Contabilitatea Decontărilor Bănești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 15723
Mărime: 189.85KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Achim Sorin

Cuprins

INTRODUCERE 4

I.PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC.UCRAROM PAN.SRL 6

1.1.PREZENTARE SOCIETATE, DATE IDENTIFICARE 6

1.2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 7

1.3.ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.C. UCRAROM PAN S.R.L 13

II.ORGANIZAREA EVIDENŢEI ACTIVELOR CIRCULANTE BĂNEŞTI. FORME ŞI INSTRUMENTE DE DECONTARE 21

III.CONTABILITATEA DECONTĂRILOR BĂNEŞTI 27

3.1. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR FĂRĂ NUMERAR 27

3.3. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR 32

3.4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR ÎN LEI 40

3.5. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR, ÎN VALUTĂ 41

3.6. CONTABILITATEA ACREDITIVELOR ŞI A AVANSURILOR DE TREZORERIE 41

3.7. CONTABILITATEA VIRAMENTELOR INTERNE 44

3.8. CONTABILITATEA DOBÂNZILOR AFERENTE DISPONIBILITĂȚILOR ȘI CREDITELOR ACORDATE DE BĂNCI ÎN CONTURILE CURENTE 45

STUDIU DE CAZ 47

CONCLUZII 55

BIBLIOGRAFIE 58

FIGURI ȘI TABELE :

Figură 1. Structură organizatorică 12

Figură 2. Solvabilitatea patrimoniului la SC. UCRAROM PAN S.R.L 16

Figură 3. Rotația imobilizărilor nete și a activului total 18

Tabel 1. Indicatori din bilanț ai UCRAROM PAN S.R.L 13

Tabel 2. Indicatori din contul de profit și pierdere ai UCRAROM PAN S.R.L 14

Tabel 3. Evoluția în timp a lichidității 15

Tabel 4. Rotația imobilizărilor nete și a activului total 18

Tabel 5. Comparația indicatorilor financiari societății 19

Tabel 6. Balanța de verificare 54

Extras din document

INTRODUCERE

Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor care aduce modificări în sistemul de plăţi şi încasări prin trecerea de la instrumentele de plată pe suport de hârtie la instrumentele pe suport electronic şi de la operaţiunile bancare la ghişeu “faţă la faţă” la plăţile de la distanţă “banca la domiciliu”. Aceste transformări conduc la realizarea dezideratului agenţilor economici ca tranzacţiile financiare să se realizeze aproape simultan cu cele economice şi dorinţa populaţiei, ca transferurile de fonduri să se facă aproape instantaneu, adică toate plăţile să se realizeze în timp real.

Contabilitatea decontărilor băneşti - cuprinde ansamblul operaţiilor băneşti care se pot efectua în numerar sau prin virament sau tranzacţii cu hârtii de valoare.Unitatea patrimonială are obligaţia să îşi deschidă un cont la bancă,pe numele său din care se efectuează operaţii de încasări sau plăţi.

În prezenta lucrare, intitulată ,,Contabilitatea decontărilor băneşti”, pe parcursul celor patru capitole am încercat să punem în evidenţă importanţa acestei părţi a contabilităţii, punând accent pe: formele şi instrumentele de decontare; documentele de evidenţă a decontărilorbăneşti; sistemul de conturi utilizat în decontări şi exemplificarea din punct de vedere contabil a operaţiunilor de decontări.

Obligaţiile băneşti între societăţile comerciale sau între societăţile comerciale şi alte persoane fizice sau juridice se pot efectua, după caz, fără numerar şi în numerar. Decontările fără numerar se fac prin virarea unor sume în lei sau valută din contul debitorului în contul creditorului.Sumele în numerar,în lei şi în valută,de care dispune o unitate patrimonială sunt păstrate în casieria unităţii cu gestionarea lor distinctă.

Instrumentele de plată fără numerar adoptate de sistemul de plăţi din România sunt: cecul, cambia, biletul la ordin şi ordinul de plată. Aceste valori se grupează în contabilitate astfel:-cecuri de încasat: sunt instrumente de plată la vedere primite de la clienţi şi depuse la bancă pentru încasare;

-efecte de încasat: sunt bilete la ordin sau cambii depuse la bancă pentru încasarea acestora la scadenţă

-efecte remise spre scontare: sunt instrumente de plată la termen depuse la bănci în vederea încasării acestora înainte de scadenţă, operaţiune numită scontare.

