Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara

Licență
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 22597
Mărime: 165.60KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vilaia Dan, Ene Sebastian
lucrare de licenta Facultatea de Finante - Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE.3

I. Prezentarea societăţii SC S.C.A.D.T SA .4

1.1. Domeniile de activitate ale societăţii. 4

1.2. Organizarea societăţii 7

1.3. Dotarea tehnică.11

1.4. Produsele şi serviciile oferite de întreprindere.12

1.5. Piaţa actuală a întreprinderii. 16

II. Rolul bugetului în activitatea economico-financiară a întreprinderii .18

2.1. Necesitatea, rolul şi funcţiile bugetului întreprinderii .18

2.2. Tipuri de bugete realizate în cadrul întreprinderii .22

2.2.1. Avantajele şi riscurile întocmirii bugetelor..27

2.3. Bugetul- instrument de planificare financiară.28

2.4. Sistemul bugetar al întreprinderii.33

III. Bugetul de venituri şi cheltuieli al întreprinderii.36

3.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli în activitatea agenţilor economici. 36

3.2. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 40

3.3. Veniturile şi cheltuielile întreprinderii.48

IV. Studiu de caz realizat la SC SCADT SA.51

4.1. Prezentarea proiectului pentru care se solicită sprijin financiar. 51

4.2. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la SC SCADTSA.65

4.3. Analiza economico-financiară a principalilor indicatori.73

Concluzii..93

BIBLIOGRAFIE.97

Extras din document

INTRODUCERE

A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a controla prevederile bugetare.

Prin operaţiunea de bugetare se stabileşte afectarea resurselor şi responsabilităţilor pe fiecare centru de activitate. Bugetul este previziunea cifrată a afectărilor de resurse şi a asigurărilor de responsabilităţi pentru rezlizarea obiectivelor întreprinderii în condiţii rentabile.

În condiţiile unei concurenţe intense, ale unei limitări a mijloacelor materiale şi umane şi ale cererii de produse şi servicii stabilizate, întreprinderile sunt nevoite să prevadă pentru a supravieţui.

Previziunea financiară este, poate, cea mai importantă activitate de planificare, iar instrumantele de realizare a acesteia sunt bugetele întreprinderii.

Acţiunea financiară precede orice acţiune tehnică, economică şi organizatorică: mai întâi se procură capitalul bănesc necesar şi apoi are loc fluxul real de bunuri şi servicii către întreprindere, prin compensarea acestuuia cu un flux financiar în sens invers.

Bugetul este principalul instrument de control managerial, cel mai utilizat, reprezentând o previziune pe termen scurt a unor rezeltate dorite, efectuată în vederea stabilirii precise şi asumării responsabilităţilor de realizare a acestor rezultate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli poate fi apreciat ca un sistem complex şi corelat de indicatori financiari, dar şi ca un complex de acţiuni care este concretizată într-un document final ce exprimă eficienţa activităţii generale a întreprinderii prin cumularea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor exerciţiului de la toate subunităţile considerate ca centre de responsabilitate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se prezintă sub forma unui sistem de anexe corelate ce reflectă obiectivul strategiei economico – financiare a întreprinderii.

CAPITOLUL I

1.Prezentarea societăţii S.C. SCADT S.A.

S.C. SCADT S.A. este printre primele societăţi din România, care s-a organizat ca societate comercială cu capital integral privat.

Numele complet al societăţii este :Societate de Constructii ,Aprovizionare, Desfacere si Transport .

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J 28 / 970/ 1992 ;

Codul Fiscal: R 1512351

Societatea a fost constituită la data de 01.06.1992, iar forma juridică de constituire

este S.A.-societate pe acţiuni.

Coordonatele întreprinderii:

• Sediul social: Str. Cireaşov , nr. 7, Slatina , Jud. Olt .

• Sediul operaţional: Str. Cireaşov , nr. 7, Slatina , Jud. Olt .

• Puncte de lucru: Str. Cireaşov , nr. 7, Slatina , Comuna Slătioara -Jud. Olt .

• Birouri: Str. Cireaşov , nr. 7, Slatina , Jud. Olt .

• Secţii de producţie: Str. Cireaşov , nr. 7, Slatina , Jud. Olt .

