Contabilitatea Personalului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 14752
Mărime: 1.24MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 2

1.1. IMPORTANŢA FORŢEI DE MUNCĂ 2

1.2. SISTEMUL NEVOILOR UMANE – CARACTERISTICĂ A CONȚINUTULUI SOCIAL AL MUNCII 3

1.3. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 4

1.4. CONTRACTUL DE MUNCĂ – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 5

1.5. CADRUL LEGAL PRIVIND SALARIILE – OBLIGAŢIILE ENTITĂŢII, RESPECTIV ALE SALARIAŢIILOR 8

1.6. AUDITUL SISTEMULUI DE SALARIZARE 10

1.7. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 14

2. CONTABILITATEA SALARIILOR 15

2.1. FORME DE SALARIZARE 15

2.2. DETERMINAREA VENITURILOR DE NATURA SALARIILOR . DOCUMENTE SPECIFICE 16

2.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A SALARIILOR 19

3. STUDIU DE CAZ – BIDEPA GUARD 25

3.1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 25

3.2. ROLUL FOII COLECTIVE DE PREZENȚĂ ÎN DETERMINAREA SALARIILOR 27

3.3. MONOGRAFIE CONTABILĂ 30

4. ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 41

4.1. ANALIZA RESURSELOR UMANE ȘI A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL 41

4.2. ANALIZA FIRMEI PE BAZA BILANȚULUI 46

4.3. ANALIZĂ PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE 48

4.4. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 49

5. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 52

6. BIBLIOGRAFIE 54

Extras din document

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE

1.1. Importanţa forţei de muncă

Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică omului, îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează şi controlează prin acţiunea sa schimbul de materii dintre el şi natură pentru satisfacerea trebuinţelor sale .

Munca este un factor activ şi determinant al producţiei, ce antrenează ceilalţi factori în vederea obţinerii de bunuri şi servicii . Premisa generală a factorului muncă este populaţia, ca o condiţie necesară a existenţei societăţii, şi al cărui rol economic se concretizează în faptul că reprezintă suportul factorului primordial de producţie; de asemenea, populaţia reprezintă destinatarul şi consumatorul rezultatelor oricărei activităţi economice.

Salariul, în cea mai mare parte a cărţilor de specialitate, este definit ca fiind preţul forţei de muncă sau expresia valorică a acelei părţi din venitul naţional care este destinată consumului individual, direct al salariaţilor, în funcţie de munca prestată. Conform codului muncii :

- art. 154 :

- (1) salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca ;

- (2) pentru munca prestată în baza contractului de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani ;

- (3) la stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa ori activitate sindicală ;

- art. 155 - salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri ;

- art. 156 - salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.

Din punct de vedere fiscal, salariul reprezintă :

- pentru angajator(societate comercială, regie autonomă etc.), o cheltuială impusă de necesitatea desfăşurării activităţii ;

- pentru angajat, un venit obţinut prin muncă, un venit acordat de angajator după ce s-au calculat şi reţinut toate obligaţiile de plată datorate statului .

Salariul nu este o remuneraţie oarecare a muncii, ci un mod foarte special de recompensare pe bază de contract, şi anume preţul unei munci închiriate şi întrebuinţate de un întreprinzător, de un agent economic.

Prin combinarea salariului – venit cu cea a salariului – cost, pe fundalul salariului – preţ, au apărut următorii termeni :

- salariul de bază – reprezintă un venit care, teoretic, se calculează în funcţie de salariul minim real, dar care, practic, rezultă din înmulţirea salariului (tarifului) orar negociat cu numărul de ore lucrate într-o lună (sau altă perioadă de timp) ;

- salariul brut – este alcătuit din salariul de bază plus toate adaosurile salariale ;

- salariul net – rezultă din salariul brut după ce se scad toate reţinerile obligatorii conform legii ;

- salariul colectiv – este atribuit tuturor salariaţilor unei entităţi economice, ca participare la beneficiile acesteia ;

- salariul minim garantat – reprezintă salariul stabilit legal care garantează salariaţilor din categoriile dafavorizate un venit care să corespundă minimului de subzistenţă, minim determinat în raport cu mediul social dat .

Substanţa salariului se concretizează în salariu nominal şi salariu real. Salariul nominal reprezintă suma de bani primită de un angajat în schimbul forţei de muncă depuse, pe când salariul real este determinat de cantitatea de bunuri şi servicii ce pot fi cumpărate, la un moment dat, cu salariul nominal. Valoarea salariului nominal depinde de valoarea forţei de muncă, de evoluţia situaţiei economice şi de politica de salarizare, iar salariul real este dependent de preţurile mărfurilor, de tarifele serviciilor, de puterea de cumpărare a banilor .

