Audit Intern

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 28409
Mărime: 117.43KB (arhivat)
Publicat de: Alis Niculescu
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoica Ana
Facultatea de stiinte economice George Baritiu Brasov

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND
 3. AUDITUL INTERN
 4. 1.1 Conceptul privind auditul intern
 5. 1.2 Obiectivele şi aria de aplicabilitate a auditului intern
 6. 1.3 Clasificarea auditului
 7. 1.4 Sfera, atribuţiile şi tipurile de audit intern
 8. 1.5 Sfera, atribuţiile şi tipurile de control intern
 9. CAPITOLUL II
 10. METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI INTERN
 11. ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE
 12. 2.1. Metode profesionale de lucru
 13. 2.2. Normele unditului intern
 14. 2.3 Atribuţiile compartimentului de audit intern
 15. 2.4. Norme generale de comportament al auditorilor interni
 16. CAPITOLUL III
 17. PROCEDEE ŞI TEHNICI DE AUDIT INTERN LA INSTITUŢIILE PUBLICE
 18. 3.1. Caracteristicile operaţiunilor verificate de auditul intern
 19. 3.2. Tehnici şi proceduri de audit intern
 20. CAPITOLUL IV
 21. 1.1.1 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
 22. 1.1.2 PLANULUI DE AUDIT INTERN
 23. 4.1. Organizarea structurilor de audit intern la nivelul ordonatorilor principali de credite
 24. 4.2. Organizarea structurilor de audit intern la nivel central
 25. 4.3. Organizarea structurilor de audit intern la nivelul instituţiilor publice cu mai puţin de 25 de posturi în schema de personal
 26. 4.4. Planul auditului intern
 27. 1.1.2.1.1.1 Structura planului de undit intern
 28. 1.1.2.1.1.2 Elaborarea raportului de audit intern
 29. 1.1.2.1.1.2.1.1.1 Prezentarea raportului de audit intern
 30. 1.1.2.1.1.2.1.1.2 Arhivarea raportului de audit intern
 31. 1.2.1.1.1.1.1.1.1 Delimitări de obiect între auditul intern şi controlul de Management
 32. 1.2.1.1.1.1.1.1.2 Certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară
 33. 4.5. Trăsăturile şi principiile generale ale planului de audit intern
 34. 4.6. Desfăşurarea planului de audit intern
 35. 4.7. Principii care stau Ia baza realizării certificării
 36. CAPITOLUL V
 37. STUDIU DE CAZ
 38. PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI INTERN ŞI A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV LA CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ROVINARI
 39. - JUDEŢUL GORJ
 40. CONCLUZII

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND

AUDITUL INTERN

1.1 Conceptul privind auditul intern

Auditul reprezintă examinarea de către o persoană competentă şi independentă a fidelităţii înregistrărilor contabile, financiare şi fiscale, a probităţii şi credibilităţii tranzacţiilor economice. Obiectul auditului a evoluat de la o corectare specifică a fraudelor în documentele contabile, până la o apreciere globală de fidelitate a rapoartelor emise de o agenţie economică şi o analiză critică a procedurilor şi structurilor acestora.

Auditul reprezintă procesul desfăşurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizează şi se evaluează, în mod profesional informaţii legate de o anumită entitate, utilizând tehnici şi procedee specifice, în scopul obţinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit într-un document numit raport de audit, o opinie responsabilă şi independentă, prin apelarea la critice de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea audiată .

Auditul este:

• o analiză profesională a unor informaţii economice, financiare, contabile, fiscale, în vederea expunerii unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate;

• o cercetare, cu scopul de a produce o judecată motivată şi independentă, cu referinţă la normele de evaluare, în vederea aprecierii fiabilităţii ori eficacităţii sistemelor şi procedurilor unui agent economic;

• un examen obiectiv al unui element, cu scopul de a emite o opinie sau de a obţine o concluzie asupra obiectului auditului;

• un aport de credibilitate asupra informaţiilor economice publicate de unitatea patrimonială, cu privire la situaţiile financiar - fiscale. Pentru persoane exterioare agentului economic, avizul sau opinia unui profesionist contabil independent asupra documentelor financiare şi fiscale agentului economic constituie cea mai bună indicaţie privind gradul de încredere pe care poate să-1 acorde acestor documente. Avizul presupune o examinare completă a documentelor financiar - fiscale şi a actelor justificative şi are scopul de a arăta dacă documentele respective reprezintă corect sau nu situaţia financiară a agentului economic şi rezultatul operaţiunilor privind perioada specificată. Fără această atestare a unui auditor independent, documentele financiar -fiscale pot fi puse la îndoială sub aspect real şi juridic;

• o revedere critică pentru evaluarea unor situaţii financiare, contabile, şi fiscale determinate;

• o evaluare efectuată de un profesionist competent şi independent, în vederea examinării unei opinii motivate asupra validităţii şi corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de conducerea unităţii patrimoniale, precum şi asupra imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de unitate. Imaginea fidelă este asociată cu regularitatea şi sinceritatea contabilităţii:

- regularitatea presupune conformitate cu regulile şi procedurile contabile;

- sinceritatea presupune aplicarea cu bună credinţă a regulilor şi procedurilor contabile, în funcţie de cunoaşterea pe care responsabilii conturilor trebuie să o aibă despre realitatea şi importanţa operaţiilor, evenimentelor, şi situaţiilor din cadrul agentului economic;

