Contabilitatea Datoriilor Comerciale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 14755
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA “DUNÃREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICÃ DE GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DATORIILOR COMERCIALE 4

1.1. Delimitãri şi structuri privind datoriile comerciale 4

1.2. Obiectivele contabilitǎţii datoriilor comerciale 6

1.3. Recunoaşterea şi evaluarea datoriilor 7

1.4. Caracterizarea relaţiilor cu furnizorii 11

1.5. Contabilitatea decontǎrilor cu furnizorii 11

CAPITOLUL II. PREZENTAREA CADRULUI STUDIULUI – S.C. EXPERT AUTO SERVICE S.R.L. 14

2.1. Scurt istoric 14

2.2. Profilul companiei 15

2.2.1. Obiectul de activitate al societǎţii 15

2.2.2. Structura organizatoricǎ a întreprinderii 15

2.2.3. Evaluarea activitãţii firmei în perioada 2010-2011 17

2.2.4. Determinarea modului de aprovizionare tehnico-materiala 20

2.2.5. Piaţa de desfacere 21

2.2.6. Analiza concurenţilor şi a poziţiei societãţii în cadrul pieţei 23

2.2.7. Resursele umane 26

2.2.7.1. Organizare şi control 26

2.2.7.2. Evaluarea aspectelor legate de personalul societãţii 27

2.2.8. Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar-contabil .29

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA DATORIILOR LA S.C. EXPERT AUTO SERVICE S.R.L. 30

3.1. Sistemul documentelor primare de evidenţã a datoriilor comerciale 30

3.2. Contabilitatea analiticã a datoriilor comerciale 34

3.3. Monografie contabilã privind datoriile comerciale la S.C. EXPERT AUTO SERVICE S.R.L. 35

3.3.1. Contabilitatea operaţiilor intersocietãţi. 35

3.3.2. Contabilitatea reducerilor comerciale şi financiare în cadrul relaţiilor comerciale 40

3.3.3. Contabilitatea avansurilor intersocietãţi 42

CAPITOLUL IV. ANALIZA ŞI GESTIUNEA DATORIILOR ÎN CADRUL S.C. EXPERT AUTO SERVICE S.R.L. 43

4.1. Evoluţia în timp a datoriilor comerciale 43

4.2. Analiza decontãrilor cu furnizorii 44

4.2.1. Analiza lichiditãţii şi solvabilitãţii întreprinderii 44

4.2.2. Analiza gestiunii datoriilor comerciale 46

4.3. Analiza corelaţiei creanţe-datorii 49

CAPITOLUL V. ANALIZA ŞI EVALUAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 53

5.1. Prezentarea principalelor noţiuni teoretice referitoare la sistemul informaţional 53

5.2. Sistemul informaţional al societãţii S.C. EXPERT AUTO SERVICE S.R.L. 54

5.2.1. Avantajele implementãrii sistemului Contab SQL în cadrul societãţii 54

5.2.2. Module şi funcţionalitãţi ale programului informatic 55

CONCLUZII ŞI PROPUNERI .59

BIBLIOGRAFIE .61

Extras din document

INTRODUCERE

Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse persoane fizice şi juridice (cunoscute sub denumirea genericǎ de „terţi”), cum sunt: furnizorii, clienţii, personalul, organismele de asigurǎri şi protecţie socialǎ, bugetul statului, unitǎţile din cadrul grupului, asociaţii, diverşi debitori şi creditori.

Contabilitatea prin funcţiile pe care le îndeplineşte ajutã la adoptarea celor mai bune decizii de cãtre utilizatorii de informaţii contabile, iar unul dintre domeniile în care deciziile trebuie sa fie cât mai optime este reprezentat de contabilitatea şi gestiunea datoriilor cormerciale.

Acest studiu destinat analizei datoriilor comerciale începe, în primul capitol, cu definirea conceptului de datorie, sunt prezentate obiectivele contabilitaţii şi gestiunii datoriilor comerciale, precum şi evaluarea acestora, iar în finalul acestui capitol sunt caracterizate relaţiile cu furnizorii.

Cadrul organizatoric al studiului îl reprezintã o societate comercialã din domeniul service-ului auto, respectiv S.C. EXPERT AUTO SERVICE S.R.L. Galaţi.

Caracteristicile tehnologice, organizatorice, economice şi financiare ale întreprinderii cuprinse în studiu şi modul cum acestea influenţeaza obiectivele şi organizarea contabilitaţii, cu trimitere expresã la contabilitatea datoriilor comerciale, constituie conţinutul capitolului al II-lea al lucrării.

Capitolul al III-lea intitulat "Contabilitatea şi gestiunea datoriilor comerciale la S.C. EXPERT AUTO SERVICE S.R.L." reprezintã substanţa principală a lucrãrii. Aici sunt supuse analizei problemele esenţiale ale organizării şi conducerii contabilităţii, respectiv, purtãtorii primari de informaţii, sistemul de conturi utilizat şi reflectarea, în contabilitate a operaţiilor privind datoriile comerciale.

Ultimul capitol abordează problematica referitoare la valorificarea informaţiei contabile pe calea analizei economico-financiare.

În încheierea lucrãrii sunt prezentate concluziile reţinute în urma studiului întreprinderii.

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DATORIILOR COMERCIALE

Relaţiile care se stabilesc între unitate şi partenerii comerciali se concretizeazǎ în raporturi economico-juridice, cunoscute sub denumirea generalã de „datorii şi creanţe”. Datoritǎ impactului pe care îl au datoriile şi creanţele asupra mǎrimii şi structurii patrimoniului, contabilitatea relaţiilor cu terţii deţine locul central în sistemul contabil al fiecǎrei unitǎţi. Informaţiile furnizate de aceastǎ componentǎ a contabilitǎţii financiare sunt utile, în egalã mǎsura, conducerii entitǎţii şi terţilor cu care aceasta intrǎ în relaţii.

Contabilitatea terţilor asigurǎ evidenţa datoriilor şi creanţelor entitǎţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurǎrile sociale, bugetul statului, entitǎţile afiliate, asociaţii sau acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi .

Potrivit articolului 15 din Legea contabilitãţii nr. 82 /1991 republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61 /2001, contabilitatea furnizorilor şi a datoriilor se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană juridică în parte. Astfel în contabilitatea analitică funizorii se grupeazã în interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de platã.

Pe parcursul realizării obiectivelor se urmareşte permanent respectarea principiului necompensãrii. Aşa cum nu este admisã compensarea posturilor de cheltuieli cu cele de venituri, nu este admisă nici compensarea între creanţe şi datorii, ele apar distinct în conturile întreprinderii, în acest fel se respectă cerinţa de imagine fidela a întreprinderii.

Preview document

Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 56
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 57
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 58
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 59
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 60
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 61
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 62
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 63
Contabilitatea Datoriilor Comerciale - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Datoriilor Comerciale
    • CUPRINS.doc
    • lucrare licenta.doc
    • PRIMA PAGINA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea Decontarii cu Salariatii

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, rezultatele acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii...

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

Puţine societăţi dispun de lichiditate suficientă pentru a-şi asigura continuitatea activităţii şi mai puţine sunt cele care îndeplinesc criteriile...

Ai nevoie de altceva?