Calculația și cost final

Licență
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 28591
Mărime: 142.74KB (arhivat)
Publicat de: Mihai N.
Cost: 13 puncte
Lucrare de licenta.

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 2. 1.1. DEFINITIE. ELEMENTE COMPONENTE
 3. 1.1.1. DEFINIRE. OBIECTIVE. CERINTE.
 4. 1.1.2. CONTINUTUL (STRUCTURA) SI FUNCTIILE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 5. 1.1.2.1. CONTINUTUL (STRUCTURA) B.V.C.
 6. 1.1.2.2. FUNCTIILE B.V.C.
 7. 1.2. TIPURI DE BUGETE. CARACTERIZARE
 8. 1.2.1. BUGETE DE BAZA
 9. 1.2.1.1. BUGETUL COMERCIAL
 10. 1.2.1.2. BUGETUL PRODUCTIEI
 11. 1.2.2. BUGETE COMPLEMENTARE ( REZULTANTE)
 12. 1.2.2.1. BUGETUL DE APROVIZIONARE
 13. 1.2.2.2. BUGETUL SERVICIILOR FUNCTIONALE
 14. 1.2.2.3. BUGETUL DE INVESTITII
 15. 1.2.2.4. BUGETUL DE TREZORERIE
 16. 1.3. URMARIREA SI CONTROLUL BUGETAR
 17. CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A. SI A PIETEI ACESTEIA
 18. 2.1. SCURT ISTORIC AL S.C. „C.O.S.T.” S.A.
 19. 2.2. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA S.C. „C.O.S.T.” S.A.
 20. 2.2.1. ORGANIGRAMA SOCIETATII
 21. 2.2.2. STRUCTURA MANAGERIALA A SOCIETATII
 22. 2.3. OFERTA DE MARFURI A S.C. „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A.
 23. 2.3.1. CONTINUTUL OFERTEI DE MARFURI
 24. 2.3.2. CARACTERISTICILE OFERTEI DE MARFURI
 25. 2.3.3. ÎNNOIREA SI DIVERSIFICAREA OFERTEI
 26. 2.4. RELATIILE CONTRACTUALE ALE
 27. S.C. „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A.
 28. 2.4.1. CLIENTII SOCIETATII
 29. 2.4.2. POLITICA DE VÂNZARI
 30. 2.5. DISTRIBUTIA SI COSTURILE EI
 31. 2.5.1. CIRCUITELE DE DISTRIBUTIE
 32. 2.5.2. COSTURILE DISTRIBUTIEI
 33. CAPITOLUL 3. ANALIZA ECONOMICA A S.C. „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE” S.A. PE BAZA B.V.C. SI A BILANTULUI CONTABIL. CONTUL DE REZULTATE
 34. 3.1. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL AL SOCIETATII ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
 35. 3.2. ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ELABORAT PENTRU ANUL 2001
 36. 3.3. PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT
 37. SI PIERDERI PE ANUL 2001
 38. CAPITOLUL 4. PROGRAM PRIVIND ÎNBUNATATIREA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII „COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TÂRGOVISTE”
 39. 4.1. FACTORII DETERMINANTI AI PROGRAMULUI DE MASURI, EXPRIMATI PRIN INDICATORI DE EFICIENTA
 40. 4.2. ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII PE BAZA MODELULUI S.W.O.T.
 41. 4.3. STRUCTURA PROGRAMULUI DE REDRESARE A SOCIETATII
 42. 4.3.1. STRATEGIA SOCIETATII PE TERMEN MEDIU
 43. 4.3.2. POLITICA GENERALA A SOCIETATII SI MASURILE PROPUSE

Extras din licență

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi. Întreprinderile occidentale nu întreprind nimic din punct de vedere economic, tehnic, organizatoric, etc., fara a face o „bugetare” a acestor actiuni, indiferent de amploarea si însemnatatea lor în activitatea generala a întreprinderii. Aceste preocupari sunt împartite în mod firesc, de cele privind respectarea prevederilor propriului buget, evident pâna la limita când tocmai bugetul ar putea deveni o restrictie în cresterea eficientei. Prin bugetare se stabilesc resursele si responsabilitatile pe centre de activitati specifice. Deci, bugetul reprezinta previziunea cifrata a afectarilor de resurse si de responsabilitati pe centre de activitati, în vederea realizarii cât mai eficiente a obiectivelor strategice ale întreprinderii.

