Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 21311
Mărime: 1.37MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuprins 1

Introducere 3

Capitolul I: Prezentarea societăţii 4

1.1. Scurtistoric al societăţii 4

1.2. Obiectul de activitate 4

1.3. Capitalul social 5

1.4. Sediul societăţii 5

1.5. Management, organizare, resurse umane 5

1.6. Principalii indicatori economico – financiari 5

Capitolul II: Analiza echilibrului financiar prin prisma bilanţului contabil 8

2.1.Prelucrarea bilanţului financiar 11

2.1.1. Situaţia Netă 15

2.1.2. Fondul de Rulment 17

2.1.2.1.Fondul de Rulment Propriu şi Străin 22

2.1.3. Necesarul de Fond de Rulment 24

2.1.4. Trezoreria Netă 28

2.2. Prelucrarea bilanţului funcţional 31

2.2.1.Fondul de Rulment Net Global 34

2.2.2. Necesarul de Fond de Rulment 36

2.2.3.Trezoreria Netă 39

2.3. Ratele de lichiditate şi solvabilitate 41

2.4. Analiza structurii financiare şi a ratelor de finanţare 50

Capitolul III: Analiza echilibrului financiar pe baza performanţelor firmei (contul de

rezultat) 55

3.1. Rolul contului de rezultat în realizarea performanţelor firmei 55

3.2. Analiza tabloului soldurilor intermediare de gestiune 60

3.3. Calculul şi evoluţia Capacităţii de autofinanţare (CAF) 72

3.4. Calculul şi evoluţia Autofinanţării (AF) 74

3.5. Analiza ratelor de rentabilitate 77

3.5.1. Rata de rentabilitate comercială 78

3.5.2. Rata de rentabilitate economică 81

3.5.3. Rata de rentabilitate financiară 83

Concluzii şi propuneri 84

Bibliografie 87

Extras din document

INTRODUCERE

Analiza financiară, ca parte componentă a analizei economico-financiare, este inclusă în categoria disciplinelor cu caracter specializat, fiind orientată spre functiunea financiar- contabilă a întreprinderii.

Analiza financiară abordează problemele care vizează activitatea financiar-contabilă a unei entităti prin prisma relatiei cauză- efect, impunând studiul interdisciplinar al activitătii economice si financiare, consumatoare de resurse, cu reflectare directă în performantele financiare ale acesteia la încheierea exercitiului financiar. Ea îsi propune să stabilească punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare în vederea fundamentării unor noi strategii de mentinere si de dezvoltare , intr-un mediu concurential.

De asemenea, analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale partenerilor economici si financiar-bancari pentru fundamentarea unor posibile actiuni de cooperare cu respectiva întreprindere. Atât analiza pe plan intern, cât si cea externă au ca obiectiv determinarea rentabilitătii si a riscului si, în final, a valorii întreprinderii.

Analiza financiară urmăreste să evidentieze modalitătile de realizare a echilibrului financiar pe termen lung si pe termen scurt (obiectiv al analizei pe bază de bilant) si treptele de acumulare bănească , de rentabilitate ale activitătii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit si pierdere).

Ca temă pentru această lucrare am ales ,, Analiza financiară pe exemplul S.C. Casielma S.R.L. Ivesti ”, pe care am structurat-o pe trei capitole, după cum urmează:

- Capitolul I : Prezentarea societătii

- Capitolul II : Analiza echilibrului financiar prin prisma bilantului contabil

- Capitolul III : Analiza echilibrului financiar pe baza performantelor firmei ( contul de rezultat)

Pentru realizarea acestei lucrări am folosit următoarele surse:

- bilanturile contabile pe anii 2007 -2009: 2011-2012

- anexele la bilanturile contabile ;

- balantele de verificare ;

- surse externe ale firmei.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

1.1. Scurt istoric al societăţii

S.C. Casielma S.R.L., cu sediul în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, a fost înfiinţată în anul 2003 ca societate cu răspundere limitată, având capitalul integral privat. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi sub nr.J17/1393/2003, având cod unic de înregistrare fiscală 15808471.

