Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 132 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Vasile Robu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I.
Prezentare generală a S.C Nufărul S.A.5
Scurt istoric privind înfinţarea si principalele etape de dezvoltare şi informare până în prezent .6
Gamele de prestaţii oferite.10
Structura organizatorică la S.C Nufărul S.A .11
Capitolul II.
Dispoziţii generale.14
Constituirea societăţilor comerciale .15
Înmatricularea societăţii.17
Funcţionarea societăţilor comerciale .18
Societăţii pe acţiunii.19
Capitolul III.
Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii pe baza bilanţului contabil.20
Bilanţ contabil.21
Reglementările de armonizare cu Directiva a IV a CEE şi Standardele Internaţionale ale Contabilitate.37
Cadru general IASC.37
Situaţii financiare publicate.37
Aria de aplicabilitate a Standardelor.39
Utilizatori şi necesităţi de informare a acestora.40
Reglementări referitor la bilanţ .40
Prevederile ce privesc contul de profit şi pierdere.44
Bilanţul patrimonial.46
Bilanţul funcţional.51
Capitolul IV.
Analiza echilibrului financiar.61
Determinarea fondului de rulment financiar .61
Determinarea necesarului de fond de rulment .66
Determinarea trezoreriei nete.68
Analiza funcţională .72
Analiza capacităţii de finanţare.79
Analiza corelaţiei creanţe - obligaţii.86
Analiza lichidităţii şi solvabilităţii.90
Capitolul V.
Analiza eficientei utilizării capitalurilor.96
Analiza vitezei de rotaţie a activului circulant .97
Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor circulante.99
Analiza vitezei de rotaţie la nivelul elementelor componentelor ale
activelor circulante .102
Căile de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor circulante .104
Capitolul VI.
Concluzi şi măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiar-patrimoniale a firmei .106
Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare patrimoniale .107
Măsuri de control a situaţiei financiare- patrimoniale.108
Capitulul VII .
Concepte specifice produsului WINCOTA.111
Principiile constructive dezvoltate de produsul WINCOTA.112
Funcţionarea şi utilizarea WINCONTA.114
Funcţiile specifice WINCONTA.119
Preliminării.122
Culegerea datelor în formatul universal.126
Anexe.128
Biografie.130

Extras din document

Capitolul .I

Introducere

1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A.

1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de dezvoltare şi

transformarea până în prezent.

1.3. Gamele de prestaţii oferite.

1.4. Structura organizatorică la S.C Nufărul S.A.

1.2 Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de

dezvoltare şi transformare de la înfiinţarea societăţii până în prezent.

Pornind de la necesităţile strigente ale populaţiei, la 7 noiembrie 1960 se înfiinţează întreprinderea NUFĂRUL prin comasarea şi reorganizarea succesivă a atelierelor metesugăresti şi a cooperativelor specializate pentru activitatea de spălat şi curăţat chimic.

La data înfiinţări, întreprinderea NUFĂRUL dispunea de o dotare rudimentară ( cimbere şi albii de lemn, cazane de fiert rufe de tip casnic, etc) localurile erau necorespunzătoare şi degradate, lipsea personal tehnic calificat cât şi posibilitatea obţineri unor informaţii tehnice din domeniul de activitate, utilizate pe plan mondial.

Cronologic din anul înfiinţări până în prezent, evoluţia şi dezvoltarea societăţii comerciale NUFĂRUL S.A se disting mai multe etape astfel :

În prima etapă (1960-1963 ) s-au reorganizat spălătoriile din unităţile Roseti şi Căuzaşi, curăţătoriile din Negustori şi Moşilor şi atelierele manuale de curăţat covoare din unităţile Tunari şi Frumoasa , în paralel cu punerea în funcţiune a unei unităţi moderne în Str.Luterană.

În a doua etapă ( 1960-1963 ) s-au pus în funcţiune unităţile Griviţa şi Rahova, s-a înfinţat prima unitate de cartier, situată în Drumul Taberei precum şi complexul de mare capacitate pentru spălat industrial din platforma industrială Militari.

În a treia etapă (1971 -1985 ), în baza experienţei obţinute prin înfiinţarea unităţi de cartier Drumul Taberei, s-au realizat noi unităţi de cartier pentru spălat curăţat în Titan, Berceni, Pantelimon, Colentina, Crângaşi, Moşilor-Rumeoara, reuşind practic deservirea operativă în toate zonele Municipiului Bucureşti.

Tot în această perioadă s-au realizat spălare, curăţare chimică, construite în diverse zone ale capitalei, precum:

Muncii, Păcii, Giurgiului ,Valea Prahovei, Şulea, Compozitorilor, Cosmos.

În anii (1982-1985 ) s-au înfiinţat primele unităţi cu autoservire, amplasate în diverse cartiere ale Municipiului Bucureşti, asigurându-se atât o diversificare a serviciilor oferite, cât şi o mai mare apropiere de clienţi.

În paralel cu acţiunea de înfiinţare a noilor unităţi de producţie, întreprinderea NUFĂRUL şi-a dezvoltat reţeaua de centre pentru colectare obiectelor de lenjerie şi îmbrăcăminte de la populaţie, precum şi diversificarea activităţii prin efectuarea unor operaţiuni de comerţ specializate .

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA.DOC

Alte informatii

Proiect de licenta prezentat in cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune ASE