Calculatia si Cost Final

Licență
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 28591
Mărime: 142.74KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Lucrare de licenta.

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

1.1. DEFINITIE. ELEMENTE COMPONENTE

1.1.1. DEFINIRE. OBIECTIVE. CERINTE.

1.1.2. CONTINUTUL (STRUCTURA) SI FUNCTIILE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

1.1.2.1. CONTINUTUL (STRUCTURA) B.V.C.

1.1.2.2. FUNCTIILE B.V.C.

1.2. TIPURI DE BUGETE. CARACTERIZARE

1.2.1. BUGETE DE BAZA

1.2.1.1. BUGETUL COMERCIAL

1.2.1.2. BUGETUL PRODUCTIEI

1.2.2. BUGETE COMPLEMENTARE ( REZULTANTE)

1.2.2.1. BUGETUL DE APROVIZIONARE

1.2.2.2. BUGETUL SERVICIILOR FUNCTIONALE

1.2.2.3. BUGETUL DE INVESTITII

1.2.2.4. BUGETUL DE TREZORERIE

1.3. URMARIREA SI CONTROLUL BUGETAR

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A. SI A PIETEI ACESTEIA

2.1. SCURT ISTORIC AL S.C. „C.O.S.T.” S.A.

2.2. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA S.C. „C.O.S.T.” S.A.

2.2.1. ORGANIGRAMA SOCIETATII

2.2.2. STRUCTURA MANAGERIALA A SOCIETATII

2.3. OFERTA DE MARFURI A S.C. „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A.

2.3.1. CONTINUTUL OFERTEI DE MARFURI

2.3.2. CARACTERISTICILE OFERTEI DE MARFURI

2.3.3. ÎNNOIREA SI DIVERSIFICAREA OFERTEI

2.4. RELATIILE CONTRACTUALE ALE

S.C. „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A.

2.4.1. CLIENTII SOCIETATII

2.4.2. POLITICA DE VÂNZARI

2.5. DISTRIBUTIA SI COSTURILE EI

2.5.1. CIRCUITELE DE DISTRIBUTIE

2.5.2. COSTURILE DISTRIBUTIEI

CAPITOLUL 3. ANALIZA ECONOMICA A S.C. „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A. PE BAZA B.V.C. SI A BILANTULUI CONTABIL. CONTUL DE REZULTATE

3.1. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL AL SOCIETATII ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001

3.2. ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ELABORAT PENTRU ANUL 2001

3.3. PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT

SI PIERDERI PE ANUL 2001

CAPITOLUL 4. PROGRAM PRIVIND ÎNBUNATATIREA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE”

4.1. FACTORII DETERMINANTI AI PROGRAMULUI DE MASURI, EXPRIMATI PRIN INDICATORI DE EFICIENTA

4.2. ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII PE BAZA MODELULUI S.W.O.T.

4.3. STRUCTURA PROGRAMULUI DE REDRESARE A SOCIETATII

4.3.1. STRATEGIA SOCIETATII PE TERMEN MEDIU

4.3.2. POLITICA GENERALA A SOCIETATII SI MASURILE PROPUSE

Extras din document

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi. Întreprinderile occidentale nu întreprind nimic din punct de vedere economic, tehnic, organizatoric, etc., fara a face o „bugetare” a acestor actiuni, indiferent de amploarea si însemnatatea lor în activitatea generala a întreprinderii. Aceste preocupari sunt împartite în mod firesc, de cele privind respectarea prevederilor propriului buget, evident pâna la limita când tocmai bugetul ar putea deveni o restrictie în cresterea eficientei. Prin bugetare se stabilesc resursele si responsabilitatile pe centre de activitati specifice. Deci, bugetul reprezinta previziunea cifrata a afectarilor de resurse si de responsabilitati pe centre de activitati, în vederea realizarii cât mai eficiente a obiectivelor strategice ale întreprinderii.

