Contabilitatea operațiunilor de leasing

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 16634
Mărime: 137.45KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA BABEŞ –BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

Cuprins

INTRODUCERE

MOTIVAŢIA, IMPORTANTA SI METODOLOGIA CERCETARII

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN TEORIA LEASINGULUI 1

1.1. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing 1

1.1.1. Definirea leasingului 1

1.1.2. Scurt istoric al operaţiunilor de leasing 3

1.2. Leasingul în România 4

1.2.1. Piaţa leasingului în ţara noastră 4

1.2.2. Cadrul legal al operaţiunilor de leasing 6

1.3. Avantajele şi limitele leasingului 7

1.3.1. Avantajele leasingului pentru beneficiar 7

1.3.2. Avantajele leasingului pentru furnizor (producător) 7

1.3.3. Avantajele leasingului pentru finanţator (societatea de leasing) 8

1.3.4. Limitele şi riscurile leasingului pentru beneficiar 8

1.3.5. Limitele şi riscurile leasingului pentru societatea de leasing 9

1.4. Leasingul, evoluţie comparativă 9

1.4.1. Piaţa leasingului în România în anul 2008 10

1.4.2. Piaţa leasingului în România în anul 2009 11

1.4.3. Piaţa leasingului în România în anul 2010 11

CAPITOLUL 2. CLASIFICAREA ŞI NATURA JURIDICĂ A OPERAŢIUNILOR DE LEASING 14

2.1. Clasificarea leasingului 14

2.2. Aspecte juridice şi contabile ale leasingului financiar şi operaţional 17

2.2.1. Aspecte juridice ale leasingului financiar 17

2.2.2. Aspecte juridice ale leasingului operaţional 18

2.2.3. Aspecte contabile ale operaţiunilor de leasing financiar 19

2.2.3.1. În contabilitatea locatarului 19

2.2.3.2. În contabilitatea locatorului 20

2.2.4. Aspecte contabile ale operaţiunilor de leasing operaţional 21

2.2.4.2. În contabilitatea locatarului 21

2.2.4.3. În contabilitatea locatorului 22

2.3. Forme de leasing 23

2.3.1. Leasingul imobiliar 23

2.3.2. Leasingul mobiliar 24

2.3.3. Leasingul de personal 26

2.3.4. Leasing Time-Sharing 27

2.4. Delimitarea leasingului şi natura juridică a operaţiunilor de leasing 28

2.4.1. Delimitarea leasingului faţă de credit 28

2.4.2. Delimitarea leasingului faţă de împrumut 29

2.4.3. Delimitarea leasingului faţă de locaţiune (închiriere) 30

2.4.4. Delimitarea leasingului faţă de vânzarea cu plata în rate şi vânzarea cu plata la termen 31

CAPITOLUL 3. CONTRACTUL ŞI OPERAŢIUNILE DE LEASING 33

3.1. Trăsăturile contractului de leasing 33

3.2. Părţile componente ale unui contract de leasing 34

3.3. Elementele contractului de leasing 35

3.4. Obiectul contractului şi operaţiunilor de leasing 36

3.5. Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing 38

3.5.1. Obligaţiile locatorului 38

3.5.2. Obligaţiile locatarului 38

3.6. Drepturile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing 39

3.6.1. Drepturile locatorului 39

3.6.2. Drepturile locatarului 39

CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ: LEASINGUL ÎN CONTABILITATEA LOCATARULUI „SC ACI CLUJ SA” ŞI A LOCATORULUI „UNICREDIT LEASING SA” 41

4.1. Înregistrarea operaţiunilor de leasing financiar în contabilitatea locatarului 45

4.2. Înregistrarea operaţiunilor de leasing financiar în contabilitatea locatorului 52

CONCLUZII 60

BIBLIOGRAFIE 61

ANEXE 62

Extras din document

Introducere

Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de contextul economic. Este important de clarificat încă de la începutul prezentei lucrări că, în esenţă, operaţiunea de finanţare prin leasing presupune existenţa a trei persoane: furnizorul, societatea finanţatoare (societatea de leasing) şi utilizatorul (beneficiarul finanţării). Societatea de leasing cumpără de la furnizor bunul solicitat de utilizator şi îl cedează acestuia din urmă pe o anumită perioadă de timp contra unor redevenţe lunare.

Scopul lucrării constă în sistematizarea şi relevarea esenţei leasingului financiar, identificarea tuturor aspectelor economice ale acestuia prin prisma analizei activităţii companiilor de leasing, prin prisma procesului decizional privind evaluarea proiectelor de finanţare prin leasing, precum şi prin determinarea direcţiilor de dezvoltare a activităţii de leasing în vederea sporirii eficienţei investiţionale în cadrul economiei naţionale.

Structura lucrării este alcătuită din introducere, motivaţia , importanţa şi metodologia cercetării, patru capitole şi concluzii generale. În introducere am încercat să argumentez actualitatea, importanţa, necesitatea şi gradul de studiere a temei cercetate.

Capitolul 1: „Introducere în teoria leasingului” cuprinde aspecte generale privind operaţiunile de leasing, modul de tratare a acestor tipuri de operaţiuni în România, cadrul legal, precum şi avantajele si dezavantajele leasingului.

Capitolul 2: „Clasificarea şi natura juridică a operaţiunilor de leasing” cuprinde principalele criterii de clasificare a leasingului, aspectele juridice şi contabile ale leasingului financiar şi operaţional, precum şi particularităţile privind delimitarea juridică a operaţiunilor de leasing.

