Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 17469
Mărime: 2.13MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicuta Ana
Proiect de licenta; Facultatea de Constructii si Instalatii Iasi

Cuprins

1. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

2. CALCULUL HIGROTERMIC

3. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR

4. CALCULUL STATIC

5. CALCULUL GRINZILOR

6. CALCULUL STÂLPILOR

7. CALCULUL PLANȘEELOR

8. CRITERII DE REALIZARE A FUNDAȚIILOR IZOLATE

9. CALCULUL FUNDAȚIILOR

10. TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

11. CALCULUL ECONOMIC

12. ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

13. N.T.S.M.

Extras din document

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1. GENERALITĂȚI

S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m. Cota 0,00 a clădirii se află la + 0,45 m fată de cota terenului natural. Terenul pe care se va amplasa constructia se află în Municipiul Botosani.

2. AMPLASAMENT

Terenul pe care se amplasează constructia, cu suprafata totală de 1000mp, se află în intravilanum Municipiului Botosani.Acesta are o formă neregulată si nu prezintă denivelări.

Zona este studiată din punct de vedere urbanistic (aliniament, regin de înăltime, distanta fată de vecinătăti) prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Primăria Municipiului Botosani, iar reglementările specificate sunt respectate întocmai de documentatia prezentată.

Accesul pietonal principal la clădire, se desfăsoară prin intermediul unei alei care dirijează circulatia dinspre accesul de la stradă către intrarea principală care este situată la nivelul parterului (cota 0,00).

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI

- regimul de înălţime : parter + 3etaje (P+3E);

- structură în cadre pe doua directii ortogonale din beton armat turnate monolit;

- pe direcţie transversală structura are două deschideri inegale de 3,90 m şi respectiv 5,7 m;

- longitudinal structura este formată din 4 cadre dispuse la 4 travei de 6,60; 3,3 ; 3,3; respectiv 6,3 m;

- fundatia este izolată tip bloc-cuzinet;

- la nivelul etajelor curente sunt prevazute holuri de acces, oficii, casa scarii, birouri, grupuri sanitare si balcoane.

- acccesul pe verticală se realizează printr-o scară cu rampe din beton armat asigurată cu o balustradă din profile din inox, cu înălţimea de 0,90m şi printr-un ascensor de persoane.

- planşeele curente sunt din beton armat cu grosimea de 15 cm;

- acoperisul este tip terasă circulabilă, iar straturile si dimensionarea termoizolatiei au foat calculate în proiect;

- Închiderile vor fi realizate după cum urmează:

- Tâmplărie exterioara din aluminiu cu geam termopan de rupere a punte termice.

- eliminarea punţilor termice spre exterior prin izolarea termică a structurii şi anveloparea la exterior aclădirii cu termosistem cu polistiren expandat de 8 cm grosime.

- compartimentările vor fi realizate din zidărie de B.C.A.

- pardoselile sunt realizate din parchet melaninat, gresie ceramică antiderapantă şi din mozaic turnat;

4. CARACTERISTICI CLIMATICE

1. zona climatică: III cu te= -18oC,

2. valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol: S0,k=2,5kN/mp (cf. CR 1-1-3-2005).

5. CARACTERISTICE SEISMICE ale zonei de amplasament si ale clădirii necesare calculului fortei seismice de cod cf. P100-1/2006 sunt:s

1. zona seismică Botosani cu ag = 0,16g

2. perioada de colt, Tc = 0,70s,

3. Clasa a III- a de importantă cu γI = 1.

6. RESPECTAREA NORMELOR P.S.I.

La executie se vor respecta normativele si instructiunile de prevenire si stingere a incendiilor.

Se vor respecta normele si instructiunile privind protectia muncii pe parcursul executiei.

7. FAZELE DE EXECUȚIE LA CARE PROIECTANTUL VA FI PREZENT

Acestea se vor stabili prin întocmirea unui program de urmărire a executiei de către proiectant de comun acord cu beneficiarul în baza unui contract.

După contractarea executiei de către beneficiar, acesta va pune proiectul în legătură cu executantul prin analizarea si însusirea corectă a proiectului, spre o executie corectă.

8. DISPOZIȚII FINALE

Pe toată durata executării lucrărilor de constructie se vor lua măsuri de protectie a muncii specifice fiecărei categorii de lucrări.

După primirea documentatiei. Beneficiarul are obligatia obtinerii avizelor si studiilor specifice în Certificatul de Urbanism, a verificării tehnice de către un verificator atestat, toate acestea fiind necesare obtinerii autorizatiei de construire.

Prezenta documentatie P.A.C. este valabilă numai pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Începerea lucărilor se face numai după obtinerea autorizatiei de construire.

