Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 22529
Mărime: 197.91KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAP. I PREZENTAREA S.C.NAPOMAR S.A. CLUJ NAPOCA

1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A.

1.2. STRUCTURA FUNCŢIONALA ŞI STRUCTURA DE PRODUCŢIE ORGANIGRAMA UNITAŢII

1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI PARTICULARITAŢI ALE ACTIVITAŢII DE PRODUCŢIE

1.4. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI CARE CARACTERIZEAZA ACTIVITAEA INTREPRINDERII

CAP. II. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITAŢII IN CADRUL S.C. NAPOMAR S.A.

2.1. ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA GENERALA A CONTA - BILITAŢII

2.2. PRINCIPIILE CONTABILITAŢII FINANCIARE

2.3. FORMA DE INREGISTRARE CONTABILA

2.4. OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CAP.III. 3.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITAEA DE EXPLOATARE

3.1.1. Contabilitatea cheltuielilor cu materii prime, materiale şi mãrfuri

3.1.2. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi

3.1.3. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare privind amortizãrile şi provizioanele

3.1.4. Contabilitatea, taxele cheltuielilor cu impozitele şi vãrsãminte-mintele asimilate

3.1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

3.1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare

3.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

3.3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE

3.4. CONTABILITATEA DECONTARII CHELTUIELILOR

3.5. CONTABILITAEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

3.5.1. Contabilitatea veniturilor din vânzãri de produse, prestãri servicii şi mãrfuri

3.5.2. Contabilitatea veniturilor din producţia stocatã şi producţia de imobilizãri

3.5.3. Contabilitatea veniturilor din subvenţii de exploatare

3.5.4. Contabilitatea altor venituri din exploatare

3.5.5. Contabilitatea veniturilor din provizioane privind activitatea de exploatare

3.6. CONTABILITATEA VENITURILOR PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA

3.7. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE

3.8. CONTABILITATEA DECONTARII VENITURILOR

3.9. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU IMPOZITUL PE PROFIT

3.10. REZULTATUL EXERCIŢIULUI

3.10.1. Determinarea rezultatului exerciţiului

3.10.2. Structura informaţiei contabile în Contul de Profit şi Pierdere

3.10.3. Prezentarea informaţiei contabile în Contul de Profit şi Pierdere

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

CAP.IV. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA

1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A.

S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată în anul 1991 pe baza unei întreprinderi de stat, fiind înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul de înregistrare J 12/5/1991, având sediul în Cluj Napoca, bulevardul Muncii, nr. 14. Este amplasată pe platforma industrială din Nord-Estul municipiului şi ocupă în prezent 32.000 m², din care aproximativ 28.000 m² constituie suprafaţa construită de producţie. Legăturile de transport sunt pe cale rutieră şi pe cale ferată, firma fiind dotată cu o cale ferată de transport uzinal ce face legătura cu gara Someşeni-Cluj.

Acţionarul majoritar al societăţii este SIF Banat-Crişana, ce deţinea în anul 2000 un numar de 544.394 acţiuni, respectiv 95,79 % din totalul acţiunilor societăţii, diferenţa fiind deţinută de alţi acţionari (4,21 % - 23.912).

S.C. NAPOMAR S.A. şi-a început activitatea în urmă cu 30 de ani, sub numele de “Fabrica de Maşini de Rectificat”, având ca obiect de activitate proiectarea, fabricarea şi comercializarea maşinilor unelte şi a echipamentului hidraulic specific acestora, utilaje şi instalaţii mecanice şi pneumatice, piese de schimb, inclusiv servicii de asistenţă tehnică..

Perioada anilor 1973-1986 a constituit o etapă de dezvoltare pentru societate, perioadă în care s-au finalizat şi s-au pus în funcţiune capacităţile de producţie; s-au definitivat, din punct de vedere organizatoric, activităţile desfăşurate; s-a lărgit şi diversificat obiectul de activitate ; s-a forţat creşterea volumului producţiei şi a productivităţii muncii şi s-a acoperit cu personal calificat necesarul de forţă de muncă. La 1 ianuarie 1980, fabrica s-a desprins din întreprinderea Unirea, devenind inde-pendentă, acesta putând fi considerat un moment de cotitură în „viaţa” societăţii. La sfârşitul anului 1986, societatea se întindea pe o suprafaţă de 59.000 m², deţinând o suprafaţă construită de 40.000 m² şi un număr de 1.750 angajaţi.

Între 1986-1990 au apărut primele simptome de saturare a pieţii româneşti cu maşini de rectificat standard, situaţie care a condus la necesitatea asimilării în fabricaţie a unor maşini speciale necesare dotării industriei metalurgice şi a celei producătoare de mijloace de transport. Această perioadă, considerată a fi de stagnare, poate fi caracterizată printr-o reducere a volumului producţiei, paralel cu o creştere a complexităţii acesteia. A fost o perioadă de specializare a personalului de execuţie şi concepţie a fabricii.