Capitolul 3: „Contractul şi operaţiunile de leasing” înglobeazã aspectele privind trăsăturile, subiecţii şi elementele contractului de leasing, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul operaţiunilor de leasing.

Capitolul 4 conţine un studiu de caz în care am încercat să redau principalele operaţiuni înregistrate atât de utilizator, cât şi de către societatea de leasing, în momentul încheierii unui contract de leasing financiar.

Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării

Pe măsură ce leasingul a devenit un produs din ce în ce mai evoluat el a avut nevoie de elemente care să îl departajeze de celelalte forme de finanţare. Aşa cum a facut-o peste tot în lume leasingul s-a impus şi la noi în ţară, de-a lungul timpului tot mai mulţi agenţi economici apelând la această modalitate de finanţare.

Scopul şi obiectivele de bază ale cercetărilor rezidă în analiza complexă a leasingului (în special a leasingului financiar), a naturii lui juridice, în explicarea tipurilor şi categoriilor leasingului, precum şi în determinarea locului leasingului în sistemul dreptului civil. Putem afirma deci că în materializarea scopului cercetării, au fost formulate sarcini precum analiza abordărilor conceptuale privind definiţia şi clasificarea operaţiunilor de leasing, identificarea avantajelor şi dezavantajelor operaţiunilor de leasing sau determinarea rolului şi locului leasingului financiar în finanţarea afacerilor la nivel microeconomic.

Bazele metodologice ale cercetării se constituie dintr-o totalitate de mijloace şi procedee teoretice şi practice strict determinate de cunoaşterea domeniului cercetat, a realităţii juridice, printre care un loc dominant îl ocupă metodele general-ştiinţifice: metoda istorică, de analiză sistemică a fenomenelor; generalizarea, inducţia şi deducţia, analiza şi sinteza sau analogia. Utilizarea metodelor indicate în cercetarea problemei vine să asigure o studiere complexă a acesteia, determinarea esenţei şi trasarea perspectivelor evoluţiei fenomenului analizat.

Bazele teoretice ale investigaţiei sunt constituite din lucrările unor iluştri jurişti şi economişti. În lucrare, au fost analizate numeroase surse cu caracter ştiinţific şi practic, precum şi cele mai avansate idei privind promovarea leasingului selectate din publicaţiile plasate pe paginile web ale operatorilor de leasing din internet.

Bazele normative ale cercetării le constituie cadrul legislativ şi normativ în vigoare. Astfel, s-a încercat a se prezenta cât mai complex aceste tipuri de operaţiuni, precum şi implicaţiile lor.

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN TEORIA LEASINGULUI

1.1. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing

1.1.1. Definirea leasingului

Pentru înţelegerea noţiunii de “leasing” am considerat că este necesară abordarea ei prin prisma definiţiilor şi înţelesurilor care îi sunt atribuite în diferite dicţionare întâlnite.

Cuvântul “leasing” vine din limba engleză, de la substantivul "leasing" si verbul "to lease" care s-ar traduce, într-o primă accepţiune, prin "a închiria". Dezvoltarea din ultimele decenii a acestei noţiuni a confirmat însă o formă specifică de finanţare, a cărei denumire s-a depărtat de înţelegerea iniţială, reprezentată astăzi mai bine de verbele "to rent" sau "to hire".

Preview document

Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 1
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 2
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 3
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 4
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 5
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 6
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 7
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 8
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 9
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 10
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 11
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 12
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 13
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 14
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 15
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 16
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 17
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 18
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 19
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 20
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 21
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 22
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 23
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 24
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 25
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 26
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 27
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 28
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 29
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 30
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 31
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 32
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 33
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 34
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 35
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 36
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 37
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 38
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 39
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 40
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 41
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 42
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 43
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 44
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 45
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 46
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 47
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 48
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 49
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 50
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 51
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 52
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 53
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 54
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 55
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 56
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 57
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 58
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 59
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 60
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 61
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 62
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 63
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 64
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 65
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 66
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 67
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 68
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 69
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 70
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 71
Contabilitatea operațiunilor de leasing - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiunilor de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Finantarea si Contabilitatea Operatilor de Leasing

Capitolul 1. LEASINGUL-MODALITATE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR Întrebarea care se pune de către utilizator, este următoarea : dacă are...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing Financiar

Introducere Am ales această temă fiind cea mai apropiată de un domemeniul în care lucrez contabilitate şi am dorit să-mi aprofundez cumostinţele...

Leasing

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 DEFINITIA SI ELEMENTELE TEHNICE ALE OPERATIUNI DE LEASING Leasingul s- afirmat în ultimile decenii...

Tratamente Contabile privind Leasingul (IAS 17)

INTRODUCERE – DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Sistem Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Leasingului

INTRODUCERE DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este acela...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing Reflectate în Situatiile Financiare conform Standardului International de Contabilitate

INTRODUCERE În orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât si la nivelul...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing Financiar

Introducere Am ales această temă fiind cea mai apropiată de un domemeniul în care lucrez contabilitate şi am dorit să-mi aprofundez cumostinţele...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

INTRODUCERE Unul din principalele motive pentru care leasingul este o alternativă financiara atât de populară în lume este acela care sintetizează...

Tratamente Contabile privind Leasingul (IAS 17)

INTRODUCERE – DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing

1. LEASING-UL CA FORMA DE FINANTARE Finantările prin sistem leasing constituie in economia românească o adevarată gură de oxigen pentru agenţii...

Ai nevoie de altceva?