Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

Licență
6/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 1568
Mărime: 440.91KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Diaconu
UNIVERSITATEA “VALAHIA” TÂRGOVISTE FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Lucrare de Diploma

Cuprins

1. Scopul si obiectivul lucrarii 5

2. Prezentarea societatii 6

2.1 Date generale referitoare la societatea comerciala 6

2.2. Prezentarea societatii - scurt istoric 7

2.3 Prezentarea generala a capacitatilor de productie a tehnologiilor , a starii tehnice 8

2.4. Personalul societati 9

2.5. Principalele activitati , produse , servicii conform datelor din

bilantul pe anul precedent 9

2.6. Descrierea pozitiei geografice a S.C 10

2.7 Investitii 10

2.8 Participari la alte societati comerciale: 10

2.9 Principii , politici , si metode contabile

CAPITOLUL I

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CHELTUIELILE , VENITURILE SI REZULTATELE 13

1.1 Structuri în contabilitatea financiara privind cheltuielile , veniturile si rezultatele 13

1.2. Delimitari si structuri privind cheltuielile 14

1.3 Delimitari si structuri privind veniturile 35

1.4 Abordari internationale privind cheltuielile , veniturile

si rezultatele 51

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CHELTUIELILOR , VENITURILOR SI REZULTATELE LOR LA SOCIETATEA COMERCIALA

“GES” S.A. 55

1 Documente utilizate si flux 55

2 Documente justificative 55

2.1 Continutul documentelor justificative 55

2.2 Întocmirea si prelucrarea documentelor justificative 56

2.3 Corectarea erorilor din documentele justificative 56

2.4 Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare

2.5 ale întreprinderi 56

3 Registrele de contabilitate 57

4 Documente contabile de sinteza 58

5 Reconstituirea documentelo 59

6 Formele de contabilitate 59

6.1 Forma de contabilitate clasica sau jurnalul unic 59

6.2 Forma de contabilitate centralizata sau pe jurnale multiple 60

6.3 Forme de contabilitate pe jurnale aplicate în contabilitatea din

România 60

6.4 Forma de contabilitate maestro-sah sau pe conturi 61

corespondente

6.5 Forma de contabilitate informatica 62

7 Metodologia de lucru folosita în unitate 62

7.1 Particularitati privind documentele primare justificative utilizate

de societate 63

8 Înregistrari contabile privind cheltuielile în cadrul societatii

“GES” S.A 64

9 Înregistrari contabile privind veniturile în cadrul societatii

“GES” S.A 67

10 Înregistrari contabile privind conturile de rezultate în

cadrul societatii “GES” S.A 69

CAPITOLUL III

ANALIZA INDICATORILOR SPECIFICI CHELTUIELILOR VENITURILOR SI REZULTATULUI 71

1 Necesitatea analize 71

2 Indicatori utilizati în analiza economico-financiara a cheltuielilor

veniturilor si rezultatelor 71

2.1 Analiza cifrei de afaceri 71

2.2 Productia exercitiului 72

2.3 Marja bruta 73

2.4 Analiza valorii adaugate 73

2.5 Alti indicatori specifici veniturilor , cheltuielilor si rezultatelor 74

2.6 Analiza soldurilor inermediare de gestiune si retratarile posibil 75

3 Analiza indicatorilor la societatea “GES ” SA 83

3.1 Calculul indicatorilor 84

CAPITOLUL IV

CONCLUZII 93

BIBLIOGRAFIE 97

Extras din document

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII

În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde contabilitatea financiara si de gestiune. Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al societatii luat în totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal îl constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara , performantele si modificarile pozitiei financiare.Informatia contabila este destinata utilizatorilor externi definiti de : investitorii de capital , bancheri angajati , furnizori , clienti , guvern si institutiile sale , publicul.

Activitatea economica a societatii Ges S.A. se desfasoara pe baza unui program concretizat sub aspect financiar în bugete de venituri si cheltuieli. Aceasta lucrare prezinta pe baza documentelor fundamentale unele operatii privind organizarea si urmarirea activitatii societatii: aprovizionare , producere , comercializare , determinarea si repartizarea rezultatului obtinut.

Lucrarea abordeaza elemente ce se refera la standardele internationale de contabilitate , la ordonantele si hotarârile Ministerului Finantelor accentuând ca organizarea contabilitatii se face potrivit Legii 82/1991.

Scopul acestei lucrari este de a prezenta informatii referitoare la contabilitatea veniturilor si determinarea rezultatului precum si la modalitatile de întocmire a situatiilor financiare.

2 DATE GENERALE REFERITORE LA SOCIETATEA COMERCIALA

2.1 INFORMATII GENERALE

2.1.1 Denumirea : SC GES SA

2.1.2 Forma juridica (S.A, S.R.L.) S.A

2.1.3 Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului

J29-30/08.02.1991

2.1.4 Înfiintarea societatii comerciale

2.1.4.1 Societatea Comerciala provine din Întreprinderea de stat Geamuri Scaieni care s-a înfiintat prin N (nationalizare) în anul 1948.

2.1.4.2 Temeiul juridic de constituire a societatii comerciale : L15/1990 si L 31/1990. În baza HG1176/ 02.11.1990 s-a constituit SC GES SA prin preluarea întregului patrimoniu al Întreprinderii de Geamuri Scaieni.

2.1.5 Codul fiscal R 1317750

2.1.6 Sediul principal

Localitatea : Boldesti-Scaieni

Strada : Aleea Fabricii

Nr.1, Cod Postal 2085

Prefix 0244 Tel. 144522

2.1.7 Capitalul social (mii lei)

-la înfiintarea societatii 479.000 mii lei

-conform HG500/1994 30.429.025 mil lei

-cerere de depunere si mentionare acte 9985/26.03.2003 852.212.084 mii lei.

Terenurile sunt cuprinse în capitalul social dupa HG 500/1994 (30.429.025 mii lei) cu o valoare de 5.313.946 mii lei.

Titlurile de proprietate asupra terenurilor s-au obtinut în 1996 în baza HG 834/1991.

Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor s-a facut prin

cererea de înscriere de mentiuni nr.3933/1936/18.06.1997.

Majorarea de capital social de la 30.429.025 mii lei la 852.212.084 mii lei este în curs de efectuare si are ca obiect conversia în actiuni a sumei de 821.783.059 mii lei pe care GES o datoreaza AVAB Bucuresti.

În baza Legii 137/2002 si a OUG 208/2002 creanta detinuta de MFP în calitate de garant al creditului extern contractat de SC GES SA, a fost cesionata AVAB. Majorarea de capital implica majorarea numarului de actiuni nominative a câte 25.000 lei fiecare, de la 1.217.161 la 34.088.483, din care 96,43% detinute de AVAB.

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 25
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 26
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 27
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 28
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 29
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 30
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 31
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 32
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 33
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 34
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 35
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 36
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 37
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 38
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 39
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 40
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 41
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 42
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 43
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 44
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 45
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 46
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 47
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 48
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 49
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 50
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 51
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 52
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 53
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 54
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 55
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 56
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 57
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 58
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 59
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 60
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 61
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 62
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 63
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 64
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 65
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 66
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 67
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 68
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 69
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 70
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 71
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 72
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 73
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 74
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 75
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 76
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 77
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 78
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 79
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 80
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 81
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 82
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 83
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 84
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 85
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 86
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 87
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 88
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 89
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 90
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 91
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 92
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 93
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 94
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 95
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 96
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 97
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 98
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 99
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 100
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 101
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea GES.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la societatea comercială Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor

in noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist, adica cuprinde contabilitatea financiara si de...

Ai nevoie de altceva?