Contabilitate Financiară

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12984
Mărime: 69.94KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Lucrare de licenta

Cuprins

Tema 1. Contabilitatea capitalurilor

1.1. Contabilitatea rezultatului exerciţiului

1.2. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii

1.3. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli

1.4. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung

Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor

2.1. Contabilitatea altor imobilizări necorporale

2.2. Contabilitatea operaţiilor economice privind terenurile

2.3. Contabilitatea operaţiilor economice privind intrările de mijloace fixe

2.4. Contabilitatea operaţiilor economice privind ieşirile de mijloace fixe

2.5. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs şi a avansurilor acordate pentru imobilizări corporale

Tema 3. Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea operaţiilor economice privind materiile prime în cazul utilizării inventarului permanent şi a costului de achiziţie

3.2. Contabilitatea operaţiilor economice privind produsele finite în cazul utilizării inventarului permanent şi a costului de producţie efectiv

3.3. Contabilitatea operaţiilor economice privind produsele finite în cazul utilizării inventarului permanent şi a preţului prestabilit (standard sau normat)

3.4. Contabilitatea mărfurilor în situaţia în care pentru evaluare se utilizează preţul de vânzare cu ridicata şi preţul de vânzare cu amănuntul

3.5. Operaţii economice specifice privind ambalajele

Tema 4. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor

4.1. Contabilitatea creanţelor neîncasate în termen

4.2. Contabilitatea operaţiilor economice privind impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

4.3. Contabilitatea datoriilor din alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

Tema 5. Contabilitatea trezoreriei

5.1. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt

5.2. Contabilitatea altor valori (cu excepţia tichetelor de masă)

Tema 6. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor

6.1. Contabilitatea decontării (închiderii) conturilor de cheltuieli şi de venituri

Extras din document

Bibliografie:

• Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.1, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2002 (pag. 57-60; 61-63; 64-66; 75-78; 99-101; 103-106; 110-114; 115-120; 136-139; 179-182; 197-199; 199-200; 219-220; 226-228)

• Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.2, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003 (pag. 30-33; 60-62; 72-74; 131-133;136-138;179-180 şi 207-208)

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1.1. Contabilitatea rezultatului exerciţiului

Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului, indiferent de data încasării sau plăţii lor.

În contabilitate profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cu date cumulate de la începutul anului.

În acest sens, conturile de cheltuieli şi conturile de venituri în care se înregistrează în raport de natura lor, cheltuielile, respectiv veniturile, se închid prin rezultatul exerciţiului.

Aşadar, conturile de cheltuieli (cele din clasa a 6-a) şi de venituri (cele din clasa a 7-a) se soldează la finele fiecărei perioade de gestiune (lună, an), diferenţa dintre cele două clase de conturi influenţând direct clasa 1 a conturilor de capitaluri.

Rezultatul exerciţiului (profitul sau pierderea) cuprinde:

- rezultatul curent;

- rezultatul extraordinar.

Rezultatul curent reprezintă diferenţa între veniturile din operaţiile curente (respectiv veniturile din exploatare şi veniturile financiare) şi cheltuielile din operaţiile curente (respectiv cheltuielile din exploatare şi cheltuielile financiare).

Rezultatul extraordinar reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile extraordinare ca urmare a unor operaţiuni efectuate de unitatea patrimonială care nu sunt legate de activitatea normală, curentă a acesteia.

Rezultatul exerciţiului este dat de soldul final al contului 121 „Profit şi pierdere”, care apoi este supus repartizării.

Evidenţa rezultatelor se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 12 „Rezultatul exerciţiului”.

Din această grupă fac parte două conturi şi anume:

- contul 121 „Profit şi pierdere”;

- contul 129 „Repartizarea profitului”.

Contul 121 „Profit şi pierdere” ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în cursul exerciţiului.

Este un cont sintetic de gradul I, operaţional, bifuncţional.

În creditul contului se înregistrează:

- la sfârşitul perioadei (lună), soldul creditor al conturilor din clasa a 7-a (conturi de

venituri);

- pierderile realizate în exerciţiul precedent care au fost reportate.

