Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 19807
Mărime: 140.76KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ciobanu

Cuprins

CAPIOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI.2

1.1. Activitatea economico-financiară la S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI.2

1.2. Evoluţia structuri capitalului propriu la S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI.4

1.3. Costul capitalului social – restricţie fundamentală în alegerea căilor de creştere a capitalului entităţii.7

1.4. Structura organizatională şi functională a S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI.9

CAPITOLUL 2

CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII.17

2.1. Conţinutul şi structura capitalurilor proprii.17

2.2. Evaluarea curentă a capitalurilor proprii.19

2.3. Contabilitatea capitalului social.21

2.3.1. Contabilitatea constituirii cresterii capitalului social.21

2.3.2. Contabilitatea diminuării capitalului socal.28

2.4. Contabilitatea primelor de capital.32

2.5. Contabilitatea rezervelor de reevalare.34

2.6. Contabilitatea rezervelor.36

2.7. Contabilitatea acţiunilor proprii.39

2.8. Contabilitatea rezultalului reportat.40

2.9. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate.42

2.9.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiunii.43

2.9.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung.48

2.9.3. Contabilitatea datoriilor privind imobilizarile financiare şi altor împrumuturi si obligaţiilor asimilate .50

CAPITOLUL 3

ANALIZA ŞI CONTROLUL CAPITALURILOR PROPRII.52

3.1. Necesitatea analizei economice ca metodă a cunoaşterii.52

3.2. Principalii indicatori economico – financiari privind eficienţa utilizării capitalurilor proprii .53

CONCLUZII SI PROPUNERI.59

BIBLIOGRAFIE.61

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi

1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI

Producţia de mătase artificială din ţara noastră se obţine la Societatea Comercială “CRONOS” S.A., cu sediul în cartierul Ţesătura, strada Chişinăului, nr.22, localitatea Iaşi, Judeţul Iaşi, Romania. Această unitate economică a luat fiinţă in baza H.G. nr.1200/12.09.1990 prin preluarea unei părţi importante din patrimoniul întreprinderii de mătase “VICTORIA” Iaşi. Capitalul social iniţial al societăţii a fost de 403200,01 lei, modificîndu-se ulterior în sensul majorării sale.

În prezent, capitalul social este în valoare de 10.598.002,50 lei, fiind format din 706.533,50 de acţiunii cu o valoare nominală de 1,5 lei/acţiune. S.C. “CRONOS” S.A. are o producţie de ţesături tip mătase din fire artificiale (vâscoză, celuloză), sintetice(PA, PES) şi mixte, vopsite uni, imprimate şi peliculizate, cu o lăţime între 80-160 centimetri, având destinatia: căptuşeli, îmbrăcăminte exterioară, articole tehnice, decorative şi stofă mobilă. Unitatea mai produce confecţii pentru bărbaţi, femeii şi copii, utilizând ţesături proprii (circa 60.000 – 70.000 mp. ţesături pe an).

Ponderea principală în cadrul grupelor de produse o deţin căptuşelile (circa 35%) şi articolele peliculizate tip fulgarin (circa 45%). De asemenea, în cadrul profilului de producţie figurează producţia de piese de schimb şi accesorii pentru utilajele din dotare, precum şi executarea de lucrări de cercetare şi proiectare. Cercetarea tehnologică şi crearea de noi produse este un factor de mare importanţă strategică pentru sectorul textil, mai ales în raport cu exigenţele mereu crescute ale consumatorilor.

Efortul S.C. “CRONOS” S.A. pentru cercetarea şi proiectarea de noi produse a fost şi este în continua creştere, această activitate desfăşurându-se atât prin colaboratori cu instituţiile de cercetare şi de învăţământ superior, cât şi în laboratoarele proprii. Obiectivele acestei activităţi sunt de a reduce decalajele existente în raport cu ţările cele mai avansate, atât în ceea ce priveşte aplicarea unor tehnologii moderne, cât şi realizarea unor produse cu calităţi estetice, functionale, competitive. În peste trei decenii de activitate de când s-a înfiinţat societatea s-au elaborat şi perfecţionat peste 30 de tehnologii, vizând ancolarea, ţeserea, vopsirea, saponificarea, imprimarea ţesăturilor, parte din ele constituindu-se în brevete de invenţii.