Procesul bugetar are rolul de orienta activitatea tuturor compartimentelor spre acelasi obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.*

1.1. DEFINITIE. ELEMENTE COMPONENTE

Toate deciziile tehnico-economice, organizatorice, adoptate la nivelul firmei au drept consecinta afectarea echilibrului financiar existent si fac necesar un nou echilibru, angajând în acest scop modificari în nivelul si structura necesarului de fonduri si a resurselor de finantare a acestora. Realizarea noii calitati a echilibrului financiar impune fundamentarea pe un plan superior a indicatorilor financiari prin elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

În scopul realizarii unei gestiuni clare a patrimoniului si controlului detaliat al alocarii resurselor se întocmesc o serie de documente care cuprind informatii amanuntite despre modificarile elementelor patrimoniale.

1.1.1. DEFINIRE. OBIECTIVE. CERINTE.

Bugetul de venituri si cheltuieli este programul financiar al firmei cu ajutorul caruia se prevad veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale activitatii acesteia, fondurile proprii si cele împrumutate, relatiile cu agentii economici, cu salariatii, varsaminte la buget etc.

Pornind de la necesitatea asigurarii principiilor universalitatii, echilibrului si rentabilitatii care trebuie sa se afle la baza elaborarii si executarii oricarui buget prin BVC se urmaresc urmatoarele obiective:*

- Proiectarea fluxurilor în lei/valuta ocazionate de întreaga activitate pentru cunoasterea si tinerea sub control a intrarilor si iesirilor de bani si în final a capacitatii de a onora integral si la timp platile;

- Reflectarea tuturor veniturilor si cheltuielilor, proiectarea si optimizarea capacitatii agentilor economici de a realiza beneficii;

- Desfasurarea tuturor resurselor pentru finantarea nevoilor de dezvoltare, a actiunilor social-culturale, si a altor actiuni;

- Evaluarea si dimensionarea relatiilor banesti ale agentilor economici cu salariatii proprii, cu bugetul de stat, cu bancile, cu furnizorii, cu alte persoane fizice sau juridice în calitate de debitori sau creditori;

- Proiectarea evolutiei patrimoniului administrat de agentii economici prin reflectarea modificarilor ce se estimeaza în evolutia si structura lor.

Bugetul de venituri si cheltuieli ca urmare a acestor obiective cuprinde doua sectiuni importante: programul de productie, iar bugetul trebuie elaborat într-o strânsa corelatie asigurându-si în felul acesta urmatoarele cerinte vizând realizarea gestiunii economice si autonomie financiara:

- Agentii economici pentru a putea obtine profit trebuie sa asigure cu venituri provenite din activitatea lor toate cheltuielile;

- Determinarea incorecta a profitului realizat din propria activitate prin subevaluarea veniturilor si „umflarea” cheltuielilor se sanctioneaza drastic de legislatia financiara;

- În buget nu pot fi înscrise si aprobate cheltuielile fara stabilirea resurselor din care urmeaza a fi finantate;

