Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 18452
Mărime: 90.40KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matis Dumitru
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

Cuprins

Lista abrevierilor

Lista tabelelor

Introducere 6

Metodologia cercetării 9

Capitolul I

Delimitări conceptuale privind imobilizările corporale

1.1.Definiţii, clasificări în sfera studiată 11

1.2.Valori utilizate în contabillizarea imobilizărilor corporale 15

1.2.1.Tipologia valorilor 15

1.2.2. Cazuri particulare de formare a costului unei imobilizărilor corporale 19

1.3.Momente ale evaluării 23

1.3.1.Evaluarea la intrare în patrimoniu 23

1.3.2. Evaluarea la închiderea exerciţiului financiar 34

1.3.3. Evaluarea la ieşirea din patrimoniu 38

1.4.Amortizarea- aspecte economice şi implicaţii contabile 42

1.5.Ajustarea pentru depreciere – expresia deprecierii reversibile 46

Capitolul II

Imobilizările corporale în viziunea reglementărilor intenaţionale

2.1.Referenţialul contabil internaţional 54

2.2.Directivele europene 61

2.3.Reglementările naţionale 63

Capitolul III

Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale – studiu de caz

3.1.Scurtă prezentare a firmei 66

3.2.Reflectarea contabilă a operaţiunilor privind imobilizările corporale 69

3.3. Simularea efectelor modificării metodei de amortizare 76

Concluzii generale 79

Referinţe bibliografice 81

Extras din document

Lista abrevierilor

IAS –International Accounting Standards

IFRS - International Financial Reporting Standards

Pml - Plăţile minime de leasing

Vainv - valoarea actuală de inventar

OMFP – Ordinul Ministerului Finanţelor Publice

Lista tabelelor, graficelor

1. Durata de amortizare a imobilizărilor corporale, în contabilitatea anglo-saxonă;

2. Informaţii referitoare la activele deţinute de o întreprindere

3. Valoarea activelor imobilizate din întreprindere şi decizia corectă a managementului

4. Decizia managementului

5. Organigrama organizatorică şi funcţională a unităţii

6. Organigrama compartimentului financiar-contabil

Introducere

Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă înregistrarea cronologică şi sistematica, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, atât pentru necesităţile firmei, cât şi în relaţiile acesteia cu asociaţii sau acţionarii, clienţi, furnizori, băncile, organele fiscale şi ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice.

Ea asigură controlul operaţiilor patrimoniale effectuate şi al procedeelor de prelucrare a datelor, precum şi exactitatea datelor furnizate.

Tripla abordare a contabilităţii ca ştiinţă –tehnică artă este reprezentată astăzi într-o altă conjunctură. Astfel, contabilitatea se înfăţişează ca o ştiinţă elaborată în laboratoarele vieţii academice, într-un cadru larg participativ, din care nu lipsesc profesionaliştii cu abilităţi demonstrate în cadrul celor mai prestigioase cabinete de consultanţă şi audit precum şi instituţiile de reglementare.

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 16 “Imobilizări corporale’’ (revizuită în 1998) a intrat în vigoare la dat de 1 iulie 1999 şi are ca obiectiv descrierea tratamentului contabil pentru imobilizări corporale, astfel încât utilizatorii de situaţii financiare să poată discerne informaţia despre investiţia entităţii în aceste active şi schimbările într-o altă entitate.

Mediul economic mondial tranversează la ora actuală o etapă de profunde transformări în planul proceselor si fenomenelor economice reprezentative, sub impulsul evoluţiei tehnologice prelucrării informaţiei, a dinamicii şi mobilităţii factorilor de producţie şi îndeosebi a capitalurilor financiare.

Informaţia economică şi îndeosebi informaţia contabilă, reprezintă o resursă-suport a procesului de producţie contabilă şi, în acelaşi timp, un vector de cominicare al mediului de afaceri, la care fac recurs tot mai multe categorii de utilizatori.

Pe plan mondial, asistăm astăzi, la un proces continuu de reformare a contabilităţii, de dezvoltare intensivă a producţiei de informaţii contabile, pe fondul unor exigenţe calitative crescânde, de aşa manieră încât, să satisfacă simultan interesele tuturor categoriilor de aplicanţi (utilizatori) în condiţiile globalizării economice.

Astfel s-au declanşat procese profunde de convergenţă şi armonizare a contabilităţii, de uniformizare a modalităţilor de prezentare a informaţiilor contabile, care să faciliteze expansiunea afacerilor în spaţiul economic mondial.

Informaţia contabilă devine astfel un produs uman, o resursă economică indispensabilă care întreţine suflul vieţii economice.

Am ales această temă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă În contextul actual al economiei de piaţă o unitate economică poate să obţină rezultate deosebite în condiţiile concurenţei numai dacă produsele finite realizate, lucrările executate şi serviciile prestate sunt de o calitate bună şi la un preţ acceptabil. Producţia destinată vânzării trebuie să fie realizată în funcţie de cerinţele pieţei

După 1989 s-a constatat o creştere a cererii de piaţă pentru produsele moderne, eficiente şi de o bună calitate. În acelaşi timp populaţia după această dată a avut acces la mult mai multe informaţii, lucru care a influenţat nivelul cererii. Având în vedere că pe piaţa română au pătruns foarte multe produse străine similare cu cele româneşti, producătorii autohtoni au fost obligaţi să acorde o atenţie suplimentară calităţii.

Pentru obţinerea de bunuri de calitate superioară care să se alinieze la Standardele Internaţionale este nevoie de materii prime de o bună calitate, mijloace de producţie performante şi o forţă de muncă cu un grad de calificare superior. Având în vedere aceste trei condiţii unităţile economice s–au orientat în utilarea cu mijloace de producţie moderne, fiabile cu performanţe superioare şi cu o mare productivitate. Achiziţia lor reprezintă un efort financiar pentru fiecare unitate şi de aceea operaţiile de achiziţie trebuie analizate foarte bine înainte de a fi efectuate calculând şi efectele financiare pe care le implică achiziţia pe întreaga perioada de amortizare a imobilizărilor.

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 46
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 47
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 48
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 49
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 50
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 51
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 52
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 53
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 54
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 55
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 56
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 57
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 58
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 59
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 60
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 61
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 62
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 63
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 64
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 65
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 66
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 67
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 68
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 69
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 70
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 71
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 72
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 73
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 74
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 75
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 76
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 77
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 78
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 79
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 80
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

1. Scurt istoric O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa...

Ai nevoie de altceva?