Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22567
Mărime: 99.58KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Analiză a contabilităţii retribuirii muncii la întreprinderile de pe teritoriul Republicii Moldova.

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sînt proprietării şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acţionării, bursele de valori, serviciul fiscal şi alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltării economiei.

Contabilitatea reprezintă un sistem informaţional utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor utile în procesul de luare a deciziilor economice.

Datoriile reprezintă "destinaţii viitoare probabile ale beneficiilor economice, rezultând din obligaţiile actuale ale unei anumite entităţi de a transfera bunuri sau de a presta servicii altor entităţi în viitor, generate de operaţiuni sau evenimente din trecut. Prîntre acestea se numără: datorii ale întreprinderii, sume datorate furnizorilor pentru bunuri sau servicii achiziţionate pe credit, sume împrumutate adică sume datorate băncilor în urma unor credite de rambursat, drepturi salariale datorate angajaţilor, impozite datorate statului şi servicii ce urmează a fi prestate. Ca obligaţii, datoriile reprezintă drepturi recunoscute prin lege. Cu alte cuvinte, legea dă creditorilor dreptul de a cere vînzarea activelor companii dacă aceasta nu reuşeşte să-şi achite datoriile. Creditorii au prioritate în faţa proprietarilor şi trebuie achitaţi complet înaintea recompensării acestora din urmă chiar dacă stingerea unei datorii consumă toate activele unei întreprinderi."

Scopul acestei teze de licenţă este să examinăm metodica de contabilizare retribuirii muncii şi decontărilor cu personalul conform prevederilor principale ale noului sistem contabil, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998 în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la reforma contabilităţii" numărul 1187 din 24 decembrie 1997.

Obiectivele după care m-am condus în timpul studierii temei alese au fost :

- Caracterizarea şi clasificarea salariului;

- prezentarea formelor de efectuare a decontărilor cu personalul;

- înregistrarea operaţiunilor legate de contabilitatea salariului, decontarilor cu bugetul şi decontărilor cu fondatorii;

- prezentarea principalelor conturi în care se ţine evidenţa privind datoriile calculate.

În acest context, tema prezentei lucrări de licenţă se dovedeşte oportună, deoarece pe o direcţie de studiu de un apreciabil interes teoretic şi, îndeosebi pragmatic.

Scopul lucrării constă în studierea, cercetarea şi evidenţierea metodelor de evaluare şi analiză a contabilităţii retribuirii muncii la întreprinderile de pe teritoriul Republicii Moldova.

Sarcinile tezei au determinat structura ei logică. În baza scopului lucrării autorul a elaborat următoarea structură a tezei, care constă din: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie, anexe. Primul capitol conţine trei paragrafe, al doilea capitol conţine trei paragrafe şi al treilea capitol trei paragrafe.

În Introducere se expune în linii generale conţinutul principal al tezei, se argumentează actualitatea temei, se descriu scopul şi obiectivele tezei în procesul elaborării prezentei teze anuale. De asemenea se prezintă caracteristica unităţii economice în baza căreia a fost elaborată teza.

În capitolul întîi se vor da noţiunile generale privind munca si salariu, inclusiv reglementarea actelor normative şi legislative privind retribuirea muncii, componenţa caracteristica şi clasificarea datoriilor faţă de personal.. Se vor anunţa schimbările efectuate în legislaţie cu privire la asigurările sociale de stat pentru anul 2008.

Capitolul doi va prezenta contabilitatea reţinerilor din salariu plăţile acestora,decontările cu personalul privind alte operaţiuni perfectarea documentară şi contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribirea muncii.

În capitolul trei este analiza economică a retribuirii muncii şi utilizării fondului de salariu

Precizările şi reconsiderările de rigoare sunt dictate de o serie de obiective privind reflectarea operaţiilor aferente şi perfectarea documentaţiei acestora la întreprinderea „IM Jomiro Ion Nicolae SRL”.

