Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 9159
Mărime: 110.97KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” ~ PITEŞTI ~ FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE, RM. VÂLCEA

Cuprins

CAP. I CARACTERIZAREA GENERALĂ A S.C. FORESTCOV S.R.L.

1.1 Diagnoza juridică – înfintare, evolutie, capital, asociati

1.2 Diagnoza comercială – obiect de activitate, producție, clienți, furnizori, concurență

1.3 Diagnoza managerială – organizare, conducere, resurse umane

CAP. II ANALIZA CANTITATIVĂ A STOCURILOR LA S.C. FORESTCOV S.R.L.

2.1. Aspecte generale privind stocurile

2.2. Analiza dinamică si structurală a stocurilor

2.3. Indicatori de evaluare a stocajului

CAP. III ANALIZA FACTORIALĂ A STOCURILOR

3.1. Analiza factorială a stocului final

3.2. Analiza factorială a stocului mediu

CAP. IV ANALIZA EFICIENȚEI UTILIZĂRII STOCULUI LA S.C. FORESTCOV S.R.L.

4.1. Indicatori de analiză a eficienţei utilizării stocului

4.2. Analiza factorială a vitezei de rotaţie

4.3. Reflectarea vitezei de rotaţie în principalii indicatori la SC FORESTCOV SRL

CAP. V MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA UTILIZĂRII STOCULUI LA S.C. FORESTCOV S.R.L. (CONCLUZII)

Extras din document

CAP. I CARACTERIZAREA GENERALĂ A SC FORESTCOV SRL

1.1. Diagnoza juridică

Societatea este o persoană juridică romană,constituită în formă de societate cu răspundere limitata. Societatea îsi desfașoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. Societatea este titulară de drepturi și obligaţii și răspunde fată de terţi cu întregul patrimoniu; asociaţii raspund numai în limita aportului la capitalul social.

Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege.

Denumirea societaţii este: FORESTCOV SRL, conform dovezii privind disponibilitatea firmei 6284, din 05/09/2000, eliberată de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Vălcea.

În toate actele-facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capital social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu. Durata de funcţionare a societaţii este nedeterminată.

Sediul societăţii este in Sat Văleni, Comuna Păuşeşti, nr.116, judeţ.Vâlcea, acesta poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu respectarea condiţiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică – şi la alte adrese, în alte localitaţi din România si alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate si statut, iar în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

Semnatorii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, dare de mită, mărturie mincinoasă, precum şi alte infracţiuni prevăzute în lege.

Actul constitutiv al unei societăți comerciale cu răspundere limitata va cuprinde:

• numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul şi cetăţenia asociaților, persoane fizice, denumirea, sediul și naționalitatea asociațiilor, persoane juridice;

• forma, denumirea, sediul și dacă este cazul, emblema societății;

• obiectul de activitate al societății, cu precizia domeniului și a activității principale;

• capitalul social subscris și cel vărsat, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, precum și data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;

• asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite impreună sau separate;

• partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi;

• sediile secundare – sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică – atunci când se înființează odată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;

• durata societății;

• modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Bibliografie

1. Chircă L., ”Curs complet de contabilitate și fiscalitate„ vol. I, Editura Economică, București, 2001

2.Ericson, J., The Supply Chain by Piece, http://www.line56.com/articles/default.asp?NewsID=3263

3. Fotache, D., Hurbean, L., Soluţii informatice integrate pentru gestiunea afacerilor, Editura Economica, Bucureşti, 2004

4.Liviu Spătaru, Analiză economică financiară, Editura Economică

5. Dorina Luţa, Curs aplicativ, contabilitate financiară, 2013

6. Marius Gust, Curs aplicativ, analiză financiară, 2014

7.Marius Gust, Analiza economică financiară, Editura Independenţa Economică 2009

8. Marius Gust, Analiza aconomică financiară, Ed. Independenţa Economică 2010

9. Marius Gust, Analiza economică financiară, Ed. Independenţa Economică 2003

10. Niță Dobrota, Economie Politică “-o tratare unitară a problemelor vitale ale oamenilor-”, Ed. Economică, Bucureşti 1997

11. Revista Romană de contabilitate, “Cesiunea părţilor sociale”, Ed. RENTROP & STRATON 2014

12.Sistemul contabil al agenţilor economici, “Secţiunile Contabilităţii”, Ed. Economica 1994

13. Ţenovici Cristina, Curs aplicativ, contabilitate publică, 2014

14. *** Actul constitutiv al societăţii

Preview document

Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 1
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 2
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 3
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 4
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 5
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 6
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 7
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 8
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 9
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 10
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 11
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 12
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 13
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 14
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 15
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 16
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 17
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 18
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 19
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 20
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 21
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 22
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 23
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 24
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 25
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 26
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 27
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 28
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 29
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 30
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 31
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 32
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 33
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 34
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 35
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 36
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 37
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 38
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 39
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 40
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 41
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 42
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 43
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 44
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 45
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 46
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 47
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 48
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 49
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 50
Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Evidenta Gestiunii Stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Practică la primăria comunei Brezoaele

In acest proiect am studiat si analizat contabilitatea institutiilor publice care constituie o sursa de informatie cu privire la cheltuirea banilor...

Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL

Introducere Problemele legate de realizarea calităţii reflectă o preocupare care a existat, există şi va exista mereu în întreprinderile care...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Ai nevoie de altceva?