Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 22595
Mărime: 4.32MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA ŞI ROLUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 5

1.1 Delimitări şi referinţe 5

1.2 IAS 1 - Rolul situaţiilor financiare anuale 8

1.2.1 Bilanţul conform IAS 1 24

1.2.2 Contul de profit şi pierdere conform IAS 1 29

1.2.3 Politici contabile 32

1.3 Anexa la bilanţ (conform Directivei a IV-a a C.E.E) 33

CAPITOLUL II

PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 35

2.1 Reglementări contabile în România privind situaţiile financiare 35

2.2 Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 39

2.2.1 Bilanţul contabil 39

2.2.2 Contul de profit şi pierdere 42

2.2.3 Situaţia modificărilor capitalului propriu 44

2.2.4 Situaţia fluxurilor de trezorerie 45

2.2.5 Note explicative la situaţiile financiare 48

2.3 Studiu de caz: S.C ACOMAR IMPEX 97 S.R.L 54

CAPITOLUL III

ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ 68

3.1 IFRS 1 - Noţiuni fundamentale 68

3.2 Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 69

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 76

BIBLIOGRAFIE 79

ANEXE 83

Extras din document

INTRODUCERE

Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează obiectivele, conceptele, metodele, regulile şi procedurile privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile.

Efortul de normalizare dar şi produsul acesteia se concretizează în: definirea de concepte, principii şi norme contabile bazate pe o terminologie precisă şi identică pentru toţi producătorii şi utilizatorii de informaţii contabile, aplicarea lor practică în vederea organizării comparabilităţii în timp şi spaţiu a informaţiilor contabile. Aşa cum se observă de mai sus, nucleul normalizării îl reprezintă elaborarea de norme contabile (standarde contabile în contabilitatea anglo – saxonă).

Norma contabilă reprezintă o regulă sau mai multe reguli constituite ca sistem de referinţă pentru producţia de informaţii contabile şi validarea socială a situaţiilor financiare (rapoarte financiare, documente contabile de sinteză sau bilanţ contabil).

Elaborarea normelor contabile reprezintă o decizie socială, fiind după caz produsul individual sau simultan al unei acţiuni politice, reflecţii logice sau al unor rezultate empirice.

Obiectivele normalizării contabile sunt:

• elaborarea unei terminologii unitare şi a principiilor contabile generale;

• definirea informaţiilor prezentate în documentele contabile de sinteză (situaţii financiare);

• stabilirea schemelor şi modelelor de prezentare a informaţiilor în cadrul documentelor de sinteză;

• elaborarea planului de conturi şi a monografiei principalelor operaţii economice şi financiare;

• stabilirea principiilor de ţinere a contabilităţii.

Obiectul normalizării contabile îl poate constitui situaţiile financiare anuale sau planul de conturi.

Dispozitivul de normalizare şi reglementări contabile, deşi nuanţabil sau diferenţiabil de la o ţară la alta, se defineşte prin următoarele componente:

- cadrul contabil sau cadrul conceptual;

- reţeaua de norme sau standarde contabile naţionale;

- sistemul de reglementare normativă contabilă (dreptul contabil);

- planul de conturi şi schema de contabilizare a operaţiilor economice şi financiare;

- ghiduri contabile profesionale;

- dicţionarul de conversie contabilă;

- politica de contabilitate;

- instituţia normalizării contabile.

Dispozitivul de normalizare a contabilităţii agenţilor economici se compune din:

- Legea contabilităţii nr. 82/1991 completată şi modificată;

- Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr.82/1991, aprobat prin H.G. nr. 704/1993;

- Norme metodologice şi precizări contabile cu statut de reglementări;

- Precizări metodologice cu statut de ghiduri profesionale;

- Cadrul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale (IASC);

- Reţeaua de standarde sau norme contabile definită de: Standarde de Contabilitate Internaţionale (IAS-urile) aplicabile pentru societăţile cotate la Bursa de Valori, regiile autonome, companiile, societaţile naţionale şi alte întreprinderi ce operează pe piaţa de capital, întrepriderile care satisfac cel puţin două dintre criteriile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice (cifra de afaceri, total active şi numărul salariaţiilor ai anului anterior);

- Directivele Contabile Europene;

- Standarde de Contabilitate Naţionale ca dezvoltări efectuate în conformitate cu Directiva contabilă a IV-a a C.E.E., Cadrul general IASC şi în armonie cu IAS-urile;

- Standarde de Contabilitate Naţionale suplimentare pentru ariile ce nu sunt acoperite de IAS-uri;

- Planul de Conturi General;

- Recomandări şi ghiduri practice;

- Legea auditului financiar.

