Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 19264
Mărime: 116.94KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CONSIDERAŢII PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE 4

1.1.Definiţii prinvind creanţele şi datoriile comerciale 4

1.3. Clasificarea datoriilor comerciale 6

1.4 Probleme generale privind creanţele comerciale 7

1.5. Probleme generale privind datoriile unităţii 8

CONTABILITATEA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR COMERCIALE 11

2.1. Contabilitatea decontărilor cu clienţii 11

2.2. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii 21

2.3. Contabilitatea debitorilor-diversi 22

2.4. Contabilitatea creditorilor-diversi 23

2.5. Contabilitatea creanţelor în devize 25

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA 29

CREANTELOR SI DATORIILOR LA SC DIANA SRL 29

3.1. Prezentarea generală a societăţii S.C. DIANA S.R.L. 29

3.2. Organigrama societăţii 32

3.3. Obligativitatea organizării şi conducerea contabilităţii 32

3.4. Reglementari Juridice 33

3.5. Contabilitatea operatiilor de decontare cu efecte de comert la vedere si termen.35

3.6. Contabilitatea operatiilor de decontare cu efecte de comert stocat 39

3.7.Contabilitatea operatiilor referitoare la circulatia efectelor de comert 43

3.8.Contabilitatea operatiilor referitoare la reinnoirea efectelor de comert 48

3.9.Contabilitatea operatiilor referitoare la efecte neplatite 53

3.10. Decontarea creantelor si datoriilor comerciale 56

3.11. Decontarea creantelor si datoriilor comerciale externe 62

CONCLUZII 86

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

INTRODUCERE

Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in situatiile unui caracter concurential al economiei evident, pretinde , nu in ultimul rand, un manager eficient.

Garantarea managementului performant este definit , in primul rand si intr-o mare masura, de asistenta unui sistem informational capabil sa confectioneze si sa dea factorilor de decizie a entitatii referinte cat mai complete, exacte, relevante si eficace.

Contabilitatea intreprinderii, fiind elementul principal al sistemului informational economic al acestuia, este necesar sa constituie si ea, obiect de preocupare pentru specialisti cu rol in asigurarea cresterii contributiei ei la consolidarea situatiei financiare a entitatii patrimoniale la majorarea performantei financiara a acesteia.

Contabilitatea este un compartiment care prin funcţiile ei de reflectare, analiză, calcul si control, trebuie să ducă la optimizarea anumitor decizii economice,la solidificarea disciplinei şi simtului de responsabilitate în gestionarea unor resurse îl constituie contabilitatea şi gestiunea datoriilor şi creanţelor cormerciale.

Demersul cognitiv si aplicativ debuteaza -în primul capitol şi se prelungeste în cel de-al doilea prin definirea conceptelor de creanţă şi datorie şi sunt prezentate scopurile contabilitaţii şi gestiunii datoriilor si creanţelor comerciale, precum şi evaluarea acestora, la finalul acestui capitol sunt hotarate relaţiile juridico-patrimoniale cu terţii.

Capitotul al III-lea intitulat " Studiul de caz privind contabilitattea creanţelor şi datoriilor comerciale la SC DIANA SRL " ilustrează substanţa principală a lucrării, aici sunt supuse analizării problemele fundamentale ale organizării şi conducerii contabilităţii, respectiv, purtătorii primari de informatii, sistemul de conturi utilizat şi înfăţişarea, în contabilitate a operaţiilor privind datoriile şi creanţele comerciale.

Acest ultim capitol dezbate problematica referitor la perfecţionarea contabilităţii datoriilor şi creanţelor comerciale prin informatizarea acesteia, şi astfel se analizează conceptele teoretice si principiile metodologice concordante. În încheierea lucrării sunt prezentate concluziile ‘cumpatate în urma studiului întreprinderii.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE

1.1.Definiţii prinvind creanţele şi datoriile comerciale

Creanţele pe termen scurt sau activele în curs de decontare înfăţişează valorile economice dezvoltate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice şi pentru care continuă să primească un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi o sumă de bani, o lucrare sau serviciu. De exemplu, pentru anumite mărfuri vândute unor clienţi echivalentul valoric constă dintr-o sumă de bani identică cu valoarea mărfii facturate, în schimb, pentru un acont de bani acordat salariaţilor care se duce în interes de serviciu, echivalentul valoric primit stă în munca făcută care este apreciată prin adunarea cheltuielilor în ceea ce priveşte transportul, cazarea şi diurna delegatului.

Toate persoanele fizice sau juridice care au parte de valoarea avansată, urmând să dea echivalentul corespunzător , sunt supranumite generic prin noţiunea de debitori. Deci debitorul reprezintă o persoană care în interiorul unui raport patrimonial a primit o valoare şi pe viitor poate să dea un echivalent valoric sau o contraprestaţie.

