Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc, xls
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 19672
Mărime: 152.67KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara
 2. 1.1. Scurt istoric pag. 1
 3. 1.2. Structura organizatorică pag. 1
 4. 1.3. Obiect de activitate pag. 1
 5. 1.4. Infrastructura pag. 2
 6. 1.5. Misiunea Direcţiei Raiocomunicaţii Timişoara pag. 2
 7. 1.6. Servicii oferite pag. 3
 8. 1.7. Personal pag. 3
 9. 1.8. Forme de pregătire pag. 3
 10. 1.8.1. Cursuri externe pag. 3
 11. 1.8.2 Cursuri interne pag. 3
 12. CAPITOLUL 2 Contabilitatea activelor imobilizate
 13. 2.1. Conţinutul, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate pag. 4
 14. 2.2. Organizarea contabilităţii activelor imobilizate pag. 5
 15. 2.3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale pag. 7
 16. 2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire pag. 7
 17. 2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare pag. 8
 18. 2.3.3. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi şi valori similare pag.10
 19. 2.3.4. Contabilitatea fondului comercial pag.13
 20. 2.3.5. Contabilitatea altor imobilizări necorporale pag.14
 21. 2.4. Contabilitatea imobilizărilor corporale pag.16
 22. 2.4.1. Conţinut, structuri, concepte specifice, recunoaştere pag.16
 23. 2.4.2. Evaluarea, reevaluarea, compensaţii, cheltuieli ulterioare, cedare şi casare pag.17
 24. 2.4.3. Contabilitatea terenurilor pag.19
 25. 2.4.4. Contabilitatea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloace de transport, animalelor, plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice şi altor active corporale pag.22
 26. 2.5. Contabilitatea imobilizărilor în curs pag.26
 27. 2.5.1. Contabilitatea imobilizărilor în curs pag.27
 28. 2.5.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs pag.28
 29. 2.6. Contabilitatea imobilizărilor financiare pag.30
 30. 2.7. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor pag.38
 31. 2.7.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor pag.38
 32. 2.7.2. Contabilitatea provizioanelor privind deprecierea imobilizărilor pag.42
 33. CAPITOLUL 3 Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale întreprinderii
 34. 3.1. Imobilizări necorporale (IAS 38) pag.45
 35. 3.2. Imobilizări corporale (IAS 16) pag.46
 36. CAPITOLUL 4 Studiu de caz : Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara
 37. 4.1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale pag.48
 38. 4.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale pag.49
 39. 4.2.1. Contabilitatea terenurilor pag.49
 40. 4.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe pag.49
 41. 4.2.2.1. Intrarea prin achiziţie cu titlu oneros (contraplată) pag.49
 42. 4.2.2.2. Intrarea de imobilizări prin donaţii sau primirea de imobilizări cu titlu gratuit pag.54
 43. 4.2.2.3. Operaţii particulare privind intrarea de mijloace fixe pag.55
 44. 4.2.2.4. Contabilitatea operaţiilor privind ieşirile de mijloace fixe pag.56
 45. 4.2.2.5. Contabilitatea activelor imobilizate închiriate pag.58
 46. 4.3. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor pag.59
 47. 4.3.1. Amortizarea imobilizărilor necorporale pag.59
 48. 4.3.2. Amortizarea imobilizărilor corporale pag.59
 49. 4.3.3. Contabilitatea provizioanelor privind deprecierea activelor imobilizate pag.60
 50. CAPITOLUL 5 Concluzii şi propuneri pag.61

Extras din licență

CAPITOLUL 1

Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA

- Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara

1.1. Scurt istoric

S.N. Radiocomunicaţii S.A. constituie nucleul sectorului de radiocomunicaţii din România, fiind liderul de necontestat în acest domeniu.

Înfiinţată în anul 1991 sub denumirea de R.A. RADIOCOMUNICAŢII* prin reorganizarea şi divizarea ROM POST TELECOM , s-a transformat în anul 1998 în societate pe acţiuni ** .

1.2. Structura organizatorică

Începând cu martie 2001, managementul superior al societăţii este asigurat de un Consiliu de Administraţie al cărui Preşedinte este Directorul General. Conducerea operativă este asigurată , alături de Directorul General şi de patru directori executivi, respectiv: Director Executiv Operaţiuni, Director Executiv Financiar, Director Executiv Dezvoltare Proiecte şi Director Executiv Marketing şi Vânzări.

