Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 35453
Mărime: 172.67KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I 10

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE VIDELMAR S.A 10

1.1 Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății 10

1.2 Obiectul de activitate al societăţii 10

1.3 Capitalul social 11

1.4 Drepturile şi obligaţiile asociaţilor 11

1.5 Conducerea societăţii - Adunarea generală a asociaţilor 11

1.6 Administrarea societăţii 12

1.7 Transmiterea părţilor sociale 12

1.8 Excluderea şi retragerea asociaţilor 13

1.9 Controlul societăţii 13

1.10 Activitatea comercială a societăţii 13

1.11 Dizolvarea şi lichidarea societăţii 14

1.12 Dispoziţii finale 15

PLAN DE AFACERI 2010 15

1.1.1 Misiunea companiei S.C. “Videlmar” S.A. 15

1.1.2 Strategie 2011. Linii directoare 15

1.1.3 Proiecte operaţionale – 2011 16

CAPITOLUL II 19

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE 19

2.1 Standardul care reglementează contabilitatea stocurilor (IAS 2). Obiectiv. Arie de aplicabilitate 19

2.2 Definiţii 20

2.3 Evaluarea stocurilor 20

2.3.1 Costurile de achiziţie 21

2.3.2 Costurile de prelucrare (transformare) 21

2.3.3 Alte costuri 22

2.4 Formule de determinare a costurilor 23

2.5 Tratamentul contabil de bază 23

2.6 Tratamentul contabil alternativ 23

2.7 Valoarea realizabilă netă 24

2.8 Recunoaşterea drept cheltuială 26

CAPITOLUL III 27

REGLEMENTĂRI JURIDICE REFERITOARE LA STOCURILE DE MĂRFURI 27

3.1 Prevederi legale cuprinse în legea 82/1991 a contabilităţii republicată 27

3.2 Reglementări prevăzute de Ordinul MFP nr. 2861 din 09.octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 30

CAPITOLUL IV 35

METODE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII MĂRFURILOR 35

4.1 Metoda inventarului permanent 36

4.2 Metoda inventarului intermitent 43

4.3 Metoda operativ – contabilă (pe solduri) 45

4.4 Metoda cantitativ – valorică 46

4.5 Metoda global – valorică 47

CAPITOLUL V 49

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI 49

5.1 Contabilitatea operaţiunilor de aprovizionare cu mărfuri. Formele şi documentele aprovizionării cu mărfuri 49

5.2 Contabilitatea operaţiunilor de vânzare a mărfurilor 56

5.3 Stabilirea, regularizarea şi contabilizarea diferenţelor de inventar la gestiunile de mărfuri organizate potrivit metodei cantitativ – valorice 60

5.4 Stabilirea, regularizarea şi contabilizarea diferenţelor de inventar la gestiunile de mărfuri reflectate global – valoric 67

5.5 Alte operaţiuni privind mărfurile 70

CAPITOLUL VI 89

DOCUMENTAŢIA – PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII 89

6.1 Documente specifice activităţii de alimentaţie publică 89

CAPITOLUL VII 101

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI 101

7.1 Analiza principalilor indicatori economico – financiari ai activităţii de aprovizionare şi desfacere a mărfurilor 101

7.2 Analiza principalilor indicatori economico – financiari ai stocurilor de mărfuri la S.C. Videlmar S.A. 104

7.3 Indicatorii activităţii comerciale şi de alimentaţie publică 106

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 109

BIBLIOGRAFIE 112

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea „una dintre cele mai sublime creaţiuni ale geniului uman ( ) o oglindă a trecutului şi o clauză a viitorului”, este o ştiinţă fundamentală şi aplicativă. În acelaşi timp, ea prezintă cele două caracteristici ale oricărei discipline ştiinţifice, şi anume de a fi permanentă şi universală. Este permanentă, deoarece se bazează pe o serie de legi proprii care au fost și vor rămâne valabile şi este universală, datorită faptului că a apărut şi se dezvoltă pe baza aceloraşi principii, oriunde s-ar folosi.

Încă din Antichitate omul a simţit nevoia unor liste de cheltuieli. De la simpla evidenţă a averii şi până la afacerile negustorului, contabilitatea a devenit un sistem informaţional cu implicaţii asupra resurselor la nivelul economiei. Contabilitatea are deci un rol indispensabil in societatea omenească.

Primele evidenţe contabile au început sa fie ţinute o data cu apariţia scrisului la sumerienii. Utilizând o vergea ascuţită de lemn, scribul scria pe placa de argilă umedă numele părţilor, obligaţiile asumate de acestea şi obiectele comercializate. Părţile semnau, atestând astfel corectitudinea datelor înscrise.

Un obstacol în calea dezvoltării evidenţei contabile îl reprezentă lipsa unei unităţi de măsură comune pentru toate bunurile tranzacţionate. Cea mai însemnată contribuţie adusă de greci în contabilitate o reprezintă utilizarea unor monede de schimb începând cu anul 600 i.Ch., aspect ce va determina şi o dinamizare a activităţii financiar-bancare.

Contabilitatea a fost şi este dependentă de dezvoltarea economică. De aceea de-a lungul timpului contabilitatea parcurge un proces de modernizare accentuată în Europa, o dată cu dezvoltarea bătrânului continent Apariţia ei era condiţionată de existenţa unui sistem numeric accesibil şi de un mediu prielnic de dezvoltare. Simplitatea şi uşurinţa sistemului numeric arab au rezolvat acest lucru. Răspândirea în Europa a sistemului numeric a fost realizată cu ajutorul papei Sylvestru al II-lea (999-1003). Până la acest moment se utiliza sistemul numeric roman, care era greoi.

