Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 24818
Mărime: 188.41KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere 5

Capitolul I Consideraţii generale privind fondul de comerţ 7

1.1. Sediul materiei 7

1.2. Noţiune şi elementele structurale 8

A. Elementele corporale ale fondului de comerţ 9

B. Elementele incorporale 10

1.3. Natura juridică a fondului de comerţ 15

Capitolul II Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ 18

2.1. Noţiuni generale 18

2.2. Condiţiile de fond ale vânzării fondului de comerţ 19

2.2.1. Capacitatea 19

2.2.2. Consimţământul 20

2.2.3. Obiectul 22

2.2.4. Cauza 25

2.3. Condiţii privitoare la formă 25

2.4. Efectele vânzării fondului de comerţ 28

2.4.1. Transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor 28

2.4.2. Obligaţiile părţilor 29

2.4.3. Consecinţele neexecutării obligaţiilor contractuale 38

Capitolul III Constituirea fondului de comerţ ca aport în societatea comercială 40

3.1. Particularităţi ale aportului unui fond de comerţ 40

3.2. Calitatea de proprietar al fondului de comerţ a viitorului asociat 43

3.3. Evaluarea fondului de comerţ ca aport social 45

3.4. Obligaţia de neconcurenţă a asociatului 47

Capitolul IV Alte acte juridice privitoare la fondul de comerţ 52

4.1. Locaţiunea fondului de comerţ 52

4.1.1. Forme ale locaţiunii fondului de comerţ 52

4.1.2. Avantaje şi inconveniente ale locaţiunii 57

4.1.3. Operaţiunea de credit-bail 59

4.2. Gajul asupra fondului de comerţ 60

Capitolul V Concluzii 63

Capitolul VI LICHIDAREA SI DIZOLAVREA SOCIETATILOR COMERCIALE 65

Studiu de caz 67

Bibliografie 89

Extras din document

INTRODUCERE

Fondul de comerţ poate forma obiectul unei multitudini de acte juridice, şi în această materie regula constituind-o principiul libertăţii de voinţă a părţilor la încheierea convenţiilor.

Distincţia clasică dintre acte juridice de dispoziţie, acte juridice de administrare şi acte juridice de conservare trebuie privită aici prin prisma complexităţii acestui ansamblu de bunuri afectate desfăşurării unei activităţi comerciale, astfel că ceea ce la prima vedere ar părea doar un act de dispoziţie (cum este vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ) cuprinde, de fapt, şi acte de administrare. Adesea, cesiunea fondului de comerţ presupune, pe lângă transmiterea dreptului de proprietate asupra unora din elementele sale, şi transmiterea altor drepturi, cum sunt dreptul de folosinţă a imobilului închiriat, ori dreptul de uzufruct.

Nu este obligatoriu, prin urmare, ca fondul de comerţ să cuprindă drepturi omogene, ci esenţial este ca toate aceste bunuri să fie unitare prin voinţa celui care are un drept asupra lor.

Legiuitorul, sesizând natura juridică cu totul particulară a fondului de comerţ, a evitat să reglementeze prin dispoziţii speciale actele juridice referitoare la fondul de comerţ.

Există avantaje şi dezavantaje ale acestei „apatii” a legiuitorului. Pe de o parte, părţile dispun de o libertate mai mare, ele putând insera în contractele ce le vor încheia clauzele care sunt conforme voinţei lor şi, implicit, activităţii comerciale ce înţeleg a o desfăşura.

În lucrarea de faţă vom expune câteva din cele mai importante acte, cu precizarea că abordarea ce o vom face are un caracter didactic. Impresia pe care o vom lăsa va fi aceea că o multitudine de acte şi fapte de comerţ par a ascunde în realitate operaţiuni în legătură cu fondul de comerţ.

Nu există o definiţie a fondului de comerţ şi nici o unitate de opinii cu privire la natura juridică a acestuia. Există doar concepţii care prevalează asupra altora, şi în funcţie de acestea, înseşi elementele care alcătuiesc fondul de comerţ, sunt privite diferit.

În viziunea noastră, fondul de comerţ apare ca o universalitate de fapt, dar acest lucru nu ne împiedică să afirmăm că însăşi noţiunea de universalitate de fapt exprimă o realitate ambiguă.

Deşi în literatura de specialitate, vânzarea-cumpărarea este privită ca principalul act juridic privitor la fondul de comerţ, noi apreciem că actul juridic care trebuie să apară drept adevăratul obiect de preocupare este acela al constituirii aportului în societatea comercială.

Într-adevăr, orice operaţiune referitoare la fondul de comerţ ar fi lipsită de finalitate dacă nu o integrăm în concepţia generală potrivit căreia aceasta trebuie să fie subsumată activităţii desfăşurate într-una din formele de organizare prevăzute de lege.

După 1990, ca urmare a reorganizării unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale s-a recurs, în mod frecvent, la transmiterea unor universalităţi de fapt (patrimoniu) ale acestor unităţi economice sub forma locaţiei de gestiune în favoarea unor întreprinzători particulari. Nu discutăm oportunitatea acestei soluţii date de legiuitor şi regimul derogatoriu de la dreptul comun al acestor contracte.

Nu sunt veritabile fonduri de comerţ fostele patrimonii ale unităţilor de stat, dar în acelaşi timp ele sunt supuse legislaţiei comerciale.

Se pare că acest regim particular instituit prin hotărâri de guvern, este sortit a avea un caracter temporar, astfel că locaţia de gestiune având ca obiect bunurile aparţinând proprietăţii de stat, este doar o formă intermediară tranzitorie în constituirea dreptului de proprietate asupra acestor „universalităţi de fapt”.

Preview document

Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 1
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 2
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 3
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 4
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 5
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 6
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 7
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 8
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 9
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 10
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 11
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 12
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 13
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 14
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 15
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 16
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 17
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 18
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 19
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 20
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 21
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 22
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 23
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 24
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 25
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 26
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 27
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 28
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 29
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 30
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 31
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 32
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 33
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 34
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 35
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 36
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 37
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 38
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 39
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 40
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 41
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 42
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 43
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 44
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 45
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 46
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 47
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 48
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 49
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 50
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 51
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 52
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 53
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 54
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 55
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 56
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 57
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 58
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 59
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 60
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 61
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 62
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 63
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 64
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 65
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 66
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 67
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 68
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 69
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 70
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 71
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 72
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 73
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 74
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 75
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 76
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 77
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 78
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 79
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 80
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 81
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 82
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 83
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 84
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 85
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 86
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 87
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 88
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 89
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 90
Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Teoretice si Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comert.doc

Alții au mai descărcat și

Societățile comerciale

I. Introducere 1.1 Noțiunea de societate comercială Definiţia legală a societăţii comerciale o găsim la art.106 C. civil potrivit căruia...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Profitului

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Dreptul Afacerilor

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul de dreptul afacerilor îşi propune să dezvolte abilităţi şi cunoştinţe juridice necesare persoanelor...

Ai nevoie de altceva?