1.1 Domeniul de activitate al întreprinderii

S.C. SCADT S.A are in profilul său de activitate:

- Execuţie lucrări de construcţii-montaj, obiective de investiţii industriale, social -culturale, locuinţe administrative şi unifamiliale, agrozootehnice e.t.c. precum şi reparaţii capitale ale acestora .

- Execuţie lucrări tehnico-edilitare si gospodareşti respectiv: alimentări cu apă, alimentări cu gaze, canalizare, drumuri, străzi e.t.c.;

- Pentru aplicarea unor noi soluţii în construirea reţelelor de aducţiune, distribuţie şi branşamente cu conducte din polietilena, societatea a luat măsuri pentru dotarea cu utilajele respective de sudura, calificarea personalului si a primit autorizarea R.A ROMGAZ .

- Extracţia, sortarea si transportul agregatelor minerale, producerea de mortare, betoane si prefabricate din beton armat atât pentru necesarul propriu cât şi pentru vânzare.

- Producerea de confecţii din aluminiu (uşi, ferestre, vitrine, mobilier etc.) şi pereţi cortină cu profile indigene sau din import si montajul lor la obiectivele de investiţii.

- Producerea de confecţii metalice (uşi, ferestre, panouri, armături din oţel beton, etc.)

- Transporturi şi prestări servicii cu utilaje grele de construcţii, autospeciale diferite mijloace de transport etc., pentru cerinţele societaţii si pentru alţi solicitanţi.

- Alte activităţi complementare care deservesc cele doua ramuri principale – construcţii si producţie industrială (izolaţii, bobinaj, tapiţerie, sculărie etc.)

Preview document

Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 1
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 2
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 3
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 4
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 5
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 6
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 7
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 8
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 9
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 10
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 11
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 12
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 13
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 14
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 15
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 16
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 17
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 18
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 19
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 20
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 21
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 22
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 23
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 24
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 25
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 26
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 27
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 28
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 29
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 30
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 31
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 32
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 33
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 34
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 35
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 36
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 37
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 38
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 39
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 40
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 41
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 42
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 43
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 44
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 45
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 46
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 47
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 48
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 49
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 50
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 51
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 52
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 53
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 54
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 55
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 56
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 57
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 58
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 59
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 60
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 61
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 62
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 63
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 64
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 65
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 66
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 67
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 68
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 69
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 70
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 71
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 72
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 73
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 74
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 75
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 76
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 77
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 78
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 79
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 80
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 81
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 82
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 83
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 84
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 85
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 86
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 87
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 88
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 89
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 90
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 91
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 92
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 93
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 94
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 95
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 96
Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Proiecte Economice - Monografia unei Societati

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Fuziunea Societatilor Comerciale Garanti Bank SA si GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Veniturilor si Cheltuielilor la o Institutie de Invatamant Preuniversitar

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNEI INSTITUŢII PUBLICE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.1.Organizarea de activităţi şi acţiuni in instituţiile publice de...

Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE Administratia Finantelor Publice a Municipiului lasi 1.1.Scurt istoric Pe baza Legii...

Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit

Capitolul I CONCEPTUL DE PROFIT ÎN TEORIA ECONOMICĂ Caracteristica esențială a oricărei activități economice o constituie raționalitatea, pusă...

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

INTRODUCERE Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis,...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Capitolul I. SC APATERM SA – rolul sãu în economia localã S.C. APATERM SA Galaţi este o entitate publică cu capital integral de stat şi are ca...

Importanta Intocmirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli la SC Romvelo SA Ludus

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE „ ROMVELO” S.A. LUDUŞ 1.1 CADRUL ORGANIZATORIC 1.1.1. CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A...

Indicatori Economici Utilizati in Activitatea de Creditare

INTRODUCERE Pentru a exista şi funcţiona, întreprinderea trebuie să dispună de un anumit capital, de anumite fonduri, care se formează în amplul...

Studiu privind Implementarea Managementului prin Bugete

INTRODUCERE Perioada de tranziţie înseamnă revenire, după aproape o jumătate de secol , de la o economie în exclusivitate centralizată, la o...

Ai nevoie de altceva?