1.2. Sistemul nevoilor umane – caracteristică a conținutului social al muncii

Esența muncii este influențată de apariția unor noi bunuri și servicii necesare satisfacerii nevoilor, de schimbarea tehnicilor și tehnologiilor de producție, astfel întreg procesul lucrativ trebuie să se adapteze acestui nou sistem de nevoi și modalităților de satisfacere a acestora, chiar dacă oamenilor implicați le este dificilă acomodarea.

Nevoile umane reprezintă motorul întregii activității socio-economice. Corelațiile dintre sistemul nevoilor și conținutul muncii sunt evidente în cazul tuturor trăsăturilor generale ale nevoilor :

nevoile umane sunt nelimitate ca număr – preocuparea omului pentru a își sastisface mereu nevoile determină motivația progresului și creșterii gradului de civilizație ;

nevoile sunt limitate în capacitate – orice nevoie se stinge prin consumarea unei cantități anumite dintr-un bun ; pe măsură ce crește cantitatea consumată din bunul respectiv, intensitatea resimțirii nevoii scade ;

nevoile umane sunt concurente – o trebuință se poate satisface în detrimentul alteia ;

nevoile sunt complemetare – satisfacerea unei nevoi atrage după sine satisfacerea altor nevoi ;

orice nevoie se stinge momentan prin satisfacere – nevoile reapar, însă, cu o anumită periodicitate, se constituie în obiceiuri și tradiții.

Preview document

Contabilitatea Personalului - Pagina 1
Contabilitatea Personalului - Pagina 2
Contabilitatea Personalului - Pagina 3
Contabilitatea Personalului - Pagina 4
Contabilitatea Personalului - Pagina 5
Contabilitatea Personalului - Pagina 6
Contabilitatea Personalului - Pagina 7
Contabilitatea Personalului - Pagina 8
Contabilitatea Personalului - Pagina 9
Contabilitatea Personalului - Pagina 10
Contabilitatea Personalului - Pagina 11
Contabilitatea Personalului - Pagina 12
Contabilitatea Personalului - Pagina 13
Contabilitatea Personalului - Pagina 14
Contabilitatea Personalului - Pagina 15
Contabilitatea Personalului - Pagina 16
Contabilitatea Personalului - Pagina 17
Contabilitatea Personalului - Pagina 18
Contabilitatea Personalului - Pagina 19
Contabilitatea Personalului - Pagina 20
Contabilitatea Personalului - Pagina 21
Contabilitatea Personalului - Pagina 22
Contabilitatea Personalului - Pagina 23
Contabilitatea Personalului - Pagina 24
Contabilitatea Personalului - Pagina 25
Contabilitatea Personalului - Pagina 26
Contabilitatea Personalului - Pagina 27
Contabilitatea Personalului - Pagina 28
Contabilitatea Personalului - Pagina 29
Contabilitatea Personalului - Pagina 30
Contabilitatea Personalului - Pagina 31
Contabilitatea Personalului - Pagina 32
Contabilitatea Personalului - Pagina 33
Contabilitatea Personalului - Pagina 34
Contabilitatea Personalului - Pagina 35
Contabilitatea Personalului - Pagina 36
Contabilitatea Personalului - Pagina 37
Contabilitatea Personalului - Pagina 38
Contabilitatea Personalului - Pagina 39
Contabilitatea Personalului - Pagina 40
Contabilitatea Personalului - Pagina 41
Contabilitatea Personalului - Pagina 42
Contabilitatea Personalului - Pagina 43
Contabilitatea Personalului - Pagina 44
Contabilitatea Personalului - Pagina 45
Contabilitatea Personalului - Pagina 46
Contabilitatea Personalului - Pagina 47
Contabilitatea Personalului - Pagina 48
Contabilitatea Personalului - Pagina 49
Contabilitatea Personalului - Pagina 50
Contabilitatea Personalului - Pagina 51
Contabilitatea Personalului - Pagina 52
Contabilitatea Personalului - Pagina 53
Contabilitatea Personalului - Pagina 54
Contabilitatea Personalului - Pagina 55
Contabilitatea Personalului - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Personalului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Decontarii cu Salariatii

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea Salariilor - SC CETA SA

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA SOCIETATII C.E.T.A. S.A. Societatea C.E.T.A. S.A. (Compania de expeditii si transport auto) a fost infiintata la 27...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea si Analiza Decontarilor cu Personalul la COST SA

PREZENTAREA GENERALA A C.O.S.T. SA DENUMIRE: Societatea Comerciala C.O.S.T. SA Targoviste INFIINATARE: Societatea Comerciala provine din...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Relațiilor cu Personalul

CAP. 1 POLITICI SALARIALE 1.1. Probleme, evoluţii şi tendinţe privind piaţa muncii De la începutul noului mileniu, sensul expresiei "carieră fără...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul

INTRODUCERE Studiul disciplinei ,,Bazele contabilităţii” îşi propune introducerea elementelor de bază ale contabilităţii la nivelul firmei....

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Ai nevoie de altceva?