Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 23743
Mărime: 94.41KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Palfi Cristina
UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 – PROBLEME DE BAZĂ ALE SISTEMULUI BANCAR ŞI ALE CONTABILITĂŢII ACESTUIA ÎN ROMÂNIA

1.1 Sistemul bancar din România

1.1.1 Conceptul de sistem bancar. Funcţiile sistemului bancar într+o economie de piaţă

1.1.2 Componentele de bază ale sistemului bancar din România. Caracteristici generale si servicii prestate

1.2 Reţeaua bancară

1.3 Clientela bancară

1.4 Organizarea contabilităţii bancare

CAPITOLUL 2 – LOCUL SI ROLUL BCR ÎN SISTEMUL BANCAR AL ROMÂNIEI

2.1 Scurt istoric BCR

2.2 Prezentare generală BCR

2.3 Structura acţionariatului specific BCR

2.4 Personalul BCR Satu Mare

2.5 Forma de înregistrare contabilă utilizată de BCR

CAPITOLUL 3 - CARDUL – INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ

3.1 Scurt istoric al cardului bancar. Dezvoltarea tehnologiilor cu carduri

3.2 Cardul bancar – prezentare generală

3.2.1 Conceptul de card bancar

3.2.2 Tipologii ale cardurilor

3.2.3 Funcţiile îndeplinite de cardurile bancare

3.2.4 Avantaje şi dezavantaje ale cardurilor

3.3 Cardurile bancare în România

3.3.1 Prezentarea cardurilor bancare oferite de societăţile bancare româneşti

3.3.2 Emiterea şi acceptarea cardurilor bancare

3.3.3 Rolul BNR în activitatea cu carduri

3.4 Prevenirea fraudelor în tranzacţiile cu carduri

3.4.1 Noţiuni introductive

3.4.2 Tipuri de fraude în operaţiunile cu carduri

3.4.3 Securizarea tranzacţiilor pe carduri

CAPITOLUL 4 – STUDIU DE CAZ : VISA ELECTRON – CARD DE DEBIT EMIS DE BCR SATU MARE

4.1 Prezentare generală a cardului de debit VISA Electron

4.2 Emiterea cardurilor VISA Electron

4.3 Utilizarea cardurilor VISA Electron

4.4 Cazuri speciale în utilizarea cardului VISA Electron

CAPITOLUL 5 – CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Obiective privind dezvoltarea pieţei de carduri în România

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Plăţile electronice sunt un stimulator important al creşterii economice şi al vitalităţii unei economii, iar guvernele trebuie să fie interesate în încurajarea dezvoltării şi generalizării sistemelor electronice de plăţi şi de transferuri electronice de fonduri. O economie eficientă depinde în mare măsură de un sistem rapid şi eficient de plăţi. Plăţile electronice micşorează semnificativ gripajul unei economii, reducând substanţial întârzierile de plată, şi diminuând o oarecare lipsă de încredere în sistemul bancar care poate acţiona ca o frână în procesul dezvoltării. Ele au o influenţă benefică asupra economiei şi prin diminuarea volumului economiei subterane, reintroducând o mare parte din banii acesteia în circuitele legale ale economiei şi producând o creştere binevenită a veniturilor bugetare. Marea majoritate a volumului (număr de tranzacţii) plăţilor electronice se realizează prin intermediul cardurilor bancare de plată, cele mai cunoscute şi mai răspândite fiind cardurile marilor sisteme de carduri internaţionale Visa şi MasterCard care deţin împreună circa 90% din piaţa plăţilor prin carduri şi au peste 2,5 miliarde de carduri emise.

Cardul este o inovaţie revoluţionară care a putut fi aplicată datorită progreselor deosebite în domeniul informatic şi electronic în măsură să faciliteze schimbul electronic de fonduri prin tehnici electronice între partenerii de tranzacţii prin intermediul băncilor. Cardul a intrat definitiv în familia instrumentelor de plată atunci când aplicarea tuturor inovaţiilor componente s-a dovedit a fi eficientă, adică preţurile echipamentelor şi reţelei au devenit accesibile, atât băncilor cât mai ales populaţiei, principalul beneficiar, care putea efectua plăţi fără a mai folosi numerarul.