Toţi debitorii unităţii sub forma creanţelor comerciale referitoare la vânzarea de produse , lucrări sau servicii proprii ciclului de exploatare al întreprinderii sunt încadrate prin structura de “Clienţi şi valori asimilate”.

În interiorul acestora, clienţii reprezintă creanţele faţă de terţi, produse de vânzarea pe credit a bunurilor materiale, lucrărilor şi serviciilor care rezultă din activitatea întreprinderii. În cadrul acestei variante de vânzare returnarea dintre întreprindere şi client survine.

Sunt dobandite clienţilor creanţele in ceea ce priveşte efectele comerciale de încasat. Ele înfăţişează titlurile de valoare discutabilă care denotă prezenţa unei creanţe în contextul relaţiilor comerciale ce poate fi decontată repede sau pe termen scurt. Ele sunt răspandite sub diferite denumiri, ca de exemplu:poliţe, înscrisuri, instrumente de plată şi de credit. Fiind negociabile, pot fi lasate, vândute ori transmise.

În contabilitate sunt conturate şi accentuate, ca o structură aparte, toate creanţele sub forma clienţilor incerţi şi în litigii.

Bibliografie

1. Ciucur, Elena; Bratu, Anca. Bazele contabilităţii. Bucureşti : Rolcris, 2009;

2. Constantin, Lucian; Budacia, Gabriel. Bazele contabilităţii. Ed Didactică şi pedagogică, 2009

3. Coman, Florin. Contabilitate financiară şi fiscalitate. Ed. Economică, Bucureşti. 2009

4. Cristea, Horia, coord.; Bunget, Ovidiu; Farcane, Nicoleta. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 37 : Provizioane, datorii şi active contingente. Bucureşti: C.E.C.C.A.R., 2010;

5. Dutescu, Adriana. Politici contabile de întreprindere. Bucureşti : C.E.C.C.A.R.,2009;

6. Guşe, Raluca. Control de gestiune. Ed. Universitară, Bucureşti, 2010

7 Irimescu, Alina; Ionaş, Corina; Dumitru, Corina Graziella; Ristea Mihai. Contabilitatea societăţilor comerciale. Ed. Universitară, vol I, vol II, Bucureşti, 2009

8. Jalba, Luminiţa. Contabilitate în comerţ.Ediţia a-II-a Ed. Universitară, Bucureşti, 2011

9. Lungu, Camelia; Guşe Raluca; Olimid, Lavinia; Roman, G. Aureliana; Dumitrescu, Sofia; Dascălu, Cornelia; Ştefănescu, Aurelia; Jianu, Iulia; Sahtian, Daniela; Jingu, Gabriel. Bazele Contabilităţii, Ed. Universitară, Bucureşti, 2011

10. Oprea Călin,Văduva Ilie, Ristea Mihai, Neamţu Horia, Bazele contabilităţii, Editura didactică şi pedagogică, R.A.,Bucureşti,2009

11. Petcu, Paul Mircea. Bazele contabilităţii şi contabilitate financiară. Bucureşti : Tribuna Economică, 2009;

12. Ristea, Mihai ; Dima, Mirela. Contabilitatea societăţilor comerciale. Bucureşti: Editura Universitară, 2008;

13. Ristea, Mihai, coord. ; Băviţă, Ilie. Contabilitatea financiară a întreprinderii.Bucureşti : Editura Universitară, 2009;

14. Ulea, Norocela Mihaela. Teorie contabilă şi raportare financiară privind activele şi datoriile întreprinderii. Bucureşti : ASE, 2009

15. Noile reglementări contabile, Editia a-VII-a din 25 oct 2011, Ed. Best Publishing

16. Revista română de Monografii Contabile, 12 ediţii. Rentrop & Straton. Ed. Rentrop & Straton, 2009

17. Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei;

18. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1066 din 17 noiembrie 2004;

19. Codul Fiscal al Romaniei (actualizat si revizuit)

20. Ministerul Finantelor Publice, Ghid de aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, 2005

Preview document

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 56
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 57
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 58
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 59
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 60
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 61
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 62
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 63
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 64
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 65
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 66
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 67
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 68
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 69
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 70
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 71
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 72
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 73
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 74
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 75
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 76
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 77
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 78
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 79
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 80
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 81
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 82
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 83
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 84
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 85
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 86
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 87
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea Decontarilor cu Clientii - SC Buster SRL

1.Perzentarea firmei SC BUSTER SRL a fost a luat naştere în 25.12.1998, ca urmare a asocierii a două persoane Badea Mircea şi Ştefănescu Mihai....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Datoriilor si Creantelor Comerciale - SC Regnafor SA Vatra Dornei

1.1 Scurt istoric al întreprinderii S.C. REGNAFOR S.A. este persoana juridica româna, având forma juridica de societate comerciala pe actiuni cu...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Ai nevoie de altceva?