Contabilitatea Imobilizărilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 20408
Mărime: 89.12KB (arhivat)
Publicat de: Melinda Soare
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A
 2. 1.1.Prezentarea societăţii
 3. 1.2.Aspecte ale evoluţiei întreprinderii
 4. 1.3.Domeniul de activitate
 5. 1.4.Prezentarea organigramei de relaţii a întreprinderii
 6. CAPITOLUL II.DELIMITARI CONCEPTUALE IMOBILIZARI CORPORALE ,NECORPORALE SI AMORTIZAREA LOR
 7. 2.1. Definiţii şi delimitări
 8. 2.2. Contabilitatea primară a imobilizărilor
 9. 2.2.1. Contabilitatea imobilizărilor corporale
 10. 2.2.2. . Contabilitatea imobilizarilor necorporale
 11. 2.3. Contabilitatea amortizării
 12. 2.3.1.Definiţia şi formele amortizării imobilizărilor corporale
 13. 2.3.2. Metode de amortizare
 14. 2.3.3.Amortizarea imobilizarilor necorporale
 15. CAPITOLUL III
 16. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE,NECORPORALE SI AMORTIZAREA LOR LA S.C.MEVA S.A.
 17. 3.1 Contabilitatea imobilizărilor corporale. la S.C.MEVA S.A.
 18. 3.1.1 Contabilitatea terenurilor
 19. 3.1.2 Contabilitatea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport şi mobilier, aparatură etc.
 20. 3.2 Contabilitatea imobilizărilor necorporale la S.C. MEVA S.A
 21. 3.3. Contabilitatea amortizării imobilizărilor la S.C.MEVA S.A.
 22. CAPITOLUL IV.CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 23. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A

1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII

S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe malul stâng al Dunării, la ieşirea din traversarea munţilor Carpaţi.

Este o societate comercială pe acţiuni, deţinute de acţionari privaţi, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J/ 25/ 135/ 1991. acţionarul majoritar este compania americană TRINITY INDUSTRIES INC. COMPANY, TEXAS care deţine 70% din acţuini.

1.2.ASPECTE ALE EVOLUŢIEI ÎNTREPRINDERII

În anul 1882 se crează de către Direcţia Generală a Căilor Ferate Române, atelierele CFR care au funcţionat împreună cu depoul de locomotive până în anul 1886. Atunci întreţinerea locomotivelor a trecut în sarcina depoului de locomotive făcând ca atelierele CFR să se separe şi să se ocupe numai de reparaţia de vagoane marfă pentru linii magistrale, acţiune pe care o desfăşoară până ăn anul 1960 când din nou se reuneşte cu o altă unitate din aproprierea staţiei CFR, adică Şantierul Naval sub denumirea de Uzinele Mecanice Drobeta-Turnu-Severin, funcţionând ca un sector specializat în construcţia de vagoane până în anul 1968 când din nou se separă şi devine întreprinderea de vagoane de azi, unitate care producea în 1983 peste 20% din parcul de vagoane marfă echivalente 4 osii şi vagoane călători necesare economiei naţionale cât şi disponibilităţilor pentru export.

În toată perioada cât atelierele CFR au funcţionat ca unitate de sine stătătoare, producţia a fost axată pe reparaţii material rulant (vagoana marfă de toate tipurile, vagoane călători clasa I, II, III, locomotive categoria 2-5) la care s-au efectuat toate cele trei genuri de reparaţii: periodice, curente şi mijlocii. Acest profil de reparaţii vagoane se menţine până la 01 ianuarie 1960 când printr-o hotărâre a conducerii partidului şi statului, atelierele CFR sunt trecute la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi se unesc cu Şantierul Naval (sectorul I-construcţia corp nave şi sectorul II-reparaţii nave) sub denumirea de Uzinele Mecanice Drobeta-Turnu-Severin. Din anul 1960 după unificare, atelierele CFR devenind sector de construcţii vagoane marfă s-a profilat efectiv cu toate secţiile şi sectoarele de activitate pe fabricaţia vagoanelor marfă acoperite şi descoperite pentru linii magistrale, vagoane de diferite tipodimensiuni, reuşind să realizeze 18 tipuri de vagoane pentru nevoile interne ale ţării cât şi pentru export însumând peste 7500 vagoane marfă echivalente pe 4 osii, iar din anul 1968 până în 1980 să mai asimileze încă 47 noi produse ajungând să realizeze la sfârsitul trimestrului II 1982 vagonul cu numărul de circulaţie

65. 098.