Capitolul I

IMPORTANŢA ŞI ROLUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

1.1 Delimitări şi referinţe

Contabilitatea este procesul de înregistrare, clasificare, însumare şi interpretare a evenimentelor financiare şi a tranzacţiilor pentru a oferi managementului şi altor părţi interesate informaţii de care au nevoie în fundamentarea procesului decizional.

Toate firmele se bazează pe contabilitate pentru a-şi măsura progresul. Prin intermediul procesului de contabilitate financiară, contabilitatea acumulează, analizează, măsoară, clasifică, însumează şi raportează evenimentele şi efectele lor asupra firmei.

Multă lume confundă înregistrarea contabilă cu contabilitatea.

Înregistrarea contabilă reprezintă activitatea de înregistrare a tranzacţiilor în sistemul contabil. Este mai degrabă un proces mecanic. Raportările financiare sunt realizate pe baza informaţiilor pe care registratorii şi contabilii le adună şi înregistrează.

Procesul de contabilitate se axează pe tranzacţii. O tranzacţie este orice eveniment financiar care afectează poziţia financiară şi/sau câştigurile firmei.

Mecanismul formal de înregistrarea şi însumare a informaţiei despre activităţiile unei firme în rapoarte se numeşte sistem contabil.

Principalele scopuri ale contabilităţii sunt:

- să ajute managerii în evaluarea situaţiei financiare şi a performanţei operaţionale a firmei astfel încat să ia decizii bune;

- să raporteze informaţii financiare altor persoane din afara firmei cum ar fi: patroni, furnizori, creditori, angajaţi şi guvern.

Contabilitatea a fost denumită: limbajul afacerilor.

Contabilitatea financiară oferă informaţii şi analize pentru persoanele din afara firmei. Ea produce rapoartele financiare care reprezintă modul în care afacerea este prezentată terţilor. Acestea sunt prezentate patronilor, investitorilor, clienţilor, furnizorilor, organelor fiscale şi publicului. Aceşti utilizatori externi sunt interesaţi de profiturile firmei, de capacitatea acesteia de a-şi plăti facturile, ca şi de alte informaţii financiare. Datele contabilităţii financiare sunt înregistrări istorice care acoperă o anumită perioadă de timp.

Contabiliatea managerială este folosită pentru a oferi informaţii şi analize managerilor din cadrul firmei în scopul îmbunătăţirii procesului decizional. Ea poate fi gândită în termeni de contabilitate în timp real. Ea oferă informaţiile necesare pentru a

conduce o afacere şi începe cu înregistrările zilnice. Ea se ocupă cu măsurarea şi raportarea costului de producţie, marketing şi alte funcţii (contabilitatea costurilor), pregătirea bugetelor (planificarea), verificarea încadrării unităţilor în propriile bugete (controlul) şi crearea de strategii pentru a minimaliza impozitele (contabilitatea impozitelor)1.

Preview document

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 1
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 2
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 3
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 4
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 5
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 6
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 7
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 8
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 9
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 10
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 11
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 12
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 13
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 14
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 15
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 16
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 17
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 18
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 19
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 20
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 21
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 22
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 23
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 24
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 25
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 26
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 27
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 28
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 29
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 30
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 31
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 32
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 33
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 34
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 35
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 36
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 37
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 38
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 39
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 40
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 41
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 42
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 43
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 44
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 45
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 46
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 47
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 48
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 49
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 50
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 51
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 52
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 53
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 54
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 55
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 56
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 57
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 58
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 59
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 60
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 61
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 62
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 63
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 64
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 65
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 66
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 67
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 68
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 69
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 70
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 71
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 72
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 73
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 74
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 75
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 76
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 77
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 78
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 79
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 80
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 81
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 82
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 83
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 84
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 85
Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Conformitatea Sistemului Contabil Romanesc cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Reglementari si Raportari Financiare Portivit IAS-IFRS, in Romania si Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Asemanari si Deosebiri intre Sistemul Contabil din America si Referentialul International

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Ai nevoie de altceva?