Contabilitatea Instituțiilor Publice

Licență
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 27321
Mărime: 185.49KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof Univ Deju Mihai
proiect de licenta ce priveste contabilitatea in cadrul institutiilor ce au atributii in cadrul asigurarii ordinii si linistii publice (politie, jandarmerie)

Cuprins

Capitolul I - INSTITUŢIILE PUBLICE

I.1. Definirea instituţiilor publice

I.2. Clasificarea instituţiilor publice

I.3. Categorii de instituţii publice

I.4. Finanţarea instituţiilor publice

I.5. Politia Primăriei Bacău – cadrul organizatoric al studiului

Capitolul II – NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ

II.1. Aspecte istorice privind contabilitatea publică

II.2. Particularităţi ale contabilităţii publice

II.2.1. Organizarea contabilităţii instituţiilor publice

II.2.2. Planul de conturi al instituţiilor publice

II.3. Principii contabile

II.4. Tratamente contabile

Capitolul III – DELIMITĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE

III.1. Delimitări şi structuri privind activele fixe

III.1.1. Active fixe necorporale

III.1.2. Active fixe corporale

III.1.3. Active financiare

III.2. Evaluarea activelor fixe în contabilitatea publică

III.2.1. Evaluarea activelor fixe necorporale

III.2.2. Evaluarea activelor fixe corporale

III.2.3. Evaluarea activelor financiare

III.3. Contabilitatea activelor fixe în cadrul Poliţiei Primăriei Bacău

III.3.1. Contabilitatea activelor fixe necorporale

III.3.2. Contabilitatea activelor fixe corporale

III.3.3. Contabilitatea activelor financiare

Capitolul IV – REEVALUAREA ŞI AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE AFLATE ÎN PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

IV.1. Reevaluarea activelor fixe

IV.2. Determinarea rezultatelor reevaluării

IV.3. Înregistrarea în contabilitate a diferenţelor rezultate în urma reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

IV.4. Regimul de amortizare şi calculare a amortizării

Capitolul V – INFORMATIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE

V.1. Noţiuni generale privind informatizarea sistemului informaţional contabil din cadrul instituţiilor publice

V.2. Descrierea aplicaţiei

Extras din document

CAPITOLUL I

INSTITUŢIILE PUBLICE

I.1. Definirea instituţiilor publice

O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 potrivit căreia "instituţii publice" reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare al acestora.

Instituţiile publice în sensul Legii 189/1998 privind finanţele publice locale cuprind autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.

O altă modalitate de a defini instituţiile publice este aceea legată de caracteristicile bunurilor produse de către acestea şi modul de verificare sau, altfel spus, de modul de distribuire a acestora către beneficiari.

Din acest punct de vedere, se poate spune că instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit, urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor. Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de activitate al unei instituţii publice. De aceea, fiind legate, din punct de vedere financiar, de bugetul public, instituţiile publice sunt organizate după principiul "nonprofit".

Există şi excepţia potrivit căreia o instituţie este publică, în funcţie de caracteristicile prestaţiilor acesteia, adresându-se publicului larg. Delimitarea unor asemenea instituţii nu ţine seama în primul rând de caracteristicile finanţării, de dependenţa lor de bugetul statului, ele putând fi chiar private sau să funcţioneze după principiile finanţelor private.

I.2. Clasificarea instituţiilor publice

Instituţiile publice pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel:

A. După importanţa activităţii, instituţiile publice pot fi grupate în

a) Instituţiile administraţiei publice centrale ce cuprind: Parlamentul, Preşedenţia României, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice şi instituţiile din subordinea lor directă.

b) Instituţii ale administraţiei publice locale ce cuprind: consiliile comunale, orăşeneşti, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive.

B. După statutul juridic, instituţiile publice se clasifică în:

a) Instituţii publice cu personalitate juridică, unităţi ai căror conducători au calitate de ordonatori de credite. Aceste instituţii au patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli, întreţin relaţii cu terţii, conduc contabilitate proprie.

b) Instituţii publice fără personalitate juridică, unităţi ai căror conducători nu au calitate de ordonatori de credite. Sunt instituţii care funcţionează ca entităţi dinstincte în subordinea sau pe lângă instituţii cu personalitate juridică, nu au cont curent la trezorerie şi nu conduc contabilitate proprie (grădiniţe, şcoli generale, dispensare medicale etc.)

C. După nivelul ierarhic, instituţiile publice se grupează în:

a) Instituţii publice superioare reprezintă unităţile ai căror conducători au calitate de ordonatori principali de credite (miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale de stat) care primesc mijloacele băneşti direct de la bugetul de stat şi repartizează credite bugetare aprobate unităţilor ierarhic inferioare.

b) Instituţii publice subordonate reprezintă unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite şi primesc prin repartizare de la instituţiile ierarhicsuperioare mijloacele bugetare pentru acoperirea nevoilor proprii.

D. După regimul de finanţare, instituţiile publice pot fi :

a) Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărior sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetele locale, după caz .

Creditele bugetare ale acestor instituţii publice şi a celor din subordine sunt stabilite de ordonatorul de credite ierarhic superior şi de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice în corpul ordonatorilor principali de credite.

Preview document

Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 5
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 6
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 7
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 8
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 9
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 10
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 11
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 12
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 13
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 14
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 15
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 16
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 17
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 18
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 19
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 20
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 21
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 22
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 23
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 24
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 25
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 26
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 27
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 28
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 29
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 30
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 31
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 32
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 33
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 34
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 35
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 36
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 37
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 38
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 39
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 40
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 41
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 42
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 43
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 44
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 45
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 46
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 47
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 48
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 49
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 50
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 51
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 52
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 53
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 54
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 55
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 56
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 57
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 58
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 59
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 60
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 61
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 62
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 63
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 64
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 65
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 66
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 67
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 68
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 69
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 70
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 71
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 72
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 73
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 74
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 75
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 76
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 77
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 78
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 79
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 80
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 81
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 82
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 83
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Anexa_1.doc
  • Cap 1.doc
  • Cap 2.doc
  • Cap 3.doc
  • Cap 4.doc
  • Cap 5.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Principii si Reguli ale Organizarii si Conducerii Contabilitatii in Institutiile Publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Specificul unei Institutii Financiar Nebancare - CETELEM

1.1 Definiţia instituţiei financiar nebancare (IFN) “Banii sunt un mijloc de schimb” Benjamin Franklin spunea că:”utilitatea banilor derivă din...

Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Ai nevoie de altceva?