Proiect Zidarii

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Aceasta licenta trateaza Proiect Zidarii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 21 fisiere doc, pdf, xls de 186 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Eugen Pamfil

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

A. Piese scrise:
1. Memoriu general
• Capitolul I: Calculul coeficientului global de izolare termică G
• Capitolul II: Calculul la condens
• Capitolul III: Clasificarea încărcărilor
• Capitolul IV: Calculul şarpantei
• Capitolul V: Calculul structuri de zidărie portantă
• Capitolul VI: Calculul planşeului din beton armat monolit
• Capitolul VII: Dimensionarea fundaţiei
• Capitolul VIII: Proiectarea compoziţiilor betoanelor pentru
structură şi infrastructură
• Capitolul IX: Proiectarea panourilor de cofraj demontabil
• Capitolul X: Antemăsuratoare infrastructură, grafic
calendaristic de execuţie,
• Măsuri P.S.I.
• Bibliografie.
B. Piese desenate:
A 01: Plan parter
A 02: Plan etaj
A 03: Plan mansardă
A 04: Plan învelitoare
A 05: Faţade (nord,sud,est,vest)
A 06: Secţiune transversală
R01: Plan săpătură
R02: Plan fundaţii
R03: Detalii fundaţii
R04: Plan cofraj
R05:Plan armare planşeu cota +2,75
R06:Plan şarpantă
R07:Planşă organizare: Graficul calendaristic + histograma resursei (număr de muncitori) pentru execuţia lucrărilor la structura de rezistenţă,prin metoda drumului critic.

Extras din document

Calculul coeficientului global de izolare termică.

1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea conturului spaţiului încălzit.

a) vilă de locuit unifamilială cu structură din zidărie întărită cu stalpişori din beton armat.

b) amplasament

- zona III climatică Te = -18°C, Ti = 20°C

Ti – temperatura interioară conventională de calcul pe timpul iernii, care la clădirile de locuit se consideră temperatura predominantă încăperilor Ti=20°C

c) capacitatea de izolare termică

- pereţi exteriori Rnec =2,5 [m2k/w]

- planşeu superior Rnec =4,8 [m2k/w]

- placă pe sol R nec =4,5 [m2k/w]

- tâmplărie exterioară Rmed =0,55 [m2k/w], conform C107/3-2007

2. Calculul rezistenţelor termice efective ale elementelor anvelopei clădirii:

a) Pereţi exteriori de umplutură din zidărie fig.1

Nr. Crt. Denumire strat material Grosime strat

dj λj

[m] [w/m2K]

0 1 2 3

1 Tencuială interioară M5 0,015 0,87

2 Zidărie

0,29

0,64

3 Izolaţie termică polistiren extrudat 0,10 0,044

4 Tencuială exterioară(mortar cu polimeri) 0,005 0,65

Unde λj reprezintă coeficientul de conductivitate termică [W/m2K]

R = R + + R = 0.125 + ( + + + )+0,042

R = 2,917 m2K/W > R = 2,5 m2K/W

R =rezistenţa termică superficială pe suprafaţa interioară a elementului

R = 0.125 m2K/W

R = rezistenţa termică superficială pe suprafaţa exterioară a elementului

R =0,042 m2K/W

b) Planşeu superior fig.2:

Nr. Crt. Denumire strat material Grosime strat

dj

λj

[m] [w/m2K]

0 1 2 3

1 Tencuială tavan M5 0,015 0,87

2 Planşeu beton armat 0,15 1.74

3 Şapă egalizare M10 0,05 0.93

4 Izolaţie termică PEX 0,15 0,044

5 Şapă slab armată M10 0,05 0.93

R =R + +R =0.125+( + + •2+ )+0.042=

=3.787 m2K/W>R =4.8 m2K/W

c) Pardoseală cota ±0,00 fig.3

Nr. Crt. Denumire strat material Grosime strat

dj

λj

[m] [w/m2K]

0 1 2 3

1 Strat filtrant nisip+pietriş 0,10 -

2 Beton armat 0.10 1.74

3 1 strat carton asfaltat 1c -

4 Termoizolaţie PEX 0.10 0.044

5 Şapă egalizare M10 0,03 0.93

6 Pardoseală rece - -

R =R + +R +R = +( + + )+ + =5.055m2K/W

R =5.055m2K/W>R =4.5 m2K/W

R =0,167 m2K/W

R =1,692 m2K/W

dp1 =3 m λp1 =2 W/m2K

dp2 =4 m λp2 =3,9 W/m2K

αi =6 W/m2K

3. Calculul ariilor elementelor de construcţie perimetrale ( de închidere). Aceste arii se calculează la faţa lor interioară.

Fisiere in arhiva (21):

 • Proiect Zidarii
  • - Tema 2.doc
  • 00 MEMORIU GENERAL.doc
  • 000 Borderou.doc
  • 01 calculul coeficientului global de izolare termica.doc
  • 02 Calcul la condens.doc
  • 03 clasificarea incarcarilor.doc
  • 04Calculul sarpantei.doc
  • 05 calcul zidarie.doc
  • 06 calculul planseului.doc
  • 07 Dimensionarea fundatiei.doc
  • 08 Proiectarea compozitiilor betoanelor.doc
  • 09 Fisa tehnologica privind procesul tehnologic de preparare, transport.doc
  • 10Fisa tehnologica privind procesul tehnologic de preparare.doc
  • 11 Proiectarea panourilor de cofraj demontabil.doc
  • 12 Antemasuratoare infrastructura.doc
  • 13masuri PSI protectia muncii.doc
  • 14 bibliografie.doc
  • Cerere_certificat_urbanism.pdf
  • Extras Arm planseu cota 2,80.xls
  • PRIMA PAG.doc
  • SUPRASTRUCTURA.xls

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “ GH.ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII SPECIALIZAREA C.C.I.A.