Contabilitatea Datoriilor Financiare si Analiza Lor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea Datoriilor Financiare si Analiza Lor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cojocaru Natalia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere p.3 – p.9
Capitolul I Noţiuni generale privind datoriile financiare p.10
1.1 Caracteristica, componenţa şi clasificarea datoriilor financiare p.10 – p.15
1.2 Constatarea şi evaluarea datoriilor financiare p.16 – p.19
1.3 Baza normativă şi legislaţia privind datoriile financiare p.20 – p.26
Capitolul II Contabilitatea şi documentarea datoriilor financiare p.27
2.1 Organizarea şi importanţa documentelor primare privind datoriile financiare p.27 – p.30
2.2 Contabilitatea apariţiei datoriilor financiare p.30 – p.41
2.3 Contabilitatea achitării datoriilor financiare p.41 – 43
Capitolul III Analiza datoriilor financiare p.44
3.1 Analiza structurii şi dinamicii datoriilor financiare p.45 – p.47
3.2 Analiza rotaţiei datoriilor financiare p.47 – p.48
Încheiere p.49 – p.52
Bibliografie p.53 – p.54

Extras din document

Introducere

Făgăduiala e o datorie curată.

D. Cantemir

În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică conţinută în toate rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sunt proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii acţionarii, bursele de valori, serviciul fiscal şi alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltării economice.

Menţinerea echilibrului economico-financiar, care atestă starea de sănătate a întreprinderii, este condiţionată de anumite proporţionalităţi în cadru şi între diferite fluxuri financiare. Un rol important în sfera acestor fluxuri îl deţin datoriile financiare, care cu ajutorul resurselor majore atrase ţin să faciliteze situaţia finaciar-economică a întreprinderii şi să o orienteze către una prosperă.

Conform dicţionarului economic, datoriile finaciare includ datoriile legate de angajarea capitalului atras. Însuşi datoriile reprezintă „destinaţii viitoare probabile ale beneficiilor economice, rezultînd din obligaţiile actuale ale unei anumite entităţi de a transfera bunuri sau de a presta servicii altor entităţi pe viitor, generate de operaţiuni sau evenimente din trecut. Printre acestea se numără: sume împrumutate adică datorate băncilor în urma unor credite de rambursat. Ca obligaţii, datoriile reprezintă drepturi recunoscute prin lege. Cu alte cuvinte , legea dă creditorilor dreptul de a cere vînzarea activelor companiei dacă acesta nu reuşeşte să-şi achite datoriile. Creditorii au prioritate în faţa proprietarilor şi trebuie achitaţi complet recompensării acestora din urmă chiar dacă stingerea unor datorii consumă toate activele unei întreprinderi.

Conform unei maxime ce aparţine marelui La Fontaine „În tot ceea ce faci, gîndeşte-te la sfîrşit” datoriile financiare, în general au şi un impact pozitiv asupra întreprinderii deoarece resursele atrase se pot folosi în finanţarea unor proiecte şi investiţii ce vor scoate întreprinderea din impas. Evidenţa datoriilor financiare este la fel de importantă ca şi cea a bunurilor sale deoarece în caz de impas întreprinderea va apela la un credit pentru a-şi păstra bunurile pe care le deţine.

Aşadar,lucrarea dată, are ca punct de plecare datoriile financiare. Prezentarea aspectelor teoretice şi practice privind contabilitatea şi analiza datoriilor financiare, clasificarea şi modul de gestionare a acestor datorii, precum şi baza normativă şi legislativă privind datoriile financiare constituie subiecte importante abordate în lucrare.

Lucrarea este strucurată în trei capitole:

Capitolul I debutează cu prezentarea conţinutului, caracteristica, componenţa şi clasificarea datoriilor financiare, evaluarea şi constatarea lor, precum şi baza normativă şi legislativă privind datoriile financiare.

Capitolul II relatează organizarea şi importanţa documentelor primare. Tot în acest capitol este prezentată şi contabilitatea datoriilor financiare.

Capitolul III redă modul de analiză a datorilor financiare, caracterizează diverşi indicatori analitici privind structura şi dinamica datoriilor financiare. În acest capitol autorul va analiza şi rotaţia datoriilor financiare.

În elaborarea lucrării date se va ţine cont de schimbările survenite pentru anii 2007,2008, cît şi de principiile fundamentale ale contabilităţii naţionale.

Prezenta lucrare de diplomă asigură o bază de elaborare a unor obiective, şi anume:

-Componenţa,caracterizarea şi clasificarea datoriilor financiare;

-Explicarea modului de constatare şi evaluare a datoriilor financiare;

-Documentarea datoriilor financiare.

-Reflectarea formelor de efectuare a decontărilor cu creditorii;

-Prezentarea modului de contabilizare a datoriilor financiare;

-Înregistrarea operaţiunilor la contabilizarea datoriilor financiare;

-Prezentarea principalelor conturi în care se ţine evidenţa privind datoriile financiare.

Scopul acestei lucrări de diplomă este să examinăm metodica de contabilizare a datoriilor financiare conform legislaţiei în vigoare:

• Noul sistem contabil al agenţilor economici al Republicii Moldova;

• Planul de conturi contabile – act normativ cu privire la reforma contabilităţii.

• Standardele Naţionale de Contabilitate – aplicate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29 ianuarie 1999.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Datoriilor Financiare si Analiza Lor.doc