Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 10956
Mărime: 133.66KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru Maftei
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere 2
 3. Capitolul I – Prezentarea poziţiei financiare 3
 4. 1.1. Patrimoniul – obiect al contabilităţii. 3
 5. 1.2. Bilanţul – suport al analizei poziţiei financiare 5
 6. 1.3. Analiza situaţiei patrimoniale pe baza bilanţului 16
 7. Capitolul II – Prezentarea de ansamblu a societăţii 19
 8. 2.1. Statutul juridic şi profilul de activitate. 19
 9. 2.2. Principii, politici şi metode contabile. 20
 10. 2.3. Participaţii şi surse de finanţare 20
 11. 2.4. Structura organizatorică. Organigrama. 20
 12. 2.5. Dimensiunea şi complexitatea activităţii 22
 13. 2.6. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice 23
 14. 2.7. Situaţia furnizorilor şi clienţilor 24
 15. 2.8. Situaţia creanţelor şi datoriilor 25
 16. 2.9. Analiza ratelor de structură ale cifrei de afaceri 27
 17. Capitolul III – Analiza situaţiei patrimoniale la
 18. S.C. Audio Vision S.R.L.
 19. 29
 20. 3.1. Prezentarea bilanţului 29
 21. 3.2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 30
 22. 3.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 40
 23. 3.4. Analiza echilibrului financiar 44
 24. Concluzii 47
 25. Bibliografie 49

Extras din licență

INTRODUCERE

Informaţia economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În contextul dezvoltării economiei de piaţă şi al sporirii gradului de complexitate al acesteia, informaţia economică trebuie să se dezvolte corespunzător ca arie, conţinut şi operativitate, astfel încât să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a întreprinderilor şi rezultatele activităţii economico-financiare. Valorificarea eficientă a informaţiei economice se poate realiza doar în cadrul unui sistem informaţional economic în care contabilitatea este o componentă de bază.

Activitatea contabilă are o contribuţie importantă în economie prin conţinutul său, care îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea fenomenelor studiate. Aceasta furnizează un sistem de informaţii corelat şi verificat, nelăsând loc subiectivismului şi promovând rigurozitate şi exactitate în reflectarea fenomenelor economico-financiare.

Cea mai puţin costisitoare şi cea mai răspândită metodă de comunicare managerială o constituie situaţiile financiare, care de fapt reprezintă nucleul sintezelor contabilităţii. Utilizatorii informaţiei din situaţiile financiare caută să aprecieze rentabilitatea întreprinderii, în general, dar şi riscul de lichiditate al acesteia.

Identificarea modalităţilor de acţiune pentru asigurarea echilibrului între resursele mobilizate şi modul de utilizare a acestora de către o întreprindere reprezintă obiectivul esenţial al analizei financiare, care, pe baza datelor din bilanţ, urmăreşte aprecierea poziţiei financiare a acesteia. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii reprezintă un studiu amplu, static şi dinamic, asupra activelor, datoriilor, capitalului propriu şi asupra corelaţiilor care se stabilesc între aceste elemente.

Obiectivele analizei financiare derivă din obiectivul fundamental al activităţii întreprinderii şi anume „creşterea valorii firmei”. Un asemenea obiectiv implică o rentabilitate superioară, dar în acelaşi timp şi asigurarea lichidităţilor, a solvabilităţii, a echilibrului financiar.

CAPITOLUL I: PREZENTAREA POZIŢIEI FINANCIARE

1.1. Patrimoniul – obiect al contabilităţii

Contabilitatea reflectă continuu şi în totalitate existenţa şi modificarea elementelor patrimoniului ce apar datorită operaţiilor economice din cadrul unităţilor patrimoniului.

Sub aspect juridic, patrimoniul poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor şi obligaţiilor în expresie bănească aparţinând unei persoane fizice sau juridice.

Sub aspectul economic, patrimoniul poate fi definit ca reprezentând totalitatea, respectiv, universalitatea valorilor corporale (tangibile) şi necorporale (netangibile), contabilizate sub formă de bunuri materiale, nemateriale ori financiare, de avere circulantă, de trezorerie (cash, depozite bancare şi alte valori) şi creanţe. Ele trebuie să aparţină subiectului de drept care este întreprinderea şi care intră sub incidenţa cadrului juridic creat pentru stimularea activităţilor într-o economie de piaţă.

Ca unitate sintetică de structură, patrimoniul are următoarele trăsături caracteristice:

- este o universalitate juridico-economico-financiară;

- este personal, în sensul că aparţine unei anumite persoane şi este netransmisibil fiind condiţie fundamentală de întemeiere ontologică a persoanei;

- este distinct faţă de persoana căreia îi aparţine şi nu este inclus acesteia;

- este unic şi indivizibil.

Patrimoniul poate fi alcătuit dintr-o varietate extrem de complexă şi de diversă de bunuri, creanţe şi obligaţii, care laolaltă alcătuiesc o universalitate. Existenţa unui patrimoniu presupune îmbinarea a două elemente:

1. persoana fizică sau juridică, ca subiect de drepturi şi obligaţii;

2. bunurile economice, ca obiecte de drepturi şi obligaţii.

Între obiectele de drepturi şi obligaţii, pe de o parte, şi drepturile şi obligaţiile, pe de altă parte, stă persoana fizică sau juridică în calitatea sa de subiect de drepturi şi obligaţii.

Patrimoniul poate deveni obiect de studiu al contabilităţii numai în cazul în care el este investit, adică utilizat în activitatea economică în vederea obţinerii de bunuri şi servicii destinate vânzării, cumpărării, ori în activităţi administrative şi social-culturale prin care se satisfac necesităţi reale ale sociatăţii.

Literatura de specialitate prezintă numeroase interpretări şi variante în definirea şi analiza patrimoniului ca obiect al contabilităţii. Mă voi referi în continuare la concepţia economico-juridică a patrimoniului potrivit căreia acesta, în contabilitate se dedublează ca patrimoniu economic şi respectiv juridic.

Preview document

Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 1
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 2
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 3
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 4
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 5
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 6
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 7
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 8
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 9
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 10
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 11
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 12
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 13
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 14
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 15
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 16
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 17
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 18
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 19
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 20
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 21
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 22
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 23
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 24
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 25
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 26
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 27
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 28
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 29
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 30
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 31
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 32
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 33
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 34
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 35
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 36
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 37
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 38
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 39
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 40
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 41
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 42
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 43
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 44
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 45
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 46
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 47
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 48
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 49
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 50
Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Analiza Situatiei Patrimoniale prin Prisma Lichiditatii, Solvabilitatii si Echilibrului Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Rentabilitate - SC Leather Fashion

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE Activitatea de bază a societăţii S.C. LEATHER FASHION o constituie...

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Situația economico-financiară a unei firme

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI "MARA" SOCOM 1.1. Prezentarea unitatii - scurt istoric S.C."Mara Socom" este persoana juridicÎ româna...

Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C “TIMLIBRIS” S.A PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE DENUMIREA: SOCIETATEA COMERCIALĂ “TIMLIBRIS” FORMA...

Ai nevoie de altceva?