Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 28852
Mărime: 714.78KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Puiu
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Univ . Dr Patruţ Vasile
Universitatea Bacau Facultatea De Ştiinte Economice Specializarea Contabilitate Şi Informatica De Gestiune

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLULI 7
 3. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE COMERCIALE 7
 4. 1.1 Relaţiile cu furnizorii 8
 5. 1.1.1. Denumirea conceptului de datorie 9
 6. 1.2. Relaţiile cu clienţii 10
 7. 1.2.1. Definirea conceptului de creanţă 12
 8. 1.3. Obiectivele contabilitaţii datoriilor şi creanţelor comerciale 13
 9. 1.4. Evaluarea creanţelor şi datoriilor 14
 10. 1.5. Caracterizarea relaţilor juridico-patrimoniale cu terţii 15
 11. CAPITOLULII 17
 12. SC “AEROSTAR BACAU” SC - CADRUL ORGANIZATORIC AL STUDIULUI 17
 13. 2.1. Scurt istoric 17
 14. 2.2. Structura organizatorică S.C. AEROSTAR Bacau. 18
 15. 2 2.1 Evaluarea activitaţii societaţii în anul 2006 21
 16. 2 2.2 Evaluarea nivelului tehnic al S.C. AEROSTAR S.A. 22
 17. 2 2.3Evaluarea activitaţii de aprovizionare tehnico-materială 26
 18. 2 2.4 Evaluarea activitaţii de vanzare 27
 19. ` 27
 20. 2 2.5 Evaluarea activitaţii de cercetare şi dezvoltare 30
 21. 2 2.6 Activele corporale ale societaţii 32
 22. 2.2.7 Tipul de management aplicat 33
 23. 2.2.8 Resurse umane 34
 24. 2.2.10 Piaţa de desfacere 37
 25. 2.2.11 Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar-contabil 38
 26. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA DATORIILOR SI CREANŢELOR COMERCIALE LA S.C. ,,AEROSTAR” S.A 43
 27. BACAU 43
 28. 3.1. Sistemul purtătoriior primari de informaţii privind datoriile şi 43
 29. creanţele comerciale 43
 30. 3.2 Contabilitatea curentă a datoriilor si creanţelor comerciale 49
 31. 3.2.1 Contabilitatea datoriilor comerciale 49
 32. 3.2.1.1. Sistemul de conturi folosit privind datoriile comerciale 49
 33. 3.2.1.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind datoriile comerciale 54
 34. 3.2.2 Contabilitatea creanţelor comerciale 59
 35. 3.2.2.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind creanţele 63
 36. comerciale 63
 37. 3.2.3. Contabilitatea avansurilor intersocietăţi 68
 38. 3.2.4. Contabilitatea reducerilor de preţ efectuate în relaţiile comerciale 71
 39. 3.2.5 Contabilitatea efectelor de comert 73
 40. 3.3 Informaţia de bilanţ privind datoriile şi creanţele comerciale 76
 41. 3.3.1. Situaţiile financiare privind datoriile şi creanţele comerciale 77
 42. 3.3.1.1. Analiza lichiditaţii şi solvabilitaţii de plata a întreprinderii 77
 43. 3.3.2. Analiza gestiunii creditului client 81
 44. Viteza de rotaţie a creanţelor curente 82
 45. 3.3.3. Analiza gestiunii datoriilor curente 83
 46. Viteza de rotaţie a datoriilor curente 83
 47. 3.3. 5. Analiza corelaţiei creanţe - datorii 85
 48. CAPITOLUL IV. 88
 49. POSIBILITAŢI DE EXTIXDERE A UTILIZARII MIJLOACELOR MODERNE DE CALCUL LA S.C ,,AEROSTAR” S.A. 88
 50. 4.1 Prezentarea sistemului cu care se opereaza 88
 51. 4 1.1 Sistemul informational economic 93
 52. 4.2. Prezentarea actualului sistem informatic - parte integrantă a sistemului informaţional economic 93
 53. 4 2.1 Module şi funcţionalităţi ale produsului informatic Siveco 94
 54. 4 2.3 Beneficiile implementării produsului ERP Siveco 117
 55. PROGRAM 120
 56. BIBLIOGRAFIE 132
 57. ANEXE 134

Extras din licență

INTRODUCERE

Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile competivitati, în condiţiile unui tot mai accentuat caracter concurenţial al economiei, impune, nu in ultimul rand un management eficient.

Asigurarea unui management performant este condiţionata in primul rand, şi in mare masură, de exisienta unui sistem informaţional capabil să produca şi să ofere factorilor de decizie a întreprinderii (ca şi altor utilizatori), informaţii cat mai exacte, complete, relevante si operative.

Contabilitatea întreprinderii, in calitatea sa de principal subsistem informaţional al sistemului informaţional economic al acestuia, trebuie sa constituie şi ea, obiect al preocupariior specialistilor menite sa asigure cresterea contribuţiei ei la consolidarea situafiei financiare a entitaţii patrimoniale, la cresterea performanţei financiare a acesteia.