Prosperitatea republicilor italiene duce inevitabil şi la dezvoltarea contabilităţii. Astfel apare contabilitatea în partida dublă, ce îşi are originea în Genova sau Veneţia, veritabile centre ale comerţului în aceea vreme. Apariţia şi dezvoltarea contabilităţii în partida dublă au fost aşadar determinate de necesitatea ordinii în socoteli.

Cel mai vechi fragment de contabilitate care a fost descoperit, datează din anul 1211 şi reprezintă registrele unei bănci comerciale italiene.

Dincolo de toate avantajele unei evidenţe contabile riguros organizate, propagarea contabilităţii în partida dublă către alte regiuni ale Italiei a reprezentat un proces de lungă durată, cu piedici greu de trecut. Era invocat «secretul afacerilor», iar contabilii se temeau că divulgarea cunoştinţelor şi iniţierea altora în tainele contabilităţii le-ar fi diminuat preţuirea de care se bucurau. Un argument în sprijinul celor afirmate îl constituie spusele lui Wolfgang Schweicker, un pioner în lumea lucrărilor de contabilitate apărute în Germania la mijlocul secolului al-16-lea: “Nu vreau să afirm că înaintea mea n-ar fi existat contabili buni, aceştia sunt şi astăzi, dar ei ţin contabilitate în secret şi nu o dau la lumina zilei sau nu-şi dau osteneala să o arate şi altora.”

Sub influenţa schimbărilor intervenite în mediul economic, contabilitatea va parcurge la rândul ei drumul de la o formă primară către una complexă, capabilă să satisfacă cerinţele tot mai diverse ale utilizatorilor informaţiei contabile.

Cadrul îngust al tranzacţiilor efectuate pe bază de numerar a fost lărgit o dată cu instituirea creditului. Faptele bazate pe încrederea creditorului şi angajamentul debitorului de a-şi duce la îndeplinire obligaţiile au constrâns contabilitatea să-şi dezvolte aparatul de calcul.

După apariţia creditului, în sfera înregistrărilor au intrat, alături de mişcările de bani şi mărfuri, datoriile şi creanţele. Necesitatea de a oglindi aceste drepturi şi obligaţii a dat naştere contului. La început, părţile lui erau aşezate una după alta: deasupra debitul şi dedesubt creditul.

Acesta a fost, de fapt, punctul de plecare în evoluţia contului spre forma clasică, cu debitul la stânga şi creditul la dreapta. Debitul indica ceea ce persoana, al cărei nume îl purta contul, a primit de la partenerul său, iar creditul ceea ce persoana respectivă ia dat acestuia.

Ulterior, conturilor de persoane li s-au alăturat cele pentru mărfuri, bani sau alte bunuri. Personificarea conturilor a continuat, considerându-se că fiecare cont poate fi asimilat unei persoane sau că reprezintă o persoană.

Contabilitatea medievală italiană s-a bazat pe următoarele registre principale:

- memorialul;

- cartea mare;

- jurnalul.

În afară de aceste registre principale existau şi registre “particulare”. Iniţial, memorialul a servit doar pentru operaţiunile de credit.

Acest registru descriptiv alimenta cartea mare care, la început, oglindea tot numai operaţiuni de credit, dar nu în forma descriptivă, ci într-o prelucrare pe conturi individuale.

Preview document

Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 1
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 2
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 3
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 4
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 5
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 6
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 7
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 8
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 9
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 10
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 11
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 12
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 13
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 14
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 15
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 16
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 17
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 18
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 19
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 20
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 21
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 22
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 23
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 24
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 25
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 26
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 27
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 28
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 29
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 30
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 31
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 32
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 33
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 34
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 35
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 36
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 37
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 38
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 39
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 40
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 41
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 42
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 43
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 44
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 45
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 46
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 47
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 48
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 49
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 50
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 51
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 52
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 53
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 54
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 55
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 56
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 57
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 58
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 59
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 60
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 61
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 62
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 63
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 64
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 65
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 66
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 67
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 68
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 69
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 70
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 71
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 72
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 73
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 74
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 75
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 76
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 77
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 78
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 79
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 80
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 81
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 82
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 83
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 84
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 85
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 86
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 87
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 88
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 89
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 90
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 91
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 92
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 93
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 94
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 95
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 96
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 97
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 98
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 99
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 100
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 101
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 102
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 103
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 104
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 105
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 106
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 107
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 108
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 109
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 110
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 111
Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Aprovizionarii si Desfacerii de Marfuri - SC Videlmar SA Urlati.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Reflectarea Financiar-Contabila a Stocurilor de Natura Marfurilor si Ambalajelor in Unitatile Comerciale cu Amanuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Proiect Practica

Societatea comerciala “Asist consulting” SRL, a fost infiintata la 30.09.1999, avand sediul social in Preluca, Com. Pangarati, Judetul Neamt. In...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate primară

Delta S.R.L. prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant contabil incheiat la data de 31.12.2013. ACTIV SUME PASIV SUME Mijloace fixe...

Contabilitatea Activitatii de Cazare, de Turism si de Alimentatie Publica

Caracteristici ale activităţii de cazare Activitatea de cazare se desfăşoară în cadrul unor unităţi operative specifice, reprezentând o formă a...

Ai nevoie de altceva?