Orice modificare a proiectului, atât ca solutie tehnică, cât si ca materiale se va face numai de cître proiectant, indiferent că ea este solicitată de beneficiar, executant sau oricare altă parte. În caz contrar proiectantul îsi declină orice responsabilitate si este absolvit de eventualele urmări nedorite din timpul executiei sau a exploatării constructiei.

Proiectul nu poate fi reutilizat, multiplicat, înstrăinat fără acordul proiectantului. Nerespectarea acestui aliniat atrage sanctiuni utilizatorului (încălcarea dreptului de autor).

9. LUCRĂRI DE TRASAMENTE:

EXECUTAREA SĂPĂTURILOR

Executarea săpăturilor se vor realiza în conformitate cu prevederile din ”Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale„ indicativ C169-88.

- se dezafectează zona;

- se execută săpăturile pentru fundatii sub protectia sprijinirilor;

- se verifică natura terenului de fundare la cota de fundare;

- nu se va trece la executia lucrărilor de betoane decât după încheierea proceselor verbale de verificare a naturii terenului de fundare;

- la executie se vor respecta ordinea si tehnologia, aferente lucrărilor prevăzute în proiect.

10. EXECUTAREA UMPLUTURILOR:

- umpluturile de pământ în jurul fundatiilor sau sub pardoseli se vor realiza din pământ sortat, argilă prăfoasă.

- umpluturile se vor executa în straturi elementare de 10-15 cm care se vor compacta cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu de 95% si minim de 92%. Înainte de punerea în lucru a pământului se va determina umiditatea optimă de compactare si se vor aduce corectii după caz;

- verificările se vor efecuta pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile fată de gradul de compactare prevăzut în STAS este de 1% pentru mediu si 2% pentru minim. Rezultatele acestor verificări se vor consemna în procesul verbal de lucrări ascunse.

11. LUCRĂRI DE FUNDAȚII

- lucrările de fundatii se încep spre executare numai după receptionarea lucrărilor de terasamente;

- la executare lucrărilor se vor avea în vedere:

- materialele întrebuintate trebuie să corespundă indicatiilor din proiect si prescriptiilor tehnologice în vigoare;

- rosturile de turnare vor respecta prevederile din prescriptii tehnice ”Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE012-99;

Receptionarea lucrărilor de fundatii:

- se vor verifica următoarele aspecte la receptionarea lucrărilor de fundatii:

- clasa betonului;

- aplicarea măsurilor de protectie prevăzute în proiect la turnarea betoanelor;

- modul în care se respectă acoperirea armăturilor cu beton, pozitia si diametrul armăturilor;

- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevăzute în proiect;

- toate verificările si constatările efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor consemna în procesele verbale de lucrări ascunse.

Preview document

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 1
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 2
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 3
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 4
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 5
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 6
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 7
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 8
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 9
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 10
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 11
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 12
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 13
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 14
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 15
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 16
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 17
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 18
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 19
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 20
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 21
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 22
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 23
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 24
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 25
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 26
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 27
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 28
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 29
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 30
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 31
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 32
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 33
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 34
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 35
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 36
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 37
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 38
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 39
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 40
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 41
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 42
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 43
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 44
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 45
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 46
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 47
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 48
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 49
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 50
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 51
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 52
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 53
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 54
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 55
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 56
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 57
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 58
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 59
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 60
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 61
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 62
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 63
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 64
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 65
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 66
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 67
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 68
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 69
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 70
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 71
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 72
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 73
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 74
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 75
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 76
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 77
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 78
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 79
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 80
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 81
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 82
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 83
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 84
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 85
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 86
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 87
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 88
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 89
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 90
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 91
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 92
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 93
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 94
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 95
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 96
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 97
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 98
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 99
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 100
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 101
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 102
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 103
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 104
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 105
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 106
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 107
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 108
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 109
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 110
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 111
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 112
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 113
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 114
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 115
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 116
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 117
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 118
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 119
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 120
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 121
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 122
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 123
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 124
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 125
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 126
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 127
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 128
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 129
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 130
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 131
Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje.doc

Alții au mai descărcat și

Cladire Administrativa

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E. Conform studiului geotehnic terenul de...

Realizarea unui Camin Studentesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Beton armat - Construire imobil S+P+3E

Tema lucrării prevede: proiectarea unei construcţii etajate S+P+3E cu structură tip cadru spaţial din beton armat, ocupând în plan o suprafaţă...

Proiect Instalatii Sanitare

A. TEMA PROIECTULUI Se va întocmi proiectul instalatiilor sanitare pentru o cladire de locuit cu P+5 nivele amplasata într-un ansamblu de cladiri...

Ai nevoie de altceva?