S.N. Radiocomunicaţii S.A. are o structură organizatorică ierarhic funcţională structurată într-un sediu central şi patru direcţii teritoriale de radiocomunicaţii, respectiv: Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti, Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, Direcţia Radiocomunicaţii Iaşi şi Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara. Fiecare din acestea cuprinde la rândul său departamente, servicii, birouri şi compartimente specifice, conform Anexa 1 .

De asemenea o parte distinctă a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. cu statut de sucursală o constituie Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii cu sediul la Tâncăbeşti.

Începând cu 1 octombrie 2001 s-a înfiinţat în Bucureşti , Centrul Comercial Radiocomunicaţii.

1.3. Obiect de activitate

S.N. Radiocomunicaţii S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicaţiilor, obiectul său principal de activitate incluzând: prestarea şi comercializarea de servicii de comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de radiocomunicaţii (reţelele proprii de radiorelee, radiodifuziune, televiziune, radiocomunicaţii mobile, comunicaţii prin satelit şi reţele telefonice de conectare prin radio la reţeaua publică comutată ), organizarea serviciilor de radiocomunicaţii necesare sistemului naţional de operare şi de siguranţă naţională, asigurarea activităţii de semnatar la organizaţiile internaţionale de comunicaţii prin satelit, la care România este parte.

În pas cu tendinţele regionale şi globale, Radiocomunicaţii S.A. a demarat un plan de restructurare şi modernizare în vederea diversificării serviciilor de telecomunicaţii. Ca rezultat, societatea a făcut paşi importanţi în poziţionarea sa pe piaţa locală de telecomunicaţii prin diversificarea obiectului său de activitate oferind servicii cu valoare adaugată: servicii de închiriere capacităţi de transmisie de date pe reţeaua naţională de radiorelee digitale tip SDH, servicii de închiriere spaţii tehnice şi suporţi de antene, INTERNET, VSAT.

1.4.Infrastructură

S.N. Radiocomunicaţii S.A. a desfăşurat un plan amplu de modernizare în vederea diversificării serviciilor de telecomunicaţii oferite pe reţelele naţionale proprii:

- magistrale de radiorelee digitale SDH cu o capacitate de până la 622 Mbps, care acoperă jumătate din totalul populaţiei urbane putând fi considerată cea mai dezvoltată reţea din Europa Centrală şi de est din punct de vedere al lungimii şi capacităţii (peste 2500 Km);

- cea mai mare staţie de sol pentru comunicaţii prin satelit din sud-estul Europei;

- diferite tipuri de sisteme radio de acces punct-multipunct şi punct-la-punct în benzile de 2,4; 5,8 GHz.

- reţeaua de acces radio punct-multipunct în 26 GHz în marile oraşe utilizând tehnologii de acces radio de bandă largă şi backbone-ul construit pe o tehnologie ATM/MPLS folosind echipamente Cisco;

- o reţea backbone şi platforme de dsitribuţie pentru serviciile internet-BiNet construite cu routere Cisco de ultimă generaţie;

1.5.Misiunea Direcţiei Radiocomunicaţii Timişoara

Se propune să devină principalul partener pe piaţa liberalizată a telecomunicaţiilor, prin oferirea unei game diversificate de servicii de cea mai bună calitate, care să răspundă cât mai fidel cerinţelor clienţilor săi . Acest lucru se face prin:

- asigurarea unui real suport pentru îmbunătăţirea soluţiilor de comunicare

- preţuri accesibile care să pună în valoare business-ul dvs.

- experienţa şi profesionalismul acumulate pe parcursul a 50 de ani de telecomunicaţii

- pătrunderea pe segmentul rezidenţial al comunicaţiilor de voce şi date

- continuarea tradiţiei îndelungate pe piaţa serviciilor de broadcasting prin creşterea gradului de acoperire naţională

1.6. Servicii oferite

- Radiorelee SDH – Transmisii de date pe suport radio

- Serviciul BiNet – Furnizare de Internet la 34 Mbps pe suport radio

- Broadcasting TV – Difuzare şi transport al programelor publice naţionale

- Broadcasting Radio – Difuzare şi transport al programelor publice naţionale

- Servicii prin staţia de sol Cheia:

o IDR/IBS – Intermediate Data Rate/ Internaţional Bussines Service

o DAMA – Demand Assignment Multiple Access

o Broadcast digital

- Servicii prin Reţeaua de acces de bandă largă Punct Multipunct (26 Ghz):

o Videoconferinţă

o VPN

- Închiriere spaţii tehnice şi suporţi antene

- Închiriere sisteme radiante

- Servicii de proiectare în domeniul comunicaţiilor

- Servicii oferite prin Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii – Tâncăbeşti

1.7. Personal

Societatea naţională de Radiocomunicaţii este o societate de dimensiune mijlocie cu 2680 de salariaţi, din care salariaţi la Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara, 381 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Asigurarea şi gestiunea resurselor umane se realizează prin intermediul funcţiunii de personal la nivelul căreia se manifestă activităţile de secţie, încadrare, pregătire, promovare şi perfecţionare.

