Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 29770
Mărime: 119.87KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Adriana

Extras din document

INTRODUCERE

Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de valoare”.

Dacă la nivel naţional prin “trezoreria statului” este desemnată instituţia care concentrează resursele bugetului public, în cazul unităţilor patrimoniale trezoreria însumează capitalurile lichide compuse din numerarul de casă, disponibilul de la bănci, titlurile de plasament şi alte hârtii de valoare.

Stăpânirea mijloacelor băneşti şi de plată, a relaţiilor financiar-bancare şi de circulaţie a capitalului, este una din cele mai vechi şi mai viabile secţiuni ale contabilităţii.

În acest sector se întâlnesc finanţele, ca teorie şi practică economică cu conceptele clasice ale ştiinţei contabile. Realizarea simbiozei corespunzătoare, care să permită derularea fluxurilor şi a multiplelor implicaţii financiare dintre partenerii de afaceri concomitent cu evidenţa şi controlul lor operativ, este un obiectiv de primă mărime al contabilităţii trezoreriei, ca secţiune “motor” a contabilităţii manageriale.

O întreprindere lansată pe piaţă, în cadrul unei economii instabile, cum este cazul ţării noastre, nu poate răspunde favorabil fenomenelor de incertitudine şi de risc, fără o gestiune a trezoreriei sale, ca subansamblu al gestiunii financiare.

Gestiunea trezoreriei are rolul de a regrupa ansamblul deciziilor, regulilor şi procedurilor care asigură la costul cel mai redus menţinerea echilibrului financiar al întreprinderii.

Obiectul principal al gestiunii trezoreriei este evitarea “blocajului financiar” ca urmare a ajustării zilnice a fluxurilor financiare. Printr-o minuţioasă gestiune a disponibilităţilor şi a instrumentelor de plată şi de finanţare se realizează şi obiectivul secundar de rentabilitate, prin care se minimizează, pe de o parte costul şi volumul finanţărilor şi se optimizează modul de plasare a excedentelor de trezorerie pe termen scurt.

O mare parte a trezoreriei este reprezentată de gestiunea riscurilor financiare, ceea ce presupune utilizarea unor instrumente de asigurare şi de speculaţie, atunci când pieţele financiare sunt fluctuante, cu alte cuvinte atunci când ratele de schimb şi ratele dobânzii oscilează foarte mult la intervale scurte de timp.

Problema riscurilor financiare este o problemă acută în România, unde întreprinderile sunt supuse presiunii unei puternice creşteri a ratei dobânzii, ca urmare a creşterii ratei inflaţiei şi a unei încetiniri a creşterii economice.

Una dintre cele mai răspândite politici de gestiune a trezoreriei, în ţările cu economie dezvoltată şi stabilă este “gestiunea zero”. Ea constă în menţinerea cât mai aproape de zero a soldurilor de disponibilităţi, în vederea reducerii costurilor de gestiune a trezoreriei.

Gestiunea de tip zero, întâmpină însă, o serie de dificultăţi, în cazul întreprinderilor cu numeroase fluxuri financiare reglate prin cecuri, data de prezentare în bancă a cecurilor neputând fi prevăzută cu exactitate.

Tema proiectului ”Contabilitatea fluxurilor de trezorerie” este în strânsă legătură atât cu disciplina “Bazele conabilităţii –contabilitatea financiară” al cărei titular de curs este coordonatorul ştiinţific Conf. Univ. Dr. Doru Pleşea, cât şi cu specialitatea Facultăţii de Ştiinţe Economice, Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

După cum reiese şi din titlul temei, proiectul face o prezentare teoretică amănunţită a contabilităţii fluxurilor de trezorerie, după care tratează ca exemplu o aplicaţie practică la S.C. “ALDO” S.R.L. Rezultă deci că proiectul are o structură formată din două părţi: o parte teoretică şi o parte practică, aceasta din urmă constând în studiul de caz pe tema contabilităţii fluxurilor de trezorerie al societăţii comerciale aleasă pentru exemplificare. Proicetul face mai întâi o prezentare din punct de vedere al bazelor teoretice, după care urmează aplicarea cazuală pe caracteristicile economice particulare şi ilustrarea sistemului de contabilitate a fluxurilor de trezorerie particularizat pentru societatea comercială “ALDO” S.R.L.

Proiectul prezintă în primă fază cadrul legislativ al contabilităţii fluxurilor de trezorerie, arătând definiţiile şi noţiunile de bază ale contabilităţii fluxurilor de trezorerie, urmată de indicarea documentelor de încasări, plăţi şi instrumente de plată, evaluarea fluxurilor reale de decontări în numerar, prezentarea standardelor internaţionale de contabili-tate, a organizării contabilităţii trezoreriei, precizarea modului de ţinere a evidenţei operative a elementelor de trezorerie.

Proiectul continuă cu tratarea noţiunilor şi a metodologiilor legate de gestiunea curentă a trezoreriei, cu prezentarea definiţiilor şi a obiectelor gestiunii trezoreriei, a previziunilor şi a bugetului acesteia, a modului de elaborare a bugetului de trezorerie, a modului de întocmire a situaţiei zilnice a trezoreriei.

Prezentarea S.C. ALDO S.R.L. face obiectul capitolului trei al proiectului de licenţă, expunând aspectele generale ale societăţii, fundamentarea strategiei de piaţă, contabilitatea operaţiunilor de decontări în numerar precum şi contabilitatea decontărilor fără numerar.

În următoarea secţiune a proiectului de licenţă este tratată analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă, cu prezentarea teoretică a noţiunilor care apar încă din titlul capitolului respectiv, dintre care putem enumera fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria netă şi analiza fluxurilor de trezorerie.

Preview document

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 1
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 2
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 3
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 4
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 5
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 6
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 7
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 8
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 9
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 10
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 11
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 12
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 13
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 14
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 15
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 16
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 17
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 18
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 19
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 20
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 21
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 22
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 23
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 24
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 25
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 26
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 27
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 28
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 29
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 30
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 31
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 32
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 33
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 34
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 35
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 36
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 37
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 38
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 39
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 40
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 41
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 42
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 43
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 44
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 45
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 46
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 47
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 48
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 49
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 50
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 51
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 52
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 53
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 54
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 55
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 56
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 57
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 58
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 59
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 60
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 61
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 62
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 63
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 64
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 65
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 66
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 67
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 68
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 69
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 70
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 71
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 72
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 73
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 74
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 75
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 76
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 77
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 78
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 79
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 80
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 81
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 82
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 83
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 84
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 85
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 86
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 87
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 88
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 89
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 90
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 91
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 92
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 93
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Diagnosticarea si Evaluarea Intreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Proiect Practica - SC EXPRES TRANSPORT SA

Capitolul I Prezentarea S.C. EXPRES TRANSPORT S.A. 1.1. Denumirea, sediul, scopul si obiectivele societatii Denumirea societatii este S.C....

Optimizarea Fluxurilor Financiare ale Întreprinderii

«Optimizarea fluxurilor financiar monetare, a încasărilor şi plăţilor, constă în luarea unor măsuri tehnice pentru a evita risipa, în scopul...

Contabilitatea Operațiunilor Bănești în Numerar și prin Conturi la Bănci

CAPITOLUL I GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA TREZORERIEI 1.1 Definirea şi obiectivele operaţiunilor băneşti Ansamblul activităţilor desfăşurate de...

Ai nevoie de altceva?