Contabilitatea Leasingului

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22843
Mărime: 111.98KB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Leonora Caciuc
Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Contabilitatea şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. 1. Leasing.7
 2. 1.1. Prezentarea şi caracteristicile leasingului. 7
 3. 1.1.1. Scurt istoric. 7
 4. 1.1.2. Definire şi obiect. 7
 5. 1.1.3. Clasificare. 9
 6. 1.1.2.1. Leasing financiar. 10
 7. 1.1.2.2. Leasing operaţional. 11
 8. 1.1.2.3. Tranzacţii de vânzare şi de leaseback . 12
 9. 1.1.2.4. Leasing internaţional. 13
 10. 1.2. Avantajele şi dezavantajele leasingului. 14
 11. 1.2.1. Avantajele leasingului. 14
 12. 1.2.2. Dezavantajele leasingului. 15
 13. 2. Domeniul şi modalitatea de aplicare. 16
 14. 2.1. Contractul de leasing. 16
 15. 2.1.1. Caracteristicile financiare ale contractului de leasing. 20
 16. 2.1.2. Circuitul operaţiunii de leasing. 21
 17. 2.2. Leasing şi alte contracte comerciale. 22
 18. 2.3. Societăţile de leasing. 24
 19. 3. Contabilitatea leasingului. 25
 20. 3.1. Conturile specifice leasingului. 25
 21. 3.2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar. 26
 22. 3.2.1. Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar la locator. 27
 23. 3.2.2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar la locatar. 30
 24. 3.3. Contabilitatea operaţiunilor de leasing operaţional. 33
 25. 3.3.1. Contabilitatea operaţiunilor de leasing operaţional la locator.33
 26. 3.3.2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing operaţional la locatar. 36
 27. 3.4. Contabilitatea leasingului internaţional. 38
 28. 3.5. Controlul operaţiunilor de leasing. 40
 29. 3.6. Aspecte fiscale ale leasingului. 42
 30. 4. Contabilitatea leasingului la societatea S.C. CONFORT S.A. 44
 31. 4.1. Prezentarea societatăţii S.C. CONFORT S.A. 44
 32. 4.2. Contabilitatea leasingului. 46
 33. 5. Concluzii şi propuneri. 49
 34. Anexe. 53
 35. Bibliografie. 65

Extras din licență

1. LEASING

1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI

1.1.1. SCURT ISTORIC

Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute prin utilizarea unui lucru, având mai puţină importanţă cine este proprietarul lucrului respectiv.

O dată cu dezvoltarea pieţei, a relaţiilor internaţionale, s-au inventat şi se inventează forme şi modalităţi noi, neobişnuite, de finanţare-creditare. Leasingul a fost, după unii autori, “fisa de aur” a lui D.P.Bootle, managerul unei fabrici de produse alimentare din California. Primind, prin anii ’50 , o comanda tentanta a avut nevoie de maşini suplimentare pentru a o putea executa la timp, astfel Bootle, s-a gândit să le procure prin închiriere, convingând un alt comerciant să-i închirieze, pe termen lung, utilajele de care avea nevoie. În urma afacerii, el şi-a dat seama că aceasta poate fii o metodă eficientă de finanţare în viitor. Propria lui firma de închirieri “U.S.Leasing Corporation” din San Francisco, cu un capital iniţial de 20000 dolari, finanţa, după numai doi ani, operaţiuni leasing, pentru diverse echipamente, în valoare de 3 milioane dolari. Societăţile de leasing s-au înmulţit rapid. Efectuând operaţiuni de creditare a exportului, societăţile de leasing au fost încurajate de stat, acordându-li-se garanţii guvernamentale.

Ca orice idee nouă, leasingul s-a extins rapid în toată lumea. Ajuns în Europa, întâi în Anglia şi R.F.G., devine o prezenţă activă în economia franceză , olandeză, belgiană, italiană etc. În Marea Britanie, cele mai multe dintre societăţile de leasing sunt înfiinţate şi susţinute de bănci. Ele beneficiază de un regim fiscal foarte favorabil, ele finanţând un sfert din totalul investiţiilor de la finele deceniului opt.

