Contabilitatea Institutiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I
CONTABILITATEA PUBLICA
1.1 – Principiile contabile 5
1.2 – Organizarea sistemului bugetar in Romania 10
1.3 – Ordonatorii de credite 19
CAPITOLUL II
INSTITUTIILE PUBLICE
2.1 – Unitati ale administratiei de stat: concept, locul si rolul acestora in constituirea si utilizarea fondurilor publice 22
2.2 - Concepte de baza privind contabilitatea institutiilor publice 29
CAPITOLUL III
CONTABILITATEA INSTITUTIEI PUBLICE – STUDIU DE CAZ –
INSTITUTUL DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA VETERINARA BUCURESTI
3.1 – Organizare si atributii 40
3.2 – Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor 46
3.3 – Surse de finantare si executie bugetara 49
CAPITOLUL IV
CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE
4.1 – Organizarea si efectuarea inventarierii activelor fixe 52
4.2 – Inregistrarea in contabilitate a activelor fixe corporale si amortizarii acestora 61
4.3 – Inregistrarea in contabilitate a casarii activelor fixe corporale 66
CONCLUZII SI PROPUNERI 71
BIBLOGRAFIE 74

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat din punct de vedere general, conform reglementarilor in vigoare, cat si din punct de vedere particular, analizand o parte a activitatii contabile a unei autoritati publice.

Astfel, lucrarea prezinta notiuni generale privind evidentierea tuturor operatiunilor de incasari si plati referitoare la fondurile publice, definirea notiunii de contabilitate publica, particularitati ale contabilitatii institutiilor publice si ale planului de conturi.

Primul capitol al lucrarii prezinta pe larg principiile care stau la baza contabilitatii publice, notiuni privind organizarea sistemului bugetar cu principalele activitati, bugetele din care se constituie si pe care le gestioneaza, institutiile publice care functioneaza in cadrul sistemului bugetar si ordonatorii de credite care conduc institutiile publice cu personalitate juridica.

Al doilea capitol analizeaza institutiile publice din Romania ca unitati ale administratiei de stat, din punct de vedere conceptual, al locului si rolului pe care aceste il au in constituirea si utilizarea fondurilor publice. Astfel, institutiile publice sunt prezentate din punct de vedere al sistemului de finantare si clasificate dupa importanta activitatii si subordonarea acestora, clasificarea conform reglementarilor romanesti si din punct de vedere al statutului juridic al acestora. Deasemenea am analizat unele concepte de baza privind contabilitatea institutiilor publice cum ar fi: creditul bugetar, platile de casa, platile nete de casa si indicatorul cheltuielilor efective.

Capitolul trei si patru prezinta studiul de caz concretizat in analizarea unei parti din contabilitatea unei institutii publice si anume: analizarea veniturilor si a cheltuielilor, sursele de finantare ( ca principale venituri ale institutiei) si executia bugetara. Deasemenea am analizat contabilitatea activelor fixe corporale din punct de vedere al organizarii si efectuarii inventarierii acestora, inregistrarea in contabilitate a acestora si a amortizarii lor precum si scoaterea lor din evidentele contabile.

La final am prezentat concluziile lucrarii, recomandarile si anexele care cuprind regulamentul de organizare si functionare a IISPV, veniturile IISPV, lista de inventariere, procesul verbal de inventariere.

Am ales aceasta tema deoarece in ultimii ani au intervenit modificari asupra legislatiei privind regimul juridic al domeniului public si privat al statului, fapt ce a generat adoptarea unei noi legislatii in domeniul contabilitatii publice si reforma acesteia. De asemenea reforma contabilitatii publice a survenit in urma procesului general de reforma contabila europeana, avand la baza directivele europene precum si Sistemul European de Conturi.

Astfel, aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a accentuat caracterul complex al contabilitatii publice, ca urmare a diversificarii finantarii externe din fondurile europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.doc