Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 12046
Mărime: 8.04MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sofronie Ramiro
Proiect prezentat in cadrul Facultatii de Imbunatatirii Funciare si Ingineria Mediului, Specializarea Inginerie Economica in Constructii

Cuprins

Cuprins 5

Memoriu justificativ 6

CAPITOLUL I – Studiu geotehnic 8

1. Amplasament 8

2. Conditii naturale generale 8

3. Stratificatia terenului 9

4. Caracteristica geotehnica a terenului de fundare 9

5. Concluzii si recomandarii 10

CAPITOLUL II – Fundati si infrastructura 18

1. Calculul fundatiilor 21

2. Calculul la tasare 27

3. Infrastructura 28

CAPITOLUL III - Suprastructura 31

1. Dimensionare stalpi 33

2. Dimensionare rigle 38

3. Dimensionare armaturilor pentru sectiuni situate in zone plastice potentiale la solicitari seismice

39

4. Evaluarea incarcarilor pe grinda 42

5. Evaluarea incarcari pe planseu 45

CAPITOLUL IV – Protectia antiseismica 65

1. Determicarea incarcarilor seismice verticale 69

2. Aspecte specifice ale calculului structurilor la actiuni seismice 72

BIBLIOGRAFIE 76

Lista cu simboluri si unitati de masura 77

Glosar de termeni 78

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E.

Conform studiului geotehnic terenul de fundare din amplansamentul construcţiei reprezentat de un strat superficial de umpluturi heterogene, neconsolidate, urmat de un pachet loessoid galben macroporic alcătuit dintr-un praf argilos loessoid plastic vârtos pâna la 2,5 m adâncime şi loess plastic vârtos....plastic consistent, până la adâncimea de investigare de 9,0 m.

In bază se dezvoltă un orizont nisipos sub adâncimea de 10.0 m. Nivelul pânzei freatice este situat la cea 12.0 m adâncime.

Pachetul de loess uscat în grosime mare este sensibil la umezire.Caracterul de teren de fundaredatorat naturii macroporice loessoide sensibile la umeyire impune adaptarea de măsuri speciale în conformitate cu normativul P7/92.

Corpul are un regim de înălţime P+1 etaj şi structură de rezistenţă din cadre de beton armat alcătuite dintr-un sistem de stâlpi, grinzi şi planşee monolite de beton armat.

Calculul s-a efectuat cu încadrarea construcţiei în clasa a ll-a de importanţă (α=1.2) şi zona seismică de calcul „C" (Ks=0.2; Tc=1.5s) şi teren dificil de fundare.

Infrastructura este alcătuită din fundaţii de tip tălpi continui, diafragme monolite din beton armat monolit.

Toate elementele sistemului structural au fost dimensionate, sau după caz verificate la stările limită ultime (de rezistenţă şi stabilitate) în conformitate cu prevederile din STAS 10107/0-90 precum şi cu cele ale „ Codului de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat NP 007-97" .

Structura în ansamblul său, precum şi elementele sale componente respectă condiţiile de limitare a deplasărilor.

Riglele au fost dimensionate la solicitări seismice dimensionarea făcându-se în secţiunile de reazem la momentul negativ:

M- = 126 kNm = 126 x 106 Nmm ≥ Aa = 918 mm2 = 9.18cm2

am ales 2Ø14 + 2Ø20 = 3.08 + 6.28 = 9.37 cm2

La momentul pozitiv:

M+=131 kNm = 131 x 106 Nmm ≥Aa(inf) = 910 mm2 = 9.10cm2

am ales 2 Ø 16 + 2 Ø 18 = 4.02 + 5.09=9.11 cm2

Stâlpul a fost dimensionat la starea limită de rezistenţă la compresiune excentrică. Am ales 2 Ø 20+2 Ø 16= 6.28 cm2+4.02 cm2=10.30 cm2

Planşeele din beton armat asigură condiţiile funcţionale, de rezistenţă şi deformabilitate. Ele transmit încărcările verticale pe două direcţii la riglele de cadru adiacente. Acestea sunt calculate la încărcări gravitaţionale.

Grinda GM1 nu face parte din sistemul structural ce preia sarcinile seismice.Aceasta este calculată la încărcări gravitaţionale. La momentul Mmax = 3.256 kNm = 3.256 x 106 Nmm ≥ Aa = 2.70 cm2, am ales 2Ø14 = 3.08 cm

Preluarea şi transmiterea încărcărilor ce acţionează asupra construcţiei se face prin sistemul structural constituit din trei componente principale: suprastructura, infrastructura şi fundaţiile şi terenul de fundare.

Fundaţiile sunt elemente structurale prin care se asigură reyemarea pe terenul de fundare a infrastructurii. Infrastructura este compusă din fundaţii de tip tălpi continui şi diafragme din beton armat. S-a urmărit să se realizeze efectul unei cuti rigide a întregii infrastructuri prin legarea etrierilor 06/20 din pardoseală de la cota -0.07.

La proiectare s-au respectat prevederile ultimelor normative privind calculul structurilor din beton armat în zone seismice şi fundate pe pământuri dificile

La execuţie se vor respecta toate prevederile, instrucţiunile şi prescripţiile în vigoare. Lucrările se vor executa cu strictă respectare a prevederilor legale privind protecţia muncii.

Data Semnătură

1 iulie 2009

CAPITOLUL I

STUDIUL GEOTEHNIC

Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, pe terasa de S-E.

Amplasamentul este situat la intersecţia bulevardului Panait Istrati cu bulevardul Alexandru loan Cuza. Corpul de clădire B parter şi etaj la bulevardul Panait Istrati spre corpul A şi imobilul proprietate particulară Pipera Constantin.

Prin temă s-a solicitat întocmirea unui studiu geotehnic pentru proiectul cu titlul „Proiectarea unei şcoli generale P+1etaj din oraşul Brăila" ,care să precizeze:

- natura şi stratificaţia terenului de fundare;

- nivelul apelor subterane;

- adâncimea fundaţiei construcţiei;

- condiţii de fundare pentru construcţia nouă propusă a se realiza.

Imobilul vechi este o construcţie cu regim de înălţime S+P+1etaj şi dimensiuni de circa 20 x 17.4 m.

Preview document

Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 1
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 2
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 3
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 4
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 5
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 6
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 7
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 8
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 9
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 10
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 11
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 12
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 13
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 14
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 15
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 16
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 17
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 18
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 19
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 20
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 21
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 22
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 23
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 24
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 25
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 26
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 27
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 28
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 29
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 30
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 31
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 32
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 33
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 34
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 35
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 36
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 37
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 38
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 39
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 40
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 41
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 42
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 43
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 44
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 45
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 46
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 47
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 48
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 49
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 50
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 51
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 52
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 53
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 54
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 55
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 56
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 57
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 58
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 59
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 60
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 61
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 62
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 63
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 64
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 65
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 66
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 67
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 68
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 69
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 70
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 71
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 72
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 73
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 74
Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila.doc

Alții au mai descărcat și

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Realizarea unui cămin studențesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare...

Clădire de birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Fundații și elemente de rezistență ale unei clădiri

B. PIESE DESENATE PLANŞE DE ARHITECTURĂ A1 PLAN DEMISOL A2 PLAN PARTER A3 PLAN ETAJ A4 PLAN MANSARDĂ A5 FAŢADE ALE CLĂDIRII A6 PLAN...

Ai nevoie de altceva?