Procesul bugetar are rolul de orienta activitatea tuturor compartimentelor spre acelasi obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.*

1.1. DEFINITIE. ELEMENTE COMPONENTE

Toate deciziile tehnico-economice, organizatorice, adoptate la nivelul firmei au drept consecinta afectarea echilibrului financiar existent si fac necesar un nou echilibru, angajând în acest scop modificari în nivelul si structura necesarului de fonduri si a resurselor de finantare a acestora. Realizarea noii calitati a echilibrului financiar impune fundamentarea pe un plan superior a indicatorilor financiari prin elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

În scopul realizarii unei gestiuni clare a patrimoniului si controlului detaliat al alocarii resurselor se întocmesc o serie de documente care cuprind informatii amanuntite despre modificarile elementelor patrimoniale.

1.1.1. DEFINIRE. OBIECTIVE. CERINTE.

Bugetul de venituri si cheltuieli este programul financiar al firmei cu ajutorul caruia se prevad veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale activitatii acesteia, fondurile proprii si cele împrumutate, relatiile cu agentii economici, cu salariatii, varsaminte la buget etc.

Pornind de la necesitatea asigurarii principiilor universalitatii, echilibrului si rentabilitatii care trebuie sa se afle la baza elaborarii si executarii oricarui buget prin BVC se urmaresc urmatoarele obiective:*

- Proiectarea fluxurilor în lei/valuta ocazionate de întreaga activitate pentru cunoasterea si tinerea sub control a intrarilor si iesirilor de bani si în final a capacitatii de a onora integral si la timp platile;

- Reflectarea tuturor veniturilor si cheltuielilor, proiectarea si optimizarea capacitatii agentilor economici de a realiza beneficii;

- Desfasurarea tuturor resurselor pentru finantarea nevoilor de dezvoltare, a actiunilor social-culturale, si a altor actiuni;

- Evaluarea si dimensionarea relatiilor banesti ale agentilor economici cu salariatii proprii, cu bugetul de stat, cu bancile, cu furnizorii, cu alte persoane fizice sau juridice în calitate de debitori sau creditori;

- Proiectarea evolutiei patrimoniului administrat de agentii economici prin reflectarea modificarilor ce se estimeaza în evolutia si structura lor.

Bugetul de venituri si cheltuieli ca urmare a acestor obiective cuprinde doua sectiuni importante: programul de productie, iar bugetul trebuie elaborat într-o strânsa corelatie asigurându-si în felul acesta urmatoarele cerinte vizând realizarea gestiunii economice si autonomie financiara:

- Agentii economici pentru a putea obtine profit trebuie sa asigure cu venituri provenite din activitatea lor toate cheltuielile;

- Determinarea incorecta a profitului realizat din propria activitate prin subevaluarea veniturilor si „umflarea” cheltuielilor se sanctioneaza drastic de legislatia financiara;

- În buget nu pot fi înscrise si aprobate cheltuielile fara stabilirea resurselor din care urmeaza a fi finantate;