Preview document

Calculația și cost final - Pagina 1
Calculația și cost final - Pagina 2
Calculația și cost final - Pagina 3
Calculația și cost final - Pagina 4
Calculația și cost final - Pagina 5
Calculația și cost final - Pagina 6
Calculația și cost final - Pagina 7
Calculația și cost final - Pagina 8
Calculația și cost final - Pagina 9
Calculația și cost final - Pagina 10
Calculația și cost final - Pagina 11
Calculația și cost final - Pagina 12
Calculația și cost final - Pagina 13
Calculația și cost final - Pagina 14
Calculația și cost final - Pagina 15
Calculația și cost final - Pagina 16
Calculația și cost final - Pagina 17
Calculația și cost final - Pagina 18
Calculația și cost final - Pagina 19
Calculația și cost final - Pagina 20
Calculația și cost final - Pagina 21
Calculația și cost final - Pagina 22
Calculația și cost final - Pagina 23
Calculația și cost final - Pagina 24
Calculația și cost final - Pagina 25
Calculația și cost final - Pagina 26
Calculația și cost final - Pagina 27
Calculația și cost final - Pagina 28
Calculația și cost final - Pagina 29
Calculația și cost final - Pagina 30
Calculația și cost final - Pagina 31
Calculația și cost final - Pagina 32
Calculația și cost final - Pagina 33
Calculația și cost final - Pagina 34
Calculația și cost final - Pagina 35
Calculația și cost final - Pagina 36
Calculația și cost final - Pagina 37
Calculația și cost final - Pagina 38
Calculația și cost final - Pagina 39
Calculația și cost final - Pagina 40
Calculația și cost final - Pagina 41
Calculația și cost final - Pagina 42
Calculația și cost final - Pagina 43
Calculația și cost final - Pagina 44
Calculația și cost final - Pagina 45
Calculația și cost final - Pagina 46
Calculația și cost final - Pagina 47
Calculația și cost final - Pagina 48
Calculația și cost final - Pagina 49
Calculația și cost final - Pagina 50
Calculația și cost final - Pagina 51
Calculația și cost final - Pagina 52
Calculația și cost final - Pagina 53
Calculația și cost final - Pagina 54
Calculația și cost final - Pagina 55
Calculația și cost final - Pagina 56
Calculația și cost final - Pagina 57
Calculația și cost final - Pagina 58
Calculația și cost final - Pagina 59
Calculația și cost final - Pagina 60
Calculația și cost final - Pagina 61
Calculația și cost final - Pagina 62
Calculația și cost final - Pagina 63
Calculația și cost final - Pagina 64
Calculația și cost final - Pagina 65
Calculația și cost final - Pagina 66
Calculația și cost final - Pagina 67
Calculația și cost final - Pagina 68
Calculația și cost final - Pagina 69
Calculația și cost final - Pagina 70
Calculația și cost final - Pagina 71
Calculația și cost final - Pagina 72
Calculația și cost final - Pagina 73
Calculația și cost final - Pagina 74
Calculația și cost final - Pagina 75
Calculația și cost final - Pagina 76
Calculația și cost final - Pagina 77
Calculația și cost final - Pagina 78
Calculația și cost final - Pagina 79
Calculația și cost final - Pagina 80
Calculația și cost final - Pagina 81
Calculația și cost final - Pagina 82
Calculația și cost final - Pagina 83
Calculația și cost final - Pagina 84
Calculația și cost final - Pagina 85
Calculația și cost final - Pagina 86
Calculația și cost final - Pagina 87
Calculația și cost final - Pagina 88
Calculația și cost final - Pagina 89
Calculația și cost final - Pagina 90
Calculația și cost final - Pagina 91
Calculația și cost final - Pagina 92
Calculația și cost final - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Calculatia si Cost Final.doc

Alții au mai descărcat și

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea totală a costurilor

Introducere Termenul de "contabilizare totala " este folosit intr-o multitudine de sensuri. Statul Florida cere ca conducerile locale sa...

Te-ar putea interesa și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate

INTRODUCERE Dezvoltarea economico – sociala este condiţionată de existenţa permanenta a unui consum de bunuri materiale şi servicii care se...

Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor

1.1.SCURT ISTORIC S.C. IMAR S.A., cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, judeţul Arad, s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni în februarie...

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate...

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Calculația costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Ai nevoie de altceva?