Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 25455
Mărime: 125.96KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor universitar doctor Cotlet Dumitru
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA Facultatea de Ştiinţe Economice SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Cap 1. Prezentare generală 5

1.1 Istoric şi informaţii generale 5

1.2Apratul bancar 8

1.3 Sistemul bancar 8

1.4 Organizarea sistemului bancar 10

1.4.1 Structura teritorială a băncilor comerciale 10

1.4.2 Structura funcţională a băncilor comerciale 11

1.4.3 Conducerea societăţilor bancare 12

1.5 Principii generale ale organizării contabilitaţii 13

1.6 Evaluarea patrimoniului unităţilor bancare 16

1.7 Registrele de contabilitate 18

Cap 2. Structura cheltuielilor, structura veniturilor şi determinarea

rezultatului exerciţiului 20

2.1 Definirea şi structura cheltuielilor băncii 20

2.2 Prezentarea cheltuielilor băncii 21

2.3 Definirea şi structura veniturilor băncii 23

2.4 Prezentarea veniturilor băncii 24

2.5 Determinarea rezultatului exerciţiului 26

Cap 3. Organizarea contabilităţii sintetice a cheltuielilor, a veniturilor

şi a rezultatului exerciţiului 30

3.1 Contabilitatea sintetică a cheltuielilor 30

3.1.1. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor de exploatare bancară 30

3.1.2. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor cu personalul 44

3.1.3. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor cu impozitele şi taxele 45

3.1.4. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor cu materialele, lucrările şi

serviciile executate de terţi 46

3.1.5. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor diverse de exploatare 48

3.1.6. Contabilitatea sintetică a cheltuielilorcu amortizările privind

imobilizările necorporale şi corporale 49

3.1.7. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor cu provizioane şi

pierderi din creanţe nerecuperabile 50

3.1.8. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor exceptionale 54

3.1.9. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor cu impozitul pe profit 56

3.2 Contabilitatea sintetică a veniturilor 56

3.2.1. Contabilitatea sintetică a veniturilor din activitatea de

exploatare bancară 56

3.2.2. Contabilitatea sintetică a veniturilor diverse din exploatare 64

3.2.3. Contabilitatea sintetică a veniturilor din provizioane şi din

recuperări de creanţe amortizate 66

3.2.4. Contabilitatea sintetică a veniturilor exceptionale 69

3.2.5. Contabilitatea sintetică a veniturilor din reluarea rezervei

generale pentru riscul de credit 71

3.3 Contabilitatea sintetică a rezultatului exerciţiului 71

Cap 4. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor, a veniturilor şi a

determinării rezultatului exercitiului 73

4.1 Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind cheltuielile 73

4.2 Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind veniturile 74

4.3 Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind determinarea

rezulatului exercitiului 75

4.4 Concluzii şi propuneri 76

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII

1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE

Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca societate bancară cu capital de stat la şfârsitul anului 1990 prin preluarea patrimoniului Băncii de Investiţii. Banca are sediul central în Bucureşti, strada Doamnei 4 şi este înregistrată la Registrul Comerţului ca societate pe acţiuni, sub codul R.C. J40/608/1991. Banca deţine o licenţă pentru desfăşurarea de activităţi bancare emisă de Banca Naţională a României şi o licenţă pentru operaţiuni valutare, acordată pe 1 Iulie 1994 şi actualizată pe 21 ianuarie 1999.

Banca este a doua bancă din România ca mărime a activelor. BRD oferă serviciile sale clienţilor din întreaga ţară prin intermediul a 191 de unitaţi, organizate în 11 sucursale zonale. Pe parcursul anului, banca a avut în medie 4324 salariaţi, iar la sfârşitul anului avea 4428 salariaţi.

Banca acceptă depozite de la populaţie şi oferă credite, efectuează plăţi în România şi în străinătate, oferă servicii de schimb valutar şi servicii bancare atât pentru clienţii persoane juridice, cât şi pentru persoane fizice. BRD oferă întreaga gamă de servicii bancare destinate persoanelor fizice şi juridice prevazută prin lege. BRD deţine, de asemenea, participaţii majoritare şi minoritare la societăţile româneşti şi străine. Deoarece operaţiunile desfăşurate de banca nu diferă semnificativ în privinţa riscurilor şi a veniturilor aduse şi, având în vedere că mediul legislativ, natura serviciilor oferite, procedurile, ca şi tipurile de clienţi şi metodele folosite sunt omogene pentru toate activităţile desfăşurate de bancă, aceasta operează ca unică entitate de afaceri.

La 31 decembrie 1999 şi 31 decembrie 1998 structura acţionariatului băncii se prezintă astfel:

31.12 1999 31.12.1998

Societe Generale SA 51.00% -

Fondul Proprietăţii de Stat(FPS) 9.87% 70.00%

Asociaţia salariaţilor, Conducerii şi

Pensionarilor BRD(ASCP) 8.33% -

SIF Oltenia 5.55% 6.00%

SIF Muntenia 5.26% 6.00%

SIF Banat-Crişana 5.00% 6.00%

SIF Moldova 5.00% 6.00%

SIF Transilvania 5.00% 6.00%

BERD 4.99% -

Total 100.00% 100.00%

Societăţile de investiţii financiare(SIF) au rezultat în urma reorganizării celor cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, dupa încheierea programului de privatizare în masă, în conformitate cu Legea 33/1996.

BRD este una dintre cele cinci bănci cu capital majoritar de stat selectate de Guvern pentru a începe procesul de privatizare. După o perioada de pregătire, anul 1998 a reprezentat începutul etapei operaţionale a procesului de privatizare. În prima jumatate a anului, consultantul financiar numit de Comisia de Privatizare (Daiwa Europe Ltd.) a întocmit studiul de fezabilitate în vederea privatizarii şi raportul de evaluare a băncii la 31 decembrie 1997.

