Contabilitatea Decontarii cu Salariatii

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 29284
Mărime: 136.88KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doctor Angela Raduti
proiect licenta prez la UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA FINANŢE BĂNCI CONTABILITATE

Cuprins

Cap. IOBIECTIVE SI PRINCIPII PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII

1.1.Obiectivele organizării contabilităţii pag 4

1.2 Utilizatorii informaţiilor contabile pag 8

1.3 Principiile contabile pag 15

1.4. Prezentarea societaţii “ SCHELA PETROLIERĂ POENI” pag.20

Cap.II TRATAMENTUL CONTABIL ŞI CADRUL JURIDIC AL OPERAŢIUNILOR LEGATE DE SALARIAŢI

2.1. Cadrul juridic privind salarizarea pag 28

2.2. Sisteme de documente contabile privind înregistrarea operaţiunilor economice referitoare la salarii si alte drepturi de personalpag 49

2.3. Sistemul de conturi privind înregistrarea salariilor pag 53

2.4. Calcularea drepturilor cuvenite angajaţilor si a reţinerilor din

salarii pag 59

2.5. Controlul economic si financiar asupra salariilor pag 70

2.6. Noţiuni teoretice privind evaluarea performantelor

personalului pag 78

Cap.III STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SALARIILOR

ŞI CONTRIBUŢIILE AFERENTE LA “SCHELA POENI”

3.1. Contabilizarea si modul de calcul al salariilor .pag 87

3.1.1. Determinarea veniturilor nete si a contribuirilor aferente . pag 88

3.1.2. Contabilitatea operaţiunilor privind salariile pag 96

3.1.3. Contabilitatea operaţiunilor privind decontare salariilor nete pag 100

3.2. Contabilitatea datoriilor angajaţilor către bugetul de stat pag 102

3.2.1. Contribuţia personalului la asigurări sociale pag 102

3.2.2. Contribuţia personalului la fondul de şomaj pag 102

3.3 Calcularea venitului global pag 103

3.4.Contribuţia datoriilor instituţiei asimilate salariilor la

bugetul de stat pag 104

Cap.IVCONTABILITATEA SALARIILOR UTILIZĂND

MIJLOACE INFORMATICE DE CALCUL

4.1. Necesitatea unui sistem informatic

privind activitatea de personal pag 108

4.2. Prezentarea programului informatic al firmei pag 110

4.3. Aplicaţie informatică privind evidenţa personalul pag 112

CONCLUZII pag 120

ANEXE pag 125

BIBLIOGRAFIE pag 134

Extras din document

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii

Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a acestora nu poate sǎ neglijeze faptul cǎ produsele financiare ale oricǎrui sistem contabil sunt documente de sintezǎ, iar oferta de informaţii contabile depinde de utilizatori şi necesităţile lor informaţionale (cererea). Altfel spus ca primele vizate sunt obiectivele informǎrii financiare sau obiectivele situaţiilor financiare.

În 1971, la iniţiativa organismului profesiei contabile americane, a fost creat un grup de lucru ( comisia Trueblood ), cu misiunea de a studia obiectivele situaţiilor financiare. Raportul Trueblood a prezentat o listǎ a obiectivelor, pe primul loc figurând furnizarea de informaţii utile luǎrii deciziilor economice. Aceastǎ listǎ a stat la baza tuturor cadrelor conceptuale (conceptual frameworks) elaborate ulterior. Esenţialul acestei liste se regǎseşte în schema următoare :

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL

Furnizarea de informaţii utile luării deciziilor

OBIECTIVUL 2

Pentru a fi folosite de utilizatori care nu au puterea, competenta sau resursele necesare pentru obţinerea informaţiilor si care solicita situaţiile financiare pentru a aprecia activitatea economica a întreprinderii.

OBIECTIVUL 3

Furnizarea de informaţii utile investitorilor si creditorilor, pentru a le permite sa prevadă, sa compare si sa evalueze fluxurile monetare si potenţiale, in termeni de mărime si de risc.