Produsele întreprinderii erau exportate la acea dată în peste 17 ţări ale lumii printre care: fosta URSS, R.P.Ungară, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, R:P: Albania, R.P. Chineză, R.S.Vietnam, Cuba, Grecia, etc.

Analizând evoluţia producţiei de vagoane echivalente pe 4 osii se remarcă faptul că numărul de gagoane marfă a crescut ajungându-se de la 1668 vagoane realizate în 1970 la 2917 vagoane în 1975, iar la sfârşitul anului 1980 la 3222 vagoane, de la ale cărei baze s-a plecat cu planificarea în 1981-1982 a 3150 vagoane marfă echivalente pe 4 osii. Cu toate că în perioada 1974-1975 a intrat în funcţiune o nouă unitate constructoare de vagoane în Caracal, judeţul Olt, totuş ponderea întreprinderii de vagoane se menţine, înregistrând creşteri cu excepţia anilor 1976-1977, când realizările s-au plasat sub nivelul realizărilor medii şi aceasta ca urmare a unor greutăţi apărute ăn realizarea planului generate de definitivarea cu întârziere a unor contracte interne şi externe, care nu au permis o realizare fizică a producţiei de vagoane.

La sfârşitul anului 1982 Întreprinderea de vagoane Drobeta –Turnu-Severin înregistra în total o suprafaţă construită de 8,4 hectare, o suprafaţă cu reţele de 9,82 hetare, protecţie 1,08 hectare, liberă de 0,45 hectare, rezultând un grad de acoperire de 92,24% dacă avem în vedere suprafaţa totală a întreprinderii de 19,65 hectare.

În 1982 întreprinderea funcţiona cu trei secţii de producţie, respectiv:

- secţia I – fabricaţie vagoane marfă;

- secţia II – fabricaţie vagoane cisternă;

- secţia III – fabricaţie vagoane călători;

două secţii auxiliare:

- secţia mecano-energetică;

- secţia sculărie;

trei ateliere de proiectare tehnologică:

- APTM – atelier proiectare tehnologie pentru vagoane marfă;

- APTC – atelier proiectare tehnologie pentru vagoane călători;

- APTS – atelier proiectare tehnologie sudură;

Marca MEVA este înregistrată la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Industriale, Geneva din anul 1970.

1.3.DOMENIUL DE ACTIVITATE

În pezent, întreprindeea dispune de două unităţi de producţie pentru fabricarea vagoanelor pentru transportat mărfuri cu suprafeţele de 10000 mp, respectiv 15000 mp, fiecare unitate având capacitatea de fabricaţie a produsului finit.

Societatea MEVA SA Drobeta-Turnu-Severin poate executa şi livra următoarele:

- vagoana marfă de uz general;

- vagoane marfă pentru transportat cărbune, cereale;

- vagoane platformă,

- vagoane cisternă pentru transportat produse petroliere grele şi uşoare;

- vagoane specializate pentru transportat produse purverulente cu descărcare pneumatică;

- modernizări de vagoane din gama de mai sus;

- containere specializate;

- recipienţi statici de diferite forme şi capacităţi;

- piese de schimb pentru vagoane marfă.

De asemenea MEVA SA oferă servicii de reparaţii vagoane (reparaţii periodice, reparaţii generale, reparaţii capitale).

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 46
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 47
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 48
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 49
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 50
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 51
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 52
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 53
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 54
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 55
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 56
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 57
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 58
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 59
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 60
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 61
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 62
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 63
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 64
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 65
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 66
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 67
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 68
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 69
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 70
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 71
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Imobilizarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Studiu privind determinarea impozitului pe profit și a TVA-ului pentru o societate comercială

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor

CAPITOLUL І ACTIVE IMOBILIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ 1.1. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI CONTABILITĂŢII Pe plan mondial,...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Contabilitatea imobilizărilor corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?