Preview document

Calculatia si Cost Final - Pagina 1
Calculatia si Cost Final - Pagina 2
Calculatia si Cost Final - Pagina 3
Calculatia si Cost Final - Pagina 4
Calculatia si Cost Final - Pagina 5
Calculatia si Cost Final - Pagina 6
Calculatia si Cost Final - Pagina 7
Calculatia si Cost Final - Pagina 8
Calculatia si Cost Final - Pagina 9
Calculatia si Cost Final - Pagina 10
Calculatia si Cost Final - Pagina 11
Calculatia si Cost Final - Pagina 12
Calculatia si Cost Final - Pagina 13
Calculatia si Cost Final - Pagina 14
Calculatia si Cost Final - Pagina 15
Calculatia si Cost Final - Pagina 16
Calculatia si Cost Final - Pagina 17
Calculatia si Cost Final - Pagina 18
Calculatia si Cost Final - Pagina 19
Calculatia si Cost Final - Pagina 20
Calculatia si Cost Final - Pagina 21
Calculatia si Cost Final - Pagina 22
Calculatia si Cost Final - Pagina 23
Calculatia si Cost Final - Pagina 24
Calculatia si Cost Final - Pagina 25
Calculatia si Cost Final - Pagina 26
Calculatia si Cost Final - Pagina 27
Calculatia si Cost Final - Pagina 28
Calculatia si Cost Final - Pagina 29
Calculatia si Cost Final - Pagina 30
Calculatia si Cost Final - Pagina 31
Calculatia si Cost Final - Pagina 32
Calculatia si Cost Final - Pagina 33
Calculatia si Cost Final - Pagina 34
Calculatia si Cost Final - Pagina 35
Calculatia si Cost Final - Pagina 36
Calculatia si Cost Final - Pagina 37
Calculatia si Cost Final - Pagina 38
Calculatia si Cost Final - Pagina 39
Calculatia si Cost Final - Pagina 40
Calculatia si Cost Final - Pagina 41
Calculatia si Cost Final - Pagina 42
Calculatia si Cost Final - Pagina 43
Calculatia si Cost Final - Pagina 44
Calculatia si Cost Final - Pagina 45
Calculatia si Cost Final - Pagina 46
Calculatia si Cost Final - Pagina 47
Calculatia si Cost Final - Pagina 48
Calculatia si Cost Final - Pagina 49
Calculatia si Cost Final - Pagina 50
Calculatia si Cost Final - Pagina 51
Calculatia si Cost Final - Pagina 52
Calculatia si Cost Final - Pagina 53
Calculatia si Cost Final - Pagina 54
Calculatia si Cost Final - Pagina 55
Calculatia si Cost Final - Pagina 56
Calculatia si Cost Final - Pagina 57
Calculatia si Cost Final - Pagina 58
Calculatia si Cost Final - Pagina 59
Calculatia si Cost Final - Pagina 60
Calculatia si Cost Final - Pagina 61
Calculatia si Cost Final - Pagina 62
Calculatia si Cost Final - Pagina 63
Calculatia si Cost Final - Pagina 64
Calculatia si Cost Final - Pagina 65
Calculatia si Cost Final - Pagina 66
Calculatia si Cost Final - Pagina 67
Calculatia si Cost Final - Pagina 68
Calculatia si Cost Final - Pagina 69
Calculatia si Cost Final - Pagina 70
Calculatia si Cost Final - Pagina 71
Calculatia si Cost Final - Pagina 72
Calculatia si Cost Final - Pagina 73
Calculatia si Cost Final - Pagina 74
Calculatia si Cost Final - Pagina 75
Calculatia si Cost Final - Pagina 76
Calculatia si Cost Final - Pagina 77
Calculatia si Cost Final - Pagina 78
Calculatia si Cost Final - Pagina 79
Calculatia si Cost Final - Pagina 80
Calculatia si Cost Final - Pagina 81
Calculatia si Cost Final - Pagina 82
Calculatia si Cost Final - Pagina 83
Calculatia si Cost Final - Pagina 84
Calculatia si Cost Final - Pagina 85
Calculatia si Cost Final - Pagina 86
Calculatia si Cost Final - Pagina 87
Calculatia si Cost Final - Pagina 88
Calculatia si Cost Final - Pagina 89
Calculatia si Cost Final - Pagina 90
Calculatia si Cost Final - Pagina 91
Calculatia si Cost Final - Pagina 92
Calculatia si Cost Final - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Calculatia si Cost Final.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Dosar Permanent Audit Policolor

1965: Infiintarea Intreprinderii de Lacuri si Vopsele Bucuresti, furnizor al industriilor nationale si al pietei bunurilor de larg consum....

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Tendințe Actuale în Contabilitatea Costurilor de Producție

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Contabilitatea de Gestiunea a Societatii AEROSTAR SA Bacau

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Contabilitatea Decontarilor Cu Personalul la SC Elmi 94 SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. In vederea efectuarii de acte de...

Te-ar putea interesa și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate

INTRODUCERE Dezvoltarea economico – sociala este condiţionată de existenţa permanenta a unui consum de bunuri materiale şi servicii care se...

Flux Informational privind Stocurile de Produse Finite in Organizatiile Informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Managementul producției

INTRODUCERE Lucrarea pe care o prezentam cititorilor se adreseaza cu prioritate, studentilor facultatii de Management din Academia de Studii...

Calculatia Costurilor intr-o Organizatie Industriala la SC Agrofarine SRL

Introducere În abordarea problematicii din această lucrare pot spune că am pornit de la câteva informaţii: - există posibilitatea de îmbunătăţire...

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Ai nevoie de altceva?