Odată cu trecerea la economia de piaţă agenţii economici au devenit liberi în organizarea şi derularea activitaţilor lor. Dar libertatea economică a adus cu ea riscul şi incertitudinea.

Obiectul cercetării are un caracter multilateral şi cuprinde aspectele teoretice, metodice şi aplicative. Metodologia de analiză a contabilităţii prezentată în cadrul lucrării este valorificată practic pe exemplul „IM Jomiro Ion Nicolae SRL”.

Metodologia de analiză a contabilităţii prezentată în cadrul lucrării este valorificată practic pe exemplul „IM Jomiro Ion Nicolae SRL”.

Întreprinderea analizata activeaza pe baza documentelor: Certificat de Inregistrare (anexa1 ) si Licenta (anexa 2 ).

Întrprinderea activeaza in domeniul de producere a foliilor din politilenă exponată.

CAPITOLUL I.NOŢIUNI PRIVIND MUNCA ŞI SALARIU, FORMELE ŞI SISTEMELE DE SALARIZARE ŞI SARCINILE CONTABILITĂŢII RETRIBUIRII MUNCII .

1.1. Noţiuni privind munca si salariu

Astăzi, în condiţiile economiei de piaţă, s-a ajuns la concluzia că noţiunea de ,,muncă” în combinare cu ceilalţi factori de producţie ,,capitalul” şi natura, are o însemnătate deosebită.

Munca este activitatea conştientă şi voluntară a omului depusă spre a produce bunuri. Astfel munca este creatoare de valoare, dar ea însăşi nu are nici valoare şi nici preţ. De aici rezultă că pe piaţa muncii muncitorul vinde întreprinzătorului nu munca, ci forţa de a munci.Deci preţul muncii muncitorului reprezintă salariul, care conform lui Turgot şi Quesnay, reprezintă suma care asigură strictul necesar pentru existenţa şi întreţinerea familiei sale. În desfăşurarea procesului de producţie un rol important îl joacă forţa de muncă care cu ajutorul uneltelor de muncă acţionează asupra obiectelor muncii în vederea transformării în bunuri materiale.Salariu este ori ce recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit angajaţilor de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, temeiul contractului individual de munca, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată. Una dintre cele mai mari cheltuieli înregistrate de majoritatea companiilor reprezintă cheltuielile privind salariu şi taxele şi impozite la acestea sume. Termenul de salariu provine din latinescul salarium, care desemna, la origine, raţia de sare (sale) alocată unui soldat. Ulterior, el a fost utilizat pentru a denumi preţul plătit cetăţenilor liberi care îndeplineau diverse activităţi în folosul altor persoane.În afară de salariu, se mai utilizează termenii de retribuire a mincii, de asemenea de origine latină, precum şi cel de indemnizaţie, echivalent al remunerării demnitarilor aleşi ori numiţi şi a magistraţilor.

Preview document

Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 1
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 2
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 3
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 4
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 5
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 6
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 7
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 8
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 9
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 10
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 11
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 12
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 13
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 14
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 15
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 16
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 17
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 18
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 19
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 20
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 21
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 22
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 23
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 24
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 25
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 26
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 27
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 28
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 29
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 30
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 31
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 32
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 33
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 34
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 35
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 36
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 37
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 38
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 39
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 40
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 41
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 42
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 43
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 44
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 45
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 46
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 47
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 48
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 49
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 50
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 51
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 52
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 53
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 54
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 55
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 56
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 57
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 58
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 59
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 60
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 61
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 62
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 63
Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Analiza a Contabilitatii Retribuirii Muncii la Intreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Banii, fiind o denumire generica pentru toate tipurile de monede si de semne de valoare, reprezinta un instrument social, o forma particulara...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

1. Introducere Economia națională, prin impozite, taxe și contribuții, are ca obiectiv asigurarea finanțării sectorului public prin multiple...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea decontărilor cu personalul

1. Natura salariului Daca privim salariul din punct de vedere al celui care îl plătește, atunci el reprezinta un cost. Însa,privit din punct de...

Ai nevoie de altceva?