Între bănci şi clienţii acestora, se stabilesc relaţii materializate în operaţiunile bancare, care se reflectă în sistemul conturilor bancare. Conturile care se pot deschide clienţilor se pot grupa în trei mari categorii: conturi curente; conturi de depozite; conturi de împrumut. Prin intermediul conturilor de la bănci sunt delimitate şi înregistrate valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bancă, disponibilităţile în lei şi valută, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor bancare.

Printre modalităţile de decontare cu terţi se înscriu şi plăţile din acreditive şi avansuri de trezorerie. Acreditivele reprezintă disponibilităţi băneşti ale cumpărătorului,virate într-un cont distinct la dispoziţia furnizorului şi destinate achitării obligaţiilor faţă de acesta, pe măsura livrării de mărfuri, executării de lucrări sau prestării de servicii, şi prezentării documentelor de livrare de către banca furnizorului băncii clientului. Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispoziţia administratorilor sau altor salariaţi din unitate, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea întreprinderii.

În urma întocmirii acestei lucrări am avut ocazia să ne îmbogăţim cunoştinţele legate de decontările băneşti iar prin prezenta lucrare şi prin studiul contabilităţii timp de trei ani dorim să ne verificăm competenţele profesionale.

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC.UCRAROM PAN.SRL

1.1. PREZENTARE SOCIETATE, DATE IDENTIFICARE

S.C. UCRAROM PAN S.R.L cu sediul în str. Principală nr.302

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/185/1994, C.U.I. 2224350, atribut fiscal RO, reprezentată prin Bodnar Ştefan, s-a constituit în anul 1994 dar sub denumirea actuală funcţionează din 2000. Activitatea preponderentă a firmei o reprezintă producerea pâinii şi a produselor de patiserie şi distribuţia acestora pe raza judeţului Maramureş, mai exact Maramureşul Istoric.

Mesajul firmei este foarte clar: Produse deosebite pentru oameni deosebiți. Odată cu el s-a încercat să se impună o anumită personalitate produselor societăţii, acestea având un farmec aparte datorat prospețimii şi calităţii net superioare cu care erau obişnuiţi clienţii să cumpere întotdeauna: Rotunda Tradiţională.

Începând cu anul 2006, firma Ucrarom Pan a încercat să se impună pe piaţa şi printr-un lanţ de magazine proprii.

Preview document

Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 1
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 2
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 3
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 4
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 5
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 6
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 7
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 8
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 9
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 10
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 11
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 12
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 13
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 14
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 15
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 16
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 17
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 18
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 19
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 20
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 21
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 22
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 23
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 24
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 25
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 26
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 27
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 28
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 29
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 30
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 31
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 32
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 33
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 34
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 35
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 36
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 37
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 38
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 39
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 40
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 41
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 42
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 43
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 44
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 45
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 46
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 47
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 48
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 49
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 50
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 51
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 52
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 53
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 54
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 55
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 56
Contabilitatea Decontărilor Bănești - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor Banesti.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Decontări în numerar și prin conturile curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Contabilitatea Operațiilor privind Decontările prin Conturile de la Bănci

ARGUMENT Contabilitatea operatiilor privind decontarile prin conturile de la banci reprezinta un domeniu complex, si totodata foarte interesant,...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Banii, fiind o denumire generica pentru toate tipurile de monede si de semne de valoare, reprezinta un instrument social, o forma particulara...

Contabilitatea decontărilor fără numerar

Argument Lucrarea cu titlul "Contabilitatea decontarilor fara numerar" a fost sugerata de problemele complexe teoretice si practice din cadrul...

Calculul si Inregistrarea Salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

INTRODUCERE I. Bazele teoretice a contabilitatii mijloacelor banesti 1.3. Esenta mijloacelor banesti 1.4. Sarcinile contabilitatii mijloacelor...

Sistemul informațional al operațiunilor în numerar

ARGUMENT Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat de informatii economice complexe,care se obtin prin prelucrarea datelor...

Practică de specialitate - instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Republican

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican, abreviat I.M.S.P. Spitalul Clinic Republican, este o instituţie care îşi desfăşoară...

Ai nevoie de altceva?