Principalele grupe de produse ale entitatii economice sunt:

-ţesături pentru înbrăcăminte;

-căptuşeli din fire de PA, de PES, de vîscoză, de acetate şi fire din amestec;

-ţesături pentru rochii şi bluze tip voil, din fire PES şi PA, uni şi imprimate, ţesături cu model din fire de PES şi PA, uni şi imprimate şi ţesături tip stofă din fire PES uni;

-ţesături pentru articole sport şi camping peliculizate din fire de PES şi PA uni şi imprimate, ţesături hidrofibizate din fire PES şi PA, ţesături şifonate hidrofobizate din fire de PA, ţesături cu efecte speciale;

-ţesături tehnice din fire de PA şi PES pentru marochinărie, ţesături tehnice pentru filtru, saci poştali şi spălătorie;

-confecţii textile;

-îmbrăcăminte sport pentru copii, femei, şi bărbaţi; decorative;

-accesorii.

O scurta analiză a grupelor de produse în nomenclatorul entităţii comerciale, trăsătura de bază, a producţiei realizate de aceasta o reprezintă caracterul său “de masă”, în sensul că aceasta prin specificul său şi preţurile practicate, se adresează tuturor categoriilor de populaţie. Ţinând cont de gradul mare de diversitate al structurii sortimentale şi calitatea produselor ,unitatea realizează produse comparative, capabile să se impună atenţiei cumpărătorilor. Începând cu 1990 se constată că oferta de ţesături s-a diminuat, acest fapt datorându-se urmatorilor factori:

-lipsei posibilităţilor de aprovizonare ritmică cu materii prime şi materiale de bună calitate;

-imposibilităţii oferirii de ţesăturii cu o lăţime de peste 150 de centimetri;

-concurenţei produselor importate, pe piaţa românească pătrunzând o serie de ţesături tip mătase (Italia, Germania, Turcia, Franţa, Hong Kong) şi chiar mătase naturală (China, Taiwan, Japonia) cu finisaje speciale şi efecte coloristice deosebite care rivalizează cu succes produsele româneşti. De menţionat este şi faptul că o parte dintre aceste produse sunt la preţuri mai mici şi la o calitate superioară comparative cu produsele similare realizate în piaţă.

În ceea ce priveşte activitatea de export, S.C. “CRONOS” S.A practică un export direct şi indirect, acesta din urmă realizându-se prin intermediul unităţilor de confecţii cu care are încheiate contracte. Principalii parteneri comerciali externi cu care societatea colaborează în sistem “Lohn” sunt S.C. “Wellex” S.A. din Canada şi S.C. “Henezzanal Manrtz” S.A. din Suedia. Dintre partenerii comerciali interni cei mai importanţi mentionăm:

-S.C. “Romtensit”S.A. Timişoara de la care unitatea se aprovizionează cu coloranţi;

-Cooperativa Meşteşugărească Ruşi către care unitatea livrează fire;

-S.C. “Mica Industrie” Iaşi către care se livrează vată matlasată;

-S.C. “Iaşitex” S.A. şi S.C. “Confecţia Iaşi” S.A. către care unitatea livrează confecţii;

Pentru a asigura comercializarea produselor sale unitatea economică desfăşoară şi o bogată activitate promoţională materializată prin reclame în presa scrisă şi la televiziune, realizarea de pliante cu efecte comerciale, înaintarea de adrese şi cataloage de mătase la Camera de Comerţ, ambasade si la unele societăţi comerciale din ţară precum şi participarea la târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 51
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 52
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 53
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 54
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 55
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 56
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 57
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 58
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 59
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 60
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 61
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 62
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor Proprii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Ai nevoie de altceva?