Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si a Rezultatului

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si a Rezultatului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 107 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 4
Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării 5
CAPITOLUL I 7
Prezentarea generală a firmei SC ELITE PROMOTION SA 7
1.1 Istoricul firmei şi activitatea sa 7
1.2 Domeniu de activitate 8
1.3 Structura organizatoricã şi funcţionalã 12
1.4. Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente 15
1.5. Prezentarea structurii informatice din unitate 22
1.6.Calculul şi analiza principalilor indicatori economico-financiari pe 23
intervalul 2005 şi 2007 23
1.6.1.Indicatori de lichiditate 23
1.6.2.Indicatori de risc. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 24
1.6.3.Indicatori de activitate(indicatori de gestiune) 25
1.6.4.Indicatori de profitabilitate 28
CAPITOLUL II. 29
Contabilitatea cheltuielilor 29
2.1 Noţiuni introductive privind cheltuielile şi veniturile 29
2.2 Contabilitatea financiară a cheltuielilor 30
2.2.1 Organizarea contabilităţii cheltuielilor 31
2.2.2 Principii de organizare şi conducere a contabilitătii financiare a cheltuielilor 32
2.2.3 Obiectivele contabilităţii financiare a cheltuielilor 34
2.2.4 Clasificarea cheltuielilor în contabilitatea financiară 35
2.2.5 Criterii de recunoaştere a cheltuielilor în contabilitate 38
2.2.6 Sistemul de conturi utilizat în contabilitatea financiară a cheltuielilor 39
2.3.Contabilitatea diverselor cheltuieli 40
2.3.1 Contabilitatea cheltuielilor din exploatare 40
2.3.2 Contabilitatea cheltuielilor privind consumurile stocate şi nestocate 41
2.3.3 Contabilitatea cheltuielilor cu lucrări şi servicii executate de terţi 47
2.3.4 Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi 50
2.3.5 Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 51
2.3.6 Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 52
2.3.7 Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare 54
2.3.8 Contabilitatea cheltuielilor financiare 55
2.3.9 Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 56
2.3.10 Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea şi provizioanele 56
2.3.11 Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit 57
2.4.Contabilitatea managerială a cheltuielilor 58
2.4.1 Organizarea contabilităţii manageriale a cheltuielilor 58
2.4.2 Obiectivele contabilităţii manageriale ale cheltuielilor 59
2.4.3 Principiile contabilităţii manageriale ale cheltuielilor 60
2.4.4 Structura contabilităţii manageriale a cheltuielilor 61
2.4.5 Sistemul de conturi utilizat în contabilitatea managerială a cheltuielilor 64
CAPITOLUL III. 66
Contabilitatea veniturilor 66
3.1 Conţinutul şi structura veniturilor. 66
3.1.1 Criterii de clasificare a veniturilor în contabilitate 66
3.1.2 Criterii de recunoaştere a veniturilor în contabilitate 70
3.2 Contabilitatea financiară a veniturilor 73
3.2.1 Contabilitatea veniturilor din exploatare 73
3.2.2.Contabilitatea veniturilor financiare 78
3.2.3.Contabilitatea veniturilor extraordinare 81
3.3.Contabilitatea rezultatelor 82
3.3.1.Contabilitatea rezultatului exerciţiului 82
3.3.2.Contabilitatea rezultatului reportat 83
3.3.3.Destinaţiile profitului net repartizat reflectat cu ajutorul contului 129 85
CAPITOLUL IV. 87
Impactul fiscalităţii asupra cheltuielilor şi a veniturilor 87
4.1.Venituri neimpozabile 87
4.2.Cheltuielile nedeductibile fiscal 88
CAPITOLUL V 95
Monografie contabilă privind contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor conform rezultatelor la S.C. “ELITE PROMOTION” S.A 95
CAPITOLUL VI. 107
Concluzii generale şi propuneri aferente lucrării 107
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 109

Extras din document

Introducere

Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este clasică, cunoscută de către toată lumea: venituri minus cheltuieli. Din câte s-a constatat, în această formulă există un singur termen cunoscut: cheltuiala. Venitul este variabil, dar totuşi foarte important, deloc de neglijat.

A obţine profit este scopul oricărui întreprinzător care s-a decis să-şi ia soarta în propriile mâini. Dar pentru mai bine de jumătate din firmele româneşti care activează, acest scop rămâne doar un ideal, ele mergând în pierdere, aşa cum reiese din raportările lor contabile.

Conform prevederilor legale, profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării

Am ales această temă deoarece mi se pare un lucru foarte interesant cum o companie îşi poate controla cheltuielile astfel încât să iasă în câştig, să obţină profit.

Personal cred că dacă o companie doreşte să aibă succes şi mai ales să obţină cât mai mult profit trebuie să-şi controleze nu doar cheltuielile ci şi veniturile intr-un anumit fel. Este adevărat că controlul veniturilor, fluxul acestora este mult prea diferit de cea a cheltuielilor şi mult mai greu de realizat, dar dacă o poţi realiza acesta reprezintă deja jumătate de drum din calea spre succes. Astfel este nevoie în cadrul companiilor de o cât mai bună gestionare a cheltuielilor, dar şi a veniturilor pe cât posibil. Pentru o firmă care activează în segmentul import şi distribuţie, chiria, salariile, telefonia etc, au aproximativ acelaşi cost, indiferent dacă ai realizat 95% din targetul de vânzări sau 50% din acesta. Într-o piaţă în care marjele se erodează continuu sub presiunea lanţurilor de hypermaket-uri şi a companiilor din afara României, vor supravieţui şi se vor dezvolta numai acele firme care îşi controlează termenul cunoscut: cheltuiala.

Am efectuat această cercetare în cadrul firmei Elite Promotion pentru că am observat la această societate o dimensionare a cheltuielilor foarte bună, adică fiecare cheltuială este identificată deja pe cât posibil înainte să i se dea naştere sau dacă nu este totuşi prevăzută atunci întotdeauna se găseşte o modalitate astfel încât să poată fi gestionată pe cât posibil cât mai bine.

În afara faptului că cheltuielile sunt luate în considerare de multe ori chiar înaintea apariţiei acestora, această companie mai realizează un lucru extraordinar, îşi gestionează foarte bine aceste cheltuieli, adică fiecare cheltuială oricât de mărunt, nesemnificativ ar fi acesta este identifcat şi se află apartenenţa acestora. Prin această afirmaţie mă refer la faptul că se încearcă( şi aproape întotdeauna se şi reuşeşte) să se afle cine a „cauzat” această cheltuială din cadrul firmei, cine „a fost vinovat” pentru această cheltuială, sau cui îi serveşte această cheltuială, astfel la sfârşitul perioadei putându-se afla concret pe ce şi din ce cauză s-a cheltuit atât de mult.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si a Rezultatului.doc