Leasingul a pătruns, în special, în domeniul maşinilor şi utilajelor. Se închiriau , nu numai utilaje standard, de serie, mijloace de transport şi maşini unelte, ci şi utilaje speciale cum sunt cele textile, medicale, echipamente de laborator etc.

1.1.2. DEFINIRE ŞI OBIECT

Definire

Leasingul este o tehnică de finanţare originală şi reprezintă, o operaţie de finanţare, practicată de o societate financiară şi are drept suport juridic un contract de închiriere de bunuri.

Definiţia leasingului poate fi dată atât din punct de vedere economic cât şi juridic:

Din punct de vedere economic, leasingul reprezintă o operaţiune de finanţare în care finanţatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiţie.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul, cu posibilitatea de a-l cumpăra la un preţ rezidual.

În legislaţia română operaţiunile de leasing sunt definite ca fiind acele operaţiuni prin care “o parte, denumită locator/ finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/ finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale”

IAS 17 defineşte o operaţiune de leasing ca fiind “un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă convenită de timp .”

Ca idee, leasingul este o formă de închiriere realizată de societăţi financiare specializate, a unor bunuri de echipament către beneficiari care nu dispun de fonduri proprii sau, care nu doresc să recurgă la credite bancare pentru cumpărarea acestora de la producători.

Părţile care intervin în operaţiunea de leasing sunt:

1. Finanţatorul operaţiunii, proprietarul bunului, firma de leasing poate fi o bancă comercială, o instituţie financiară, firme financiare, firme industriale sau societăţi de leasing independente, cu calitatea de locator;

2. Vânzătorul sau producătorul, care are calitatea de furnizor. Uneori, între furnizor şi finanţator nu este nici o diferenţă;

3. Beneficiarul bunului, care are calitatea de locatar.

Modalitatea de realizare a operaţiunii de leasing prin intermediul celor trei părţi este redată în figura nr. 1.

1

4 2 5,6 3

3

Figura nr.1.Modalitatea de realizare a operaţiunii de leasing

1 Beneficiarul se adresează firmei de leasing cu cerere de ofertă

2. Firma de leasing după analiza şi aprobarea cererii, stabileşte relaţia cu producătorul echipamentului de care are nevoie clientul sau în vederea achiziţionării acestuia, cu acordul viitorului utilizator, clientul firmei de leasing;

3. Se încheie contractul de leasing;

4. Se cumpără echipamentul de către firma de leasing;

5. Se pune echipamentul la dispoziţia beneficiarului locator;

6. Pentru dreptul de folosinţă asupra echipamentului al cărui proprietar este firma de leasing, beneficiarul va plătii acestuia în rate eşalonate, costul echipamentului pe toată perioada de valabilitate a contractului.

Obiect

Obiectul operaţiunilor de leasing îl formează în special, echipamentele electronice de calcul, aparatele şi instrumentele de măsură, mijloacele de transport, maşini unelte, materialele pentru mecanica grea, maşinile agricole şi alte bunuri de folosinţă îndelungată. În ultimul timp, leasingul mai cuprinde şi sectorul imobiliar, având ca obiect închirierea de clădiri cu destinaţie industrială sau comercială, clădiri administrative. Operaţiile de leasing mai au ca obiect şi utilizarea fondului de comerţ sau a unuia din elementele sale necorporale.

Nu pot fi utilizate în sistem de leasing bunurile ce fac obiectul unei concesiuni; înregistrările pe bandă audio şi video, piesele de teatru, manuscrisele şi brevetele.