În debitul contului se evidenţiază:

- la sfârşitul perioadei (lună), soldul debitor al conturilor din clasa a 6-a (conturi de

cheltuieli);

- profitul net realizat în exerciţiul precedent, nerepartizat;

- profitul net realizat în exerciţiul precedent, care a fost repartizat pe destinaţii.

Soldul creditor reprezintă profitul realizat (veniturile depăşesc cheltuielile), iar soldul debitor reprezintă pierderea înregistrată (cheltuielile depăşesc veniturile).

Contul 121 „Profit şi pierdere” necesită dezvoltarea în analitic corespunzător celor trei activităţi, respectiv:

- activitatea de exploatare;

- activitatea financiară;

- activitatea extraordinară.

Simbolizarea este la latitudinea fiecărui agent economic.

Contul 129 „Repartizarea profitului” ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul curent, asupra căreia decide adunarea generală a asociaţilor sau acţionarilor.

Este un cont sintetic de gradul I, operaţional, cu funcţie contabilă de activ.

În debitul contului se înregistrează:

- profitul net realizat la închiderea exerciţiului financiar, destinat măririi capitalului social;

- rezervele constituite din profitul realizat în exerciţiul curent;

- profitul net realizat în exerciţiul curent, repartizat pentru participarea salariaţilor la profit;

- profitul net realizat în exerciţiul curent, repartizat pentru sursele proprii de finanţare;

- dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor, realizate în exerciţiul curent;

- pierderea reportată din exerciţiul anterior, acoperită din profitul realizat în perioada curentă;

- vărsămintele la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome.

În creditul contului se evidenţiază:

- profitul net realizat în exerciţiul precedent, care a fost repartizat pe destinaţiile legale.

Soldul debitor reprezintă profitul repartizat, aferent anului în curs.

Contabilitatea analitică se ţine pe destinaţiile profitului.

În legătură cu profitul şi repartizarea acestuia sau cu pierderea şi acoperirea ei, în contabilitate se pot efectua următoarele înregistrări:

- preluarea soldurilor creditoare, ale conturilor de venituri, la sfârşitul perioadei de gestiune:

% = 121 „Profit şi pierdere”

701 „Venituri din vânzarea

produselor finite”

-

7864 „Venituri din provizioane pentru

deprecierea activelor circulante”

!! Excepţie de la această regulă de închidere a conturilor de venituri la finele fiecărei luni, face

contul 711 „Variaţia stocurilor”, care este un cont bifuncţional. Exemplificarea închiderii

contului respectiv va fi efectuată la capitolul privind contabilitatea veniturilor.

- preluarea soldurilor debitoare ale conturilor de cheltuieli, la sfârşitul perioadei de gestiune:

121 „Profit şi pierdere” = %

601 „Cheltuieli cu materiile prime”

-

698 „Alte cheltuieli cu impozitele ce

nu apar în elementele de mai sus”

- amânarea acoperirii pierderii contabile din perioada precedentă:

117 „Rezultatul reportat” = 121 „Profit şi pierdere”

- amânarea repartizării profitului net realizat în perioada precedentă:

121 „Profit şi pierdere” = 117 „Rezultatul reportat”

- acoperirea pierderii realizate în perioada precedentă din profitul perioadei curente:

129 „Repartizarea profitului” = 117 „Rezultatul reportat”

- constituirea rezervelor legale conform reglementărilor legale în vigoare din profitul realizat în exerciţiul curent:

129 „Repartizarea profitului” = 1061 „Rezerve legale”

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Societatii Comerciale

INTRODUCERE Managementul financiar contabil este definit ca o functiune a carui scop consta in asigurarea permanenta a intreprinderii cu fonduri...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Contabilitatea Stocurilor la Firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Contabilitatea Stocurilor de Marfuri la o Entitate Economica

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Gestiunea si Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Necorporale

CAP.1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. INTRODUCERE Pe parcursul dezvoltării societăţii umane şi a mediului economic în ansamblul său şi pe măsura...

Organizarea Contabilitatii in Cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Ai nevoie de altceva?