Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 22326
Mărime: 312.80KB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Vasile Robu
Proiect de licenta prezentat in cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune ASE

Cuprins

Capitolul I.

Prezentare generală a S.C Nufărul S.A.5

Scurt istoric privind înfinţarea si principalele etape de dezvoltare şi informare până în prezent .6

Gamele de prestaţii oferite.10

Structura organizatorică la S.C Nufărul S.A .11

Capitolul II.

Dispoziţii generale.14

Constituirea societăţilor comerciale .15

Înmatricularea societăţii.17

Funcţionarea societăţilor comerciale .18

Societăţii pe acţiunii.19

Capitolul III.

Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii pe baza bilanţului contabil.20

Bilanţ contabil.21

Reglementările de armonizare cu Directiva a IV a CEE şi Standardele Internaţionale ale Contabilitate.37

Cadru general IASC.37

Situaţii financiare publicate.37

Aria de aplicabilitate a Standardelor.39

Utilizatori şi necesităţi de informare a acestora.40

Reglementări referitor la bilanţ .40

Prevederile ce privesc contul de profit şi pierdere.44

Bilanţul patrimonial.46

Bilanţul funcţional.51

Capitolul IV.

Analiza echilibrului financiar.61

Determinarea fondului de rulment financiar .61

Determinarea necesarului de fond de rulment .66

Determinarea trezoreriei nete.68

Analiza funcţională .72

Analiza capacităţii de finanţare.79

Analiza corelaţiei creanţe - obligaţii.86

Analiza lichidităţii şi solvabilităţii.90

Capitolul V.

Analiza eficientei utilizării capitalurilor.96

Analiza vitezei de rotaţie a activului circulant .97

Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor circulante.99

Analiza vitezei de rotaţie la nivelul elementelor componentelor ale

activelor circulante .102

Căile de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor circulante .104

Capitolul VI.

Concluzi şi măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiar-patrimoniale a firmei .106

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare patrimoniale .107

Măsuri de control a situaţiei financiare- patrimoniale.108

Capitulul VII .

Concepte specifice produsului WINCOTA.111

Principiile constructive dezvoltate de produsul WINCOTA.112

Funcţionarea şi utilizarea WINCONTA.114

Funcţiile specifice WINCONTA.119

Preliminării.122

Culegerea datelor în formatul universal.126

Anexe.128

Biografie.130

Extras din document

Capitolul .I

Introducere

1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A.

1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de dezvoltare şi

transformarea până în prezent.

1.3. Gamele de prestaţii oferite.

1.4. Structura organizatorică la S.C Nufărul S.A.

1.2 Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de

dezvoltare şi transformare de la înfiinţarea societăţii până în prezent.

Pornind de la necesităţile strigente ale populaţiei, la 7 noiembrie 1960 se înfiinţează întreprinderea NUFĂRUL prin comasarea şi reorganizarea succesivă a atelierelor metesugăresti şi a cooperativelor specializate pentru activitatea de spălat şi curăţat chimic.

La data înfiinţări, întreprinderea NUFĂRUL dispunea de o dotare rudimentară ( cimbere şi albii de lemn, cazane de fiert rufe de tip casnic, etc) localurile erau necorespunzătoare şi degradate, lipsea personal tehnic calificat cât şi posibilitatea obţineri unor informaţii tehnice din domeniul de activitate, utilizate pe plan mondial.

Cronologic din anul înfiinţări până în prezent, evoluţia şi dezvoltarea societăţii comerciale NUFĂRUL S.A se disting mai multe etape astfel :

În prima etapă (1960-1963 ) s-au reorganizat spălătoriile din unităţile Roseti şi Căuzaşi, curăţătoriile din Negustori şi Moşilor şi atelierele manuale de curăţat covoare din unităţile Tunari şi Frumoasa , în paralel cu punerea în funcţiune a unei unităţi moderne în Str.Luterană.

În a doua etapă ( 1960-1963 ) s-au pus în funcţiune unităţile Griviţa şi Rahova, s-a înfinţat prima unitate de cartier, situată în Drumul Taberei precum şi complexul de mare capacitate pentru spălat industrial din platforma industrială Militari.

În a treia etapă (1971 -1985 ), în baza experienţei obţinute prin înfiinţarea unităţi de cartier Drumul Taberei, s-au realizat noi unităţi de cartier pentru spălat curăţat în Titan, Berceni, Pantelimon, Colentina, Crângaşi, Moşilor-Rumeoara, reuşind practic deservirea operativă în toate zonele Municipiului Bucureşti.

Tot în această perioadă s-au realizat spălare, curăţare chimică, construite în diverse zone ale capitalei, precum:

Muncii, Păcii, Giurgiului ,Valea Prahovei, Şulea, Compozitorilor, Cosmos.

În anii (1982-1985 ) s-au înfiinţat primele unităţi cu autoservire, amplasate în diverse cartiere ale Municipiului Bucureşti, asigurându-se atât o diversificare a serviciilor oferite, cât şi o mai mare apropiere de clienţi.

În paralel cu acţiunea de înfiinţare a noilor unităţi de producţie, întreprinderea NUFĂRUL şi-a dezvoltat reţeaua de centre pentru colectare obiectelor de lenjerie şi îmbrăcăminte de la populaţie, precum şi diversificarea activităţii prin efectuarea unor operaţiuni de comerţ specializate .

Preview document

Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 1
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 2
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 3
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 4
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 5
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 6
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 7
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 8
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 9
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 10
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 11
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 12
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 13
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 14
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 15
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 16
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 17
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 18
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 19
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 20
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 21
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 22
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 23
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 24
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 25
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 26
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 27
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 28
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 29
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 30
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 31
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 32
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 33
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 34
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 35
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 36
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 37
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 38
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 39
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 40
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 41
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 42
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 43
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 44
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 45
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 46
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 47
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 48
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 49
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 50
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 51
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 52
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 53
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 54
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 55
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 56
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 57
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 58
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 59
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 60
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 61
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 62
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 63
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 64
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 65
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 66
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 67
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 68
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 69
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 70
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 71
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 72
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 73
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 74
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 75
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 76
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 77
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 78
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 79
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 80
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 81
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 82
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 83
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 84
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 85
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 86
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 87
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 88
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 89
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 90
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 91
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 92
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 93
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 94
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 95
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 96
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 97
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 98
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 99
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 100
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 101
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 102
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 103
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 104
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 105
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 106
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 107
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 108
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 109
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 110
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 111
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 112
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 113
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 114
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 115
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 116
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 117
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 118
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 119
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 120
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 121
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 122
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 123
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 124
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 125
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 126
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 127
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 128
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 129
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 130
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 131
Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA.DOC

Alții au mai descărcat și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Analiza rentabilității întreprinderii

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: S.C. GRIMEX S.A. 2. Sediul: Str. Macului, nr.1, cod 1400, Tg-Jiu, Gorj 3. Telefon/fax: 0253-217412 /...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Ai nevoie de altceva?