Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 11136
Mărime: 133.52KB (arhivat)
Publicat de: Simona I.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Beţianu Leontina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Cap.1. Bazele teoretice ale decontărilor cu personalul, asigurările sociale
 3. şi protecţia socială.5
 4. 1.1. Sisteme de salarizare şi forme de salarizare.5
 5. 1.2. Cadrul juridic privind salarizarea, drepturile şi obligaţiile aferente.8
 6. 1.2.1. Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură.9
 7. 1.2.2. Contractul individual de muncă.10
 8. 1.3. Obligaţii fiscale şi sociale aferente salariilor.12
 9. 1.3.1. Principalele obligaţii fiscale şi sociale ale salariatului.12
 10. 1.3.2. Principalele obligaţii sociale ale anjatorului.16
 11. 1.4. Alte drepturi acordate salariaţilor.17
 12. Cap. 2 Prezentarea întreprinderii SC SFERA SRV SRL.20
 13. 2.1. Scurt istoric.20
 14. 2.2. Descrierea cadrului organizatoric şi funcţional.21
 15. 2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil.22
 16. Cap. 3 Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul la SC SFERA SRV SRL.23
 17. 3.1. Purtătorii primari de informaţii privind decontările cu personalul asigurările sociale şi protecţia socială.23
 18. 3.2. Sistemul de conturi folosit pentru înregistrarea în contabilitate a decontărilor cu personalul şi cu asigurările sociale.24
 19. 3.3. Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi protecţia socială la SC SFERA SERV SRL.26
 20. 3.3.1. Drepturile salariale.26
 21. 3.3.2. Ajutoare materiale.28
 22. 3.3.3. Alte operaţiuni privind personalul.30
 23. 3.3.4. Decontările cu colaboratorii şi a operaţiunilor asimilate.32
 24. 3.4. Indicatori de analiză privind costurile salariale.33
 25. 3.4.1. Analiza eficienţei cheltuielilor salariale.33
 26. 3.4.2. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii şi salarii.34
 27. 3.5. Informaţii privind personalul şi asigurările sociale în situaţiile financiare anuale.36
 28. Concluzii.38
 29. Bibliografie.40

Extras din licență

INTRODUCERE

Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările sociale şi protecţia socială, deoarece acestea exercită o puternică influenţă asupra condiţiilor de muncă şi viaţă a populaţiei, a calităţii vieţii. În desfăşurarea activităţii agenţilor economici, un rol important îl deţine forţa de muncă, deoarece cu ajutorul mijloacelor de producţie, acţionează asupra obiectului muncii in vederea transformării acestuia în noi valori de întrebuinţare.

Participarea resurselor umane la desfăşurarea procesului muncii poate înregistra în anumite situaţii întreruperi din cauze diverse. Angajaţii societăţilor comerciale pot să-şi piardă în anumite împrejurări capacitatea de muncă. Avem în vedere accidente, boli profesionale, maternitatea, invaliditatea, etc. În aceste condiţii este necesar ca statul şi societăţile comerciale să ia din timp măsuri corespunzătoare pentru protecţia cetăţenilor, asigurându-le veniturile necesare.

În acest scop statul şi societăţile comerciale au creat şi extins un sistem de securitate socială, constituit din asigurări sociale de stat, private şi protecţie socială. În cursul desfăşurării activităţii economice apar numeroase operaţii de mişcare şi transformare a valorilor, care se constituie în obiectul contabilităţii. O astfel de operaţie este cea referitoare la reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, deoarece salariile şi alte cheltuieli asimilate acestora sunt cheltuieli care se includ în costurile producţiei fabricate sau serviciilor prestate.

În domeniul salarizării trebuie manifestată multă prudenţă şi o perfectă cunoaştere a actelor normative care sunt în continuă schimbare. În contextul modernizării sistemului contabil din ţara noastră se apelează la metode şi proceduri de proiectare a sistemelor informatice care să contribuie la creşterea eficienţei. În acest context menţionăm şi compartimentul de calcul şi evidenţă a salariilor, a altor drepturi asimilate, a reţinerilor salariale, care reprezintă sectoare importante în aplicarea sistemelor informatice moderne.

Importanţa acestei lucrări de licenţă constă în modul de abordare a prezentării contabilităţii creanţelor şi datoriilor personalului, asigurărilor şi protecţiei sociale urmărind cât mai multe aspecte atât teoretice cât şi practic.

Primul capitol face referire la aspectele generale cu privire la sisteme de salarizare şi formele acesteia, cadrul juridic privind salarizarea, drepturile şi obligatiile aferente, obligatiile fiscale şi sociale aferente salariilor şi ale avantaje acordate salariaţilor.

Capitolul al II-lea al lucrării, denumit „Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi protectia sociala” ”, prezintă modul de organizare şi conducere a contabilităţii în cadrul societăţii comerciale SC SFERA SERV SRL.

Capitolul al III-lea este dedicat exclusiv reflectarii în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi protecţiei sociale în cadrul societaţii SC SFERA SERV SRL Piatra Neamţ.

Cap.1. Bazele teoretice ale decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi protecţia socială

1.1.Sisteme de salarizare şi formele de salarizare

Factorul muncă reprezintă un element determinant în procesul de creare a bogăţiei.

Creşterea preocupărilor teoretice şi metodologice, legate de reflectarea în contabilitate a capitalului uman şi a modului cum acesta participă la crearea bogaţiei, a făcut posibilă conturarea unui domeniu, contabilitatea resurselor umane, care îşi asuma trei funcţii majore:

 să furnizeze o informaţie critică privind costul şi valoarea indivizilor ca resurse ale unei oraganizaţii ;

 să servească la luarea unor decizii, în special cele privind recrutarea , selecţia şi formarea personalului, adică să furnizeze un mijloc de evaluare a politicilor de gestionare a resurselor umane;

 de a motiva decidenţii în ce manieră să adopte o persepectivă a resurselor umane, adică să incite patronii să-şi “imagineze” salariaţii ca o resursă a organizaţiei, resursă ce poate să-şi sporească valoarea sau să se deprecieze, în funcţie de modul cum este gestionată.

Pentru a putea fi contabilizat, capitalul uman trebuie comensurat valoric .

Costul factorului muncă sau cheltuielile de personal include ansamblul renumeraţiilor brute acordate personalului cât şi cheltuielile cu caracter social suporate de unitate.

Sistemul de salarizare este un ansamblu de reguli şi norme prin care se asigură legătură între munca prestată şi salariul primit.

a) Formele de salarizare

Formele de salarizare sunt cuprinse în sistemul de salarizare la nivel naţional şi ajută la eficientizarea forţei de muncă. Acestea fac legătura între salariul şi rezultatele muncii. Ele sunt alese în funcţie de opţiunile politico – economice, dar criteriul hotarâtor este eficienţa economică, conform căreia rezultatele muncii trebuie să fie întotdeauna mai mari decât costurile de producţie.

Preview document

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 1
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 2
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 3
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 4
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 5
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 6
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 7
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 8
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 9
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 10
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 11
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 12
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 13
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 14
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 15
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 16
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 17
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 18
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 19
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 20
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 21
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 22
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 23
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 24
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 25
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 26
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 27
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 28
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 29
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 30
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 31
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 32
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 33
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 34
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 35
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 36
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 37
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 38
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 39
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 40
Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Contabilitarea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala pe Exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamt.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Studiu privind beneficiile angajaților la SC Alabastru Serv SRL Ploiești

INTRODUCERE Originea contabilităţii trebuie căutată în trecutul îndepărtat al omenirii, cele mai vechi însemnări contabile fiind descoperite la...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Ai nevoie de altceva?