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 113
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 114
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 115
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 116
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 117
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 118
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 119
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 120
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 121
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 122
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 123
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 124
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 125
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 126
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 127
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 128
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 129
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 130
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 131
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 132
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 133
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 134
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 135
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 136
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 137
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 138
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 139
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 140
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 141
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 142
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 143
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 144
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 145
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 146
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 147
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 148
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 149
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 150
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 151
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 152
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 153
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 154
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 155
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 156
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 157
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 158
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 159
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 160
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 161
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 162
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 163
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 164
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 165
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 166
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 167
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 168
Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire - Pagina 169

Conținut arhivă zip

 • Planse de listat
  • GRINZI DE FUNDARE EXEROX.dwg
  • PLAN ETAJ.dwg
  • PLAN FUNDATII XEROX1.dwg
  • PLAN PARTER final.dwg
  • plot.log
  • R12-PLANSEU CURENT COFRAJ XEROX.dwg
  • R13- PLANSEU CURENT ARMARE XEROX.dwg
  • R17- ARMARE STALPI XEROX.dwg
  • R20,R21-sarpanta XEROX.dwg
  • SECTIUNE.dwg
 • TABELE GRINZI PE MEDIU ELASTIC
  • EXEMPLU GRINZI PE MEDIU ELASTIC-PROIECT FUNDATII SCOALA
   • etapa 5
    • METODA APROXIMATIVA + METODA WINKLER.doc
  • FT.xls
  • fundatii winkler.xls
  • mom.xls
 • Toate plansele
  • ARMARE SCARA.xls
  • armare stalpi doina XEROX.dwg
  • GRINZI DE FUNDARE EXEROX.dwg
  • memoriu BLOC DOINA.doc
  • PLAN ETAJ.dwg
  • PLAN FUNDATII XEROX1.dwg
  • PLAN INVELITOARE.dwg
  • plot.log
  • R12-PLANSEU CURENT COFRAJ XEROX.dwg
  • R13- PLANSEU CURENT ARMARE XEROX.dwg
  • R14,15,16+ ARMERE GRINZI NIVEL CURENT XEROX.dwg
  • R17- ARMARE STALPI XEROX.dwg
  • R18-PLANSEU PESTE MANSARDA COFRAJ XEROX.dwg
  • R19- PLANSEU PESTE MANSARDA ARMARE XEROX.dwg
  • R20,R21-sarpanta XEROX.dwg
  • R7-PLANSEU PESTE DEMISOL +COFRAJ XEROX.dwg
  • R8-PLANSEU PESTE DEMISOL ARMARE XEROX.dwg
  • R9, R10, R11+ARMERE GRINYI PLANSEU PESTE DEMISOL XEROX.dwg
  • scara doina.dwg
  • SECTIUNE.dwg
 • Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire.docx

Alții au mai descărcat și

Cladire Administrativa

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E. Conform studiului geotehnic terenul de...

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic...

Diafragme Constructii Civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Studiul Structurilor Multietajate cu Plansee Dala

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala...

Ai nevoie de altceva?