Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 12000
Mărime: 3.70MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I: 5

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARĂ 5

1. Aspecte comparative privind prezentarea bilanțului/situației poziției financiare la nivel național și internațional 7

2. Aspecte comparative privind prezentarea performanței unei entități economice la nivel naționale și internațional 12

3. Aspecte comparative privind prezentarea trezoreriei unei entități economice la nivel național și internațional (situația fluxurilor de trezorerie) 15

4. Aspecte comparative privind prezentarea situației modificării capitalurilor proprii ale unei entități economice la nivel național și internațional 20

5. Rolul notelor la situațiile financiare 21

CAPITOLUL AL II-LEA: STUDIU PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARĂ ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ROMPETROL RAFINARE S.A ȘI A GRUPULUI KMG INTERNAȚIONAL) 22

Concluzii 40

Bibliografie 41

Extras din document

INTRODUCERE

În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două referențiale internaționale, cel emis de IASB și cel emis de FASB, înregistrându-se o tendință evidentă de armonizare a acestora. Drept urmare, se folosesc tot mai des alte referențiale decât cele naționale în elaborarea situațiilor financiare.

Normele contabile internaționale emis de IASB - Internațional Accounting Standards Board - întâlnite sub acronimul IFRS - Internațional Financial Reporting Standards - sunt aplicate în prezent în multe state ale lumii inclusiv în statele membre al UE - Uniunea Europeană -, precum și în, Hong Kong, Australia, Rusia, Singapore, Pakistan, Africa de Sud. Circa 100 de state impun ori permit folosirea IFRS ori au o politică de convergență spre acestea.

La nivel național, în România practica raportărilor consolidate are o vechime de două decenii cel mult, însă cu siguranță aceasta se va extinde având în vedere reglementările contabile noi, armonizate cu Directivele Europene IV și VII, respective intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802 din decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile cu privire la situațiile financiare anuale individuale și consolidate.

În cadrul preyentei lucrării sunt integrate elementele semnificative , cu privire la situațiile financiare, din Directivele Europene și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), precum și din reglementarea națională și anule din O.M.F.P nr. 1802/2014.

Pentru realizarea demersului științific în prezenta lucrare am avut în vedere obiectivele următoare:

- Punerea în evidență a abordărilor privind elaborarea situațiilor financiare anuale din punct de vedere teoretic și metodologic;

- Realizarea de analize comparative cu privire la reglementările internaționale și naționale privind situațiile financiare anuale;

- Realizarea unui studiu privind întocmirea și auditarea situațiilor financiare anuale individuale la nivel de societate și consolidate la nivelul grupului a cărui membră este societatea analizată;

Elaborarea acestei lucrări din punctul meu de vedere necesită un studiu destul de aprofundat și vast, deoarece pentru a surprinde aspectele comparative cu privire la raportarea financiară la nivel național și internațional, este necesar să se studieze tot ceea ce presupune reglementare contabilă atât națională cât și internațională și a se evidenția atât asemănările cât și diferențele dintre cele două referențiale contabile.

Procedeul utilizat în metodologia prezentei teze îl constituie analiza aprofundată a reglementărilor contabile internaționale și naționale, iar în final an realizat o analiză comparativă a celor două tratamente contabile.

CAPITOLUL I:

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARĂ

Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informațional și decizional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entități.

Obiectivul contabilității, indiferent dacă este contabilitate financiară sau de gestiune, este să asigure o imagine fidelă, clară și completă a entității, a rezultatului activității și a situației financiare a entității patrimoniale.

Informația contabilă, pe lângă o utilizare internă proprie managementului întreprinderii, este „destinată utilizatorilor externi definiți de: investitorii de capital, bancherii, angajații, furnizorii, clienții, guvernul și instituțiile sale, precum și publicul” (Munteanu, 2015,17).

Raportarea financiară este „o temă foarte dezbătută și recentă în întreaga lume contabilă datorită necesității de dezvoltare a sistemelor contabile naționale. Așa cum profesia contabilă trece printr-o perioadă de schimbări majore, importanța fiind mai mare a auditorilor și analiștilor decât al contabililor, tot așa se întâmplă în cadrul contabilității având loc o reașezare de forțe: problematica ținerii conturilor și a înregistrărilor contabile pierde teren în favoarea raportările financiare” (Fekete, 2008 ).

Obiectivul raportării financiare este „acela de a oferi informații financiare cu privire la entitatea raportoare, informații care să fie utile pentru investitorii existenți și potențiali, împrumutăroii și alți creditori, în deciziile pe care aceștia le iau cu privre la oferirea de resurse entității”( Munteanu, 2015,23).

