Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 12046
Mărime: 8.04MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sofronie Ramiro
Proiect prezentat in cadrul Facultatii de Imbunatatirii Funciare si Ingineria Mediului, Specializarea Inginerie Economica in Constructii

Cuprins

Cuprins 5

Memoriu justificativ 6

CAPITOLUL I – Studiu geotehnic 8

1. Amplasament 8

2. Conditii naturale generale 8

3. Stratificatia terenului 9

4. Caracteristica geotehnica a terenului de fundare 9

5. Concluzii si recomandarii 10

CAPITOLUL II – Fundati si infrastructura 18

1. Calculul fundatiilor 21

2. Calculul la tasare 27

3. Infrastructura 28

CAPITOLUL III - Suprastructura 31

1. Dimensionare stalpi 33

2. Dimensionare rigle 38

3. Dimensionare armaturilor pentru sectiuni situate in zone plastice potentiale la solicitari seismice

39

4. Evaluarea incarcarilor pe grinda 42

5. Evaluarea incarcari pe planseu 45

CAPITOLUL IV – Protectia antiseismica 65

1. Determicarea incarcarilor seismice verticale 69

2. Aspecte specifice ale calculului structurilor la actiuni seismice 72

BIBLIOGRAFIE 76

Lista cu simboluri si unitati de masura 77

Glosar de termeni 78

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E.

Conform studiului geotehnic terenul de fundare din amplansamentul construcţiei reprezentat de un strat superficial de umpluturi heterogene, neconsolidate, urmat de un pachet loessoid galben macroporic alcătuit dintr-un praf argilos loessoid plastic vârtos pâna la 2,5 m adâncime şi loess plastic vârtos....plastic consistent, până la adâncimea de investigare de 9,0 m.

In bază se dezvoltă un orizont nisipos sub adâncimea de 10.0 m. Nivelul pânzei freatice este situat la cea 12.0 m adâncime.

Pachetul de loess uscat în grosime mare este sensibil la umezire.Caracterul de teren de fundaredatorat naturii macroporice loessoide sensibile la umeyire impune adaptarea de măsuri speciale în conformitate cu normativul P7/92.

Corpul are un regim de înălţime P+1 etaj şi structură de rezistenţă din cadre de beton armat alcătuite dintr-un sistem de stâlpi, grinzi şi planşee monolite de beton armat.

Calculul s-a efectuat cu încadrarea construcţiei în clasa a ll-a de importanţă (α=1.2) şi zona seismică de calcul „C" (Ks=0.2; Tc=1.5s) şi teren dificil de fundare.

Infrastructura este alcătuită din fundaţii de tip tălpi continui, diafragme monolite din beton armat monolit.

Toate elementele sistemului structural au fost dimensionate, sau după caz verificate la stările limită ultime (de rezistenţă şi stabilitate) în conformitate cu prevederile din STAS 10107/0-90 precum şi cu cele ale „ Codului de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat NP 007-97" .

Structura în ansamblul său, precum şi elementele sale componente respectă condiţiile de limitare a deplasărilor.

Riglele au fost dimensionate la solicitări seismice dimensionarea făcându-se în secţiunile de reazem la momentul negativ:

M- = 126 kNm = 126 x 106 Nmm ≥ Aa = 918 mm2 = 9.18cm2

am ales 2Ø14 + 2Ø20 = 3.08 + 6.28 = 9.37 cm2

La momentul pozitiv:

M+=131 kNm = 131 x 106 Nmm ≥Aa(inf) = 910 mm2 = 9.10cm2

am ales 2 Ø 16 + 2 Ø 18 = 4.02 + 5.09=9.11 cm2

Stâlpul a fost dimensionat la starea limită de rezistenţă la compresiune excentrică. Am ales 2 Ø 20+2 Ø 16= 6.28 cm2+4.02 cm2=10.30 cm2

Planşeele din beton armat asigură condiţiile funcţionale, de rezistenţă şi deformabilitate. Ele transmit încărcările verticale pe două direcţii la riglele de cadru adiacente. Acestea sunt calculate la încărcări gravitaţionale.

Grinda GM1 nu face parte din sistemul structural ce preia sarcinile seismice.Aceasta este calculată la încărcări gravitaţionale. La momentul Mmax = 3.256 kNm = 3.256 x 106 Nmm ≥ Aa = 2.70 cm2, am ales 2Ø14 = 3.08 cm

Preluarea şi transmiterea încărcărilor ce acţionează asupra construcţiei se face prin sistemul structural constituit din trei componente principale: suprastructura, infrastructura şi fundaţiile şi terenul de fundare.

Fundaţiile sunt elemente structurale prin care se asigură reyemarea pe terenul de fundare a infrastructurii. Infrastructura este compusă din fundaţii de tip tălpi continui şi diafragme din beton armat. S-a urmărit să se realizeze efectul unei cuti rigide a întregii infrastructuri prin legarea etrierilor 06/20 din pardoseală de la cota -0.07.

La proiectare s-au respectat prevederile ultimelor normative privind calculul structurilor din beton armat în zone seismice şi fundate pe pământuri dificile

La execuţie se vor respecta toate prevederile, instrucţiunile şi prescripţiile în vigoare. Lucrările se vor executa cu strictă respectare a prevederilor legale privind protecţia muncii.

Data Semnătură

1 iulie 2009

CAPITOLUL I

STUDIUL GEOTEHNIC

Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, pe terasa de S-E.

Amplasamentul este situat la intersecţia bulevardului Panait Istrati cu bulevardul Alexandru loan Cuza. Corpul de clădire B parter şi etaj la bulevardul Panait Istrati spre corpul A şi imobilul proprietate particulară Pipera Constantin.

Prin temă s-a solicitat întocmirea unui studiu geotehnic pentru proiectul cu titlul „Proiectarea unei şcoli generale P+1etaj din oraşul Brăila" ,care să precizeze:

- natura şi stratificaţia terenului de fundare;

- nivelul apelor subterane;

- adâncimea fundaţiei construcţiei;

- condiţii de fundare pentru construcţia nouă propusă a se realiza.

Imobilul vechi este o construcţie cu regim de înălţime S+P+1etaj şi dimensiuni de circa 20 x 17.4 m.

Preview document

Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 1
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 2
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 3
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 4
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 5
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 6
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 7
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 8
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 9
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 10
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 11
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 12
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 13
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 14
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 15
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 16
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 17
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 18
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 19
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 20
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 21
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 22
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 23
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 24
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 25
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 26
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 27
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 28
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 29
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 30
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 31
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 32
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 33
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 34
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 35
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 36
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 37
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 38
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 39
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 40
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 41
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 42
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 43
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 44
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 45
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 46
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 47
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 48
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 49
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 50
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 51
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 52
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 53
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 54
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 55
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 56
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 57
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 58
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 59
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 60
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 61
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 62
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 63
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 64
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 65
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 66
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 67
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 68
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 69
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 70
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 71
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 72
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 73
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 74
Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Realizarea unui Camin Studentesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare...

Fundatii si Elemente de Rezistenta ale Unei Cladiri

B. PIESE DESENATE PLANŞE DE ARHITECTURĂ A1 PLAN DEMISOL A2 PLAN PARTER A3 PLAN ETAJ A4 PLAN MANSARDĂ A5 FAŢADE ALE CLĂDIRII A6 PLAN...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Ai nevoie de altceva?