Pe baza acestor documente a fost concepută strategia de privatizare. Această strategie s-a materializat în Hotararea Guvernului nr 428/1998.

Dupa elaborarea şi emiterea memorandumului de informare, patru bănci au efectuat revizii financiare şi manageriale proprii, şi doua dintre ele au depus oferte ferme de privatizare. În urma negocierilor, Societe Generale SA a fost selectată de de FPS pentru vânzarea pachetului majoritar de acţiuni al băncii. Tranzacţia a fost iniţiată pe 14 decembrie 1998 când FPS şi Societe Generale au semnat un contract prin care se prevedea preluarea de catre Societe Generale a pachetului majoritar de 51% din capitalul social al BRD.

În luna ianuarie 1999, toate cele patru SIF-uri au avut posibilitatea să-şi exercite dreptul de preempţiune, dar numai SIF Oltenia şi SIF Muntenia au decis să-şi mărească cota de participare la capitalul băncii.

Pe 18 martie 1999, FPS a încheiat vânzarea a 43,7% din acţiunile BRD către Societe Generale. 4977 de persoane au devenit acţionari ai băncii şi li s-a impus o perioadă de restricţie a vânzării acţiunilor pâna la 18 martie 2001. Suplimentar, Societe Generale a subscris la majorarea capitalului existent al băncii cu 15.86%, mărindu-şi cota de participare de la 35.14% la 51%.

Ca parte a acordului de privatizare între FPS şi Societe Generale, în noiembrie 1999 BRD a absorbit Sucursala Bucureşti a Societe Generale(SGB), pentru un preţ de aproximativ 500.000 USD.

Pe lângă aceasta, în noiembrie 1999, BERD a achiziţionat de la FPS 4.99% din acţiunile BRD, încheind astfel principalul obiectiv al primei etape de privatizare, acela de a asigura investitori instituţionali puternici pentru bancă.

Pentu anul 2000, FPS a decis să iniţieze etapa a doua a privatizării şi să vândă restul acţiunilor de 9.8% prin oferta publică internă la Bursa de Valori Bucuresti, urmată de o ofertă publică internaţională(“IPO”) de certificate globale de depozit(“GDR”) pe piaţa londoneză.

Inrarea într-un grup de dimensiunea şi de calitatea Societe Generale nu a rămas fără consecinţe asupra gestiunii băncii, a starategiei şi a perspectivelor ei de dezvoltare.

Pe parcursul anului 1999, când economia româneasca s-a confruntat cu dificultăţi structurale şi de conjunctură, acesta tranziţie ar fi putut afecta activitatea băncii şi a rezultatelor ei. Cu toate acestea, BRD a cunoscut pe parcursul ultimelor luni o dezvoltare excepţională. Ca exemplu, trebuie să subliniem depozitele populaţiei, care, în total şi după deducerea inflaţiei, au crescut cu 36.7%. Finanţările acordate de BRD economiei româneşti, au crescut şi ele puternic:+23.3% în termeni reali.

Preview document

Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 1
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 2
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 3
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 4
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 5
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 6
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 7
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 8
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 9
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 10
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 11
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 12
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 13
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 14
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 15
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 16
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 17
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 18
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 19
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 20
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 21
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 22
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 23
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 24
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 25
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 26
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 27
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 28
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 29
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 30
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 31
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 32
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 33
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 34
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 35
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 36
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 37
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 38
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 39
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 40
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 41
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 42
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 43
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 44
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 45
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 46
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 47
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 48
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 49
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 50
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 51
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 52
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 53
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 54
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 55
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 56
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 57
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 58
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 59
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 60
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 61
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 62
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 63
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 64
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 65
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 66
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 67
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 68
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 69
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 70
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 71
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 72
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 73
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 74
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 75
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 76
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 77
Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Cheltuielilor, Contabilitatea Veniturilor si Determinarea Rezultatului Exercitiului la Banca Romana pentru Dezvoltare SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

1 STRUCTURI ÎN CONTABILITATEA FINANCIARA PRIVIND CHELTUIELILE SI VENITURILE Contabilitatea financiara a cheltuielilor si veniturilor este...

Te-ar putea interesa și

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar

Exercitiul financiar incepe la 1.01 si se incheie la 31.12. In acest scop se intocmesc documentele contabile de sinteza prin care se determina...

Posibilități de Finanțare a IMM-urilor în România

1. Introducere Întreprinderile mici şi mijlocii (cunoscute generic sub abrevierea de IMM-uri) nu au beneficiat dintotdeauna de importanţa necesară...

Politici Contabile An 2009 Aplicabile în SC Sistem Euroteh SRL

1. POLITICI CONTABILE GENERALE Ca reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca S.C. SISTEM EUROTEH S.R.L....

SC Metrika SRL

I.1. Prezentarea generala a societatii: SC Metrika SRL a fost infiintata in anul 2005 avand sediul social in Strada Gradinari nr.1, bloc A6-7,...

Studiu Comparativ între Regulile Contabile și Fiscale Privind Creanțele

Introducere Raportul dintre contabilitate şi fiscalitate trebuie să fie discutat prin prisma poziţiei contabilităţii în cadrul gestiunii fiscale...

Relevanță și-sau fiabilitate - către ce ne îndreptam

INTRODUCERE: In aceasta lucrare s-a incercat gasirea de argumente si contraargumente care sa determine relevanta si fiabilitatea evaluarii la cost...

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Ai nevoie de altceva?