Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 20497
Mărime: 285.20KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Donath Liliana
Specializare: Finanţe Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I Scurt istoric al cardurilor

1.1. Apariţia şi evoluţia cardurilor

1.2. Expansiunea şi diversificarea cardurilor pe plan mondial

1.3. Sistemul Eurocec

CAPITOLUL II Cardurile

2.1. Definirea cărţilor de credit

2.1.1. Caracteristicile cărţilor de credit

2.1.2. Falsificarea cardurilor

2.2. Clasificarea cardurilor

2.2.1. Tipuri de carduri

2.3. Obţinerea cărţilor de credit

2.4. Utilizarea cărţilor de credit

2.4.1. Instrumente de securizare şi plată în numerar a cardurilor

2.4.2. Autorizarea plăţii

CAPITOLUL III Modalităţi de utilizare a cardurilor

3.1. Creditul prin carduri

3.2.Comerţul prin internet

3.3.Plata cardurilor între extensie şi saturaţie

CAPITOLUL IV Cardurile în România

4.1.Implementarea cardurilor

4.2.Piaţa românească de carduri

4.3. Cardurile încotro

STUDIU DE CAZ

Extras din document

SCURT ISTORIC AL CARDURILOR

1.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CĂRŢILOR DE CREDIT

Realizările în domeniul tehnologiei informaţiei au determinat diversificarea serviciilor bancare de plăţi şi a produs importante mutaţii în circulaţia banilor În acest context , transferul electronic al fondurilor şi apariţia “ monedei ” electronice pe baza cărţilor de plată , au constituit elemente care au revoluţionat sistemele de plăţi tradiţionale

Cardurile sub forma cărţilor de credit au apărut pentru prima dată în S.U.A. , intenţia fiind aceea de a oferi clienţilor un instrument de plată la nivel naţional care să permită depăşirea restricţiilor în acest domeniu , impuse de legea Bancară Federală a S.U.A.

De atunci , cardurile în diferite variante au început să fie utilizate tot mai mult în ţările cu economie dezvoltată , devenind în scurt timp unul din cele mai răspândite şi utilizate servicii bancare Cardurile au apărut în 1941 când WESTERN UNION BANK a emis primele “ Consumer charge Cards ” pentru clienţii săi preferaţi , ele oferind o serie de servicii speciale

În 1951 FRANKLIN NATIONAL BANK , din LONG ISLAND ( S.U.A. ) a emis un card acceptat de comercianţii locali BANK of AMERICA având ca piaţă potenţială întregul stat California şi BANK AMERICARD emis pentru prima dată în 1958 , a avut un succes imediat acesta oferind un avantaj nou CREDIT-UL

În 1965 BANK of AMERICA va încheia contracte de licenţă cu bănci din afara statului California care puteau astfel emite BANK AMERICARD

În 1970 BANK of AMERICA a renunţat la BANK AMERICARD În 1974 s-a fondat IBANCO , o comparaţie multinaţională care să administreze programul internaţional BANK AMERICARD

În anul 1977 BANK AMERICARD a devenit VISA CARD păstrând cele trei benzi distinctive : - albastru - alb - auriu

NBI devine VISA USA şi IBANCO devine VISA INTERNATIONAL În anii ” 80 au fost introduse pe piaţă debit cardurile În prezent , cardurile constituie una din cele mai răspândite metode de plată şi de obţinere de credite

Notă :

1.2. EXPANSIUNEA ŞI DIVERSIFICAREA CARDURILOR PE PLAN MONDIAL

Originea americană a marilor reţele de cărţi de plată a modelat organizarea şi chiar funcţionarea acestora , influenţând răspândirea cardurilor în întreaga lume Astfel , cărţile internaţionale de plată ( VISA , MasterCard , American Express , Diners Club ) sunt afiliate , sau chiar aparţin unor reţele de origine americană

În anul 1988 ,cărţile VISA şi MasterCard erau acceptate de aproape 7.000.000 de instituţii în mai mult de 160 de ţări , Diners Club este prezentă în 163 de ţări şi mai mult de un milion de instituţii acceptă această carte deţinută de peste

5.500.000 de purtători , iar cardurile American Express sunt acceptate de mai mult de 2.200.000 instituţii din întreaga lume , la data de 31.12.1987 , numărându-se 26.600.000 de purtători de cărţi American Express

O expansiune aproape explozivă a avut dezvoltarea cărţilor bancare în Franţa Astfel , în anul 1971 , aproape 130 de bănci franceze au creat grupul “ Cartea Albastră “ , destinat favorizării şi dezvoltării cărţii cu acelaşi nume Câţiva ani mai târziu , în anul 1977 , grupul respectiv a aderat la reţeaua internaţională VISA