Rapoartele financiare (situațiile financiare) „oferă informații despre poziția financiară a unei entități raportoare, rezultatele (performanța) și modificările poziției financiare ale acesteia” (Fekete, 2008, 44).

Bibliografie

a. Literatură de specialitate

1. Baker, C.R., & Barbu, E.M. (2007), „Trends in research on international accounting harmonization”, International Journal of Accounting, 42

2. Bogdan, V. (2004), Armonizarea contabilă internațională, Economică:București

3. Canibano, L. & Mora, A. (2000), „Evaluating the statistical significance of the facto accounting harmonization: A study of European global players”, European accounting Review, 9(3)

4. CECCAR (2006), Sisteme contabile comparate, București

5. Cristea, S.M. (2007), Armonizarea contabilă și internațională și practicile contabile naționale, Cluj-Napoca

6. Fekete, P.S. (2008), Cercetare concetuală și empirică privind raportările financiare. Cazul sistemului contabil român și maghiar, Cluj-Napoca

7. Feleagă, N. & Ionașcu, I. (1998) Tratat de contabilitate financiară, vol I, Economică:București

8. Feleagă, N. & Ionașcu, I. (1998) Tratat de contabilitate financiară, vol II, Economică:București

9. Feleagă, N. (1996), Îmblânzirea junglei contabilității, Economică:București

10. Feleagă, N. ,(2000), Sisteme contabile comparate, vol I, Contabilitățile anglo-saxone, Economică:București

11. Feleagă, N. ,(2000), Sisteme contabile comparate, vol I, partea I: Normele contabile internaționale, Economică:București

12. IASB (2007), Standarde Internaționale de Raportare Financiară, CECCAR:București;

13. Ionașcu, I. (2003), Dinamica Doctrinelor contabilitățiicontemporane - Studiu privind paradigmele și practicile contabilității, Editura Economică: București;

14. Munteanu V., (2015), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Universitară:București

b. Resurse Internet

- http://rompetrol.kmginternational.com/, accesat la 31 mai 2018

- https://www.rompetrol.ro/, accesat la 31 mai 2018

Preview document

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 1
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 2
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 3
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 4
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 5
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 6
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 7
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 8
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 9
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 10
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 11
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 12
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 13
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 14
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 15
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 16
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 17
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 18
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 19
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 20
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 21
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 22
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 23
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 24
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 25
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 26
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 27
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 28
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 29
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 30
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 31
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 32
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 33
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 34
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 35
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 36
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 37
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 38
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 39
Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Aspecte comparative privind raportarea financiara la nivel national si international.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Cadrul Teoretic și Conceptual al Auditului Financiar

Cap. I Auditul – definire, rol si obiective 1.1 Elemente de referinta privind evolutia istorica a auditului Notiunea de audit provine din...

Elaborarea situațiilor financiare la SC Minimax SRL

Introducere Proiectul de faţă îşi propune prezentarea societăţii comerciale Mercadia Group S.A. Această societate deţine în portofoliul său mai...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work...

Te-ar putea interesa și

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Mixul de Marketing

Introducere Conceptul de mix de marketing a fost introdus ca termen în anii ‘50 şi i-a fost sugerat autorului său, Neil Borden, de un articol de...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme

CAP. I LEASINGUL SURSA DE FINANTARE PENTRU AFACERI Dictionarul Economic definste Leasingul - ca o activitatea financiar economica ce consta in...

Raport de practică

Capitolul I “Caracteristica generală a întreprinderii” 1.1. Forma organizatorico - juridică a întreprinderii Societatea cu răspundere limitată “...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Marketing Bancar

CAPİTOLUL 1 - CONCEPTUL DE MARKETİNG BANCAR 1.1. DEFİNİŢİA MARKETİNGULUİ BANCAR Marketingul bancar se referă la acţiunile întreprinse prin bănci...

Produse de Economii și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice la Bancpost

1.1. BANCPOST SA – DE LA BANCA DE STAT LA BANCA CU CAPITAL PRIVAT În procesul restructurării sistemului bancar românesc, după anul 1989, la 1...

Diagnosticul Resurselor Umane SC Euro Imob SRL

Diagnosticul resurselor umane se va aplica la SC EURO IMOB SRL, agenţie imobiliară din Sibiu. Euro Imob se recomandă ca fiind cea mai bună soluţie...

Ai nevoie de altceva?