• o atestare sau o certificare a documentelor şi evidenţelor, a sistemului contabil în ansamblu. Pentru auditori, îmbunătăţirea continuă a sistemului de conturi intern aduce un ajutor clienţilor lor şi permite reducerea lucrărilor de audit, întrucât are ca efect creşterea calităţii documentelor şi evidenţelor contabile. Din punct de vedere al auditului, sistemul de control intern reduce lucrările de rutină, verificările mecanice asupra exactităţii totalizărilor contabile şi implică raţionamentul şi judecata, accentuarea examenului de ansamblu, analiza, evaluarea şi sondajul statistic. In condiţiile existenţei controlului intern, auditul procedează la un studiu aprofundat şi la o apreciere a acestuia pentru a opina asupra gradului de încredere pe care poate să îl acorde şi, în consecinţă, pentru a determina importanţa testelor la care se limitează procedurile de audit;

• o activitate organizată independent în structura unei instituţii publice şi în directa subordonare a conducătorului acesteia, care constă în efectuarea de verificări, inspecţii şi analize ale sistemului propriu de control intern, în scopul evaluării obiective a măsurii în care acesta asigură îndeplinirea obiectivelor instituţiei publice şi utilizarea resurselor în mod economic, eficace şi eficient şi pentru a raporta conducerii constatările făcute, slăbiciunile identificate şi măsurile propuse de corectare a deficienţelor şi de ameliorare a performanţelor sistemului de control intern.

Definirea unor termeni şi expresii :

a) angajament bugetar: orice act prin care o autoritate competentă potrivit legii afectează fonduri publice unei anumite destinaţii;

b) angajament legal: orice act cu efect juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

c) audit intern: activitate organizată independent în structura unei instituţii publice şi în directa subordonare a conducătorului acesteia, care constă în efectuarea de verificări, inspecţii şi analize ale sistemului propriu de control intern, în scopul evaluării obiective a măsurii în care acesta asigură îndeplinirea obiectivelor instituţiei publice şi utilizarea resurselor în mod economic, eficace şi eficient şi pentru a raporta conducerii constatările făcute, slăbiciunile identificate şi măsurile propuse de corectare a deficienţelor şi de ameliorare a performanţelor sistemului de control intern;

d) compartiment contabil: structura organizatorică din cadrul instituţiei publice în care este organizată şi se ţine contabilitatea, se efectuează controlul financiar preventiv şi se ţine evidenţa angajamentelor (serviciu, birou, compartiment);

e) conformitate: caracteristica unei operaţiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei instituţii publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către instituţia în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii;

f) contabil: persoana care verifică, înregistrează şi raportează, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu, operaţiunile efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

g) contabil-şef: şeful compartimentului contabil, cu atribuţii de ţinere a contabilităţii, de exercitare a controlului financiar preventiv şi evidentă a angajamentelor, sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment contabil sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract, în condiţiile legii.

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18
Audit Intern - Pagina 19
Audit Intern - Pagina 20
Audit Intern - Pagina 21
Audit Intern - Pagina 22
Audit Intern - Pagina 23
Audit Intern - Pagina 24
Audit Intern - Pagina 25
Audit Intern - Pagina 26
Audit Intern - Pagina 27
Audit Intern - Pagina 28
Audit Intern - Pagina 29
Audit Intern - Pagina 30
Audit Intern - Pagina 31
Audit Intern - Pagina 32
Audit Intern - Pagina 33
Audit Intern - Pagina 34
Audit Intern - Pagina 35
Audit Intern - Pagina 36
Audit Intern - Pagina 37
Audit Intern - Pagina 38
Audit Intern - Pagina 39
Audit Intern - Pagina 40
Audit Intern - Pagina 41
Audit Intern - Pagina 42
Audit Intern - Pagina 43
Audit Intern - Pagina 44
Audit Intern - Pagina 45
Audit Intern - Pagina 46
Audit Intern - Pagina 47
Audit Intern - Pagina 48
Audit Intern - Pagina 49
Audit Intern - Pagina 50
Audit Intern - Pagina 51
Audit Intern - Pagina 52
Audit Intern - Pagina 53
Audit Intern - Pagina 54
Audit Intern - Pagina 55
Audit Intern - Pagina 56
Audit Intern - Pagina 57
Audit Intern - Pagina 58
Audit Intern - Pagina 59
Audit Intern - Pagina 60
Audit Intern - Pagina 61
Audit Intern - Pagina 62
Audit Intern - Pagina 63
Audit Intern - Pagina 64
Audit Intern - Pagina 65
Audit Intern - Pagina 66
Audit Intern - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Audit Intern.doc
 • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Scandaluri Financiare

Introducere Exista o vorba care spune: Sa nu întrebi niciodată un milionar cum a făcut primul milion de dolari… Oare de unde această vorbă?Să vină...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Tehnici de Verificare în Auditul Intern

INTRODUCERE Pregătirea şi formularea deciziilor manageriale privind îmbunătăţirea continuă a rezultatelor impun nevoia cunoaşterii stadiului de...

Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern

MISIUNEA DE AUDIT INTERN AL SALARIILOR Istoricul apariției auditului intern Auditul a fost cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea, fără...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Standardul 25 - Auditul Intern

Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...

Ai nevoie de altceva?