Extinderea depunerilor în conturi curente şi perfecţionarea tehnicilor electronice de calcul a facilitat utilizarea pe scară largă a sistemului cărţilor bancare, sistem novator şi performant, dar perfectibil. Cardul permite, prin intermediul unor dispozitive electronice, realizarea de către titular a unor operaţiuni, cum ar fi accesul la contul său bancar, efectuarea rapidă a unor plăţi sau obţinerea unor împrumuturi pe termen scurt.

Piaţa cardurilor din România a crescut rapid şi continuă să ofere un potenţial semnificativ de creştere atât pentru tranzacţiile la ATM, cât şi la comercianţi, iar Banca Comercială Română este lider al pieţei, cu peste 2,5 milioane de carduri emise. Piaţa cardurilor a crescut în 2009 cu 30% faţa de anul precedent, iar banca va continua să crească peste media de creştere de pe piaţa. BCR, membră a Grupului Erste, este o bancă universală ce se adresează atât clienţilor retail, cât şi celor corporate şi este cea mai importantă instituţie bancară din România.

Sistemul bancar a fost primul care a sesizat oportunitatea, fapt ce a dus la creşterea explozivă a numărului de bănci prezente în România, a interesului acordat în marile privatizări bancare, la expansiunea rapidă a reţelelor lor de sucursale şi la diversificarea exponenţială a serviciilor adresate populaţiei. (Vasilache D, 2004)

Deşi începutul a fost timid, expansiunea cardurilor a fost uimitoare si se previzionează o creştere a acestora chiar şi în 2010, în ciuda crizei. Utilizarea lor oferă o serie de avantaje si facilităţi, ce vor fi prezentate în cele ce urmează.

CAPITOLUL 1 –PROBLEME DE BAZĂ ALE ORGANIZĂRII

CONTABILITĂŢII BANCARE ÎN ROMÂNIA

1.1 Sistemul bancar al României

1.1.1. Conceptul de sistem bancar. Funcţiile sistemului bancar într-o economie de piaţă

Sistemul bancar reprezintă un segment indispensabil al ansamblului economic al oricărui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul economic naţional sau mondial este format din totalitatea agenţilor economici, (a unităţilor economice), a instituţiilor publice locale, statale, a altor organisme şi a relaţiilor ce se stabilesc între acestea în vederea schimbului de valori, a coordonării, a armonizării sau a asigurării cadrului necesar desfăşurării proceselor economice, baza existenţei societăţii omeneşti.

În cadrul economiei de piaţă, relaţiile economice sunt cuantificate, în cea mai mare măsură, cu ajutorul semnelor valorii, adică cu ajutorul banilor. Sistemul bancar constituie liantul elementelor componente ale ansamblului economic, reprezentând, la rândul său, un element primordial al acestuia fără de care existenţa sa ar fi de neconceput.

Segmentul organizatoric al ansamblului economic care se specializează în activităţile de punere în circulaţie a semnelor monetare, de mobilizare a resurselor băneşti temporar neutilizate de agenţii economici şi de populaţie, de punere a lor la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice în expansiune economică sau a celor care resimt anumite goluri temporare de lichidităţi şi de efectuare a decontărilor şi plăţilor între agenţii economici şi alte verigi componente, este sistemul bancar.

Preview document

Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 1
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 2
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 3
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 4
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 5
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 6
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 7
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 8
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 9
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 10
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 11
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 12
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 13
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 14
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 15
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 16
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 17
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 18
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 19
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 20
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 21
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 22
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 23
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 24
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 25
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 26
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 27
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 28
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 29
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 30
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 31
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 32
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 33
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 34
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 35
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 36
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 37
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 38
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 39
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 40
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 41
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 42
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 43
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 44
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 45
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 46
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 47
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 48
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 49
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 50
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 51
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 52
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 53
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 54
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 55
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 56
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 57
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 58
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 59
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 60
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 61
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 62
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 63
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 64
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 65
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 66
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 67
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 68
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 69
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 70
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 71
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 72
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 73
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 74
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 75
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 76
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 77
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 78
Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Bancare

CAPITOLUL I ORIGINILE SISTEMULUI BANCAR 1.1 Activităţile specifice băncilor de-a lungul istoriei Termenul de bancă vine din limba italiană de la...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?