În anul 1977 , administraţia P.T.T. a creat şi ea prima sa carte de retrragere a numerarului , apoi , a aderat la grupul “ Cartea Albastră “ , întărind poziţia reţelei “Albastru “ În anul 1978 , Creditul Agricol a cumpărat societatea Eurocard France şi a vândut în anul 1983 jumătate din capitalul său societăţii Creditul Mutual ,favorizând dezvoltarea celui de-al doilea sistem de plată internaţional Eurocard / MasterCard , şi crearea în Franţa a reţelei “ Verzilor ”

Pentru a pune capăt acestei multiplicări a marilor familii de cărţi de plată

( în principal “ Albaştrii ” şi “ Verzii ” ) care prejudicia la urma urmelor utilizatorii ce nu puteau să se folosească de cartea lor decât într-un număr limitat de automate bancare iar comercianţii trebuiau să dispună de mai multe tipuri de astfel de echipamente , în 1984 , în Franţa , a fost inventată “ interbancaritatea ”.

Acest concept s-a concretizat într-o nouă entitate juridică , grupul “ Cărţilor Bancare ” , format din băncile emiţătoare ale “ Cărţii Albastre ” şi din gruparea Eurocard France Primul dintre obiectivele propuse de acest nou grup a fost crearea unui produs care să aibă caracteristicile unui mod de plată adecvat , adică acceptabilitatea şi universalitatea Era vorba de o extindere a unei idei apărute încă de la începuturile cardului şi anume de a concepe un card interbancar unic , venindu-se astfel şi în întâmpinarea comercianţilor , care nu priveau cu ochi buni perspectiva unei multitudini de carduri incompatibile

Un mijloc de plată neutru ar fi asigurat deci , libera alegere a comerciantului şi ar fi evitat din partea acestuia investiţii costisitoare şi inutile

Odată cu apariţia noilor tehnologii ( on-line , off-line , card cu memorie , etc )

, trebuiau luate decizii şi făcute investiţii care erau la îndemâna unei singure bănci , oricât de puternică ar fi fost ea De asemenea , trebuia stabilită o legătură între un mijloc de plată folosit în mod curent în Franţa şi asociaţiile internaţionale emiţătoare de carduri

Sistemul creat în 1984 oferea , din acest punct de vedere , o soluţie originală , asigurând o largă deschidere către sistemele internaţionale de carduri şi păstrând , în acelaşi timp , controlul operaţiunilor interne de către băncile franceze Se puneau astfel bazele unui sistem naţional de plăţi prin intermediul cardurilor ,sistem ce urma să fie gestionat de noul grup

În perioada ce a urmat , s-au realizat progrese remarcabile Astfel , în anul 1985 a fost pusă la dispoziţia clienţilor o reţea densă de automate bancare ,iar în anul 1986 , ofertele băncilor participante s-au îmbunătăţit cu carduri de o factură superioară - Gold pentru Eurocard şi Premier pentru VISA În anul 1988 numărul tranzacţiilor efectuate cu noile carduri ce purtau logo-ul “ CB ” a depăşit pragul de 1 miliard , iar în 1991 , se înregistrau peste 500.000 de comercianţi afiliaţi , cifră ce reprezenta aproape 2 / 3 din numărul total al comercianţilor francezi

În aceeaşi perioadă îşi fac apariţia şi primele cărţi de plată private (mono-comerţ ) Născute din necesitatea de a cunoaşte mai bine comportamentul clientelei şi din dorinţa de a obţine o eficienţă mai mare a vânzărilor prin evitarea costurilor legate de manipularea cecurilor şi a numerarului , aceste carduri se află actual într-o continuă expansiune

Având drept obiectiv de a concura cu băncile , marii emuitenţi ( lanţurile de magazine Auchan ,Carrefour , Fnac , Nouvelles Galeries ) îşi diversifică permanent facilităţile de plată prin carduri oferite clienţilor lor

1.2.1. CĂRŢILE DE PLATĂ PE PLAN MONDIAL

1.2.1.1. CÂTEVA DATE SEMNIFICATIVE

Pentru reţeaua American Express ( cifrele la 31.12.1987 pentru cărţi şi la 31.12.1988 pentru comercianţi şi distribuitorii de bilete ) , erau în lumea întreagă : 26.600.000 de purtători din care : 5.480.000 erau titulari de Gold Card , iar 2.200.000 comercianţi afiliaţi , 1.500 agenţi , 15.000 CD Express Cash

