Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc, xls
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 15917
Mărime: 419.55KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

CAP I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.FLAVI-COM S.R.L.

CAP II STOCURILE

2.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE

2.2. CLASIFICAREA STOCURILOR

2.3. EVALUAREA LA DATA INTRĂRII ŞI LA DATA IEŞIRII DIN PATRIMONIU

2.3.1. Evaluarea la data intrării în patrimoniu

2.3.2. Evaluarea la data ieşirii din patrimoniu

2.3.3. Relaţii de calcul. Tabele. Grafice

CAP III PARTICULARITĂŢI DE CONTABILIZARE ŞI GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE COMERŢ

3.1. PARTICULARITĂŢI DE CONTABILIZARE

3.1.1. Metode de organizare a contabilităţii stocurilor

3.1.2. Operaţii privind intrările şi ieşirile de mărfuri

3.2. PARTICULARITĂŢI DE GESTIUNE

3.2.1. Metode şi modele de calcul a stocurilor; stabilirea cantităţii economice de comandă - aprovizionare

3.2.1.1. Metode de calcul al stocurilor de siguranţă

3.2.1.2. "Metode şi modele de calcul a stocurilor curente în condiţii de incertitudine

3.2.2. Gestiunea diferenţiată a stocurilor după sistemul ABC; efecte economice

3.2.3. Metode de urmărire şi control al dinamicii stocurilor

3.2.4. Lipsa de stoc; suprastocarea, stocurile cu mişcare lentă şi fără mişcare – stocuri neeconomice

CAP IV CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA STOCURILOR LA S.C. FLAVI-COM S.R.L.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

S.C. FLAVI-COM S.R.L.

Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere limitată, are sediul în Pecica, Nr. 200, Judeţul Arad şi un sediu secundar (punct de lucru) în Municipiul Arad, Str. Petru Rareş, Nr. 10, Judeţul Arad.

Numărul de ordine în registrul comerţului al societăţii este J02/1207/2007 din data de 09.08.2007 şi Codul Unic de Înregistrare este 22525033 din 12.08.2007.

Societatea are:

- Actul Constitutiv redactat la data de 03.08.2007;

- Certificatul Unic de Înregistrare eliberat de OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI – ARAD, cu Seria B Nr. 1264104;

- Certificatul de Înregistrare în Scopuri de TVA eliberat de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (09.09.2007), cu Seria B Nr. 0860677

- Certificatul Constatator emis în (12.08.2007) temeiul art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat în (13.08.2007) baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 35084 din 12.09.2007.

De la data înmatriculării în Registrul Comerţului, societatea comercială este persoană juridică.

Prin hotărârea asociaţilor, societatea poate înfiinţa sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - în orice localitate din ţară, precum şi în străinătate, în funcţie de interesele şi necesităţile practice care vor apare în timpul funcţionării şi activităţii ei, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în materie.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată.

Capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat de asociaţi este în valoare de 200,00 lei.

Capitalul social este constituit prin aportul comun şi egal al asociaţilor, în întregime în numerar.

Asociata Bogdan Radmila – Steluţa contribuie la constituirea capitalului social al societăţii cu un aport de 100,00 lei, iar asociatul Bogdan Gabriel contribuie la constituirea capitalului social al societăţii tot cu un aport de 100,00 lei.

Capitalul social, în valore de 200,00 lei se divide în 20 părţi sociale a câte 10 lei fiecare parte.

Domeniul principal de activitate: 521-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate.

Activitatea principală este 5211-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.

Atribuţiile legate de administrarea societăţii sunt îndeplinite de cei doi asociaţi, Bogdan Radmila – Steluţa şi Bogdan Gabriel.

Beneficiile reale ale societăţii se împart între asociaţi sub formă de dividende.

Din beneficiile societăţii se va lua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Eventualele pierderi vor fi suportate de ambii asociaţi în egală măsură.

În cazul lichidării societăţii, numirea lichidatorilor se face de către adunarea generală a asociaţilor sau de către succesorii legali (soţ/soţie, copii majori). După finalizarea lichidării, registrele şi actele societăţii se vor depune la reprezentantul societăţii, care le va păstra şi conserva timp de 5 ani.

Evidenţa contabilă este condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind respectate principiile şi metodele contabilităţii.

Societatea întocmeşte bilanţ cel puţin o dată pe an, la închiderea anului financiar. Administratorii trebuie să prezinte cenzorului (cenzorilor), dacă a fost numit, cel puţin o dată pe an, bilanţul exerciţiului precedent, cu contul de beneficii şi pierderi, însoţit de documente justificative. Aceasta operaţie se face cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru aplicarea prevederilor din statutul societăţii.

Dupa verificarea documentelor, cenzorul (cenzorii) dacă a fost numit, va face asociaţilor un raport amănunţit. Bilanţul se aprobă de asociaţi şi se depune în termen de 15 zile la administraţia financiară. Un exemplar al bilanţului contabil şi al contului de profit şi pierderi, vizat de administraţia financiară va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului, care va face şi publicarea legală în Monitorul Oficial pe cheltuiala societăţii.

Sunt întocmite lunar balanţe de verificare pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale.

Societatea asigură conducerea, evidenţa şi păstrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, păstrare şi arhivare.

Datele prezentate în bilanţul contabil anual reflectă realitatea şi exactitatea cu privire la situaţia patrimoniului şi a contului de profit şi pierderi.

În prezent societatea îsi desfăşoară activitatea cu un număr de 7 angajaţi.

Preview document

Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 1
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 2
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 3
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 4
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 5
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 6
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 7
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 8
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 9
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 10
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 11
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 12
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 13
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 14
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 15
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 16
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 17
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 18
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 19
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 20
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 21
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 22
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 23
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 24
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 25
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 26
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 27
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 28
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 29
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 30
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 31
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 32
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 33
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 34
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 35
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 36
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 37
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 38
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 39
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 40
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 41
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 42
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 43
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 44
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 45
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 46
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 47
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 48
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 49
Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL
  • anexe.xls
  • capitolul1.doc
  • capitolul2.doc
  • capitolul3.doc
  • capitolul4.doc
  • concluzii si bibliografie.doc
  • coperta.doc
  • cuprins.xls
  • prima pagina.doc
  • speach.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Evidenta Gestiunii Stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Audit Financiar Contabil privind Stocurile

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Ai nevoie de altceva?