Sunt excluse de la operaţiunile în leasing şi bunurile care fac obiectul proprietăţii statului

Preview document

Contabilitatea Leasingului - Pagina 1
Contabilitatea Leasingului - Pagina 2
Contabilitatea Leasingului - Pagina 3
Contabilitatea Leasingului - Pagina 4
Contabilitatea Leasingului - Pagina 5
Contabilitatea Leasingului - Pagina 6
Contabilitatea Leasingului - Pagina 7
Contabilitatea Leasingului - Pagina 8
Contabilitatea Leasingului - Pagina 9
Contabilitatea Leasingului - Pagina 10
Contabilitatea Leasingului - Pagina 11
Contabilitatea Leasingului - Pagina 12
Contabilitatea Leasingului - Pagina 13
Contabilitatea Leasingului - Pagina 14
Contabilitatea Leasingului - Pagina 15
Contabilitatea Leasingului - Pagina 16
Contabilitatea Leasingului - Pagina 17
Contabilitatea Leasingului - Pagina 18
Contabilitatea Leasingului - Pagina 19
Contabilitatea Leasingului - Pagina 20
Contabilitatea Leasingului - Pagina 21
Contabilitatea Leasingului - Pagina 22
Contabilitatea Leasingului - Pagina 23
Contabilitatea Leasingului - Pagina 24
Contabilitatea Leasingului - Pagina 25
Contabilitatea Leasingului - Pagina 26
Contabilitatea Leasingului - Pagina 27
Contabilitatea Leasingului - Pagina 28
Contabilitatea Leasingului - Pagina 29
Contabilitatea Leasingului - Pagina 30
Contabilitatea Leasingului - Pagina 31
Contabilitatea Leasingului - Pagina 32
Contabilitatea Leasingului - Pagina 33
Contabilitatea Leasingului - Pagina 34
Contabilitatea Leasingului - Pagina 35
Contabilitatea Leasingului - Pagina 36
Contabilitatea Leasingului - Pagina 37
Contabilitatea Leasingului - Pagina 38
Contabilitatea Leasingului - Pagina 39
Contabilitatea Leasingului - Pagina 40
Contabilitatea Leasingului - Pagina 41
Contabilitatea Leasingului - Pagina 42
Contabilitatea Leasingului - Pagina 43
Contabilitatea Leasingului - Pagina 44
Contabilitatea Leasingului - Pagina 45
Contabilitatea Leasingului - Pagina 46
Contabilitatea Leasingului - Pagina 47
Contabilitatea Leasingului - Pagina 48
Contabilitatea Leasingului - Pagina 49
Contabilitatea Leasingului - Pagina 50
Contabilitatea Leasingului - Pagina 51
Contabilitatea Leasingului - Pagina 52
Contabilitatea Leasingului - Pagina 53
Contabilitatea Leasingului - Pagina 54
Contabilitatea Leasingului - Pagina 55
Contabilitatea Leasingului - Pagina 56
Contabilitatea Leasingului - Pagina 57
Contabilitatea Leasingului - Pagina 58
Contabilitatea Leasingului - Pagina 59
Contabilitatea Leasingului - Pagina 60
Contabilitatea Leasingului - Pagina 61
Contabilitatea Leasingului - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Leasingului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Contabilitatea operațiunilor de leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Finanțarea și contabilitatea operaților de leasing

Capitolul 1. LEASINGUL-MODALITATE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR Întrebarea care se pune de către utilizator, este următoarea : dacă are...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Leasing

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 DEFINITIA SI ELEMENTELE TEHNICE ALE OPERATIUNI DE LEASING Leasingul s- afirmat în ultimile decenii...

Finanțarea și contabilitatea operaților de leasing

Capitolul 1. LEASINGUL-MODALITATE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR Întrebarea care se pune de către utilizator, este următoarea : dacă are...

Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE LEASING LA S.C. AUTO ROMA S.R.L. 1.1 Istoricul operaţiunilor de leasing Rǎdăcinile...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing Reflectate în Situatiile Financiare conform Standardului International de Contabilitate

INTRODUCERE În orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât si la nivelul...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing Financiar

Introducere Am ales această temă fiind cea mai apropiată de un domemeniul în care lucrez contabilitate şi am dorit să-mi aprofundez cumostinţele...

Sistem informațional privind contabilitatea și gestiunea leasingului

INTRODUCERE DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este acela...

Ai nevoie de altceva?