Există preocuparea la nivelul întregii societăţi, pentru pregătirea personalului pe diferite domenii de activitate. Aceasta face ca azi, pe ansamblu, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii să aibă personal bine pregătit, corespunzător complexităţii cerinţelor actuale.

Atenţia acordată de către managementul superior şi sindicate în ceea ce priveşte asigurarea unor venituri corespunzătoare şi a unor condiţii bune de lucru pentru salariaţi creează premise pentru micşorarea fluctuaţiei de personal.

Integrarea noilor angajaţi prin cursuri de instruire cu privire la întreaga societate şi cursuri de specialitate, asigură continuitatea activităţilor şi chiar a managementului societăţii, cu atât mai mult cu cât tinerii sunt promovaţi în proporţie însemnată. Există un sistem de recompensare ca instrument de motivare a salariaţilor care corespunde cerinţelor mediului extern cât şi celui intern şi care oferă motivaţii puternice pentru angajaţi, proporţională cu eforturile şi rezultatele obţinute.

Bibliografie

Călin O, Ristea M Bazele contabilităţii, Editura Naţională 2000

Epuran Mihai Contabilitatea financiară în noul sistem contabil, Editura de vest 2000

Feleagă N, Malciu L Bazele contabilităţii, Editura Economică 2002

Bunea Ş Mateş Dorel Contabilitatea financiară a întreprinderii între normalizare şi armonizare vol.I – editura Mirton Timişoara 2002

Munteanu Victor Contabilitatea financiară a întreprinderilor Editura Lumina Lex, 2003,

***** Legea contabilităţii nr.82/2001 republicată în 2002, MO nr.629/2002

***** OMFP 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV a a CEC şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, MO nr.85/2002

***** OMFP 306/2002 pentru Reglementările simplificate armonizate cu directivele europene, MO nr.279 bis/2002

***** Legea 414/2002 privind impozitul pe profit MO nr.456/2002

***** Standardele Internaţionale de Contabilitate 2001, Editura Economică 2001

***** Ghid de aplicare a Standardelor Internaţionale Editura Economică 2001

***** HG 834/1991, Hotărâre privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat

***** HG 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale

***** Ordin nr.228/2001 Tarif vamal al României

***** Legea 345/2002, privind TVA-ul, MO 371/2002

***** Legea 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie

Preview document

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 1
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 2
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 3
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 4
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 5
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 6
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 7
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 8
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 9
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 10
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 11
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 12
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 13
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 14
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 15
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 16
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 17
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 18
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 19
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 20
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 21
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 22
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 23
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 24
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 25
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 26
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 27
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 28
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 29
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 30
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 31
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 32
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 33
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 34
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 35
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 36
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 37
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 38
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 39
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 40
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 41
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 42
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 43
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 44
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 45
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 46
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 47
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 48
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 49
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 50
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 51
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 52
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 53
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 54
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 55
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 56
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 57
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 58
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 59
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 60
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 61
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 62
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 63
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 64
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 65
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 66
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 67
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 68
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 69
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 70
Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • ANEXE.xls
 • Contabilitatea imobilizarilor in conditiile aplicarii Standardelor Internationale de Contabilitate la Directia de Radiocomunicatii Timisoara.doc
 • TITLU,CUPRINS,BIBLIOGRAFIE.doc

Alții au mai descărcat și

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Sistemul informațional privind contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE Imobilizările corporale (terenuri, construcţii, instalaţii) reprezintă ,,coloana vertebrală”, structură pe care se sprijină...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Activele

I. Activele: esenţă şi caracteristică Pentru cunoaşterea şi gestionarea patrimoniului contabilitatea foloseşte o serie de categorii proprii...

Draft - Proceduri de Inventariere

In temeiul: - Dispoziţiilor OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii...

Întreprinderea simulată - suport de curs

FISA POSTULUI - SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER (AM) Functii operative: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite activitati...

Contabilitate aprofundată

Tehnica de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economica nu prezinta dificultati datorita diversitatii conturilor utilizate. Aceasta...

Ai nevoie de altceva?