1.2. Obiectul de activitate

Societatea are ca principal obiect de activitate comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN 5212) şi are o experienţă de 6 (şase) ani în domeniu, realizând rezultate financiare deosebite ca urmare a vânzărilor de mărfuri către persoane fizice sau juridice conform contractelor de livrare şi a graficelor întocmite.

Principalele obiective ce se urmăresc a fi realizate de către societate sunt:

- menţinerea clienţilor actuali;

- atragerea de noi clienţi pentru evitarea riscului de dependenţă;

- creştera vânzărilor în următorii ani pentru extinderea sferei de influenţă;

- pătrunderea pe noi pieţe de desfacere;

- semnarea de noi contracte şi respectarea termenelor contractuale de livrare;

- practicarea unor preţuri acceptabile pentru produse de calitate în funcţie de cerere şi ofertă.

Structura clienţilor existenţi se compune din populaţia comunei Iveşti şi din împrejurimi, precum şi societăţi de importanţă cu care societatea are încheiate contracte de desfacere, precum: S.C.Construct S.R.L., S.C. Modern S.R.L., S.C.Ultimul S.R.L..

Activitatea de aprovizionare cu mărfuri de la furnizori nu prezintă probleme, deoarece societatea S.C.Casielma S.R.L. are mai mulţi furnizori, dintre care cei mai importanţi sunt: S.C.Arabesque S.R.L., S.C.Valgrig S.R.L., S.C.Construct Style S.R.L..

Canalele de distribuţie ale societăţii sunt directe, atunci când societatea prestează servicii direct clienţilor şi indirecte, prin reprezentanţi.

Sistemul de vânzare practicat de societate este cash în cadrul magazinelor şi prin documente comerciale de decontare, respectiv cec barat, bilet la ordin şi ordine de plată prin conturi bancare.

1.3. Capitalul social

Capitalul social subscris vărsat este de 5.000 lei, iar de la infiinţare până la data de 31.12.2009 nu s-au înregistrat majorări de capital.

1.4. Sediul societăţii

S.C. Casielma S.R.L. are sediul în comuna Iveşti, sat Iveşti, strada Şoseaua Naţională, numărul 164, judeţul Galaţi, având punct de lucru atât la sediul social declarat, cât şi în alte sate din comuna Iveşti.

Situarea pe şoseaua naţională, exact în centrul comercial al comunei Iveşti, permite accesul uşor al clienţilor la principalul punct de lucru al societăţii, acesta reprezentând un punct forte al agentului economic.

Societatea deţine mijloace de transport prin care asigură deplasarea agenţilor de vânzări ,dar şi a mărfurilor de la furnizori către punctele de lucru şi de la punctele de lucru către clienţi.

Preview document

Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 1
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 2
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 3
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 4
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 5
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 6
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 7
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 8
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 9
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 10
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 11
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 12
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 13
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 14
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 15
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 16
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 17
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 18
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 19
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 20
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 21
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 22
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 23
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 24
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 25
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 26
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 27
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 28
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 29
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 30
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 31
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 32
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 33
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 34
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 35
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 36
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 37
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 38
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 39
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 40
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 41
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 42
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 43
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 44
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 45
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 46
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 47
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 48
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 49
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 50
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 51
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 52
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 53
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 54
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 55
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 56
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 57
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 58
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 59
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 60
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 61
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 62
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 63
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 64
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 65
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 66
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 67
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 68
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 69
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 70
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 71
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 72
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 73
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 74
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 75
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 76
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 77
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 78
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 79
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 80
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 81
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 82
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 83
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 84
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 85
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 86
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 87
Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara - SC Painea SA

INTRODUCERE În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a...

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Analiza Situatiei Financiare si Patrimoniale la SC Agricola International SA Bacau

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii

INTRODUCERE În cadrul lucrării mele vreau să prezint importanţa că unităţile patrimoniale indiferent de tipul şi forma de organizare, trebuie...

Ai nevoie de altceva?