În Franţa , se numărau 500.000 de purtători de cărţi American Express din care 16.000 titulari ai Gold Card , 62.000 comercianţi afliaţi ( la 31.12.1987 ) din care 22.100 hoteluri-restaurante

Conform datelor statistice din surse Eurocec ,în lumea întreagă , existau pentru reţeaua Eurocec ( cifre la 31.12.1989 ) : circa 34.650.000 de purtători de cărţi de plată , 9.700.000 purtători de cărţi de credit

Pentru reţeaua Diners Club ( februarie 1988 ) , existau în întreaga lume : 5.000.000 comercianţi afiliaţi , 220.000 distribuitoare CD , 6.800 automate bancare ATM ( Automatic Teller Machine ) , pentru o cifră de afaceri apropiată de 11 miliarde de franci elveţieni

În Franţa ( februarie 1988 ) , se numărau : 165.000 purtători , 45.000 comercianţi afiliaţi din care 22.000 hoteluri-restaurante

Bibliografie

1. Basno C , N Dardac ” Operaţiunile bancare ” Editura didactică

şi pedagogică R.A. Bucureşti 1996

2. Cechin Crista Dan şi Cechin Persida ” Elemente de tehnică bancară ”

Editura DaciaNova Lugoj 1998

3. Diaconescu Mariana ” Bănci , sisteme de plăţi , riscuri ”

Editura Economică 1999

4. Sergiu Cone , Revista ” Piaţa financiară ” Nr :2 din anul 1997

şi Nr :2 din anul 1998

5. Donath Liliana ,Victoria Şeulean ,V.Cerna ” Operaţiuni ,Instrumente

şi riscuri în sistemul de plăţi ” Editura Mirton Timişoara 1998

6. Jurgen C. Pinzitger , Bruce J. Summers ” Sisteme de transfer a

valorilor mici ” F.M.I. Washington D.C. 1994

7. Lucian C. Ionescu şi colaboratorii ”Băncile şi operaţiunile bancare ”

Editura Economică Bucureşti 1997

8. Volumul ” Sisteme de plăţi în România ” editat de B.N.R. ,

Direcţia generală de plăţi şi urmărire a riscurilor bancare ,

ediţiile 1996, 1997

9. Revista ” Tribuna Economică ” numărul 22 din 31 mai 2000

10. Revista B.C.R anul 9 Nr :1 martie 1999

Preview document

Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 1
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 2
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 3
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 4
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 5
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 6
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 7
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 8
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 9
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 10
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 11
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 12
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 13
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 14
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 15
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 16
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 17
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 18
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 19
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 20
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 21
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 22
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 23
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 24
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 25
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 26
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 27
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 28
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 29
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 30
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 31
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 32
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 33
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 34
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 35
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 36
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 37
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 38
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 39
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 40
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 41
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 42
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 43
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 44
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 45
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 46
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 47
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 48
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 49
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 50
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 51
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 52
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 53
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 54
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 55
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 56
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 57
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 58
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 59
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 60
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 61
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 62
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 63
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 64
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 65
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 66
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 67
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 68
Cărțile de credit - Instrumente de plată fără numerar - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • LUCRARE DE DIPLOMA.doc
  • Antet.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale financiar-contabile

În ultimele decenii, în cadrul unei firme, pe lângă resursele bine-cunoscute, capital și resursele umane, și-au lărgit teritoriul și unele dintre...

Te-ar putea interesa și

Activitate Bancara. Servicii Bancare. Legislatie Bancara

PARTEA I Armonizarea legislatiei financiare romanesti in vederea competitiei Europene Capitolul I Prezentarea principalelor aspecte legate de...

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Sistemul de Plăți

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți Evoluția monedei a determinat apariția și perfecționarea sistemului de plăți ca un cadru...

Managementul activelor și pasivelor bancare. optimizarea performanțelor bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Monografie Unicredit Țiriac Bank

1. Prezentarea bancii UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata europeana a...

Banca Comerciala Romana - Sucursala Bacau

1 Prezentarea societatii bancare 1.1Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor...

Economie Bancara - BRD

Cap.1 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR Ca orice banca, B.R.D. S.A. întretine în activitatea sa curent-operativa relatii cu toti cei care actioneaza...

Contabilitatea Operatiunilor de Casa

1. Introducere in contabilitatea operatiunilor de casa In conditiile de tranzactie a economiei de piata disponibilul banesc capata un caracter...

Ai nevoie de altceva?