Un domeniu în care contabilitatea, prin funcţiile ei de reflectare, calcul, analiză si control, poate şi trebuie sa duca la optimizarea deciziilor economice, la întarirea disciplinei şi simtului de responsabilitate in gestionarea resurselor il constituie contabilitatea şi gestiunea datoriilor si creanţelor cormerciale.

Demersul cognitiv si aplicativ debuteaza -în primul capitol- cu definirea conceptelor de creanţa şi datorie şi sunt prezentate obiectivele contabilitaţii şi gestiunii datoriilor si creanţelor comerciale, precum şi evaluarea acestora, în finalul acestui capitol sunt caracterizate relaţiile juridico-patrimoniale cu terţii.

Cadrul organizatoric al studiului îl reprezinta o societate comerciala din domeniul reparaţii avioane civile şi militare şi constructia de avioane ultrausoare, respectiv S.C. AEROSTAR S.R.L. Bacau, la baza acestuia aflandu-se şi documentarea din realitatile practice, concrete ale societatii.

Caracteristicile tehnologice, organizatorice, economice şi financiare ale întreprinderii luate in studiu şi modul cum acestea influenţeaza asupra obiectivelor şi organizării contabilitaţii, cu referire expresa la contabilitatea datoriilor si creanţelor comerciale, constituie conţinutul capitolului al II-lea al lucrării.

Capitotul al III-lea intitulat "Contabilitatea si gestiunea datoriilor şi creanţelor comerciale" reprezinta substanţa principală a lucrarii, aici sunt supuse analizei problemele esenţiale ale organizării şi conducerii contabilităţii, respectiv, purtatorii primari de informatii, sistemul de conturi utilizat şi reflectarea, în contabilitate a operaţiilor privind datoriile şi creanţele comerciale.

Tot in cadrul acestui capitol este prezentată metodologia de valorificare a informaţiei contabile pe calea analizei economico-financiare.

Ultimul capitol abordează problematica referitoare la perfecţionarea contabilităţii datoriilor şi creanţelor comerciale prin informatizarea acesteia, in acest sens se analizeaza conceptele teoretice si principiile metodologice corespunzatoare si se prezinta o aplicatie informatica.

In încheierea lucrarii sunt prezentate concluziile reţinute in urma studiului întreprinderii.

CAPITOLULI

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE COMERCIALE

Contabilitatea este un mijloc social ce are drept finalizare reprezentarea unei realitaţi care este întreprinderea sau orice alta organizaţie. Un domeniu in care contabilitatea, prin functţiile ei de reflectare, calcul, analiză şi control poate şi trebuie sa duca la optimizarea deciziilor economice, la întarirea disciplinei şi simtului de responsabilitate. In gestionarea resurselor îl constituie contabilitatea şi gestiunea datoriilor şi creanţelor comerciale.

In contabilitatea financiară relatiile cu partenerii sunt evidenţiate prin folosirea unei clase de "conturi de terţi".

,,Contabilitatea ţertilor asigura evidenţa datoriilor creanţelor unitaţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugerul starului, entitatiţile din cadrul grupului, asociaţii/acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi"1. Evidenţierea creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor nominala (valoarea efectiva din momentul apariţiei lor). Creanţele şi datoriile in devize se înregistreaza in contabilitate atat în lei la cursul zilei, căt şi în devize.

Preview document

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 56
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 57
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 58
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 59
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 60
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 61
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 62
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 63
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 64
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 65
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 66
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 67
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 68
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 69
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 70
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 71
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 72
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 73
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 74
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 75
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 76
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 77
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 78
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 79
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 80
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 81
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 82
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 83
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 84
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 85
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 86
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 87
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 88
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 89
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 90
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 91
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 92
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 93
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 94
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 95
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 96
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 97
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 98
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 99
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 100
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 101
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 102
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 103
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 104
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 105
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 106
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 107
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 108
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 109
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 110
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 111
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 112
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 113
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 114
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 115
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 116
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 117
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 118
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 119
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 120
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 121
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 122
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 123
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 124
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 125
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 126
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 127
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 128
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 129
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 130
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 131
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 132
Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale - Pagina 133

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Creantelor si a Datoriilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Contabilitatea Operațiilor privind Decontările prin Conturile de la Bănci

ARGUMENT Contabilitatea operatiilor privind decontarile prin conturile de la banci reprezinta un domeniu complex, si totodata foarte interesant,...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea datoriilor și creanțelor comerciale - SC Regnafor SA Vatra Dornei

1.1 Scurt istoric al întreprinderii S.C. REGNAFOR S.A. este persoana juridica româna, având forma juridica de societate comerciala pe actiuni cu...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Evaluearea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Ai nevoie de altceva?