Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 20609
Mărime: 221.32KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere 4

Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării 5

CAPITOLUL I 7

Prezentarea generală a firmei SC ELITE PROMOTION SA 7

1.1 Istoricul firmei şi activitatea sa 7

1.2 Domeniu de activitate 8

1.3 Structura organizatoricã şi funcţionalã 12

1.4. Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente 15

1.5. Prezentarea structurii informatice din unitate 22

1.6.Calculul şi analiza principalilor indicatori economico-financiari pe 23

intervalul 2005 şi 2007 23

1.6.1.Indicatori de lichiditate 23

1.6.2.Indicatori de risc. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 24

1.6.3.Indicatori de activitate(indicatori de gestiune) 25

1.6.4.Indicatori de profitabilitate 28

CAPITOLUL II. 29

Contabilitatea cheltuielilor 29

2.1 Noţiuni introductive privind cheltuielile şi veniturile 29

2.2 Contabilitatea financiară a cheltuielilor 30

2.2.1 Organizarea contabilităţii cheltuielilor 31

2.2.2 Principii de organizare şi conducere a contabilitătii financiare a cheltuielilor 32

2.2.3 Obiectivele contabilităţii financiare a cheltuielilor 34

2.2.4 Clasificarea cheltuielilor în contabilitatea financiară 35

2.2.5 Criterii de recunoaştere a cheltuielilor în contabilitate 38

2.2.6 Sistemul de conturi utilizat în contabilitatea financiară a cheltuielilor 39

2.3.Contabilitatea diverselor cheltuieli 40

2.3.1 Contabilitatea cheltuielilor din exploatare 40

2.3.2 Contabilitatea cheltuielilor privind consumurile stocate şi nestocate 41

2.3.3 Contabilitatea cheltuielilor cu lucrări şi servicii executate de terţi 47

2.3.4 Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi 50

2.3.5 Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 51

2.3.6 Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 52

2.3.7 Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare 54

2.3.8 Contabilitatea cheltuielilor financiare 55

2.3.9 Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 56

2.3.10 Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea şi provizioanele 56

2.3.11 Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit 57

2.4.Contabilitatea managerială a cheltuielilor 58

2.4.1 Organizarea contabilităţii manageriale a cheltuielilor 58

2.4.2 Obiectivele contabilităţii manageriale ale cheltuielilor 59

2.4.3 Principiile contabilităţii manageriale ale cheltuielilor 60

2.4.4 Structura contabilităţii manageriale a cheltuielilor 61

2.4.5 Sistemul de conturi utilizat în contabilitatea managerială a cheltuielilor 64

CAPITOLUL III. 66

Contabilitatea veniturilor 66

3.1 Conţinutul şi structura veniturilor. 66

3.1.1 Criterii de clasificare a veniturilor în contabilitate 66

3.1.2 Criterii de recunoaştere a veniturilor în contabilitate 70

3.2 Contabilitatea financiară a veniturilor 73

3.2.1 Contabilitatea veniturilor din exploatare 73

3.2.2.Contabilitatea veniturilor financiare 78

3.2.3.Contabilitatea veniturilor extraordinare 81

3.3.Contabilitatea rezultatelor 82

3.3.1.Contabilitatea rezultatului exerciţiului 82

3.3.2.Contabilitatea rezultatului reportat 83

3.3.3.Destinaţiile profitului net repartizat reflectat cu ajutorul contului 129 85

CAPITOLUL IV. 87

Impactul fiscalităţii asupra cheltuielilor şi a veniturilor 87

4.1.Venituri neimpozabile 87

4.2.Cheltuielile nedeductibile fiscal 88

CAPITOLUL V 95

Monografie contabilă privind contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor conform rezultatelor la S.C. “ELITE PROMOTION” S.A 95

CAPITOLUL VI. 107

Concluzii generale şi propuneri aferente lucrării 107

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 109

Extras din document

Introducere

Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este clasică, cunoscută de către toată lumea: venituri minus cheltuieli. Din câte s-a constatat, în această formulă există un singur termen cunoscut: cheltuiala. Venitul este variabil, dar totuşi foarte important, deloc de neglijat.

A obţine profit este scopul oricărui întreprinzător care s-a decis să-şi ia soarta în propriile mâini. Dar pentru mai bine de jumătate din firmele româneşti care activează, acest scop rămâne doar un ideal, ele mergând în pierdere, aşa cum reiese din raportările lor contabile.

Conform prevederilor legale, profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării

Am ales această temă deoarece mi se pare un lucru foarte interesant cum o companie îşi poate controla cheltuielile astfel încât să iasă în câştig, să obţină profit.

Personal cred că dacă o companie doreşte să aibă succes şi mai ales să obţină cât mai mult profit trebuie să-şi controleze nu doar cheltuielile ci şi veniturile intr-un anumit fel. Este adevărat că controlul veniturilor, fluxul acestora este mult prea diferit de cea a cheltuielilor şi mult mai greu de realizat, dar dacă o poţi realiza acesta reprezintă deja jumătate de drum din calea spre succes. Astfel este nevoie în cadrul companiilor de o cât mai bună gestionare a cheltuielilor, dar şi a veniturilor pe cât posibil. Pentru o firmă care activează în segmentul import şi distribuţie, chiria, salariile, telefonia etc, au aproximativ acelaşi cost, indiferent dacă ai realizat 95% din targetul de vânzări sau 50% din acesta. Într-o piaţă în care marjele se erodează continuu sub presiunea lanţurilor de hypermaket-uri şi a companiilor din afara României, vor supravieţui şi se vor dezvolta numai acele firme care îşi controlează termenul cunoscut: cheltuiala.

Am efectuat această cercetare în cadrul firmei Elite Promotion pentru că am observat la această societate o dimensionare a cheltuielilor foarte bună, adică fiecare cheltuială este identificată deja pe cât posibil înainte să i se dea naştere sau dacă nu este totuşi prevăzută atunci întotdeauna se găseşte o modalitate astfel încât să poată fi gestionată pe cât posibil cât mai bine.

În afara faptului că cheltuielile sunt luate în considerare de multe ori chiar înaintea apariţiei acestora, această companie mai realizează un lucru extraordinar, îşi gestionează foarte bine aceste cheltuieli, adică fiecare cheltuială oricât de mărunt, nesemnificativ ar fi acesta este identifcat şi se află apartenenţa acestora. Prin această afirmaţie mă refer la faptul că se încearcă( şi aproape întotdeauna se şi reuşeşte) să se afle cine a „cauzat” această cheltuială din cadrul firmei, cine „a fost vinovat” pentru această cheltuială, sau cui îi serveşte această cheltuială, astfel la sfârşitul perioadei putându-se afla concret pe ce şi din ce cauză s-a cheltuit atât de mult.

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 25
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 26
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 27
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 28
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 29
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 30
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 31
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 32
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 33
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 34
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 35
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 36
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 37
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 38
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 39
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 40
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 41
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 42
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 43
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 44
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 45
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 46
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 47
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 48
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 49
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 50
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 51
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 52
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 53
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 54
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 55
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 56
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 57
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 58
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 59
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 60
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 61
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 62
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 63
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 64
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 65
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 66
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 67
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 68
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 69
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 70
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 71
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 72
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 73
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 74
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 75
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 76
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 77
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 78
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 79
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 80
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 81
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 82
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 83
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 84
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 85
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 86
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 87
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 88
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 89
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 90
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 91
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 92
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 93
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 94
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 95
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 96
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 97
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 98
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 99
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 100
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 101
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 102
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 103
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 104
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 105
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 106
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si a Rezultatului.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Ai nevoie de altceva?