Organismul American de normalizare (FASB), în cadrul sau conceptual (1978-1985), considerǎ cǎ situaţiile financiare au vocaţia de a furniza informaţii utile pentru deciziile de investiţii şi de credit, şi inteligibile, pentru toţi cei care au cunoştinţe rezonabile asupra întreprinderii. Aceste cunoştinţe trebuie sǎ fie susceptibile de a ajuta investitorii în a evalua fluxurile monetare viitoare.

Cadrul contabil conceptual American se ataşeazǎ poziţiei raportului Trueblood în privinţa obiectivelor informaţiilor contabile prezentate de societǎţile comerciale, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea lor previzionalǎ.

Recunoscând raportul Trueblood, FASB recunoaşte, implicit, ipoteza eficienţei pieţelor şi aderǎ la modelul de luare a deciziei de cǎtre investitor. Dar, în timp ce cadrul conceptual American este fundamentat pe logica investitorului, raportul Trueblood recunoscuse şi utilizatorii secundari ai informaţiilor contabile precum statul (guvernul), salariaţii etc.

Cadrul conceptual American este mai restrictiv şi în privinţa limitelor situaţiilor financiare. În speţǎ, el aduce în discuţie faptul cǎ informaţia contabilǎ nu este destinatǎ sǎ fie utilizatǎ direct în evaluarea întreprinderilor, ci, mai degrabǎ , sǎ ajute pe cei ce doresc sǎ procedeze la aceste evaluări.

Conceptul prioritar de utilitate, prezent în sursele indicate mai sus, trebuie sǎ fie precedat de douǎ alte mari concepte, legate strâns intre ele. Astfel, contabilitatea financiarǎ îşi propune sǎ comunice o informaţie utilǎ pentru bunǎstarea societǎţii, ea realizând aceasta finalitate graţie unei utilizǎri şi repartizǎri optimale a resurselor. De altfel, comitetul de studii al profesiei contabile americane menţioneazǎ cǎ ,,ţinând cont de necesitǎţile întreprinderilor contabilitatea permite sǎ se repartizeze optimal resursele şi, prin aceasta, sǎ se asigure bunǎstarea societǎţii ‘’ .

Acest mod conceptual de utilitate este cuprins într-un lanţ de determinǎri, care, în ordinea de generalitate, schematizeazǎ urmǎtoarele trei obiective ale informǎrii financiare:

Preview document

Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 1
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 2
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 3
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 4
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 5
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 6
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 7
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 8
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 9
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 10
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 11
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 12
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 13
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 14
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 15
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 16
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 17
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 18
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 19
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 20
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 21
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 22
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 23
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 24
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 25
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 26
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 27
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 28
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 29
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 30
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 31
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 32
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 33
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 34
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 35
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 36
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 37
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 38
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 39
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 40
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 41
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 42
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 43
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 44
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 45
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 46
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 47
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 48
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 49
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 50
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 51
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 52
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 53
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 54
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 55
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 56
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 57
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 58
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 59
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 60
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 61
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 62
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 63
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 64
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 65
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 66
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 67
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 68
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 69
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 70
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 71
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 72
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 73
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 74
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 75
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 76
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 77
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 78
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 79
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 80
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 81
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 82
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 83
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 84
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 85
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 86
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 87
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 88
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 89
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 90
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 91
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 92
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 93
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 94
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 95
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 96
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 97
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 98
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 99
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 100
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 101
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 102
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 103
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 104
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 105
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 106
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 107
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 108
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 109
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 110
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 111
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 112
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 113
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 114
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 115
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 116
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 117
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 118
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 119
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 120
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 121
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 122
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 123
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 124
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 125
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 126
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 127
Contabilitatea Decontarii cu Salariatii - Pagina 128

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarii cu Salariatii.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, Contabilizarea si Controlul Drepturilor Banesti ale Salariatilor

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilizarea Salariilor

Cap. I Introducere 1.1 Salariul – Pretul muncii Salariul reprezinta „expresia baneasca a valorii fortei de munca”, „pretul fortei de munca”,...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul. Studiu de Caz la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Contabilitarea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala pe Exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamt

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Decontarile cu Tertii La O Institutie Publica

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Ai nevoie de altceva?