Perioada 1990-1994 semnifică pentru firmă o etapă de declin a producţiei şi de instabilitate financiară pentru firmă.. Reducerea investiţiilor în industria românească şi pierderea pieţii externe a condus la o dezorganizare a activităţii productive, cu implicaţii grave în viaţa societăţii. Declinul activităţii economice a condus la o deca-pitalizarea masivă a societăţii, cu implicaţii şi asupra forţei de muncă cu pregătire tehnică ridicată, purtătoare a „patrimoniului tehnologic nescris”. În această perioadă au părăsit societatea un număr mare de specialişti din toate domeniile în care s-a investit mult şi de la care s-a aşteptat o contribuţie mare în găsirea unor soluţii pentru redresarea economică a acesteia, la sfârşitul anului 1994, numărul personalului angajat fiind de 423.

Din anul 1994 şi până în prezent s-a reuşit stoparea declinului producţiei şi relansarea acesteia prin următoarele aspecte :

- reorganizarea şi concentrarea activităţii pe spaţii mai mici, corespunzătoare numărului de personal existent ;

- utilizarea raţională a capacităţilor de producţie, utilajele excedentare fiind conservate iar o parte valorificate prin vânzare ;

- adaptarea fabricaţiei la necesităţile pieţii, prin asimilarea unor produse noi, compatibile cu dotarea societăţii şi specializarea forţei de muncă ;

- adaptarea numărului de personal şi a structurii acestuia la producţia contractată ;

- prospectarea pieţii externe şi găsirea unor parteneri de afaceri, participarea la târguri naţionale şi internaţionale ;

- diversificarea producţiei destinate exportului ;

- găsirea unor surse de finanţare pentru capitalizarea societăţii ;

- întocmirea şi aplicarea unor programe de restructurare, retehnologizare şi mo-dernizare a societăţii, în special a activităţii productive, etc.

Ca urmare a acestor acţiuni, societatea a încheiat anul 1994 fără pierderi, iar începând cu anul 1995, activitatea acesteia a devenit profitabilă.

La data de 6 octombrie 1998, societatea a fost preluată de S.I.F. Banat-Crişana, trecând astfel în rândul societăţilor privatizate integral. Ea dispune de capital social integral de stat în valoare de 6.812.965 lei, repartizat în 2.725.186 acţiuni nominale a câte 2,5 lei fiecare.

În prezent, S.C. NAPOMAR S.A. are 357 de angajaţi, din care 43 sunt cu studii superioare, nivelul ridicat de calificare a personalului raspunzând cerinţelor actuale ale producţiei şi tehnologiei mondiale, contribuind la concepţia, prelucrările de mare precizie şi montajele complexe impuse de performanţele ridicate impuse maşinilor de rectificat.

În vederea eficientizării activităţii, s-au întocmit programe de restructurare, retehnologizare şi modernizare a societăţii, avându-se în vedere câteva obiective esenţiale cum sunt : valorificarea spaţiilor excedentare şi a utilajelor disponibile, reorganizarea activităţii productive în vederea creşterii productivităţii muncii, restructurarea tehnologică a societăţii, restructurarea personalului în ideea adaptării numărului şi structurii acestuia la producţia contractată, etc.

Preview document

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 1
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 2
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 3
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 4
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 5
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 6
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 7
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 8
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 9
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 10
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 11
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 12
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 13
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 14
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 15
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 16
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 17
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 18
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 19
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 20
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 21
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 22
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 23
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 24
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 25
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 26
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 27
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 28
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 29
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 30
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 31
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 32
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 33
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 34
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 35
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 36
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 37
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 38
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 39
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 40
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 41
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 42
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 43
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 44
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 45
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 46
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 47
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 48
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 49
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 50
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 51
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 52
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 53
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 54
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 55
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 56
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 57
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 58
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 59
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 60
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 61
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 62
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 63
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 64
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 65
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 66
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 67
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 68
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 69
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 70
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 71
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 72
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 73
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 74
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 75
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 76
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 77
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 78
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 79
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 80
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 81
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 82
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 83
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 84
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 85
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 86
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 87
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 88
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 89
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 90
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 91
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 92
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 93
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 94
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 95
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 96
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 97
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 98
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 99
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 100
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 101
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 102
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 103
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 104
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 105
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 106
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 107
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 108
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 109
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 110
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 111
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 112
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 113
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 114
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 115
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 116
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 117
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 118
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 119
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 120
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor economico - financiare.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea Constructiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Ai nevoie de altceva?