Contabilitatea Imobilizărilor

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 17195
Mărime: 70.64KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Lucrare licenta prezentata la Universitatea de Vest Timisoara

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

1.1. CONSIDERATII GENERALE

Imobilizarile reprezinta bunuri si valori destinate sa serveasca o perioada îndelungata în activitatea unitatii patrimoniale si care nu se consuma la prima utilizare.

Structura activelor imobilizate delimiteaza urmatoarele grupe:

- imobilizari necorporale;

- imobilizari corporale;

- imobilizari financiare.

Dupa natura lor, imobilizarile pot fi de natura financiara (cazul imobilizarilor financiare) si nefinanciare (imobilizari necorporale si corporale), iar dupa destinatia lor pot fi imobilizari profesionale (acelea care concura la realizarea obiectului de activitate) sau neprofesionale (servesc unor functii ale întreprinderii, cum ar fi constructiile de locuit pentru realizarea functiei sociale a întreprinderii, dotarile sportive si culturale, etc.).

Distinctia imobilizarilor, dupa destinatie, în imobilizari profesionale si neprofesionale, este utila necesarului de fond de rulment aferent activitatii de exploatare si în afara exploatarii. În contabilitate activele imobilizate sunt delimitate, indiferent de felul lor, pe obiecte de evidenta.

Astfel, pentru imobilizarile necorporale distingem urmatoarele obiecte de evidenta: cheltuieli de constituire, indiferent de marimea lor, fiecare categorie de lucrari sau obiective de cercetare, fiecare brevet, licenta, concesiune, marca de fabrica sau de comert sau oricare alt drept similar, fondul comercial în totalitatea sa, fiecare program informatic.

Imobilizarile corporale cuprind terenurile si mijloacele fixe.

Terenurile includ terenurile propriu – zise si amenajarile de terenuri iar ca obiect de evidenta se considera fiecare teren încadrat într-o grupa cum ar fi: terenurile agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele sau fiecare amenajare de teren în parte.

Mijloacele fixe amortizabile sunt clasificate în trei grupe principale:

- grupa 1 – Constructii;

- grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

- grupa 3 – Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

În cazul imobilizarilor financiare constituie obiect de evidenta fiecare categorie de titluri si creante imobilizate strict delimitate dupa valoarea de intrare în patrimoniu (pret de cumparare), data achizitiei, emitentul titlurilor, etc. Prin categorie de titluri se înteleg titlurile detinute la un moment dat care au acelasi emitent, chiar daca au fost cumparate la date diferite. În cazul creantelor imobilizate, fiecare creanta constituie obiect distinct de evidenta în contabilitate (indiferent ca este vorba de creante legate de participatii, împrumuturi acordate pe termen lung sau alte creante imobilizate).

În ceea ce priveste organizarea contabilitatii activelor imobilizate, trebuie sa se tina seama de obiectivele si factorii de organizare a contabilitatii activelor imobilizate, de organizare a documentatiei primare si a evidentei operative, de sistemul de conturi utilizat.

La organizarea contabilitatii activelor imobilizate trebuie avute în vedere urmatoarele obiective:

- delimitarea fiecarei categorii, a fiecarui obiect de imobilizari si determinarea valorii lor;

- asigurarea controlului gestionar a imobilizarilor pe toata durata existentei urmarind pastrarea integritatii prin reflectarea corecta, la timp, completa, a existentei si miscarii imobilizarilor pe categorii si feluri, precum si deprecierea suferita;

- asigurarea informatiilor si a metodologiei de evaluare a deprecierii în timp a imobilizarilor si a recuperarii valorii prin amortizare si provizioane;

- stabilirea aportului activelor imobilizate la venituri si la rezultate ca urmare a gestionarii si a valorificarii prin cesiune, concesionare, etc.

La organizarea contabilitatii imobilizarilor, pe lânga factorii generali, este necesar sa fie luati în considerare si factorii specifici, cum sunt:

- particularitatile organizatorice ale agentilor economici influenteaza structura analitica a imobilizarilor, în special a celor corporale, ceea ce presupune delimitarea pe verigi organizatorice (filiale, sectii, fabrici) în cadrul acestora pe categorii si obiecte de imobilizari;

- caracteristicile diferitelor categorii de imobilizari (necorporale, corporale, financiare) influenteaza tipul documentelor primare în care se consemneaza operatii privind intrarea si iesirea din gestiune, precum si deprecierea valorii lor;

- modul de depreciere a valorii imobilizarilor influenteaza sistemul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale si a provizioanelor constituite în cazul deprecierii reversibile;

- pozitia activelor imobilizate existente în întreprindere fata de patrimoniul acesteia influenteaza modul de organizare a contabilitatii prin folosirea unor conturi distincte pentru activele proprii care fac parte din patrimoniu iar cele provenite din concesiune, locatie de gestiune, închiriere se evidentiaza separat.

1.2. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE

Imobilizarile necorporale se mai numesc si imobilizari nemateriale pentru ca nu se concretizeaza în bunuri materiale, fizice, concrete.

Ele sunt valori nemateriale, reprezentate de un document juridic sau comercial. Sunt formate din: cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare si dezvoltare, concesiuni, imobilizari nemateriale de natura superficiei si uzufructului, brevetele si alte drepturi si valori similare, cheltuieli cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile neconcretizate în mijloace fixe, la zacamintele puse în exploatare, fondul comercial, alte imobilizari necorporale, inclusiv programele informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti.

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Contabilitatea imobilizărilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor

CAPITOLUL І ACTIVE IMOBILIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ 1.1. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI CONTABILITĂŢII Pe plan mondial,...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Contabilitatea imobilizărilor corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Ai nevoie de altceva?